Vydání 7/2011

Číslo: 7/2011 · Ročník: IX

2338/2011

Odpady: osoba oprávněná k převzetí odpadu; Správní trestání: převzetí odpadu osobou, která k jeho převzetí není oprávněna

Odpady: osoba oprávněná k převzetí odpadu
Správní trestání: převzetí odpadu osobou, která k jeho převzetí není oprávněna; stanovení výše pokuty
Skutková podstata správního deliktu podle § 66 odst. 3 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nespočívá v ohrožení či poškození životního prostředí, nýbrž v převzetí odpadu osobou, která k tomu není podle § 12 odst. 3 citovaného zákona oprávněna pro nedostatek vybavení zařízením k využití či odstranění odpadu. Tyto znaky skutkové podstaty správního deliktu samy o sobě vyjadřují možnost ohrožení životního prostředí. Osoba, která odpad takto neoprávněně převzala, se tedy nemůže sankční odpovědnosti zprostit odkazem na to, že shromažďováním odpadu nedošlo k ohrožení či k poškození životního prostředí a takovou okolnost z hlediska naplnění skutkové podstaty správního deliktu není třeba dokazovat. K míře a závažnosti ohrožení nebo poškození životního prostředí se ve smyslu § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, přihlíží při stanovení výše pokuty.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2009, čj. 9 Ca 184/2007 - 28)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.