Vydání 12/2015

Číslo: 12/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3300/2015 - 3317/2015

Obsah vydání 12/2015

Stáhnout PDF

3300/2015 Přestupky: obnova řízení; příkazní řízení

Datum: 25.09.2015 · Sbírkové č.: 3300/2015 · Sp. zn.: 8 As 193/2014 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1113 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §87; 500/2004 Sb.: §100 odst.1 písm.a); JUD185098CZ 7 As 74/2010 - 71; JUD239036CZ 1 As 21/2010 - 65; JUD302499CZ 30 A 66/2014 - 46;

3301/2015 Správní trestání: silniční provoz; řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění

Datum: 22.07.2015 · Sbírkové č.: 3301/2015 · Sp. zn.: 10 As 33/2015 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1117 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.; 361/2000 Sb.: §3 odst.3 písm.a); 361/2000 Sb.: §3 odst.3 písm.c); 361/2000 Sb.: §123c odst.3; 361/2000 Sb.: §123d odst.1; 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.e); 361/2000 Sb.: §125d odst.3; JUD26545CZ 11 Tdo 594/2004; JUD233855CZ 5 As 76/2011 - 78; JUD222588CZ 4 Tz 56/2012 - I.;

3302/2015 Řízení před soudem: soudní ochrana ve věcech místního referenda; příslušnost senátu; žalobní typ

Datum: 02.09.2015 · Sbírkové č.: 3302/2015 · Sp. zn.: Ars 1/2015 - 94 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1120 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §16 odst.2 písm.a); 150/2002 Sb.: §91a; 22/2004 Sb.: §57; 22/2004 Sb.: §58; JUD154124CZ Pl. ÚS 9/09; JUD41196CZ 2 As 22/2004 - 68; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD243141CZ 8 Aps 2/2013 - 71; JUD281021CZ Nad 224/2014 - 53; JUD303867CZ 63 A 2/2015 - 34;

3303/2015 Soudní poplatky: osvobození od povinnosti hradit případné další náklady řízení vzniklé státu

Datum: 30.06.2015 · Sbírkové č.: 3303/2015 · Sp. zn.: 4 As 130/2015 - 15 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1128 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.; JUD48148CZ 1 Afs 55/2006 - 28; JUD252456CZ 3 As 125/2012 - 43; JUD280123CZ 1 As 196/2014 - 12;

3304/2015 Daňové řízení: důvody pro povolení obnovy řízení

Datum: 08.07.2015 · Sbírkové č.: 3304/2015 · Sp. zn.: 6 Afs 202/2014 - 25 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1129 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.; 280/2009 Sb.: §117 odst.1 písm.a); JUD174993CZ 1 Afs 85/2009 - 104; JUD175022CZ 6 As 39/2009 - 74; JUD246012CZ 7 Afs 90/2013 - 42; JUD258541CZ 8 Afs 59/2013 - 33; JUD251694CZ 6 Afs 2/2014 - 25; JUD283222CZ 6 As 7/2015 - 26;

3305/2015 Daňové řízení: vybírání daně srážkou; lhůta; přeplatek

Datum: 26.08.2015 · Sbírkové č.: 3305/2015 · Sp. zn.: 5 Afs 60/2013 - 63 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2015 · Strana: 1133 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 337/1992 Sb.: §64 odst.5; 586/1992 Sb.: §38d; JUD31821CZ Pl. ÚS 8/98; JUD40791CZ 1 Afs 81/2004 - 81; JUD107170CZ 2 Aps 5/2007 - 144; JUD195156CZ 5 Afs 35/2009 - 265; JUD303159CZ 31 Ca 170/2009 - 65; JUD288382CZ 57 Af 36/2011 - 59; JUD253778CZ 5 Afs 116/2013 - 39; JUD275913CZ 5 Afs 104/2013 - 27;

3306/2015 Daňové řízení: výzva daňovému ručiteli

Datum: 13.08.2015 · Sbírkové č.: 3306/2015 · Sp. zn.: 10 Afs 10/2015 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1140 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §171 odst.3; 471/2011 Sb.: §11 odst.1; 471/2011 Sb.: §16 odst.1; JUD32104CZ I. ÚS 593/99; JUD180901CZ 1 Afs 22/2010 - 44; JUD302526CZ 30 Af 130/2012 - 61; JUD249989CZ 1 Afs 3/2014 - 31;

3307/2015 Daň z příjmů: daňově uznatelné výdaje

Datum: 26.08.2015 · Sbírkové č.: 3307/2015 · Sp. zn.: 9 Afs 74/2014 - 125 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2015 · Strana: 1144 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.zc); JUD38881CZ 5 Afs 95/2006 - 80; JUD217180CZ 5 Afs 45/2011 - 94; JUD260585CZ 7 Afs 107/2012 - 85; JUD260586CZ 7 Afs 57/2013 - 94; JUD297848CZ 31 Af 5/2013 - 66;

3308/2015 Daň z příjmů: osvobození příjmů z prodeje bytové jednotky

Datum: 08.07.2015 · Sbírkové č.: 3308/2015 · Sp. zn.: 4 Afs 86/2015 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1153 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47 odst.1; 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.u); 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 280/2009 Sb.: §148 odst.1; JUD142840CZ I. ÚS 1611/07; JUD142252CZ 9 Ca 308/2005 - 56; JUD146300CZ 5 Afs 62/2008 - 52; JUD193140CZ 2 Afs 21/2010 - 118; JUD260576CZ 9 Afs 76/2013 - 66; JUD304128CZ 45 Af 31/2013 - 40;

3309/2015 Právo na informace: informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné praxi členů rozkladové komise

Datum: 19.12.2014 · Sbírkové č.: 3309/2015 · Sp. zn.: 29 A 37/2013 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2015 · Strana: 1159 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §152 odst.3; JUD213383CZ 1 As 141/2011 - 67;

3310/2015 Právo na informace: informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi zaměstnanců veřejné správy

Datum: 25.03.2015 · Sbírkové č.: 3310/2015 · Sp. zn.: 8 As 12/2015 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1162 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §8a; 101/2000 Sb.: §5 odst.2 písm.f); JUD32712CZ IV. ÚS 315/01; JUD105710CZ 5 As 28/2007 - 89; JUD151753CZ 1 As 29/2009 - 59; JUD198074CZ 5 As 57/2010 - 79; JUD275889CZ 8 As 55/2012 - 62; JUD282798CZ 1 As 113/2012 - 133; JUD260495CZ 1 As 78/2014 - 41;

3311/2015 Opatření obecné povahy: existence opatření obecné povahy jako podmínka návrhu na jeho zrušení; aktivní procesní legitimace člena zastupitelstva obce

Datum: 04.06.2015 · Sbírkové č.: 3311/2015 · Sp. zn.: 7 As 249/2014 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1168 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a; 150/2002 Sb.: §101a odst.1; 183/2006 Sb.: §188 odst.3; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD145896CZ 2 Ao 3/2008 - 100; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD156374CZ 1 Ao 1/2009 - 185; JUD158075CZ 1 As 64/2009 - 153; JUD165173CZ 8 Ao 1/2010 - 89; JUD187097CZ 1 Ao 2/2010 - 116; JUD243090CZ 1 Aos 2/2013 - 116; JUD277204CZ 3 As 60/2014 - 85; JUD301394CZ 63 A 3/2014 - 137;

3312/2015 Vinohradnictví a vinařství: zatřídění vína; uvedení vína do oběhu

Datum: 06.08.2015 · Sbírkové č.: 3312/2015 · Sp. zn.: 2 As 227/2014 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1177 · Vztah k předpisu: 321/2004 Sb.: §26 odst.8; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD51885CZ 7 Afs 45/2007 - 251; JUD138440CZ 2 Afs 89/2007 - 65; JUD192175CZ 9 Afs 59/2007 - 63; JUD159229CZ 9 Afs 71/2009 - 55; JUD161356CZ 9 Afs 78/2009 - 59; JUD284462CZ 5 Afs 43/2013 - 26; JUD302495CZ 62 A 67/2013 - 74;

3313/2015 Regulace reklamy: reklama na léčivé přípravky; podřazení "lékárny" pojmu "odborník"; dary nepatrné hodnoty

Datum: 10.09.2015 · Sbírkové č.: 3313/2015 · Sp. zn.: 8 As 204/2014 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1186 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2a; 40/1995 Sb.: §5b odst.4; 378/2007 Sb.; JUD33388CZ IV. ÚS 136/05; JUD141032CZ 2 As 43/2005 - 79; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56; JUD195103CZ 1 As 79/2009 - 165; JUD192271CZ 2 Afs 70/2010 - 74; JUD289188CZ 11 Ad 17/2011 - 112; JUD253670CZ 8 As 27/2013 - 93;

3314/2015 Státní památková péče: zrušení prohlášení věci za kulturní památku

Datum: 04.09.2015 · Sbírkové č.: 3314/2015 · Sp. zn.: 8 As 133/2014 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1194 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §8; 20/1987 Sb.: §8 odst.1; 20/1987 Sb.: §44; JUD33346CZ Pl. ÚS 21/04; JUD33686CZ II. ÚS 53/06; JUD154152CZ III. ÚS 2556/07; JUD31056CZ I. ÚS 35/94; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30469CZ 5 Azs 105/2004 - 72; JUD132990CZ 8 Afs 78/2006 - 74; JUD104578CZ 4 As 10/2007 - 109; JUD146464CZ 8 As 56/2007 - 151; JUD163131CZ 7 Afs 15/2007 - 106; JUD141185CZ 3 As 26/2008 - 72; JUD239035CZ 7 As 100/2010 - 65; JUD238903CZ 1 Afs 1/2013 - 47; JUD300385CZ 10 A 38/2013 - 79; JUD300616CZ 10 A 16/2014 - 49;

3315/2015 Pobyt cizinců: správní vyhoštění

Datum: 06.08.2015 · Sbírkové č.: 3315/2015 · Sp. zn.: 2 Azs 98/2015 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1201 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.b); 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.c); JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49; JUD284453CZ 4 Azs 4/2015 - 43; JUD306457CZ 9 Azs 61/2015 - 54;

3316/2015 Zaměstnanost: dohoda o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru; požadavek žaloby

Datum: 27.05.2015 · Sbírkové č.: 3316/2015 · Sp. zn.: 8 Ads 69/2014 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2015 · Strana: 1204 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §39 odst.2 písm.a); 262/2006 Sb.: §55 odst.1 písm.b); 262/2006 Sb.: §72; JUD9344CZ 2 Cdon 1155/96; JUD9772CZ 2 Cdon 475/96; JUD13671CZ 21 Cdo 2625/98; JUD44531CZ 3 Ads 104/2005 - 39; JUD45202CZ 4 Ads 62/2005 - 68; JUD138431CZ 6 Ads 54/2007 - 63; JUD182394CZ 21 Cdo 660/2009; JUD185077CZ 4 Ads 104/2010 - 76; JUD227725CZ 6 Ads 112/2012 - 50; JUD227810CZ 6 Ads 115/2012 - 32; JUD236530CZ 21 Cdo 2206/2012; JUD280074CZ 3 Ads 88/2014 - 37;

3317/2015 Školství: žádost o přiznání sociálního stipendia; hodnocení míry integrace studenta v rámci České republiky

Datum: 22.05.2014 · Sbírkové č.: 3317/2015 · Sp. zn.: 62 Af 21/2013 - 83 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2015 · Strana: 1209 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §91 odst.2 písm.d); 111/1998 Sb.: §91 odst.3; JUD32009CZ I. ÚS 22/99; 32004L0038 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.