Vydání 2/2013

Číslo: 2/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2746/2013 - 2763/2013

Obsah vydání 2/2013

Stáhnout PDF

2746/2013 Řízení před soudem: stavení běhu prekluzivní lhůty po dobu řízení o kasační stížnosti

Datum: 18.09.2012 · Sbírkové č.: 2746/2013 · Sp. zn.: 8 Afs 29/2011 - 78 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 150/2002 Sb.: §41; 150/2002 Sb.: §120; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49; JUD214639CZ 2 Afs 79/2011 - 171;

2747/2013 Správní trestání: zákaz dvojího přičítání

Datum: 29.08.2012 · Sbírkové č.: 2747/2013 · Sp. zn.: 4 Ads 114/2011 - 105 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2013 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 166/1999 Sb.: §72 odst.1 písm.c) bod.6; 166/1999 Sb.: §72 odst.1 písm.c); JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56;

2748/2013 Správní trestání: počátek běhů lhůty pro uložení sankce dle zákona o cenách

Datum: 18.09.2012 · Sbírkové č.: 2748/2013 · Sp. zn.: 7 Afs 14/2011 - 115 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 122 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §17 odst.4; 580/1990 Sb.: §8 odst.7; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD30283CZ 7 A 4/2001 - 72; JUD167845CZ 2 Afs 125/2009 - 104;

2749/2013 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

Datum: 28.06.2012 · Sbírkové č.: 2749/2013 · Sp. zn.: 7 Afs 76/2011 - 80 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2013 · Strana: 132 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.1;

2751/2013 Nařízení vlády: odškodnění studentů vysokých škol; aplikace podzákonného právního předpisu

Datum: 07.11.2012 · Sbírkové č.: 2751/2013 · Sp. zn.: 6 Ads 76/2012 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2013 · Strana: 148 · Vztah k předpisu: 198/1993 Sb.: §8; 122/2009 Sb.: §1; JUD37765CZ 2 As 57/2005 - 71; JUD37873CZ 3 Ads 53/2006 - 31; JUD38899CZ 6 Ads 4/2006 - 32;

2752/2013 Opatření obecné povahy: nepřípustnost žaloby na ochranu před nezákonným zásahem; vyhlášení voleb do zastupitelstva obce

Datum: 07.11.2012 · Sbírkové č.: 2752/2013 · Sp. zn.: 1 Aps 7/2012 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2013 · Strana: 161 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §58 odst.4; 150/2002 Sb.: §85; JUD30813CZ 2 Aps 3/2004 - 42; JUD40741CZ 1 Afs 16/2004 - 90; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98;

2753/2013 Advokacie: kárné provinění

Datum: 29.06.2012 · Sbírkové č.: 2753/2013 · Sp. zn.: 9 Ca 84/2009 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2013 · Strana: 164 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §16 odst.2; 85/1996 Sb.: §17; 85/1996 Sb.: §32 odst.2;

2754/2013 Státní občanství: legitimace nemanželského dítěte

Datum: 15.11.2012 · Sbírkové č.: 2754/2013 · Sp. zn.: 4 As 39/2012 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2013 · Strana: 166 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §161;

2755/2013 Shromažďovací právo: rozpuštění shromáždění; zájmy dítěte

Datum: 30.10.2012 · Sbírkové č.: 2755/2013 · Sp. zn.: 2 As 104/2012 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2013 · Strana: 169 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 84/1990 Sb.: §10 odst.1 písm.b); 84/1990 Sb.: §12 odst.5; JUD212246CZ 30814/06;

2756/2013 Pobyt cizinců: řízení o udělení víza

Datum: 30.08.2012 · Sbírkové č.: 2756/2013 · Sp. zn.: 8 As 90/2011 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2013 · Strana: 176 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.1;

2757/2013 Pobyt cizinců: propuštění cizince po zrušení rozhodnutí o zajištění za účelem správního vyhoštění

Datum: 01.11.2012 · Sbírkové č.: 2757/2013 · Sp. zn.: 9 As 111/2012 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2013 · Strana: 179 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §127 odst.1 písm.b); JUD32746CZ I. ÚS 752/02; 32008L0115 (EU);

2758/2013 Ochrana životního prostředí: základní ochranné podmínky národních parků; správní trestání

Datum: 14.09.2011 · Sbírkové č.: 2758/2013 · Sp. zn.: 5 Ca 170/2008 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2013 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §16 odst.1 písm.e); 114/1992 Sb.: §88 odst.2 písm.n);

2759/2013 Místní referendum: oprava návrhu přípravného výboru na konání místního referenda

Datum: 26.09.2012 · Sbírkové č.: 2759/2013 · Sp. zn.: 50A 17/2012 - 63 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 2/2013 · Strana: 193 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.a); 22/2004 Sb.: §12 odst.2; JUD32470CZ III. ÚS 588/2000;

2760/2013 Místní referenda: jedna otázka o více věcech; přípustnost otázky

Datum: 31.10.2012 · Sbírkové č.: 2760/2013 · Sp. zn.: Ars 4/2012 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2013 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 22/2004 Sb.: §6; 22/2004 Sb.: §7; 22/2004 Sb.: §8 odst.3; JUD30754CZ 58 Ca 23/2005 - 41; JUD149272CZ 1 As 79/2008 - 128; JUD152376CZ 30 Ca 173/2008 - 64;

2761/2013 Kompetenční spory: pravomoc zvláštního senátu k vydání předběžného opatření

Datum: 16.08.2012 · Sbírkové č.: 2761/2013 · Sp. zn.: Konf 28/2012 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §4; 131/2002 Sb.; 150/2002 Sb.: §38; 150/2002 Sb.: §46 odst.1;

2762/2013 Kompetenční spory: rozhodnutí celního úřadu o uložení povinnosti uhradit náklady spojené s výrobou a zničením neodebraných tabákových nálepek

Datum: 31.01.2012 · Sbírkové č.: 2762/2013 · Sp. zn.: Konf 60/2011 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 206 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §118 odst.6; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18; JUD174983CZ 9 Afs 97/2009 - 115;

2763/2013 Kompetenční spory: platby za poskytnutí služeb elektronických komunikací

Datum: 20.09.2011 · Sbírkové č.: 2763/2013 · Sp. zn.: Konf 48/2011 - 10 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2013 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §2 písm.n); 127/2005 Sb.: §13; 127/2005 Sb.: §14;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.