Vydání 12/2014

Číslo: 12/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 3120/2014 - 3135/2014

Obsah vydání 12/2014

Stáhnout PDF

3120/2014 Správní řízení: minimální náležitosti návrhu na zahájení disciplinárního řízení; běh lhůty

Datum: 06.08.2014 · Sbírkové č.: 3120/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 106/2013 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1167 · Vztah k předpisu: 220/1991 Sb.: §14 odst.2 písm.c); JUD181486CZ 3 Ads 74/2010 - 173;

3121/2014 Správní řízení: směnečný protest; osvědčení

Datum: 28.02.2014 · Sbírkové č.: 3121/2014 · Sp. zn.: 29 A 65/2011 - 175 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2014 · Strana: 1176 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §79 odst.1; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98;

3122/2014 Řízení před soudem: místní příslušnost; delegace vhodná

Datum: 20.08.2014 · Sbírkové č.: 3122/2014 · Sp. zn.: Nad 218/2014 - 81 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1182 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §11 odst.2; 150/2002 Sb.: §9 odst.2; 150/2002 Sb.: §64; JUD187319CZ I. ÚS 938/10 - 1; JUD30399CZ Nad 138/2003 - 26; JUD30475CZ 4 Azs 189/2004 - 49;

3123/2014 Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby

Datum: 12.05.2014 · Sbírkové č.: 3123/2014 · Sp. zn.: 45 A 35/2013 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 12/2014 · Strana: 1185 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73 odst.2; 150/2002 Sb.: §73 odst.5;

3124/2014 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet DPH

Datum: 30.07.2014 · Sbírkové č.: 3124/2014 · Sp. zn.: 8 Afs 59/2013 - 33 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1188 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §125; 280/2009 Sb.: §125-131; 280/2009 Sb.: §126; 280/2009 Sb.: §127; 280/2009 Sb.: §128; 280/2009 Sb.: §129; 280/2009 Sb.: §130; 280/2009 Sb.: §131;

3125/2014 Hospodářská soutěž: rozhodování o pokutě; pojem "poslední ukončené účetní období"

Datum: 24.06.2014 · Sbírkové č.: 3125/2014 · Sp. zn.: 7 Afs 57/2011 - 1234 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2014 · Strana: 1194 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §22 odst.2; JUD30423CZ 5 A 1/2001 - 56; JUD166602CZ 1 As 9/2008 - 133;

3126/2014 Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; výběrové řízení týkající se záměru pronajmout nemovitý majetek obce; právo na informace: odepření poskytnutí informace ohledně výběrového řízení

Datum: 14.08.2014 · Sbírkové č.: 3126/2014 · Sp. zn.: 10 As 59/2014 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1215 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.2 písm.a); 106/1999 Sb.: §12; 128/2000 Sb.: §39 odst.1; 129/2000 Sb.: §18 odst.1; 131/2000 Sb.: §36 odst.1; JUD163810CZ Pl. ÚS 2/10 - 1; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD38993CZ 6 As 15/2006 - 113;

3127/2014 Právo na informace: poskytnutí jmenného seznamu osob, kterým bylo mimořádně uděleno státní občanství České republiky

Datum: 13.08.2014 · Sbírkové č.: 3127/2014 · Sp. zn.: 1 As 78/2014 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1223 · Vztah k předpisu: 4/1993 Sb.: §11 odst.2 písm.d); 40/1993 Sb.: §11 odst.2 písm.d); 106/1999 Sb.: §8a; 106/1999 Sb.: §15 odst.1; 101/2000 Sb.: §5 odst.2 písm.e); JUD33492CZ I. ÚS 453/03; JUD147760CZ 9 As 34/2008 - 68; JUD155426CZ 1 As 98/2008 - 148;

3128/2014 Státní památková péče: ochrana a užívání kulturních památek; pokuty za porušení povinností při výkonu podnikání

Datum: 29.05.2014 · Sbírkové č.: 3128/2014 · Sp. zn.: 7 As 44/2014 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1231 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §35 odst.1 písm.c); JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73;

3129/2014 Stavební řízení: zakládání staveb; potřeba provedení geologického průzkumu

Datum: 09.04.2014 · Sbírkové č.: 3129/2014 · Sp. zn.: 1 As 12/2014 - 135 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1237 · Vztah k předpisu: 268/2009 Sb.: §18 odst.1;

3130/2014 Stavební řízení: dodatečné povolení části stavby; obecné technické požadavky na výstavbu

Datum: 13.06.2014 · Sbírkové č.: 3130/2014 · Sp. zn.: 62 A 101/2012 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2014 · Strana: 1242 · Vztah k předpisu: 501/2006 Sb.: §25;

3131/2014 Sociální zabezpečení: opravný prostředek proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení; námitky

Datum: 26.06.2014 · Sbírkové č.: 3131/2014 · Sp. zn.: 7 Ads 55/2014 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1246 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §88; 428/2011 Sb.; JUD212431CZ Pl. ÚS 5/12 - 1;

3132/2014 Loterie: definice loterie nebo jiné podobné hry

Datum: 21.08.2014 · Sbírkové č.: 3132/2014 · Sp. zn.: 9 Afs 150/2013 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1250 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §2 písm.m); JUD183797CZ 1 As 47/2010 - 65;

3133/2014 Zaměstnanost: podpora v nezaměstnanosti; náhradní doba zaměstnání; osobní péče o dítě mladší 4 let

Datum: 27.08.2014 · Sbírkové č.: 3133/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 91/2013 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1255 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §85 odst.4; 155/1995 Sb.; 435/2004 Sb.: §41 odst.3 písm.c); 435/2004 Sb.: §41 do 31.12.2012; 435/2004 Sb.: §42 odst.2; JUD33655CZ Pl. ÚS 42/04; JUD164470CZ I. ÚS 22/10 - 1;

3134/2014 Zaměstnanost: zaměstnávání cizinců

Datum: 14.08.2014 · Sbírkové č.: 3134/2014 · Sp. zn.: 9 Ads 1/2014 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2014 · Strana: 1262 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §89; 12 Ca 51/2006 - 26;

3135/2014 Mezinárodní ochrana: žádost o udělení mezinárodní ochrany

Datum: 19.08.2014 · Sbírkové č.: 3135/2014 · Sp. zn.: 5 Azs 9/2013 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2014 · Strana: 1266 · Vztah k předpisu: KSJ5CZ (EVO); KSJ4CZ (EVO); 325/1999 Sb.: §2 odst.5; 325/1999 Sb.: §72; 325/1999 Sb.: §73 odst.1; 325/1999 Sb.: §73 odst.4 písm.c); 325/1999 Sb.: §73; JUD102358CZ 2 As 78/2006 - 64; JUD149128CZ 4 Azs 34/2008 - 58; JUD151724CZ 2 As 14/2009 - 50; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151; JUD232455CZ 3 Azs 53/2012 - 41; JUD233078CZ 4 Azs 11/2013 - 20; 32003R0343 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.