Vydání 1/2021

Číslo: 1/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4095/2021 - 4119/2021

Obsah vydání 1/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4095/2021 Územní plánování: rozhodnutí o ochranném pásmu

Datum: 03.12.2019 · Sbírkové č.: 4095/2021 · Sp. zn.: 30 A 98/2018 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2021 · Strana: 4 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §83;

4096/2021 Pobyt cizinců: správní vyhoštění a zajištění osoby bez státní příslušnosti

Datum: 14.09.2020 · Sbírkové č.: 4096/2021 · Sp. zn.: 14 A 8/2020 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2021 · Strana: 7 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §57; 150/2002 Sb.: §82; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65 prejudikatura;

4097/2021 Rozhlasové a televizní vysílání: objektivní a vyvážené informace; uvádění zdrojů informací; ověření pravdivosti informací

Datum: 30.09.2020 · Sbírkové č.: 4097/2021 · Sp. zn.: 10 As 100/2020 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §31 odst.2 k 13.6.2019; JUD38809CZ IV. ÚS 23/05 - 2 prejudikatura; JUD365971CZ I. ÚS 4035/14 - 1 prejudikatura; JUD133959CZ 7 As 19/2007 - 56 prejudikatura; JUD174731CZ 7 As 23/2010 - 73 prejudikatura; JUD215644CZ 7 As 36/2012 - 24 prejudikatura;

4098/2021 Odpady: ukládání odpadu a jeho využívání

Datum: 07.10.2020 · Sbírkové č.: 4098/2021 · Sp. zn.: 7 As 54/2019 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §3 odst.6; 185/2001 Sb.: §4 odst.1 písm.q); 185/2001 Sb.: §4 odst.1 písm.u); 294/2005 Sb.: §3 odst.5; JUD284467CZ 6 As 149/2013 - 41 prejudikatura;

4099/2021 Provoz na pozemních komunikacích: platnost cizozemského řidičského průkazu

Datum: 13.10.2020 · Sbírkové č.: 4099/2021 · Sp. zn.: 10 As 130/2019 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 28 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §3 odst.3 písm.a) do 23.6.2017; 361/2000 Sb.: §116 odst.3 do 23.6.2017; 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.k) do 23.6.2017; 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.e) do 23.6.2017; JUD206332CZ Pl. ÚS 14/09 - 1 prejudikatura;

4100/2021 Opatření obecné povahy: právní povaha mimořádných opatření krajských hygienických stanic

Datum: 13.10.2020 · Sbírkové č.: 4100/2021 · Sp. zn.: 4 As 258/2020 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 33 · Vztah k předpisu: 258/2000 Sb.: §85;

4101/2021 Řízení před soudem: soudní přezkum usnesení o námitce podjatosti; odmítnutí žaloby Nejvyšším správním soudem

Datum: 22.10.2020 · Sbírkové č.: 4101/2021 · Sp. zn.: 8 As 32/2020 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 150/2002 Sb.: §110 odst.1; JUD187232CZ I. ÚS 1783/10 - 2 prejudikatura; JUD26380CZ 3 Afs 20/2003 - 23 prejudikatura; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247 prejudikatura;

4102/2021 Veřejné zakázky: předmět veřejné zakázky

Datum: 29.10.2020 · Sbírkové č.: 4102/2021 · Sp. zn.: 9 As 139/2020 - 125 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 39 · Vztah k předpisu: 134/2016 Sb.: §14 odst.1; JUD33615CZ Pl. ÚS 66/04 prejudikatura; JUD102331CZ II. ÚS 3/06 - 1 prejudikatura; JUD162228CZ 5 Afs 68/2009 - 113 prejudikatura;

4103/2021 Řízení před soudem: ustanovení zástupce z řad advokátů

Datum: 18.09.2020 · Sbírkové č.: 4103/2021 · Sp. zn.: 5 As 237/2020 - 10 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 46 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.10 do 9.6.2020; 150/2002 Sb.: §36 odst.3 do 9.6.2020; 150/2002 Sb.: §37 odst.5 do 9.6.2020; JUD142082CZ Pl. ÚS 11/08 prejudikatura; JUD30855CZ 1 Ans 2/2003 - 35 prejudikatura; JUD31002CZ 4 Ads 19/2005 - 105 prejudikatura; JUD132354CZ 4 Ads 81/2005 - 125 prejudikatura; JUD306467CZ 1 As 196/2014 - 19 prejudikatura;

4104/2021 Daňové řízení: podání zaslané na e-mailovou adresu správce daně

Datum: 20.10.2020 · Sbírkové č.: 4104/2021 · Sp. zn.: 1 Afs 428/2019 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 51 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §71 odst.1 písm.a) do 18.9.2016; JUD103088CZ 5 Afs 155/2006 - 90 prejudikatura; JUD356970CZ 9 Ads 177/2016 - 89 prejudikatura;

4105/2021 Právo na informace: určení nadřízeného orgánu povinného subjektu

Datum: 30.10.2020 · Sbírkové č.: 4105/2021 · Sp. zn.: 4 As 155/2020 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §20 odst.5; 150/2002 Sb.: §69 do 12.6.2018; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d) do 12.6.2018; 500/2004 Sb.: §178 do 12.6.2018; JUD452080CZ 2 As 88/2019 - 29 prejudikatura;

4106/2021 Mezinárodní ochrana: nepřípustnost žádosti

Datum: 09.11.2020 · Sbírkové č.: 4106/2021 · Sp. zn.: 5 Azs 65/2020 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 58 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a odst.1 písm.c); 325/1999 Sb.: §25 písm.i); JUD212247CZ 30696/09 prejudikatura; JUD282878CZ 29217/12 prejudikatura; JUD200199CZ 4 Ads 121/2010 - 112 prejudikatura; JUD277332CZ 45 Az 14/2014 - 31 prejudikatura; JUD339716CZ 5 Azs 229/2016 - 44 prejudikatura;

4107/2021 Řízení před soudem: rozhodnutí o návrhu na ustanovení zástupce asistentem soudce

Datum: 10.11.2020 · Sbírkové č.: 4107/2021 · Sp. zn.: 8 As 120/2020 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 65 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §35 odst.10; JUD235388CZ Pl. ÚS 31/10 - 1 prejudikatura; JUD427656CZ Pl. ÚS 32/18 - 1 prejudikatura; JUD138378CZ 4 As 5/2008 - 49 prejudikatura; JUD306467CZ 1 As 196/2014 - 19 prejudikatura;

4108/2021 Řízení před soudem: marné uplynutí lhůty k doplnění kasační stížnosti

Datum: 03.11.2020 · Sbírkové č.: 4108/2021 · Sp. zn.: 4 Azs 189/2020 - 26 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §106 odst.3;

4109/2021 Vodovody a kanalizace: úprava vztahů mezi vlastníky kanalizace

Datum: 03.11.2020 · Sbírkové č.: 4109/2021 · Sp. zn.: 2 As 192/2019 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 72 · Vztah k předpisu: 274/2001 Sb.: §8 odst.3;

4110/2021 Mezinárodní ochrana: nesouhlas s praktikami a postupy strany; politický názor; strach z pronásledování

Datum: 15.10.2020 · Sbírkové č.: 4110/2021 · Sp. zn.: 3 Azs 15/2020 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 77 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12 písm.b); JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67 prejudikatura; 32011L0095 (EU): čl.10 odst.1 písm.e);

4111/2021 Zemědělství: podmínka pro poskytnutí přímé platby zemědělcům

Datum: 10.10.2020 · Sbírkové č.: 4111/2021 · Sp. zn.: 3 As 90/2019 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 252/1997 Sb.: do 30.6.2017; 50/2015 Sb.: §2 odst.1 písm.b); JUD376672CZ C-283/81 prejudikatura; JUD427412CZ 9 As 123/2019 - 23 prejudikatura; 32013R1307 (EU): čl.9 odst.3;

4112/2021 Právo na informace: řízení o odvolání; osoba zúčastněná na řízení

Datum: 09.11.2020 · Sbírkové č.: 4112/2021 · Sp. zn.: 10 As 244/2020 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §20 odst.5; 150/2002 Sb.: §34; JUD34667CZ I. ÚS 260/06 prejudikatura; JUD353712CZ IV. ÚS 1146/16 - 2 prejudikatura; JUD26298CZ 7 A 32/2002 - 23 prejudikatura; JUD286889CZ Nad 288/2014 - 58 prejudikatura; JUD320933CZ 2 As 155/2015 - 84 prejudikatura; JUD448290CZ 8 Afs 128/2018 - 46 prejudikatura;

4113/2021 Ochrana osobních údajů: informace o vyřízení žádosti; rozhodnutí; opravné prostředky

Datum: 18.11.2020 · Sbírkové č.: 4113/2021 · Sp. zn.: 4 Azs 246/2020 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 93 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §5; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.a); 110/2019 Sb.: §30 odst.4; JUD376754CZ 9 As 79/2016 - 41 prejudikatura;

4114/2021 Zaměstnanost: zprostředkování zaměstnání; úhrada za zprostředkování zaměstnání; kulturně výměnný program

Datum: 19.11.2020 · Sbírkové č.: 4114/2021 · Sp. zn.: 9 Ads 214/2020 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 97 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §58 odst.2;

4115/2021 Advokacie: ústavnost mimosmluvní odměny advokáta ve věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení; zásada rovnosti; právo podnikat; právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací

Datum: 10.11.2020 · Sbírkové č.: 4115/2021 · Sp. zn.: 6 Ads 209/2019 - 62 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 103 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.26 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.3 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.1; 2/1993 Sb.: čl.26 odst.3; 177/1996 Sb.: §9 odst.2 k 19.11.2019; JUD32365CZ III. ÚS 274/01 prejudikatura; JUD32896CZ I. ÚS 276/01 prejudikatura; JUD232887CZ Pl. ÚS 25/12 - 1 prejudikatura; JUD433000CZ Pl. ÚS 4/19 - 1 prejudikatura; JUD439618CZ Pl. ÚS 22/19 - 1 prejudikatura; JUD439634CZ Pl. ÚS 23/19 - 1 prejudikatura; JUD442540CZ Pl. ÚS 26/19 - 1 prejudikatura; JUD31631CZ Pl. ÚS 1/93 prejudikatura;

4116/2021 Služební poměr: zánik služebního poměru ze zákona pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin; upuštění od potrestání

Datum: 12.11.2020 · Sbírkové č.: 4116/2021 · Sp. zn.: 8 Ads 222/2020 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 111 · Vztah k předpisu: 40/2009 Sb.: §46; 234/2014 Sb.: §74 odst.1 písm.a); JUD39243CZ 8 Tz 123/2006 prejudikatura; JUD193990CZ 8 Tdo 1430/2010 prejudikatura; JUD333235CZ 10 As 61/2015 - 69 prejudikatura;

4117/2021 Starobní důchod: náhrada starobního důchodu; vyloučená doba

Datum: 18.11.2020 · Sbírkové č.: 4117/2021 · Sp. zn.: 8 Ads 93/2019 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 115 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §16 odst.4 písm.b); JUD252467CZ 3 Ads 39/2013 - 43 prejudikatura;

4118/2021 Vyvlastnění: příspěvková organizace jako vyvlastnitel; nezbytnost vyvlastnění

Datum: 08.10.2020 · Sbírkové č.: 4118/2021 · Sp. zn.: 6 As 171/2020 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2021 · Strana: 119 · Vztah k předpisu: 219/2000 Sb.: §54 odst.1; 184/2006 Sb.: §2 písm.c); 184/2006 Sb.: §3 odst.1; 184/2006 Sb.: §4 odst.1; JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1 prejudikatura; JUD252017CZ Pl. ÚS 35/11 - 1 prejudikatura; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 125 prejudikatura; JUD106921CZ 6 As 11/2007 - 77 prejudikatura; JUD343601CZ 10 As 294/2016 - 29 prejudikatura; JUD346037CZ 31 Cdo 2764/2016 prejudikatura;

4119/2021 Rozpočty: odvod za porušení rozpočtové kázně; penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně; úpadek; započtení přeplatku na DPH

Datum: 15.10.2020 · Sbírkové č.: 4119/2021 · Sp. zn.: 9 Afs 4/2018 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2021 · Strana: 126 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §168 odst.2 písm.e); 182/2006 Sb.: §170 písm.d); 280/2009 Sb.: §242 odst.3; JUD33676CZ IV. ÚS 408/05 prejudikatura; JUD138034CZ Pl. ÚS 12/06 - 1 prejudikatura; JUD142859CZ Pl. ÚS 48/06 prejudikatura; JUD377472CZ 29 ICdo 3/2016 prejudikatura; JUD378063CZ 4 As 149/2017 - 121 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.