Vydání 11/2022

Číslo: 11/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4388/2022 - 4399/2022

Obsah vydání 11/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4388/2022 Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění pobytu na území

Datum: 01.08.2022 · Sbírkové č.: 4388/2022 · Sp. zn.: 14 A 99/2020 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2022 · Strana: 791 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §33 odst.1 písm.a); 326/1999 Sb.: §36 odst.3; 326/1999 Sb.: §38 odst.2; 326/1999 Sb.: §44a odst.3; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74; JUD174984CZ 9 As 66/2009 - 46; JUD228292CZ 1 Afs 92/2012 - 45; JUD239556CZ 6 Azs 15/2013 - 35; JUD446420CZ 1 Azs 17/2020 - 24; JUD808296CZ 14 A 99/2020 - 65;

4389/2022 Správní trestání: poskytování mzdy za práci přesčas ve stanoveném termínu; Pracovní právo: dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas

Datum: 25.08.2022 · Sbírkové č.: 4389/2022 · Sp. zn.: 6 Ads 138/2022 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 795 · Vztah k předpisu: 251/2005 Sb.: §26 odst.1 písm.c); 262/2006 Sb.: §141 odst.1; 262/2006 Sb.; JUD33154CZ III. ÚS 252/04; JUD222030CZ 21 Cdo 2565/2011; JUD529869CZ 21 Cdo 2456/2020; JUD530064CZ 21 Cdo 2217/2020; JUD756816CZ 3 As 70/2020 - 73; JUD757010CZ 57 A 66/2021 - 40; JUD793728CZ 6 Ads 138/2022 - 37;

4390/2022 Veřejné zdravotní pojištění: náhrada nákladů vynaložených na zdravotní péči v zahraničí

Datum: 22.08.2022 · Sbírkové č.: 4390/2022 · Sp. zn.: 6 Ads 77/2022 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 799 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §14 odst.2; 48/1997 Sb.; 500/2004 Sb.: §66 odst.1 písm.b); JUD229787CZ 4 As 72/2012 - 52; JUD428028CZ 5 Ads 281/2018 - 35; JUD742359CZ 17 Ad 10/2020 - 116; JUD793661CZ 6 Ads 77/2022 - 42;

4391/2022 Přestupky: přestupek proti občanskému soužití; nepravdivé obvinění

Datum: 01.09.2022 · Sbírkové č.: 4391/2022 · Sp. zn.: 6 As 101/2022 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 802 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §345; 251/2016 Sb.; JUD32446CZ IV. ÚS 485/01; JUD32779CZ I. ÚS 176/02; JUD326612CZ I. ÚS 520/16 - 1; JUD3654CZ Tzv 28/90; JUD278298CZ 7 Tdo 1404/2014; JUD339266CZ 7 Tdo 1272/2016; JUD360515CZ 8 Tdo 713/2017; JUD375993CZ 5 Tdo 187/2018; JUD742738CZ 72 A 37/2020 - 52; JUD807839CZ 6 As 101/2022 - 32;

4392/2022 Řízení před správními soudy: přezkum rozhodnutí o žádosti o uznání úkonu učiněného neoprávněnou osobou

Datum: 17.06.2022 · Sbírkové č.: 4392/2022 · Sp. zn.: 2 As 118/2020 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 806 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 150/2002 Sb.: §79 odst.1; 500/2004 Sb.: §34 odst.4; 500/2004 Sb.: §150 odst.3; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD184805CZ 7 Ans 5/2008 - 164; JUD333112CZ 3 As 248/2015 - 22; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160; JUD381141CZ 75 A 36/2016 - 31; JUD424537CZ 7 As 44/2019 - 21; JUD442198CZ 10 As 384/2019 - 37; JUD510521CZ 10 As 255/2020 - 34; JUD757100CZ 2 As 118/2020 - 40;

4393/2022 Územní řízení: seznámení se s podklady pro vydání územního rozhodnutí; námitky účastníka

Datum: 29.06.2022 · Sbírkové č.: 4393/2022 · Sp. zn.: 2 As 124/2020 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 809 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §87; 183/2006 Sb.: §89; JUD428148CZ 2 As 256/2017 - 48; JUD459218CZ 22 A 52/2019 - 48; JUD774888CZ 2 As 124/2020 - 38;

4394/2022 Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahem; Stavební řízení: řízení o odstranění stavby; řízení o zákazu užívání stavby; stavební úpravy

Datum: 16.08.2022 · Sbírkové č.: 4394/2022 · Sp. zn.: 10 As 34/2022 - 110 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 811 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 183/2006 Sb.: §2 odst.3; 183/2006 Sb.: §2 odst.5 písm.c); 183/2006 Sb.: §129 odst.2; 183/2006 Sb.: §134 odst.5; JUD743607CZ; JUD362697CZ 30 A 116/2017 - 346; JUD379020CZ 8 As 264/2017 - 174; JUD424517CZ 2 As 187/2017 - 264; JUD381309CZ 8 As 121/2018 - 30; JUD459104CZ 30 A 112/2019 - 85; JUD510904CZ 6 As 108/2019 - 39; JUD561358CZ 6 As 108/2019 - 39; JUD531469CZ 10 As 8/2020 - 45; JUD531620CZ 4 As 118/2020 - 52; JUD692357CZ 30 A 49/2021 - 140; JUD793498CZ 10 As 34/2022 - 110;

4395/2022 Ochrana spotřebitele: nekalé obchodní praktiky; Správní trestání: materiální stránka přestupku

Datum: 18.08.2022 · Sbírkové č.: 4395/2022 · Sp. zn.: 10 As 410/2021 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 817 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §24 odst.1 písm.a); 250/2016 Sb.: §5; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135; JUD161573CZ 5 As 104/2008 - 45; JUD333764CZ 6 As 187/2016 - 23; JUD365192CZ 8 As 260/2017 - 53; JUD609345CZ 30 A 52/2019 - 85; JUD461591CZ 9 As 173/2020 - 32; JUD465567CZ 9 As 173/2020 - 32; JUD560028CZ 10 As 301/2020 - 29; JUD756816CZ 3 As 70/2020 - 73; JUD793552CZ 10 As 410/2021 - 37;

4396/2022 Veřejné zakázky: posouzení přiměřenosti technické kvalifikace

Datum: 20.09.2022 · Sbírkové č.: 4396/2022 · Sp. zn.: 5 As 65/2021 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 822 · Vztah k předpisu: 134/2016 Sb.: §73 odst.6 písm.b); 134/2016 Sb.: §268 odst.1 písm.b); JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152; JUD149248CZ 8 As 40/2008 - 170; JUD174979CZ 1 Afs 71/2009 - 113; JUD528937CZ 31 Af 28/2019 - 268; JUD808317CZ 5 As 65/2021 - 73; 32004L0018 (EU); 32014L0024 (EU); 62007CJ0213 (EU);

4397/2022 Právo na informace: dokumenty Evropského parlamentu, Rady a Komise

Datum: 21.07.2022 · Sbírkové č.: 4397/2022 · Sp. zn.: 8 As 164/2020 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 831 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.3; JUD347410CZ 3 A 79/2015 - 45; JUD527391CZ 5 A 205/2018 - 47; JUD525465CZ 29 A 142/2019 - 68; JUD775388CZ 8 As 164/2020 - 62; 12012E/TXT (EU): čl.15 odst.3; 12012E/TXT (EU): čl.107; 12012E/TXT (EU): čl.108; 31999R0659 (EU); 32001R1049 (EU); 32015D0444 (EU); 32015R1589 (EU);

4398/2022 Daňové řízení: rozhodnutí o vyloučení majetku z daňové exekuce; Řízení před soudem: pravomoc soudu

Datum: 14.09.2022 · Sbírkové č.: 4398/2022 · Sp. zn.: 8 Afs 41/2021 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 836 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 280/2009 Sb.: §179 odst.1; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 125; JUD370402CZ 1 Afs 394/2017 - 32; JUD481380CZ 15 Af 117/2017 - 25; JUD725413CZ 5 Afs 259/2019 - 26; JUD808158CZ 8 Afs 41/2021 - 38;

4399/2022 Mezinárodní ochrana: policejní šikana; pronásledování za uplatňování politických práv a svobod

Datum: 26.08.2022 · Sbírkové č.: 4399/2022 · Sp. zn.: 5 Azs 153/2020 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2022 · Strana: 838 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.4; 325/1999 Sb.: §12 písm.b); 325/1999 Sb.: §12 písm.a); 325/1999 Sb.: §28 odst.5; JUD37924CZ 6 Azs 235/2004 - 57; JUD46048CZ 5 Azs 116/2005 - 58; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD134011CZ 2 Azs 71/2006 - 82; JUD106850CZ 4 Azs 47/2007 - 60; JUD107154CZ 1 Azs 18/2007 - 55; JUD106493CZ 5 Azs 5/2008 - 53; JUD133881CZ 5 Azs 18/2008 - 83; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67; JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70; JUD148817CZ 1 Azs 105/2008 - 81; JUD152268CZ 5 Azs 36/2008 - 119; JUD152165CZ 5 Azs 7/2009 - 98; JUD153707CZ 5 Azs 40/2009 - 74; JUD183360CZ 4 Azs 11/2010 - 112; JUD198059CZ 5 Azs 6/2011 - 49; JUD240278CZ 5 Azs 10/2012 - 68; JUD260552CZ 5 Azs 20/2014 - 44; JUD279980CZ 5 Azs 104/2014 - 39; JUD306290CZ 4 Azs 71/2015 - 54; JUD311701CZ 6 Azs 151/2015 - 36; JUD416689CZ 9 Azs 381/2018 - 61; JUD441141CZ 5 Azs 105/2018 - 46; JUD449437CZ 13 Az 31/2018 - 77; JUD452065CZ 5 Azs 105/2018 - 46; JUD430167CZ 9 Azs 39/2019 - 77; JUD441417CZ 6 Azs 197/2019 - 45; JUD510824CZ 5 Azs 97/2019 - 41; JUD793782CZ 5 Azs 153/2020 - 63; 32011L0095 (EU); 32013L0032 (EU); 62017CJ0556 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.