Vydání 11/2008

Číslo: 11/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1697/2008 - 1716/2008

Obsah vydání 11/2008

Stáhnout PDF

1697/2008 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí; právní názor vyslovený jako ratio decidendi a obiter dictum

Datum: 24.07.2008 · Sbírkové č.: 1697/2008 · Sp. zn.: 2 Afs 67/2008 - 112 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 941 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §76 odst.1 písm.a); JUD33121CZ II. ÚS 686/02; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD39140CZ 1 Afs 73/2004 - 89; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD30961CZ 2 Afs 31/2005 - 57;

1698/2008 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti

Datum: 06.08.2008 · Sbírkové č.: 1698/2008 · Sp. zn.: 5 As 17/2008 - 131 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 947 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73 odst.2; JUD32454CZ III. ÚS 256/01; JUD32519CZ Pl. ÚS 3/02; JUD31104CZ Pl. ÚS 4/94; JUD40450CZ 6 Afs 25/2003 - 59; JUD34573CZ 8 As 26/2005 - 76;

1699/2008 Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti; podjatost tlumočníka

Datum: 28.05.2008 · Sbírkové č.: 1699/2008 · Sp. zn.: 1 Azs 24/2008 - 60 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 950 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.5; JUD26315CZ Nao 28/2003 - 5; JUD30502CZ Nao 23/2004 - 55; JUD30803CZ 7 As 43/2005 - 53;

1700/2008 Řízení před soudem: odmítnutí žaloby; žalobní legitimace; celní řízení: zabrání vybraných výrobků

Datum: 19.06.2008 · Sbírkové č.: 1700/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 34/2008 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 952 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 353/2003 Sb.: §42 odst.12; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD34544CZ 4 As 50/2004 - 59; JUD43596CZ 1 Afs 40/2005 - 62;

1701/2008 Celní řízení: dodatečné vyměření cla; pochybení celního úřadu

Datum: 30.07.2008 · Sbírkové č.: 1701/2008 · Sp. zn.: 1 Afs 27/2008 - 97 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 956 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §127; 187/2004 Sb.; JUD33118CZ I. ÚS 163/02; JUD33567CZ Pl. ÚS 50/04; JUD34560CZ 1 Afs 16/2006 - 120; 31992R2913 (EU); 62003J0468 (EU); 62005J0443 (EU); 62006J0173 (EU);

1702/2008 Daňové řízení: dokazování; důkazní břemeno správce daně

Datum: 28.07.2008 · Sbírkové č.: 1702/2008 · Sp. zn.: 5 Afs 5/2008 - 75 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 968 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.3; 337/1992 Sb.: §31 odst.4; 280/2009 Sb.: §8; JUD33376CZ IV. ÚS 29/05; JUD30351CZ 30 Ca 101/2001 - 63; JUD26305CZ 22 Ca 421/2002 - 35; JUD30589CZ 3 Afs 1/2003 - 101; JUD34522CZ 5 Afs 14/2004 - 60; JUD39140CZ 1 Afs 73/2004 - 89; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119;

1703/2008 Daňové řízení: ukládání pokut pro porušení povinnosti nepeněžité povahy

Datum: 31.07.2008 · Sbírkové č.: 1703/2008 · Sp. zn.: 8 Afs 40/2007 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 976 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §21; 337/1992 Sb.: §24; 337/1992 Sb.: §25; 337/1992 Sb.: §37 odst.5; 261/2007 Sb.;

1704/2008 Daň z přidané hodnoty: vznik daňové povinnosti

Datum: 13.08.2008 · Sbírkové č.: 1704/2008 · Sp. zn.: 9 Afs 138/2007 - 55 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 979 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §6; 235/2004 Sb.: §94 odst.1;

1705/2008 Kompetenční výluka: rozhodnutí zastupitelstva obce o námitkách podle stavebního zákona

Datum: 14.08.2008 · Sbírkové č.: 1705/2008 · Sp. zn.: 5 As 1/2008 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 982 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §23 odst.1; 50/1976 Sb.: §23 odst.2; 50/1976 Sb.: §26 odst.2; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.e); 150/2002 Sb.: §70 písm.a); JUD33197CZ I. ÚS 454/99; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD38998CZ 3 Ao 1/2007 - 44;

1706/2008 Rozhodnutí správního orgánu: označení účastníka řízení; správní trestání: užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím

Datum: 26.06.2008 · Sbírkové č.: 1706/2008 · Sp. zn.: 2 As 39/2007 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 985 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §106 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §8 odst.2; JUD4485CZ 6 A 14/93; JUD20145CZ 30 Ca 180/2001 - 30;

1707/2008 Provoz na pozemních komunikacích: zásada omezené důvěry; správní trestání: nutnost úplného zjištění skutkového stavu

Datum: 28.08.2008 · Sbírkové č.: 1707/2008 · Sp. zn.: 5 As 32/2008 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 988 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.h); 361/2000 Sb.: §4 písm.a); 500/2004 Sb.: §3; JUD26592CZ 5 Tdo 1173/2004; JUD44184CZ 2 As 46/2005 - 55; JUD44658CZ 3 As 24/2005 - 73;

1708/2008 Zaměstnanost: bydliště jako podmínka zařazení do evidence

Datum: 23.07.2008 · Sbírkové č.: 1708/2008 · Sp. zn.: 4 Ads 40/2008 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 993 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §5 písm.b); 435/2004 Sb.: §24 odst.1; 435/2004 Sb.: §24; 435/2004 Sb.: §25; 31990L0365 (EU);

1709/2008 Zaměstnanost: příspěvek na zřízení společensky účelných pracovních míst

Datum: 17.10.2007 · Sbírkové č.: 1709/2008 · Sp. zn.: 15Ca 94/2006 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 11/2008 · Strana: 1000 · Vztah k předpisu: 35/1997 Sb.: §3; 35/1997 Sb.: §4;

1710/2008 Důchodové pojištění: péče nahrazující péči rodičů

Datum: 04.01.2007 · Sbírkové č.: 1710/2008 · Sp. zn.: 6 Ads 34/2006 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 1002 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §63; 94/1963 Sb.: §69; 155/1995 Sb.: §20 odst.1; 155/1995 Sb.: §20; 155/1995 Sb.: §20 odst.2; 155/1995 Sb.: §32 odst.4; JUD30504CZ 3 Ads 37/2003 - 49; JUD30890CZ 4 Ads 67/2004 - 64;

1711/2008 Školství: rozhovor konaný místo přijímací zkoušky z českého jazyka

Datum: 16.07.2008 · Sbírkové č.: 1711/2008 · Sp. zn.: 9 As 86/2007 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 1005 · Vztah k předpisu: 561/2004 Sb.: §20 odst.4; 561/2004 Sb.: §60 odst.4;

1712/2008 Regulace reklamy: reklama na doplňky stravy

Datum: 31.07.2008 · Sbírkové č.: 1712/2008 · Sp. zn.: 7 As 49/2007 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 1007 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §5d; 110/1997 Sb.: §2 písm.j); JUD31979CZ II. ÚS 485/98; JUD32009CZ I. ÚS 22/99;

1713/2008 Mezinárodní ochrana: azyl za uplatňování politických práv a svobod; důvody pro udělení azylu; připisované politické přesvědčení

Datum: 13.08.2008 · Sbírkové č.: 1713/2008 · Sp. zn.: 2 Azs 45/2008 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 1010 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.43; 325/1999 Sb.: §12 písm.a); 325/1999 Sb.: §12 písm.b); 325/1999 Sb.: §19; JUD33615CZ Pl. ÚS 66/04; JUD139113CZ C-106/89; JUD26343CZ 2 Azs 15/2003 - 81; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45; 32004L0083 (EU);

1714/2008 Ochranné známky: zaměnitelnost; rozlišovací způsobilost

Datum: 23.07.2008 · Sbírkové č.: 1714/2008 · Sp. zn.: 4 As 90/2006 - 123 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 1019 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §1; 441/2003 Sb.: §7 odst.1 písm.a); JUD37773CZ 6 A 61/2002 - 52; JUD30966CZ 11 Ca 175/2005 - 58; JUD38903CZ 11 Ca 258/2005 - 71; 61995J0251 (EU); 62004J0120 (EU);

1715/2008 Veřejné zakázky: předběžné oznámení; lhůta pro podání nabídek

Datum: 30.11.2006 · Sbírkové č.: 1715/2008 · Sp. zn.: 62Ca 15/2006 - 111 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2008 · Strana: 1025 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §29; 40/2004 Sb.: §54 odst.1; 40/2004 Sb.: §54; 40/2004 Sb.: §54 odst.2; 31993L0037 (EU); 32004L0018 (EU);

1716/2008 Pozemkové úpravy: návrh scelovacího plánu

Datum: 12.06.2008 · Sbírkové č.: 1716/2008 · Sp. zn.: 3 As 16/2008 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2008 · Strana: 1030 · Vztah k předpisu: 139/2002 Sb.: §14 odst.2; 139/2002 Sb.: §14;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.