Vydání 10/2010

Číslo: 10/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 2116/2010 - 2129/2010

Obsah vydání 10/2010

Stáhnout PDF

2116/2010 Řízení před soudem: kasační stížnost podaná výlučně proti výroku o nákladech řízení

Datum: 01.06.2010 · Sbírkové č.: 2116/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 1/2007 - 64 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2010 · Strana: 847 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §104 odst.2; JUD48428CZ 2 Afs 190/2006 - 228;

2117/2010 Daňové řízení: jenání za právnickou osobu

Datum: 24.06.2010 · Sbírkové č.: 2117/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 32/2010 - 86 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2010 · Strana: 856 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §9 odst.2; 337/1992 Sb.: §10 odst.3;

2118/2010 Ochrana hospodářské soutěže: jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě

Datum: 20.01.2009 · Sbírkové č.: 2118/2010 · Sp. zn.: 62Ca 43/2007 - 216 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2010 · Strana: 861 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §3 odst.1; JUD30658CZ 7 A 17/2002 - 34; JUD30865CZ 6 As 57/2004 - 54; JUD167069CZ 1 Afs 58/2009 - 541;

2119/2010 Správní řízení: předmět řízení; oprava zřejmých nesprávností

Datum: 31.03.2010 · Sbírkové č.: 2119/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 58/2009 - 541 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2010 · Strana: 872 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §126 odst.4; 99/1963 Sb.: §126a; 99/1963 Sb.: §131; 143/2001 Sb.: §3 odst.1; 143/2001 Sb.: §22 odst.2; 500/2004 Sb.: §17; 500/2004 Sb.: §46; 500/2004 Sb.: §55; 500/2004 Sb.: §70; 500/2004 Sb.: §141 odst.6;

2120/2010 Volby do poslanecké sněmovny: nerespektování vnitřních pravidel primárních voleb politické strany

Datum: 29.06.2010 · Sbírkové č.: 2120/2010 · Sp. zn.: Vol 36/2010 - 27 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2010 · Strana: 884 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §87 odst.1;

2121/2010 Místní referendum: podmínky pro oddělení části obce; občan obce

Datum: 28.05.2010 · Sbírkové č.: 2121/2010 · Sp. zn.: 30A 20/2010 - 139 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 10/2010 · Strana: 886 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §16 odst.1; 128/2000 Sb.: §17; 128/2000 Sb.: §21 odst.1; 150/2002 Sb.: §91a;

2122/2010 Správní trestání: zánik odpovědnosti za správní delikt; rozhlasové a televizní vysílání: běh prekluzivní subjektivní lhůty

Datum: 16.04.2010 · Sbírkové č.: 2122/2010 · Sp. zn.: 7 As 11/2010 - 134 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2010 · Strana: 892 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §8 odst.5; 150/2002 Sb.: §109 odst.2; 500/2004 Sb.: §19; 500/2004 Sb.: §71 odst.2 písm.a); JUD11625CZ 6 A 103/94; JUD19762CZ 7 A 167/94; JUD19894CZ 7 A 147/94; JUD30423CZ 5 A 1/2001 - 56; JUD30938CZ 3 As 57/2004 - 39; JUD150316CZ 1 Afs 145/2008 - 135;

2123/2010 Právo Evropské unie: nepřímý účinek směrnice; správní trestání: podmínky odpovědnosti za veřejnoprávní delikt

Datum: 17.06.2010 · Sbírkové č.: 2123/2010 · Sp. zn.: 7 As 16/2010 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2010 · Strana: 895 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77; JUD160575CZ 7 As 53/2009 - 89; JUD162228CZ 5 Afs 68/2009 - 113; 31989L0552 (EU);

2124/2010 Právo Evropské unie: označování zboží; zákaz množstevních omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem

Datum: 23.07.2010 · Sbírkové č.: 2124/2010 · Sp. zn.: 2 As 55/2010 - 167 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2010 · Strana: 899 · Vztah k předpisu: 77/2003 Sb.: §3 odst.31; JUD33567CZ Pl. ÚS 50/04; JUD162228CZ 5 Afs 68/2009 - 113; 12008E/TXT (EU); 31994R2991 (EU); 32000L0013 (EU);

2125/2010 Spotřební daně: nárok na vrácení spotřební daně

Datum: 28.01.2010 · Sbírkové č.: 2125/2010 · Sp. zn.: 15Ca 88/2009 - 20 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 10/2010 · Strana: 910 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §56 odst.5;

2126/2010 Ochrana zvířat proti týrání: řízení o nákladech na umístění týraných zvířat do náhradní péče; řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 31.05.2010 · Sbírkové č.: 2126/2010 · Sp. zn.: 57A 23/2010 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 10/2010 · Strana: 913 · Vztah k předpisu: 246/1992 Sb.: §28a odst.3; 246/1992 Sb.: §28a odst.1 písm.a); 246/1992 Sb.: §28a odst.6; 246/1992 Sb.: §28a odst.4; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 39;

2127/2010 Stavební řízení: účastenství v řízení občanského sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody

Datum: 27.05.2010 · Sbírkové č.: 2127/2010 · Sp. zn.: 5 As 41/2009 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2010 · Strana: 917 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §70 odst.3; 114/1992 Sb.: §70 odst.2; 183/2006 Sb.: §109-116; JUD30918CZ 3 As 8/2005 - 118; JUD163095CZ 7 As 2/2009 - 80;

2128/2010 Svobodný přístup k informacím: informace, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost; přístup ke zprávě o posuzování a hodnocení nabídek

Datum: 17.06.2010 · Sbírkové č.: 2128/2010 · Sp. zn.: 1 As 28/2010 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2010 · Strana: 923 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §19; 137/2006 Sb.: §75 odst.6; 137/2006 Sb.: §80 odst.3; JUD31230CZ Pl. ÚS - st. 1/96 - 1; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30804CZ 6 As 40/2004 - 62; JUD39004CZ 31 Ca 39/2005 - 70; JUD108101CZ 1 As 17/2008 - 67;

2129/2010 Pobyt cizinců: zajištění za účelem předání podle mezinárodní smlouvy

Datum: 22.07.2010 · Sbírkové č.: 2129/2010 · Sp. zn.: 9 As 5/2010 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2010 · Strana: 932 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §124; 326/1999 Sb.: §129;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.