Vydání 5/2013

Číslo: 5/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2801/2013 - 2818/2013

Obsah vydání 5/2013

Stáhnout PDF

2801/2013 Správní řízení: podjatost pracovníka správního orgánu

Datum: 27.11.2012 · Sbírkové č.: 2801/2013 · Sp. zn.: 1 As 19/2010 - 106 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 421 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §9 odst.1; JUD30596CZ 2 As 21/2004 - 67; JUD104712CZ 7 Ans 1/2007 - 100;

2802/2013 Správní řízení: podjatost úřední osoby

Datum: 20.11.2012 · Sbírkové č.: 2802/2013 · Sp. zn.: 1 As 89/2010 - 119 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 438 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §14 odst.1; JUD30596CZ 2 As 21/2004 - 67; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155;

2803/2013 Řízení před soudem: místní příslušnost

Datum: 28.11.2012 · Sbírkové č.: 2803/2013 · Sp. zn.: Nad 81/2012 - 71 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 460 · Vztah k předpisu: 282/1991 Sb.: §1; 282/1991 Sb.: §4; 114/1992 Sb.: §80; 185/2001 Sb.: §66; 150/2002 Sb.: §7 odst.2;

2804/2013 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 11.12.2012 · Sbírkové č.: 2804/2013 · Sp. zn.: 46A 56/2012 - 68 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 5/2013 · Strana: 462 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §158 odst.3; 141/1961 Sb.: §158 do 11.12.2012; 141/1961 Sb.: §158 odst.7; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247;

2805/2013 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí Vězeňské služby

Datum: 21.12.2012 · Sbírkové č.: 2805/2013 · Sp. zn.: 8 As 48/2012 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 464 · Vztah k předpisu: 169/1999 Sb.: §76 odst.5; 150/2002 Sb.: §4; JUD186003CZ Pl. ÚS 32/08 - 3;

2806/2013 Správní trestání: námitky proti záznamu do karty řidiče

Datum: 27.09.2012 · Sbírkové č.: 2806/2013 · Sp. zn.: 17A 25/2012 - 24 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 5/2013 · Strana: 467 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §123c odst.3; 361/2000 Sb.: §123f odst.4;

2807/2013 Správní trestání: neodvedení poplatku za ukládání odpadů na skládku

Datum: 21.11.2012 · Sbírkové č.: 2807/2013 · Sp. zn.: 9Ca 209/2009 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2013 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §47 odst.1; 185/2001 Sb.: §66 odst.5;

2808/2013 Daně: odvod za elektřinu ze slunečního záření

Datum: 20.12.2012 · Sbírkové č.: 2808/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 80/2012 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 474 · Vztah k předpisu: 180/2005 Sb.: §6 odst.1; 180/2005 Sb.: §7a; 402/2010 Sb.; JUD149963CZ Pl. ÚS 35/08; JUD32116CZ Pl. ÚS 24/99; JUD183602CZ 4 As 3/2008 - 78; 32009L0028 (EU);

2809/2013 Daň z přidané hodnoty: zvláštní režim obchodníka s použitým zbožím

Datum: 27.09.2012 · Sbírkové č.: 2809/2013 · Sp. zn.: 22Af 48/2010 - 50 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 5/2013 · Strana: 483 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 235/2004 Sb.: §90;

2810/2013 Cenné papíry: povinnosti a správní delikty obchodníka s cennými papíry

Datum: 25.11.2011 · Sbírkové č.: 2810/2013 · Sp. zn.: 5Af 30/2010 - 133 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2013 · Strana: 487 · Vztah k předpisu: 256/2004 Sb.: §136 odst.1; 256/2004 Sb.: §136 odst.2; 256/2004 Sb.: §145 odst.2 písm.d); 256/2004 Sb.: §192 odst.2; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135;

2811/2013 Ochrana osobních údajů: nahodilé zpracování osobních údajů; dokazování v daňovém řízení

Datum: 22.01.2013 · Sbírkové č.: 2811/2013 · Sp. zn.: 9 Aps 5/2012 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 493 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §3 odst.4; 101/2000 Sb.: §4 písm.e); JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119;

2812/2013 Školství: přípustnost odvolání proti rozhodnutí mateřské školy zřízené

Datum: 30.01.2013 · Sbírkové č.: 2812/2013 · Sp. zn.: 1 As 160/2012 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 498 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.; 561/2004 Sb.: §35 odst.1; 561/2004 Sb.: §143; 561/2004 Sb.: §183 odst.1; JUD33346CZ Pl. ÚS 21/04; JUD41217CZ 2 As 47/2004 - 61; JUD149083CZ Komp 1/2008 - 107;

2813/2013 Státní občanství: deklaratorní správní rozhodnutí týkající se trvání či zániku státního občanství; nabývání či pozbývání státního občanství

Datum: 25.01.2013 · Sbírkové č.: 2813/2013 · Sp. zn.: 5 As 61/2011 - 133 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 504 · Vztah k předpisu: 33/1945 Sb.II; 40/1993 Sb.: §24; JUD31049CZ Pl. ÚS 14/94; JUD31189CZ III. ÚS 39/95; JUD32010CZ II. ÚS 164/97;

2814/2013 Důchodové pojištění: zohlednění dob pojištění získaných v zahraničí; snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod

Datum: 08.01.2013 · Sbírkové č.: 2814/2013 · Sp. zn.: 3 Ads 25/2012 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 506 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §74; 289/1997 Sb.; 32009R0988 (EU);

2815/2013 Důchodové pojištění: řízení o změnu výše invalidního důchodu

Datum: 10.01.2013 · Sbírkové č.: 2815/2013 · Sp. zn.: 4 Ads 108/2012 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2013 · Strana: 510 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §81 odst.2; 582/1991 Sb.: §81 odst.3;

2816/2013 Kompetenční spory: rozhodnutí orgánu politické strany

Datum: 31.10.2012 · Sbírkové č.: 2816/2013 · Sp. zn.: Konf 36/2012 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 5/2013 · Strana: 515 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.; 424/1991 Sb.: §16a;

2817/2013 Volby do krajského zastupitelstva: kandidátní listiny politických stran a politických hnutí; tvorba koalic

Datum: 09.11.2012 · Sbírkové č.: 2817/2013 · Sp. zn.: 30A 65/2012 - 38 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 5/2013 · Strana: 520 · Vztah k předpisu: 130/2000 Sb.: §5 odst.1; 130/2000 Sb.;

2818/2013 Volby do krajského zastupitelstva: rozlišení neplatnosti voleb, neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidáta

Datum: 06.11.2012 · Sbírkové č.: 2818/2013 · Sp. zn.: 50A 22/2012 - 44 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 5/2013 · Strana: 522 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §90; JUD190945CZ Pl. ÚS 57/10 - 2; JUD195849CZ Pl. ÚS 59/10 - 1; JUD34449CZ Vol 66/2006 - 105;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.