Vydání 6/2011

Číslo: 6/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2288/2011 - 2310/2011

Obsah vydání 6/2011

Stáhnout PDF

2288/2011 Řízení před soudem: přihlížení k vadám řízení z úřední povinnosti; mezinárodní ochrana: zjevně nedůvodná žádost; neodůvodnění neudělení doplňkové ochrany

Datum: 08.03.2011 · Sbírkové č.: 2288/2011 · Sp. zn.: 7 Azs 79/2009 - 84 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 150/2002 Sb.: §76; JUD138101CZ III. ÚS 1420/07; JUD30938CZ 3 As 57/2004 - 39; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD185205CZ 4 Azs 60/2007 - 119; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD185552CZ 6 Azs 15/2010 - 82;

2289/2011 Mezinárodní ochrana: zjevně nedůvodná žádost; humanitární azyl

Datum: 25.01.2011 · Sbírkové č.: 2289/2011 · Sp. zn.: 5 Azs 6/2010 - 107 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 476 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §16; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD139447CZ 5 Azs 24/2008 - 48;

2290/2011 Mezinárodní ochrana: pronásledování na kumulativním základě; nucený sňatek; polygamní manželství

Datum: 25.01.2011 · Sbírkové č.: 2290/2011 · Sp. zn.: 6 Azs 36/2010 - 274 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 482 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.7; 325/1999 Sb.: §12 písm.b); JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70; JUD152165CZ 5 Azs 7/2009 - 98; 32004L0083 (EU);

2291/2011 Správní trestání: výše sankce za přestupek; zahlazení odsouzení

Datum: 28.02.2011 · Sbírkové č.: 2291/2011 · Sp. zn.: 8 As 82/2010 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 494 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §69; 140/1961 Sb.: §70 odst.1; 200/1990 Sb.: §12 odst.1; 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.d); 200/1990 Sb.: §22 odst.4; 361/2000 Sb.: §119 odst.2 písm.g); 361/2000 Sb.: §119 odst.2 písm.i); JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77;

2292/2011 Správní trestání: omezení plateb v hotovosti; omezení plateb v hotovosti: pojem "závazek"; smlouva o půjčce

Datum: 23.02.2011 · Sbírkové č.: 2292/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 91/2010 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 497 · Vztah k předpisu: 254/2004 Sb.: §2 odst.1 písm.b); JUD32895CZ IV. ÚS 666/02;

2293/2011 Autorský zákon: forma vyjádření počítačového programu; kolektivní správa majetkových práv autorských

Datum: 02.02.2011 · Sbírkové č.: 2293/2011 · Sp. zn.: 5 As 38/2008 - 288 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 501 · Vztah k předpisu: 121/2000 Sb.: §2 odst.2; 121/2000 Sb.: §18 odst.1; 121/2000 Sb.: §65 odst.1; 121/2000 Sb.: §98 odst.6 písm.b); JUD193652CZ C - 393/09; 31991L0250 (EU); 32001L0029 (EU);

2294/2011 Veřejné zakázky: zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě řámcové smlouvy

Datum: 02.03.2010 · Sbírkové č.: 2294/2011 · Sp. zn.: 62Ca 73/2008 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 6/2011 · Strana: 514 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §92 odst.1 písm.a);

2295/2011 Hospodářská soutěž: přechod delikátní odpovědnosti na nástupce zaniklého subjektu; zneužití práva

Datum: 30.12.2009 · Sbírkové č.: 2295/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 56/2007 - 479 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 520 · Vztah k předpisu: 63/1991 Sb.: §3 odst.1; 143/2001 Sb.: §3 odst.1; 143/2001 Sb.; JUD30547CZ 6 A 93/2001 - 56; JUD30557CZ 2 A 11/2002 - 227; JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45; JUD34830CZ 5 As 59/2006 - 85;

2296/2011 Právo Evropské unie: povinnost stanovená nařízením; odpady: přeshraniční přeprava odpadu

Datum: 09.02.2011 · Sbírkové č.: 2296/2011 · Sp. zn.: 1 As 110/2010 - 151 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 532 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §54 odst.2; 185/2001 Sb.: §66 odst.4 písm.g); 314/2006 Sb.; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; 11997E/TXT (EU);

2297/2011 Důchodové pojištění: přepočet v zahraničí získaných dob pojištění

Datum: 29.04.2010 · Sbírkové č.: 2297/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 90/2009 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 537 · Vztah k předpisu: JUD108237CZ 3 Ads 116/2007 - 81; JUD157584CZ 4 Ads 51/2009 - 42; 31971R1408 (EU); 31972R0574 (EU);

2298/2011 Důchodové pojištění: lhůta pro zahájení srážek na úhradu přeplatku na starobním důchodu

Datum: 26.03.2010 · Sbírkové č.: 2298/2011 · Sp. zn.: 30Ca 53/2009 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 6/2011 · Strana: 550 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §118a odst.3; 150/2002 Sb.: §82;

2299/2011 Kompetenční spory: půjčka sjednaná ve smlouvě o vzniku závazku veřejné služby

Datum: 19.10.2010 · Sbírkové č.: 2299/2011 · Sp. zn.: Konf 13/2010 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 555 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 40/1964 Sb.: §657; 40/1964 Sb.: §658; 111/1994 Sb.: §19 odst.2;

2300/2011 Kompetenční spory: peněžité plnění ze smlouvy o užívání mobilní telekomunikační služby

Datum: 03.11.2010 · Sbírkové č.: 2300/2011 · Sp. zn.: Konf 52/2010 - 9 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 557 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §129 odst.1; 127/2005 Sb.: §129 odst.1; 127/2005 Sb.;

2301/2011 Kompetenční spory: úhrada za poskytnutí informace

Datum: 15.09.2010 · Sbírkové č.: 2301/2011 · Sp. zn.: Konf 115/2009 - 34 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2011 · Strana: 558 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §16a odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §17 odst.5; 106/1999 Sb.: §16a odst.1 písm.d); 106/1999 Sb.: §17 odst.5; 106/1999 Sb.: §17 odst.1; JUD163707CZ 3 Ads 128/2009 - 71;

2302/2011 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

Datum: 19.08.2009 · Sbírkové č.: 2302/2011 · Sp. zn.: 9 Afs 62/2009 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 562 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55b odst.1; 150/2002 Sb.: §65; JUD33034CZ II. ÚS 583/03; JUD33063CZ IV. ÚS 516/03; JUD32430CZ Pl. ÚS - st. 12/2000; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42;

2303/2011 Daňové řízení: ručení společníka veřejné obchodní společnosti; daňový nedoplatek

Datum: 26.11.2008 · Sbírkové č.: 2303/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 173/2006 - 74 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 562 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §86; 337/1992 Sb.: §57 odst.5; 90/2012 Sb.: §95; JUD33078CZ I. ÚS 429/01; JUD105366CZ Pl. ÚS 72/06 - 1; JUD32344CZ II. ÚS 445/2000; JUD30275CZ 30 Ca 110/2001 - 30; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54;

2304/2011 Daňové řízení: předběžná otázka

Datum: 19.06.2008 · Sbírkové č.: 2304/2011 · Sp. zn.: 9 Afs 142/2007 - 72 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 562 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §28 odst.1; JUD16620CZ 5926/34; JUD34480CZ 2 Afs 94/2004 - 50; JUD38425CZ 8 Afs 94/2005 - 48; JUD37755CZ 1 Afs 46/2006 - 80;

2305/2011 Řízení před soudem: žalobní legitimace

Datum: 30.07.2009 · Sbírkové č.: 2305/2011 · Sp. zn.: 7 As 50/2009 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §21; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD30473CZ 7 A 139/2001 - 67; JUD30255CZ 7 A 56/2002 - 54; JUD30832CZ 3 As 24/2004 - 79; JUD30899CZ 2 As 1/2005 - 62; JUD37760CZ 7 As 10/2005 - 298;

2306/2011 Kompetenční spory: pojem sporu

Datum: 30.03.2009 · Sbírkové č.: 2306/2011 · Sp. zn.: Komp 5/2008 - 85 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §97;

2307/2011 Veřejné zdravotní pojištění: rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona

Datum: 12.08.2009 · Sbírkové č.: 2307/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 123/2008 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §53a; 48/1997 Sb.: 53a; 176/2002 Sb.; 500/2004 Sb.: §180 odst.1;

2308/2011 Provoz na pozemních komunikacích: povinnost řidiče podrobit se lékařskému vyšetření k zjištění ovlivnění alkoholem

Datum: 24.06.2008 · Sbírkové č.: 2308/2011 · Sp. zn.: 8 As 11/2007 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 564 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §30 odst.1 písm.i); 361/2000 Sb.: §5 odst.1 písm.f);

2309/2011 Rozpočty: porušení rozpočtové kázně

Datum: 25.06.2009 · Sbírkové č.: 2309/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 70/2008 - 152 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2011 · Strana: 564 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §3 písm.e); 218/2000 Sb.: §44 odst.1 písm.b); JUD43648CZ 1 Afs 92/2005 - 98;

2310/2011 Evidence obyvatel: zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Datum: 30.09.2009 · Sbírkové č.: 2310/2011 · Sp. zn.: 15Ca 45/2009 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 6/2011 · Strana: 564 · Vztah k předpisu: 133/2000 Sb.: §12 odst.1 písm.b); 133/2000 Sb.: §12 odst.1 písm.a);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.