Vydání 12/2011

Číslo: 12/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2434/2011 - 2450/2011

Obsah vydání 12/2011

Stáhnout PDF

2434/2011 Řízení před soudem: kompetenční výluka; správní řízení: závazné stanovisko

Datum: 23.08.2011 · Sbírkové č.: 2434/2011 · Sp. zn.: 2 As 75/2009 - 113 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2011 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 500/2004 Sb.: §67; 500/2004 Sb.: §149; JUD30930CZ 7 A 90/2001 - 98; JUD30902CZ 3 As 28/2005 - 89; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64;

2435/2011 Řízení před soudem: přezkum podkladových rozhodnutí; zdravotnictví: souhlas s personálním a věcným vybavením

Datum: 31.08.2011 · Sbírkové č.: 2435/2011 · Sp. zn.: 4 Ads 24/2011 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1045 · Vztah k předpisu: 160/1992 Sb.: §10 odst.3 písm.b); JUD102347CZ 4 As 37/2005 - 83; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86;

2436/2011 Řízení před soudem: kompetenční výluka; služební poměr příslušníků bezpečnostních sil

Datum: 18.08.2011 · Sbírkové č.: 2436/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 58/2011 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1049 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; JUD30708CZ Konf 51/2004 - 9; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107;

2437/2011 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí mateřské školy o ukončení předškolního vzdělávání

Datum: 27.07.2011 · Sbírkové č.: 2437/2011 · Sp. zn.: 1 As 53/2011 - 109 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1057 · Vztah k předpisu: 561/2004 Sb.: §35 odst.1; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197;

2438/2011 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zadržení zboží; cla: rozhodnutí o zadržení zboží

Datum: 18.05.2011 · Sbírkové č.: 2438/2011 · Sp. zn.: 7 As 52/2011 - 100 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1063 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.b); JUD31969CZ Pl. ÚS 8/99; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54;

2439/2011 Řízení před soudem: přezkum závazné informace o sazebním zařazení zboží; cla: závazná informace o sazebním zařazení zboží

Datum: 29.06.2010 · Sbírkové č.: 2439/2011 · Sp. zn.: 6 Ca 90/2007 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2011 · Strana: 1066 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.b); 500/2004 Sb.; 31992R2913 (EU); 31993R2454 (EU);

2440/2011 Správní řízení: podání v elektronické formě

Datum: 16.12.2010 · Sbírkové č.: 2440/2011 · Sp. zn.: 1 Ans 5/2010 - 172 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1069 · Vztah k předpisu: 227/2000 Sb.: §11 odst.3; 500/2004 Sb.: §37 odst.4; JUD33616CZ IV. ÚS 319/05; JUD32029CZ I. ÚS 355/97; JUD157007CZ 9 As 90/2008 - 70;

2441/2011 Daňové řízení: přezkoumatelnost rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti ve správním soudnictví

Datum: 23.08.2011 · Sbírkové č.: 2441/2011 · Sp. zn.: 7 Afs 14/2010 - 91 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2011 · Strana: 1075 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §39 odst.2; 337/1992 Sb.: §39 odst.1; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54; JUD195028CZ 8 Afs 48/2009 - 80;

2442/2011 Důchodové pojištění: zařazování zaměstnání do pracovních kategorií; snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod

Datum: 09.02.2011 · Sbírkové č.: 2442/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 129/2010 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1080 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §14; 100/1988 Sb.: §17; 117/1988 Sb.; JUD2003CZ Cpjf 46/77;

2443/2011 Opatření obecné povahy: negativní sazebník úhrad za poskytování informací

Datum: 31.08.2011 · Sbírkové č.: 2443/2011 · Sp. zn.: 8 Ao 4/2011 - 22 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1086 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §5 odst.1 písm.f); 106/1999 Sb.; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §101a; 500/2004 Sb.: §171; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD51885CZ 7 Afs 45/2007 - 251;

2444/2011 Opatření obecné povahy: negativní vymezení; rámcový vzdělávací program; školství: rámcový vzdělávací program

Datum: 30.03.2011 · Sbírkové č.: 2444/2011 · Sp. zn.: 1 Ao 1/2011 - 49 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1090 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a; 561/2004 Sb.: §4; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD51885CZ 7 Afs 45/2007 - 251;

2445/2011 Opatření obecné povahy: změna územního plánu; schvalování územního plánu

Datum: 16.12.2010 · Sbírkové č.: 2445/2011 · Sp. zn.: 1 Ao 6/2010 - 130 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1100 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101d odst.2; 183/2006 Sb.: §52 odst.1; 183/2006 Sb.: §54 odst.2; 183/2006 Sb.: §54 odst.3; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73;

2446/2011 Přestupky: přestupek proti občanskému soužití; schválnost

Datum: 12.05.2011 · Sbírkové č.: 2446/2011 · Sp. zn.: 1 A 24/2010 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2011 · Strana: 1112 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.c);

2447/2011 Hospodářská soutěž: zakázané dohody; samostatný produkt relevantního trhu; telekomunikace

Datum: 24.03.2011 · Sbírkové č.: 2447/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 20/2010 - 353 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2011 · Strana: 1115 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §13; 151/2000 Sb.: §82 odst.1; 143/2001 Sb.: §2 odst.2; 143/2001 Sb.: §3;

2448/2011 Horní právo: odnětí oprávnění k výkonu činnosti technického vedoucího odstřelů

Datum: 30.06.2010 · Sbírkové č.: 2448/2011 · Sp. zn.: 9 Ca 50/2007 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2011 · Strana: 1123 · Vztah k předpisu: 61/1988 Sb.: §45 odst.1; 72/1988 Sb.: §68 odst.1;

2449/2011 Pozemkové úpravy: schválení návrhu pozemkové úpravy

Datum: 12.09.2006 · Sbírkové č.: 2449/2011 · Sp. zn.: 10 Ca 141/2005 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2011 · Strana: 1128 · Vztah k předpisu: 139/2002 Sb.: §9 odst.10; 139/2002 Sb.: §12 odst.3;

2450/2011 Stavební řízení: stavební povolení; zachování původní stavby

Datum: 22.02.2006 · Sbírkové č.: 2450/2011 · Sp. zn.: 9 Ca 257/2004 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2011 · Strana: 1128 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §55 odst.2;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.