Vydání 7/2011

Číslo: 7/2011 · Ročník: IX

2335/2011

Veřejné zakázky: doložení kvalifikačních předpokladů; posečkání s úhradou daňového nedoplatku

Veřejné zakázky: doložení kvalifikačních předpokladů; posečkání s úhradou daňového nedoplatku
Dodavatel, který má v evidenci zachycen daňový nedoplatek, nesplňuje základní kvalifikační kritérium podle § 53 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to i tehdy, pokud správce daně rozhodl o posečkání daně, v souvislosti s níž dodavateli vznikl daňový nedoplatek. Nabídka takového dodavatele je vyžazena a takový dodavatel je ze zadávacího řízení podle § 60 odst. 1 téhož zákona vyloučen.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2009, čj. 62 Ca 18/2008 - 79)
Prejudikatura: č. 521/2005 Sb.NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.