Vydání 12/2011

Číslo: 12/2011 · Ročník: IX

2450/2011

Stavební řízení: stavební povolení; zachování původní stavby

Stavební řízení: stavební povolení; zachování původní stavby
k § 55 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.**)
Při ubourání převážné většiny původní stavby a následné realizaci nové stavby s využitím zbylých částí stavby původní nelze hovořit o tom, že původní stavba byla zachována (§ 55 odst. 2 stavebního zákona z roku 1976); jedná se o zhotovení nové stavby, do níž byly toliko zakomponovány zachované prvky původní, jinak z valné části odstraněné stavby.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2006, čj. 9 Ca 257/2004-48)***)
**)
S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
***)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalobců proti tomuto rozsudku svým rozsudkem ze dne 20. 6. 2007, čj. 7 As 24/2006-86.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.