Vydání 7/2011

Číslo: 7/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2311/2011 - 2338/2011

Obsah vydání 7/2011

Stáhnout PDF

2311/2011 Shromažďovací právo: zákaz shromažďování; lhůta pro rozhodnutí správního orgánu; důkazní břemeno

Datum: 11.03.2011 · Sbírkové č.: 2311/2011 · Sp. zn.: 8 As 15/2011 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §10; 84/1990 Sb.: §10 odst.3; 84/1990 Sb.: §10 odst.2 písm.a); 84/1990 Sb.: §10 odst.2 písm.b); 84/1990 Sb.: §10 odst.1; 84/1990 Sb.: §11 odst.1; JUD51705CZ 5 As 26/2007 - 86; JUD103338CZ 8 As 51/2007 - 67; JUD105712CZ 2 As 17/2008 - 77; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116; JUD167072CZ Pst 1/2009 - 348;

2312/2011 Správní řízení: obecně známé skutečnosti; úřední skutečnosti; důkazy z internetu

Datum: 12.04.2011 · Sbírkové č.: 2312/2011 · Sp. zn.: 1 As 33/2011 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 577 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 500/2004 Sb.: §50 odst.1; JUD34816CZ 2 Afs 104/2005 - 81; JUD103338CZ 8 As 51/2007 - 67; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116; JUD162230CZ 1 As 100/2009 - 129;

2313/2011 Řízení před soudem: důkaz znaleckým posudkem; důkaz ohledáním; správní řízení: důkaz znaleckým posudkem

Datum: 12.05.2010 · Sbírkové č.: 2313/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 71/2009 - 113 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 581 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §38; 353/2003 Sb.: §101 odst.3 písm.c); 353/2003 Sb.: §101 do 30.6.2005; 500/2004 Sb.: §54; 500/2004 Sb.: §56; JUD5720CZ R II 15/20; JUD16986CZ 223/24; JUD30838CZ 5 As 38/2004 - 74; JUD141377CZ 7 Afs 54/2007 - 62; JUD150707CZ 22 Ca 53/2007 - 50;

2314/2011 Správní řízení: řízení o odnětí průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby

Datum: 10.12.2010 · Sbírkové č.: 2314/2011 · Sp. zn.: 5 Ca 250/2007 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2011 · Strana: 591 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §21 odst.13;

2315/2011 Ceny: pojem "cena platná v okamžiku nabídky"

Datum: 22.03.2011 · Sbírkové č.: 2315/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 48/2009 - 80 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 593 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §13 odst.2; JUD38980CZ 2 Afs 176/2006 - 96;

2316/2011 Přestupky: rozhodnutí o zastavení řízení; překážka rei iudicatae

Datum: 11.03.2011 · Sbírkové č.: 2316/2011 · Sp. zn.: 5 As 73/2010 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 597 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §76; 200/1990 Sb.: §76 odst.1 písm.l);

2317/2011 Daň z příjmů: počátek běhu promlčecí lhůty ke sdělení předpisu penále

Datum: 22.03.2011 · Sbírkové č.: 2317/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 35/2009 - 265 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 602 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §63 odst.4; 337/1992 Sb.: §70 odst.1; JUD30532CZ 5 Afs 28/2003 - 69; JUD34455CZ 5 Afs 42/2004 - 61; JUD43982CZ 2 Afs 159/2005 - 43; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161;

2318/2011 Důchodové pojištění: podmínky pro přiznání sirotčího důchodu

Datum: 15.12.2010 · Sbírkové č.: 2318/2011 · Sp. zn.: 4 Ads 63/2010 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 608 · Vztah k předpisu: 116/1960 Sb.: čl.4; 116/1960 Sb.: čl.2; JUD175021CZ 6 Ads 56/2009 - 52;

2319/2011 Regulace reklamy: skrytá reklama

Datum: 24.06.2010 · Sbírkové č.: 2319/2011 · Sp. zn.: 7 As 24/2010 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 612 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2 odst.1 písm.d); JUD155920CZ C - 429/02;

2320/2011 Regulace reklamy: zvláštní nabídka zboží

Datum: 15.01.2010 · Sbírkové č.: 2320/2011 · Sp. zn.: 5 Ca 7/2007 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2011 · Strana: 617 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2b odst.1; 40/1995 Sb.: §8a odst.2 písm.g); 40/1995 Sb.: §8a odst.6 písm.b); 36/2008 Sb.;

2321/2011 Opatření obecné povahy: negativní vymezení; nařízení kraje

Datum: 21.01.2011 · Sbírkové č.: 2321/2011 · Sp. zn.: 8 Ao 7/2010 - 65 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 623 · Vztah k předpisu: 129/2000 Sb.: §7; 86/2002 Sb.: §48 odst.2 písm.c); 150/2002 Sb.: §101a-101d; JUD142835CZ Pl. ÚS 14/07; JUD155047CZ Pl. ÚS 27/09; JUD32116CZ Pl. ÚS 24/99; JUD182203CZ 4 Ao 4/2010 - 195; JUD182225CZ 2 Ao 3/2010 - 55;

2322/2011 Opatření obecné povahy: rozhodnutí o ochranném pásmu letiště; aktviní legitimace

Datum: 01.02.2011 · Sbírkové č.: 2322/2011 · Sp. zn.: 2 Ao 6/2010 - 93 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 628 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §39; 49/1997 Sb.: §37 odst.1; 49/1997 Sb.; 500/2004 Sb.: §171; 500/2004 Sb.: §172; 500/2004 Sb.: §173; 500/2004 Sb.: §174; 301/2009 Sb.: čl.II; 301/2009 Sb.; JUD142835CZ Pl. ÚS 14/07; JUD15504CZ Pl. ÚS 27/09; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD34469CZ 1 Ao 1/2006 - 74; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD187098CZ 1 Ao 2/2010 - 116;

2323/2011 Ochrana spotřebitele: opatření inspektora Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Datum: 09.06.2010 · Sbírkové č.: 2323/2011 · Sp. zn.: 7 As 33/2010 - 99 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 637 · Vztah k předpisu: 146/2002 Sb.: §5 odst.2; 146/2002 Sb.: §5 odst.1; 500/2004 Sb.: §5 odst.2; 500/2004 Sb.: §67 odst.2; 500/2004 Sb.: §68 odst.3;

2324/2011 Pobyt cizinců: doklad o zajištění ubytování pro účely žádosti o trvalý pobyt

Datum: 12.01.2010 · Sbírkové č.: 2324/2011 · Sp. zn.: 10 Ca 196/2008 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2011 · Strana: 640 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §87i odst.2;

2325/2011 Mezinárodní ochrana: odkladný účinek žaloby

Datum: 15.09.2010 · Sbírkové č.: 2325/2011 · Sp. zn.: 45 Az 20/2010 - 23 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7/2011 · Strana: 643 · Vztah k předpisu: 325/1990 Sb.; 325/1999 Sb.: §16 odst.1 písm.d); 325/1999 Sb.: §16 odst.1 písm.e); 325/1999 Sb.: §25; 325/1999 Sb.: §32 odst.3; 150/2002 Sb.: §32 odst.3; 150/2002 Sb.: §73 odst.3; 150/2002 Sb.: §73 odst.2;

2326/2011 Katastr nemovitostí: výmaz údaje o zástavním právu; oprava chyb v katastrálním operátu

Datum: 05.02.2010 · Sbírkové č.: 2326/2011 · Sp. zn.: 59 Ca 23/2009 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 7/2011 · Strana: 645 · Vztah k předpisu: 265/1992 Sb.: §7 odst.1; 265/1992 Sb.: §7; 344/1992 Sb.: §8 odst.1; 344/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.a); 190/1996 Sb.: §36 odst.1; JUD107030CZ 1 As 40/2007 - 103;

2327/2011 Kompetenční spory: rozhodnutí o neschválení dohody o vydání nemovitosti

Datum: 05.08.2010 · Sbírkové č.: 2327/2011 · Sp. zn.: Konf 64/2009 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7/2011 · Strana: 650 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.: §9 odst.3; JUD30466CZ Konf 123/2003 - 7;

2328/2011 Řízení před soudem: zaplacení soudního poplatku; právní moc

Datum: 17.04.2008 · Sbírkové č.: 2328/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 1/2007 - 172 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 654 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §9 odst.7; 150/2002 Sb.: §40 odst.4; 150/2002 Sb.: §54 odst.5; 150/2002 Sb.: §55 odst.5; JUD31995CZ III. ÚS 236/99; JUD32342CZ II. ÚS 738/2000; JUD32375CZ II. ÚS 318/2000; JUD32584CZ III. ÚS 59/2000; JUD32593CZ III. ÚS 89/2000; JUD26335CZ 5 Afs 4/2003 - 29; JUD38874CZ 5 Afs 112/2009 - 41;

2329/2011 Daňové řízení: překážka věci pravomocně rozhodnuté

Datum: 25.10.2007 · Sbírkové č.: 2329/2011 · Sp. zn.: 7 Afs 193/2006 - 79 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 654 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §27 odst.1 písm.e); 337/1992 Sb.: §43; 337/1992 Sb.: §50; 588/1992 Sb.: §19; JUD32698CZ III. ÚS 351/02; JUD32753CZ III. ÚS 510/02; JUD32012CZ III. ÚS 86/99; JUD30740CZ 5 Afs 31/2003 - 81; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110;

2330/2011 Daň z příjmů: osvobození od daně

Datum: 29.10.2009 · Sbírkové č.: 2330/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 76/2008 - 93 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 655 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §13 odst.3; 40/1964 Sb.: §13 odst.2; 40/1964 Sb.: §442; 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.g); JUD31471CZ III. ÚS 70/97; JUD30711CZ 5 Afs 147/2004 - 89; JUD132938CZ 2 Afs 70/2007 - 55;

2331/2011 Daň z příjmů: osvobození od daně; vsazené čátky z leterií a jiných her

Datum: 28.08.2009 · Sbírkové č.: 2331/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 73/2008 - 161 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 655 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §4 odst.2; 586/1992 Sb.: §19 odst.1 písm.g); 586/1992 Sb.: §38n odst.2; JUD20006CZ 10 Ca 323/2000 - 28; JUD51885CZ 7 Afs 45/2007 - 251; JUD104613CZ 5 Afs 41/2007 - 88;

2332/2011 Rozpočty: porušení rozpočtové kázně

Datum: 29.10.2009 · Sbírkové č.: 2332/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 100/2009 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §44 odst.1 písm.b); 218/2000 Sb.: §44 odst.2; 218/2000 Sb.: §44 odst.4;

2333/2011 Rozpočty: kontrola rozpočtové kázně

Datum: 29.10.2009 · Sbírkové č.: 2333/2011 · Sp. zn.: 7 Afs 71/2009 - 149 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 218/2000 Sb.: §44 odst.1 písm.b); JUD146260CZ 5 Afs 36/2008 - 146;

2334/2011 Veřejné zakázky: doložení kvalifikačních předpokladů

Datum: 25.05.2009 · Sbírkové č.: 2334/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 47/2008 - 180 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 266/1994 Sb.: §22 odst.1 písm.b); 266/1994 Sb.: §22 odst.1 písm.c); 40/2004 Sb.: §30 odst.2 písm.d); JUD30538CZ 6 A 173/2002 - 33;

2335/2011 Veřejné zakázky: doložení kvalifikačních předpokladů; posečkání s úhradou daňového nedoplatku

Datum: 24.03.2009 · Sbírkové č.: 2335/2011 · Sp. zn.: 62Ca 18/2008 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 7/2011 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §53 odst.1 písm.f); 137/2006 Sb.: §60 odst.1; HI2808CZ 62Ca 18/2008 - 78; JUD169801CZ R174/2007/03 - 23813/2007/310 - KK; JUD30614CZ 3 Afs 10/2003 - 54;

2336/2011 Právo průmyslového vlastnictví: střet práv z průmyslového vzoru s ochrannou známkou

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 2336/2011 · Sp. zn.: 7 As 53/2008 - 158 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.: §36 odst.2 písm.e); 527/1990 Sb.: §37; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90;

2337/2011 Pomoc v hmotné nouzi: doplatek na bydlení; podmínky nároku

Datum: 26.11.2008 · Sbírkové č.: 2337/2011 · Sp. zn.: 6 Ads 98/2008 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2011 · Strana: 658 · Vztah k předpisu: 110/2006 Sb.: §5 odst.2; 110/2006 Sb.; 111/2006 Sb.: §8 odst.2; 111/2006 Sb.: §21; 111/2006 Sb.: §33;

2338/2011 Odpady: osoba oprávněná k převzetí odpadu; Správní trestání: převzetí odpadu osobou, která k jeho převzetí není oprávněna

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 2338/2011 · Sp. zn.: 9 Ca 184/2007 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2011 · Strana: 658 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §12 odst.3; 185/2001 Sb.: §66 odst.3 písm.c); 185/2001 Sb.: §67 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.