Vydání 6/2021

Číslo: 6/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4173/2021 - 4192/2021

Obsah vydání 6/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4173/2021 Veřejné zakázky: jednací řízení bez uveřejnění

Datum: 07.08.2019 · Sbírkové č.: 4173/2021 · Sp. zn.: 62 Af 93/2017 - 94 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 6/2021 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §23 odst.4 písm.a); 134/2016 Sb.: §63 odst.3 písm.c); 134/2016 Sb.: §63 odst.3 písm.b); HI7206CZ 62 Af 93/2017 - 94; JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27; JUD51653CZ 4 Azs 44/2007 - 124; JUD146394CZ 8 Afs 17/2007 - 100; JUD192076CZ 4 Ads 44/2010 - 132; JUD200186CZ 2 As 78/2010 - 49; JUD195141CZ 5 As 7/2011 - 48 prejudikatura; JUD210080CZ 7 As 82/2011 - 81; JUD247090CZ 5 As 126/2011 - 68; JUD232750CZ 5 Afs 42/2012 - 53 prejudikatura; JUD238065CZ 5 As 160/2012 - 44; JUD240062CZ 5 Afs 43/2012 - 54; JUD282862CZ 62 Af 48/2012 - 160 prejudikatura; JUD253806CZ 5 Afs 48/2013 - 272 prejudikatura; JUD255633CZ 2 As 52/2013 - 69; JUD303412CZ 62 Af 93/2013 - 34; JUD303600CZ 62 Af 95/2013 - 74; JUD339160CZ 5 As 104/2013 - 46; JUD310894CZ 8 As 149/2014 - 68; JUD314965CZ 3 As 18/2015 - 32; JUD355258CZ 31 Af 35/2015 - 80; JUD365217CZ 7 Azs 385/2017 - 29;

4174/2021 Kompetenční spory: náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami dle veterinárního zákona

Datum: 29.03.2021 · Sbírkové č.: 4174/2021 · Sp. zn.: Konf 1/2020 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 6/2021 · Strana: 479 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244-250t; 166/1999 Sb.: §67; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 125 prejudikatura; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18 prejudikatura; JUD27225CZ 33 Odo 622/2005;

4175/2021 Rozšířený senát: daň z přidané hodnoty; Daň z přidané hodnoty: lhůta k opravě výše daně na výstupu

Datum: 11.03.2021 · Sbírkové č.: 4175/2021 · Sp. zn.: 9 Afs 240/2019 - 41 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2021 · Strana: 483 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §44 odst.3; 235/2004 Sb.: §46 odst.1; JUD232476CZ 9 Afs 69/2012 - 47 prejudikatura; JUD331016CZ 4 Afs 91/2016 - 38 prejudikatura; JUD339144CZ 10 Afs 157/2016 - 84; JUD429707CZ 30 Af 52/2017 - 38; JUD424621CZ 5 Afs 182/2018 - 37 prejudikatura; JUD461449CZ 9 Afs 4/2018 - 65; JUD495154CZ 9 Afs 4/2018 - 65 prejudikatura; JUD481148CZ 10 Afs 136/2019 - 42;

4176/2021 Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu: vrácení dotace; aplikace zásady přiměřenosti při stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně

Datum: 25.03.2021 · Sbírkové č.: 4176/2021 · Sp. zn.: 4 Afs 253/2020 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 491 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.; 256/2000 Sb.: §11a; JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2 prejudikatura; JUD162824CZ IV. ÚS 301/05 - 1; JUD373606CZ 10 Afs 158/2017 - 63; JUD386378CZ 1 Afs 291/2017 - 33 prejudikatura; JUD452447CZ 14 A 215/2018 - 37;

4177/2021 Léčiva: pojem distribuce léčiv

Datum: 23.02.2021 · Sbírkové č.: 4177/2021 · Sp. zn.: 4 As 271/2020 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 496 · Vztah k předpisu: 378/2007 Sb.: §5 odst.5; JUD192076CZ 4 Ads 44/2010 - 132; JUD283409CZ 7 As 24/2015 - 18; JUD353498CZ 6 As 116/2017 - 53; JUD453626CZ 10 Ad 11/2018 - 57;

4178/2021 Rozšířený senát: zásahová žaloba proti nezahájení řízení o odstranění nepovolené stavby v případě dotčení hmotných práv

Datum: 26.03.2021 · Sbírkové č.: 4178/2021 · Sp. zn.: 6 As 108/2019 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2021 · Strana: 502 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §42; 500/2004 Sb.: §80 odst.2; 183/2006 Sb.: §129; JUD195568CZ I. ÚS 3481/10 - 1 prejudikatura; JUD285278CZ IV. ÚS 3247/13 - 1 prejudikatura; JUD414984CZ II. ÚS 1685/17 - 1; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura; JUD473171CZ 6.395/28 prejudikatura; JUD474313CZ 19.707/31 prejudikatura; JUD17570CZ 5594/36 prejudikatura; JUD501025CZ 351/36-5 prejudikatura; JUD501038CZ 335/36-4 prejudikatura; JUD500896CZ 451/37-4 prejudikatura; JUD12695CZ 2 Cdon 265/96; JUD32166CZ II. ÚS 325/2000; JUD32430CZ Pl. ÚS - st. 12/2000 - 1; JUD30290CZ 5 A 170/2002 - 15 prejudikatura; JUD30723CZ 5 As 11/2003 - 50 prejudikatura; JUD81184CZ 22 Cdo 2612/2003; JUD37754CZ 1 Afs 56/2004 - 114 prejudikatura; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86 prejudikatura; JUD49323CZ 4 Ans 10/2006 - 59; JUD49327CZ 4 Ans 6/2006 - 162; JUD104357CZ 2 As 46/2006 - 100 prejudikatura; JUD104370CZ 4 As 31/2006 - 73 prejudikatura; JUD132342CZ 57Ca 62/2006 - 39; JUD104667CZ 6 Ans 2/2007 - 128 prejudikatura; JUD107190CZ 8 As 46/2007 - 98; JUD107252CZ 3 Ans 2/2007 - 64; JUD139444CZ 5 As 39/2008 - 46; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD192156CZ 7 Aps 3/2008 - 118; JUD153537CZ 3 Ans 1/2009 - 58; JUD154769CZ 8 Ans 6/2009 - 83; JUD166588CZ 5 Ans 5/2009 - 139; JUD228217CZ 1 As 93/2009 - 273 prejudikatura; JUD183846CZ 1 As 55/2010 - 59; JUD204260CZ 9 Ans 8/2011 - 62; JUD226723CZ Konf 25/2012 - 9; JUD281620CZ 8 Afs 25/2012 - 351; JUD240871CZ 4 As 34/2013 - 24; JUD250070CZ 4 Aps 7/2013 - 25; JUD253151CZ 1 Afs 60/2014 - 48; JUD306358CZ 1 As 11/2015 - 50; JUD322015CZ 22 Cdo 4461/2015 prejudikatura; JUD322899CZ 3 As 141/2015 - 29; JUD328630CZ 22 Cdo 3765/2015; JUD345524CZ 22 A 86/2015 - 68; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura; JUD342625CZ 1 As 311/2016 - 26; JUD345749CZ 2 As 285/2016 - 86; JUD355237CZ 3 As 65/2017 - 51; JUD356155CZ 4 As 117/2017 - 46; JUD359691CZ 6 As 160/2017 - 40; JUD362668CZ 1 Afs 58/2017 - 42 prejudikatura; JUD372751CZ 6 As 363/2017 - 21; JUD424517CZ 2 As 187/2017 - 264 prejudikatura; JUD452677CZ 22 Cdo 828/2017; JUD424554CZ 2 As 199/2018 - 37; JUD420913CZ 9 As 73/2019 - 65; JUD424537CZ 7 As 44/2019 - 21; JUD440836CZ 22 Cdo 3651/2019; JUD510521CZ 10 As 255/2020 - 34;

4179/2021 Oběti trestných činů: lhůta pro podání žádosti o peněžitou pomoc

Datum: 16.03.2021 · Sbírkové č.: 4179/2021 · Sp. zn.: 4 As 297/2020 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 525 · Vztah k předpisu: 45/2013 Sb.: §8 odst.1 písm.g); 45/2013 Sb.: §30 odst.2; JUD33373CZ II. ÚS 487/03 prejudikatura; JUD378368CZ IV. ÚS 3375/17 - 1; JUD525319CZ 6 A 91/2017 - 29;

4180/2021 Mezinárodní ochrana: nucené práce; příslušnost k sociální skupině

Datum: 12.04.2021 · Sbírkové č.: 4180/2021 · Sp. zn.: 5 Azs 317/2020 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 529 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12 písm.b); JUD40119CZ 2 Azs 69/2003 - 48; JUD30458CZ 5 Azs 63/2004 - 60 prejudikatura; JUD30495CZ 5 Azs 187/2004 - 49 prejudikatura; JUD37924CZ 6 Azs 235/2004 - 57; JUD133881CZ 5 Azs 18/2008 - 83 prejudikatura; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67; JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70; JUD152165CZ 5 Azs 7/2009 - 98 prejudikatura; JUD239983CZ 5 Azs 2/2012 - 49; JUD260552CZ 5 Azs 20/2014 - 44; JUD310538CZ 4 Azs 114/2015 - 27; JUD349494CZ 5 Azs 62/2016 - 87; JUD370412CZ 6 Azs 343/2017 - 31 prejudikatura; JUD422085CZ 5 Azs 207/2017 - 36; JUD525549CZ 1 Az 62/2018 - 47; JUD430167CZ 9 Azs 39/2019 - 77 prejudikatura; JUD461414CZ 3 Azs 15/2020 - 84;

4181/2021 Státní kontrola: součinnost kontrolované osoby; zásada součinnosti správního orgánu s dotčenou osobou

Datum: 07.04.2021 · Sbírkové č.: 4181/2021 · Sp. zn.: 8 As 102/2019 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 541 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §4; 255/2012 Sb.: §10 odst.2; JUD240125CZ 7 As 8/2013 - 31; JUD376330CZ 9 Ad 20/2015 - 56; JUD353495CZ 6 As 83/2017 - 33; JUD375762CZ 4 As 92/2018 - 35; JUD420060CZ 6 Ad 12/2018 - 69; JUD436793CZ 8 As 300/2018 - 35;

4182/2021 Veřejné zakázky: povinnost zadavatele doručit dokumentaci o zadávacím řízení v originále; výklad šetřící práva účastníka řízení

Datum: 31.03.2021 · Sbírkové č.: 4182/2021 · Sp. zn.: 1 As 223/2020 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 547 · Vztah k předpisu: 134/2016 Sb.: §252 odst.2; JUD39013CZ I. ÚS 643/06 - 1 prejudikatura; JUD135997CZ I. ÚS 643/06 - 2 prejudikatura; JUD152172CZ 3 Aps 1/2009 - 27; JUD189489CZ 5 Afs 86/2009 - 55 prejudikatura; JUD202167CZ 7 As 68/2011 - 75; JUD277265CZ 4 As 171/2014 - 26; JUD387609CZ 7 Azs 399/2018 - 34; JUD459967CZ 31 Af 24/2018 - 60; JUD460916CZ 29 Af 125/2018 - 58; JUD525198CZ 1 As 255/2020 - 72; JUD531033CZ 2 As 300/2020 - 44;

4183/2021 Právo na informace o životním prostředí: posouzení veřejného zájmu

Datum: 30.10.2020 · Sbírkové č.: 4183/2021 · Sp. zn.: 5 As 162/2018 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 551 · Vztah k předpisu: 123/1998 Sb.: §2 písm.a); JUD118343CZ III. ÚS 156/02; JUD216040CZ C-266/09; JUD216041CZ C-71/10 prejudikatura; JUD252727CZ I. ÚS 59/14 - 1; JUD182719CZ 9 Ca 270/2004 - 39 prejudikatura; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87 prejudikatura; JUD300147CZ 8 A 7/2011 - 57; JUD247834CZ 7 As 61/2013 - 40 prejudikatura; JUD374252CZ 6 A 220/2014 - 37; JUD440319CZ 5 As 231/2018 - 77; JUD446553CZ 5 As 231/2018 - 77 prejudikatura;

4184/2021 Opatření obecné povahy: nouzový stav; pravomoc Ministerstva zdravotnictví vydávat mimořádná opatření; zákon o ochraně veřejného zdraví; nahrazení a zrušení opatření v průběhu řízení před soudem; existence opatření jako podmínka řízení

Datum: 26.02.2021 · Sbírkové č.: 4184/2021 · Sp. zn.: 6 As 114/2020 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 558 · Vztah k předpisu: 110/1998 Sb.; 258/2000 Sb.: §69; 258/2000 Sb.: §80 odst.1 písm.g); 150/2002 Sb.: §36 odst.1; JUD32372CZ Pl. ÚS 15/01; JUD33073CZ Pl. ÚS 8/02 - 1; JUD33347CZ Pl. ÚS 49/03 prejudikatura; JUD33567CZ Pl. ÚS 50/04; JUD148522CZ IV. ÚS 2239/07; JUD320654CZ I. ÚS 2866/15 - 1 prejudikatura; JUD357759CZ Pl. ÚS 30/16 - 1; JUD414951CZ III. ÚS 2634/18 - 1; JUD429212CZ II. ÚS 2398/18 - 1; JUD445384CZ Pl. ÚS 8/20 - 1 prejudikatura; JUD446320CZ Pl. ÚS 10/20 - 1; JUD446322CZ Pl. ÚS 12/20 - 1; JUD446325CZ Pl. ÚS 13/20 - 1; JUD447349CZ Pl. ÚS 11/20 - 1; JUD483487CZ Pl. ÚS 106/20 - 1 prejudikatura; JUD32619CZ Pl. ÚS 20/99; JUD47238CZ 7 Azs 101/2005 - 46 prejudikatura; JUD107351CZ 1 Aps 3/2006 - 69 prejudikatura; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD106760CZ 1 As 21/2007 - 272; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD193069CZ 8 Ao 7/2010 - 65 prejudikatura; JUD222851CZ 8 Ao 6/2010 - 98; JUD202857CZ 2 Afs 12/2011 - 98; JUD213396CZ 8 Ao 8/2011 - 129; JUD281021CZ Nad 224/2014 - 53 prejudikatura; JUD298697CZ 64 A 2/2014 - 43; JUD307332CZ 10 As 97/2014 - 127; JUD316704CZ 10 As 229/2014 - 41 prejudikatura; JUD361864CZ 2 As 196/2016 - 123 prejudikatura; JUD368890CZ 6 As 357/2017 - 26; JUD370274CZ 6 As 402/2017 - 41; JUD387264CZ 2 Azs 340/2017 - 72 prejudikatura; JUD431608CZ 1 As 436/2017 - 43 prejudikatura; JUD372741CZ 4 As 57/2018 - 78; JUD386624CZ 9 Azs 182/2018 - 21; JUD432397CZ 8 As 2/2018 - 73; JUD445534CZ 7 As 440/2019 - 18; JUD443695CZ 14 A 41/2020; JUD447635CZ 6 As 88/2020 - 44; JUD449086CZ 1 Afs 22/2020 - 34; JUD451198CZ 10 A 35/2020 - 264; JUD452076CZ 1 Afs 22/2020 - 34 prejudikatura; JUD454746CZ 6 As 88/2020 - 44 prejudikatura; JUD461657CZ 8 Azs 158/2020 - 22; JUD464683CZ 8 As 34/2020 - 100; JUD500266CZ 8 Azs 158/2020 - 22 prejudikatura;

4185/2021 Pobyt cizinců: zajištění cizince

Datum: 23.03.2021 · Sbírkové č.: 4185/2021 · Sp. zn.: 8 Azs 257/2020 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 581 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §124 odst.1 písm.a) do 2.8.2020; JUD162979CZ 7 Afs 1/2010 - 53; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151 prejudikatura; JUD322959CZ 8 Azs 171/2015 - 52 prejudikatura; JUD341763CZ 5 Azs 294/2016 - 18; JUD356820CZ 2 Azs 236/2017 - 36; JUD430234CZ 2 Azs 330/2018 - 30 prejudikatura; JUD442213CZ 8 Azs 296/2019 - 24; JUD461372CZ 9 Azs 166/2020 - 27; JUD461641CZ 9 Azs 165/2020 - 27; JUD465838CZ 6 Azs 333/2020 - 30; JUD481089CZ 4 Azs 284/2020 - 19; JUD481107CZ 8 Azs 216/2020 - 61; JUD526582CZ 41 A 60/2020 - 31; JUD528570CZ 41 A 23/2020 - 56;

4186/2021 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 15.04.2021 · Sbírkové č.: 4186/2021 · Sp. zn.: 1 As 394/2020 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 587 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; JUD242916CZ II. ÚS 2990/13 - 1; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD148733CZ 1 Ans 1/2009 - 299; JUD244927CZ 3 Ads 133/2012 - 19; JUD267493CZ 2 As 41/2014 - 47; JUD313140CZ 2 As 198/2015 - 20; JUD345749CZ 2 As 285/2016 - 86 prejudikatura; JUD442162CZ 9 As 284/2018 - 89; JUD424537CZ 7 As 44/2019 - 21; JUD436700CZ 6 As 108/2019 - 28; JUD561358CZ 6 As 108/2019 - 39; JUD525969CZ 8 A 54/2020 - 111;

4187/2021 Pandemický zákon: přezkum opatření obecné povahy, které již pozbylo platnosti; aktivní procesní legitimace odborové organizace; požadavky na odůvodnění mimořádných opatření; vedení spisu; oprávnění ministra zdravotnictví vydat mimořádné opatření

Datum: 14.04.2021 · Sbírkové č.: 4187/2021 · Sp. zn.: 8 Ao 1/2021 - 133 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 592 · Vztah k předpisu: 258/2000 Sb.: §69; 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 500/2004 Sb.: §17 odst.1; 94/2021 Sb.: §3 odst.2; 94/2021 Sb.: §13 odst.4; JUD193279CZ Pl. ÚS 55/10 - 1 prejudikatura; JUD252727CZ I. ÚS 59/14 - 1 prejudikatura; JUD387418CZ I. ÚS 178/15 - 1; JUD483487CZ Pl. ÚS 106/20 - 1 prejudikatura; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98 prejudikatura; JUD145961CZ 1 Ao 3/2008 - 136; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120 prejudikatura; JUD167464CZ 8 Ao 2/2010 - 644 prejudikatura; JUD187097CZ 1 Ao 2/2010 - 116 prejudikatura; JUD225590CZ 1 Ao 7/2011 - 526 prejudikatura; JUD240323CZ 7 Aos 4/2012 - 31; JUD243090CZ 1 Aos 2/2013 - 116 prejudikatura; JUD370844CZ 1 Aos 2/2013 - 95; JUD286889CZ Nad 288/2014 - 58 prejudikatura; JUD335879CZ 10 As 183/2016 - 35; JUD349544CZ 10 Azs 153/2016 - 52 prejudikatura; JUD351994CZ 8 As 236/2016 - 51; JUD426341CZ 1 As 454/2017 - 94 prejudikatura; JUD380656CZ 1 As 49/2018 - 62; JUD382545CZ 1 As 110/2018 - 37 prejudikatura; JUD510402CZ 4 As 301/2020 - 147; JUD525310CZ 18 A 22/2020 - 140; JUD527439CZ 18 A 59/2020 - 226; JUD561364CZ 6 As 114/2020 - 63; JUD560237CZ 6 Ao 2/2021 - 160; 32016R0679 (EU): čl.5;

4188/2021 Veřejné zdravotní pojištění: úhrada zdravotního výkonu; protonová radioterapie

Datum: 18.03.2021 · Sbírkové č.: 4188/2021 · Sp. zn.: 1 Ads 507/2020 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 613 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §13 do 29.4.2020; 48/1997 Sb.: §15 odst.1 do 29.4.2020; JUD526701CZ 14 Ad 9/2020 - 80;

4189/2021 Rozšířený senát: povinnost postoupit věc rozšířenému senátu

Datum: 23.04.2021 · Sbírkové č.: 4189/2021 · Sp. zn.: 6 As 174/2019 - 35 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2021 · Strana: 622 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD30424CZ 7 A 82/2002 - 40 prejudikatura; JUD37794CZ 2 Azs 5/2004 - 48; JUD41159CZ 2 Afs 66/2004 - 53; JUD141377CZ 7 Afs 54/2007 - 62 prejudikatura; JUD149027CZ 1 As 96/2008 - 115; JUD155419CZ 9 As 96/2008 - 44; JUD182880CZ 5 As 39/2010 - 76 prejudikatura; JUD185072CZ 2 As 81/2010 - 42; JUD192148CZ 8 As 47/2010 - 81; JUD239036CZ 1 As 21/2010 - 65 prejudikatura; JUD205246CZ 8 As 69/2011 - 40; JUD209875CZ 3 As 19/2011 - 74; JUD212078CZ 5 As 93/2011 - 55; JUD221686CZ 7 As 94/2012 - 20; JUD244880CZ 4 As 102/2013 - 38; JUD262493CZ 6 As 96/2014 - 31; JUD286887CZ 7 As 69/2014 - 50; JUD313243CZ 6 As 114/2014 - 55; JUD283458CZ 7 As 41/2015 - 23; JUD308270CZ 2 As 126/2015 - 94; JUD347391CZ 10 As 24/2015 - 71 prejudikatura; JUD324409CZ 6 As 60/2016 - 23 prejudikatura; JUD345837CZ 8 As 186/2016 - 35; JUD361227CZ 10 As 3/2017 - 34; JUD364042CZ 2 Azs 340/2017 - 31; JUD372697CZ 6 As 360/2017 - 21; JUD387264CZ 2 Azs 340/2017 - 72; JUD432373CZ 3 As 298/2017 - 23; JUD424519CZ 10 As 2/2018 - 31 prejudikatura; JUD428073CZ 1 As 353/2018 - 52; JUD442695CZ 7 As 432/2018 - 21; JUD431796CZ 9 A 74/2019 - 50; JUD445556CZ 6 As 174/2019 - 25;

4190/2021 Řízení před soudem: povinnost soudu respektovat vymezení předmětu řízení v žalobě

Datum: 11.03.2021 · Sbírkové č.: 4190/2021 · Sp. zn.: 6 Ads 233/2019 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 632 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §78 odst.3; JUD156888CZ 4 Ads 86/2008 - 198; JUD389345CZ 6 As 286/2018 - 34 prejudikatura; JUD436000CZ 29 Ad 8/2018 - 65;

4191/2021 Územní plánování: návrh na zrušení územně plánovací dokumentace; Opatření obecné povahy: požadavek zákonnosti, legitimity a proporcionality

Datum: 15.03.2021 · Sbírkové č.: 4191/2021 · Sp. zn.: 1 As 337/2018 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 636 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73 prejudikatura; JUD193195CZ 6 Ao 6/2010 - 103 prejudikatura; JUD383217CZ 30 A 76/2018 - 102; JUD387789CZ 1 As 161/2018 - 44;

4192/2021 Spotřební daň z minerálních olejů: množství skutečně spotřebovaného minerálního oleje pro výrobu tepla

Datum: 18.03.2021 · Sbírkové č.: 4192/2021 · Sp. zn.: 1 Afs 289/2019 - 41 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2021 · Strana: 640 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §56; 413/2003 Sb.: §2 odst.1; JUD34523CZ 1 Afs 54/2004 - 125; JUD158911CZ 2 Afs 96/2009 - 65; JUD314722CZ 31 Af 86/2014 - 109; JUD429264CZ 59 Af 48/2018 - 85; JUD429450CZ 59 Af 14/2019 - 70; JUD449079CZ 9 Afs 308/2019 - 38; JUD510930CZ 10 Afs 293/2019 - 54;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.