Vydání 2/2010

Číslo: 2/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 1980/2010 - 1994/2010

Obsah vydání 2/2010

Stáhnout PDF

1980/2010 Řízení před soudem: posuzování včasnosti žaloby

Datum: 27.10.2009 · Sbírkové č.: 1980/2010 · Sp. zn.: 4 Ads 39/2008 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2010 · Strana: 95 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §72 odst.1; 150/2002 Sb.: §129 odst.1; JUD49236CZ 4 Ads 118/2006 - 27;

1981/2010 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odvolání z funkce vedoucího státního zástupce ve správním soudnictví

Datum: 27.10.2009 · Sbírkové č.: 1981/2010 · Sp. zn.: 9 As 94/2008 - 77 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2010 · Strana: 105 · Vztah k předpisu: 283/1993 Sb.: §10; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD33614CZ I. ÚS 182/05;

1982/2010 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; daňové řízení: zástavní právo

Datum: 27.10.2009 · Sbírkové č.: 1982/2010 · Sp. zn.: 2 Afs 186/2006 - 54 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2010 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §72; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.b); JUD32790CZ II. ÚS 419/01; JUD32795CZ I. ÚS 412/01; JUD33595CZ IV. ÚS 49/04; JUD30706CZ 5 Afs 162/2004 - 61; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64;

1983/2010 Daňové řízení: plná moc; daňová kontrola

Datum: 26.10.2009 · Sbírkové č.: 1983/2010 · Sp. zn.: 8 Afs 46/2009 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2010 · Strana: 122 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §16 odst.1; 337/1992 Sb.: §17 odst.7; JUD32691CZ I. ÚS 433/01; JUD32752CZ II. ÚS 334/02; JUD32871CZ IV. ÚS 239/03; JUD33376CZ IV. ÚS 29/05; JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD34440CZ 1 Afs 55/2005 - 92; JUD103417CZ 1 Afs 39/2006 - 79; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

1984/2010 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů; zaplacené úroky z půjčky

Datum: 21.10.2009 · Sbírkové č.: 1984/2010 · Sp. zn.: 2 Afs 180/2006 - 64 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2010 · Strana: 130 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7; 586/1992 Sb.: §24; 586/1992 Sb.: §25; JUD32576CZ II. ÚS 67/2000; JUD34518CZ 7 Afs 35/2005 - 65;

1985/2010 Daň z příjmů: zdanění příjmů neziskových subjektů

Datum: 08.10.2009 · Sbírkové č.: 1985/2010 · Sp. zn.: 9 Afs 4/2009 - 84 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2010 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §18 odst.4; 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.i);

1986/2010 Právo Evropské unie: přímý účinek směrnice; daň z přidané hodnoty: přeplatek na dani zaviněný správcem daně

Datum: 13.11.2009 · Sbírkové č.: 1986/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 53/2009 - 63 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2010 · Strana: 139 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.1; 337/1992 Sb.: §64 odst.6; 235/2004 Sb.: §49 odst.2; 235/2004 Sb.; JUD38424CZ 7 Afs 140/2005 - 55; 31977L0388 (EU);

1987/2010 Místní poplatky: poplatek za lázeňský nebo rekreační sport

Datum: 25.11.2009 · Sbírkové č.: 1987/2010 · Sp. zn.: 2 Afs 51/2009 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2010 · Strana: 145 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.: §3 odst.1; JUD106991CZ 2 Afs 107/2007 - 168; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

1988/2010 Hospodářská soutěž: k pojmu "relevantní trh"; zvláštní způsob prodeje zboží narušující hospodářskou soutěž

Datum: 23.10.2009 · Sbírkové č.: 1988/2010 · Sp. zn.: 62Ca 4/2007 - 233 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2/2010 · Strana: 154 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §2 odst.2;

1989/2010 Stavební řízení: účastenství v řízení; postavení správce konkursní podstaty v řízení

Datum: 31.08.2009 · Sbírkové č.: 1989/2010 · Sp. zn.: 8 As 9/2009 - 122 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2010 · Strana: 161 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §59 odst.1 písm.b); JUD23190CZ 29 Odo 2086/2000;

1990/2010 Stavební řízení: povolení změny v užívání stavby

Datum: 18.06.2009 · Sbírkové č.: 1990/2010 · Sp. zn.: 7 As 26/2008 - 140 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2010 · Strana: 165 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §85 odst.1; 50/1976 Sb.: §85 odst.2; JUD30897CZ 10 Ca 220/2004 - 26; JUD34546CZ 1 Afs 20/2004 - 51; JUD30874CZ 2 Afs 23/2005 - 93;

1991/2010 Důchodové pojištění: posuzování doby práce v zahraničí; výpočet národního důchodu osoby migrující v rámci Společenství

Datum: 09.10.2009 · Sbírkové č.: 1991/2010 · Sp. zn.: 4 Ads 51/2009 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2010 · Strana: 170 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: do 27.5.2008; 155/1995 Sb.; 31971R1408 (EU);

1992/2010 Kompetenční spory: rozhodnutí o vrácení "volací jistiny"

Datum: 14.09.2009 · Sbírkové č.: 1992/2010 · Sp. zn.: Konf 68/2009 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2010 · Strana: 177 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §108; 127/2005 Sb.: §129;

1993/2010 Dualismus práva: náhrada za znárodněný majetek

Datum: 19.11.2009 · Sbírkové č.: 1993/2010 · Sp. zn.: 5 As 88/2008 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2010 · Strana: 179 · Vztah k předpisu: 100/1945 Sb.; 114/1948 Sb.; 99/1963 Sb.: §244; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD105351CZ I. ÚS 318/06 - 1; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 39; JUD30581CZ 5 As 31/2003 - 49; JUD30769CZ Konf 81/2004 - 12; JUD48532CZ 2 Ans 4/2006 - 91; JUD48609CZ 2 As 8/2006 - 130; JUD39151CZ Konf 4/2007 - 6; JUD39152CZ 9 As 4/2007 - 63; JUD133960CZ Konf 34/2007 - 15;

1994/2010 Kompetenční spory: smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací

Datum: 14.09.2009 · Sbírkové č.: 1994/2010 · Sp. zn.: Konf 38/2009 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2010 · Strana: 184 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §7; 127/2005 Sb.: §129 odst.1; JUD43494CZ Konf 99/2004 - 5; JUD145316CZ Konf 27/2008 - 7;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.