Vydání 6/2011

Číslo: 6/2011 · Ročník: IX

2310/2011

Evidence obyvatel: zrušení údaje o místu trvalého pobytu

15 Ca 45/2009 - 38
Evidence obyvatel: zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Řízení vedená ohlasovnami o zrušení údaje o místu trvalého pobytu z důvodů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, je možné zahájit výlučně z moci úřední, a nikoliv i na návrh podaný kýmkoliv u ohlašovny.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 9. 2009, čj. 15 Ca 45/2009 - 38)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.