Vydání 3/2017

Číslo: 3/2017 · Ročník: XV · Rozhodnutí č: 3524/2017 - 3537/2017

Obsah vydání 3/2017

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3524/2017 Správní řízení: fikce doručení

Datum: 20.12.2016 · Sbírkové č.: 3524/2017 · Sp. zn.: 3 As 241/2014 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §23 odst.4; 500/2004 Sb.: §24 odst.1; JUD237862CZ III. ÚS 272/13 - 1; JUD204936CZ 7 As 53/2011 - 77;

3525/2017 Správní řízení: doručení

Datum: 06.01.2017 · Sbírkové č.: 3525/2017 · Sp. zn.: 2 Ads 140/2016 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2017 · Strana: 206 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §5 písm.e); 435/2004 Sb.: §140 odst.1 písm.c); 500/2004 Sb.: §142; JUD340070CZ 3 As 241/2014 - 41;

3526/2017 Správní řízení: účinky rozhodnutí v přezkumném řízení; Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: zvláštní příplatek; úrok z prodlení

Datum: 31.08.2016 · Sbírkové č.: 3526/2017 · Sp. zn.: 2 As 139/2016 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2017 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §120; 500/2004 Sb.: §99; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD317074CZ 6 As 75/2015 - 17;

3527/2017 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Datum: 19.01.2017 · Sbírkové č.: 3527/2017 · Sp. zn.: 7 As 302/2016 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2017 · Strana: 215 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.39; 361/2000 Sb.: §5 odst.2 písm.b); 41/2014 Sb.; JUD238548CZ Pl. ÚS 13/12 - 1; JUD328174CZ 4 As 35/2016 - 31;

3528/2017 Řízení před soudem: žalobní námitky; důvody kasační stížnosti; přímá aplikace ústavní normy; Správní trestání: zánik odpovědnosti za přestupek

Datum: 16.11.2016 · Sbírkové č.: 3528/2017 · Sp. zn.: 5 As 104/2013 - 46 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2017 · Strana: 220 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.7; 1/1993 Sb.: čl.95 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.40; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 150/2002 Sb.: §78 odst.2; JUD26357CZ 28 Ca 151/2002 - 34; JUD30555CZ 6 A 126/2002; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77; JUD149088CZ 9 As 7/2008 - 55; JUD313243CZ 6 As 114/2014 - 55;

3529/2017 Daň z přidané hodnoty: zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty; zneužití práva

Datum: 14.04.2016 · Sbírkové č.: 3529/2017 · Sp. zn.: 15 Af 134/2013 - 61 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 3/2017 · Strana: 237 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §95 odst.2 písm.c); JUD32838CZ IV. ÚS 690/01; JUD32902CZ II. ÚS 173/01; JUD32873CZ IV. ÚS 525/02; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD33373CZ II. ÚS 487/03; JUD26254CZ 30 Ca 359/2000; JUD43972CZ 2 Afs 149/2005 - 54; JUD44670CZ 3 As 36/2005 - 82; JUD47602CZ 8 Afs 55/2005 - 74; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46; JUD141103CZ 5 Afs 5/2008 - 75; JUD146269CZ 9 Afs 73/2008 - 162; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; JUD156296CZ 1 Afs 64/2009 - 64; JUD217554CZ 21 Cdo 2975/2009; JUD193685CZ 1 Afs 99/2010 - 119; JUD205238CZ 1 As 102/2011 - 53; JUD223750CZ 1 Ans 10/2012 - 52; JUD239994CZ 2 Afs 65/2012 - 64;

3530/2017 Daňové řízení: změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů

Datum: 22.09.2016 · Sbírkové č.: 3530/2017 · Sp. zn.: 22 Af 46/2015 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 3/2017 · Strana: 240 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §91 odst.1; 280/2009 Sb.: §131 odst.1;

3531/2017 Daňové řízení: prominutí daně

Datum: 17.01.2017 · Sbírkové č.: 3531/2017 · Sp. zn.: 5 Afs 99/2016 - 28 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2017 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55a; 280/2009 Sb.: §260;

3532/2017 Veřejné zakázky: námitky

Datum: 04.11.2016 · Sbírkové č.: 3532/2017 · Sp. zn.: 62 Af 52/2016 - 221 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2017 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §110; 194/2010 Sb.: §13 odst.3; 134/2016 Sb.: §242-247; JUD32974CZ III. ÚS 258/03; JUD317074CZ 6 As 75/2015 - 17;

3533/2017 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění: pojem "zaměstnavatel"

Datum: 27.10.2016 · Sbírkové č.: 3533/2017 · Sp. zn.: 6 Ad 16/2013 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2017 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 odst.2; 48/1997 Sb.: §2 odst.2; JUD163761CZ 6 Ads 88/2006 - 159;

3534/2017 Matriční evidence: zápis příjmení se znaky cizí abecedy

Datum: 11.10.2016 · Sbírkové č.: 3534/2017 · Sp. zn.: 29 A 69/2014 - 74 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2017 · Strana: 257 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.14; 209/1992 Sb.: čl.8; 2/1993 Sb.: čl.3; 2/1993 Sb.: čl.10; 301/2000 Sb.: §87; 594/2006 Sb.; JUD197918CZ 1 As 26/2011 - 55; JUD298625CZ 30 A 128/2011 - 44; JUD241942CZ 2 Aps 5/2012 - 52;

3535/2017 Zemědělství: nárok na poskytnutí dotace; evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Datum: 07.10.2016 · Sbírkové č.: 3535/2017 · Sp. zn.: 9 A 168/2012 - 85 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2017 · Strana: 278 · Vztah k předpisu: 252/1997 Sb.: §3a odst.1; 252/1997 Sb.: §3 odst.3; 252/1997 Sb.: §3g odst.3; 252/1997 Sb.: §3 odst.1; 252/1997 Sb.: §3 odst.4 písm.a); 47/2007 Sb.: §1; 47/2007 Sb.: §2; 47/2007 Sb.: §4 odst.1;

3536/2017 Pobyt cizinců: rodinný příslušník občana EU

Datum: 07.12.2016 · Sbírkové č.: 3536/2017 · Sp. zn.: 1 Azs 273/2016 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2017 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §15 odst.3 písm.b); 326/1999 Sb.: §15a odst.3 písm.a); 326/1999 Sb.: §87b odst.1; 326/1999 Sb.: §174a; JUD165149CZ 5 As 6/2010 - 63; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151; JUD310475CZ 6 Azs 96/2015 - 30; 32004L0038 (EU): čl.3;

3537/2017 Mezinárodní ochrana: zvlášť závažný zločin a vážný zločin

Datum: 30.08.2016 · Sbírkové č.: 3537/2017 · Sp. zn.: 49 Az 71/2015 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 3/2017 · Strana: 286 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §15a; 40/2009 Sb.: §14 odst.3; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.