Vydání 3/2011

Číslo: 3/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2206/2011 - 2228/2011

Obsah vydání 3/2011

Stáhnout PDF

2206/2011 Řízení před soudem: nezákonný zásah; katastr nemovitostí: provedení či neprovedení záznamu

Datum: 16.11.2010 · Sbírkové č.: 2206/2011 · Sp. zn.: 7 Aps 3/2008 - 98 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 265/1992 Sb.: §7; 265/1992 Sb.: §8; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §83; 150/2002 Sb.: §84; 150/2002 Sb.: §85; 150/2002 Sb.: §86; 150/2002 Sb.: §87; JUD32311CZ Pl. ÚS 16/99 - 1; JUD30550CZ 7 Afs 33/2003 - 80; JUD30763CZ 2 Ans 1/2004 - 64; JUD34482CZ 1 Ans 8/2005 - 165; JUD104359CZ 3 As 33/2006 - 84; JUD167832CZ 2 Ans 1/2009 - 71;

2207/2011 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení; ceny: cenová kontrola

Datum: 28.05.2010 · Sbírkové č.: 2207/2011 · Sp. zn.: 2 Afs 125/2009 - 104 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §17 odst.4; 265/1991 Sb.: §3 odst.1; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §97 odst.3; 500/2004 Sb.: §131; JUD30720CZ 6 A 5/2000 - 58; JUD30423CZ 5 A 1/2001 - 56; JUD30710CZ 3 As 6/2004 - 105; JUD31006CZ 6 Ca 49/2004 - 39; JUD43160CZ 7 Afs 130/2004 - 70;

2209/2011 Stavební řízení: přemístitelná stavba; správní trestání: přestupek podle stavebního zákona

Datum: 30.09.2010 · Sbírkové č.: 2209/2011 · Sp. zn.: 7 As 71/2010 - 97 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 217 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §79 odst.3 písm.j); JUD166602CZ 1 As 9/2008 - 133;

2210/2011 Stavební řízení: dodatečné povolení stavby; prokázání věcného břemene

Datum: 31.08.2010 · Sbírkové č.: 2210/2011 · Sp. zn.: 8 As 7/2010 - 99 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §88 odst.1 písm.b); 50/1976 Sb.: §137; JUD106447CZ 6 As 51/2005 - 122; JUD38442CZ 1 As 46/2006 - 75; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

2211/2011 Stavební řízení: odstranění stavby vlastníkem

Datum: 06.08.2010 · Sbírkové č.: 2211/2011 · Sp. zn.: 7 As 54/2010 - 121 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 226 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.11; 183/2006 Sb.: §128; 183/2006 Sb.;

2212/2011 Daň z přidané hodnoty: technické zhodnocení na najatém majetku

Datum: 22.09.2010 · Sbírkové č.: 2212/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 70/2010 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §14 odst.1 písm.b); JUD30936CZ 2 Afs 42/2005 - 136; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87;

2213/2011 Spotřební daně: vrácení daně z minerálních olejů

Datum: 24.02.2010 · Sbírkové č.: 2213/2011 · Sp. zn.: 2 Afs 75/2009 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 235 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §57; JUD32895CZ IV. ÚS 666/02; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD26286CZ 5 A 116/2001 - 46;

2214/2011 Daň z nemovitostí: pojem "vodní hospodářství"; stanovení sazby daně

Datum: 23.09.2010 · Sbírkové č.: 2214/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 36/2008 - 68 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 138/1973 Sb.; 338/1992 Sb.: §11 odst.1 písm.a);

2215/2011 Opatření obecné povahy: aktivní legitimace; uplatnění námitek a připomínek

Datum: 16.11.2010 · Sbírkové č.: 2215/2011 · Sp. zn.: 1 Ao 2/2010 - 116 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 244 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101d; 150/2002 Sb.: §101a; 150/2002 Sb.: §101b; 150/2002 Sb.: §101c; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD159906CZ 9 Ao 2/2009 - 54;

2216/2011 Pojistné na sociální zabezpečení: předmět dohody o provedení práce

Datum: 16.11.2010 · Sbírkové č.: 2216/2011 · Sp. zn.: 6 Ads 48/2009 - 87 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §236; 188/1988 Sb.; JUD30827CZ 2 Ads 48/2003 - 85;

2217/2011 Svobodný přístup k informacím: informace poskytované v rámci samostatné působnosti kraje

Datum: 27.10.2010 · Sbírkové č.: 2217/2011 · Sp. zn.: 4 Ans 13/2008 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 254 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.; JUD26340CZ 5 A 119/2001 - 38;

2218/2011 Spolkové právo: registrace občanského sdružení; klamavost názvu sdružení

Datum: 20.05.2010 · Sbírkové č.: 2218/2011 · Sp. zn.: 7 As 28/2010 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 259 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §19b odst.1; 83/1990 Sb.: §6 odst.4; 83/1990 Sb.: §6; 83/1990 Sb.: §8; 89/2012 Sb.: §132; 89/2012 Sb.: §216; 89/2012 Sb.: §218; JUD51261CZ 1 Ans 3/2007 - 235;

2219/2011 Spolkové právo: registrace občanského sdružení

Datum: 06.05.2010 · Sbírkové č.: 2219/2011 · Sp. zn.: 9 Ca 420/2008 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2011 · Strana: 264 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.: §8 odst.2; 83/1990 Sb.: §8 odst.1 písm.c); 216/1994 Sb.: §2 odst.1; 216/1994 Sb.: §13 odst.1; 89/2012 Sb.: §145; 89/2012 Sb.: §218;

2220/2011 Regulace reklamy: reklama na doplněk stravy

Datum: 17.02.2010 · Sbírkové č.: 2220/2011 · Sp. zn.: 1 As 6/2010 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 269 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §5d odst.3; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD146572CZ 7 A 48/2008 - 72;

2221/2011 Rozhlasové a televizní vysílání: neoddělitelná reklama; označení sponzora znělky

Datum: 14.04.2010 · Sbírkové č.: 2221/2011 · Sp. zn.: 7 As 80/2009 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 273 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §2 odst.1 písm.n); 231/2001 Sb.: §2 odst.1 písm.l); 231/2001 Sb.: §48 odst.4 písm.a); JUD34564CZ 7 As 81/2005 - 79;

2222/2011 Kompetenční spory: nárok na náhradu za ztrátu na výdělku

Datum: 31.05.2010 · Sbírkové č.: 2222/2011 · Sp. zn.: Konf 7/2010 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 3/2011 · Strana: 279 · Vztah k předpisu: 262/2006 Sb.: §371; JUD14655CZ 2 Cdon 1233/97;

2223/2011 Řízení před soudem: kompetenční výluka; soudní přezkum rozhodnutí o nařízení obnovy řízení

Datum: 17.02.2009 · Sbírkové č.: 2223/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 2/2009 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 500/2004 Sb.: §100; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46;

2224/2011 Řízení před soudem: kompetenční výluka; ochrana před nezákonným zásahem; spotřební daně

Datum: 03.09.2009 · Sbírkové č.: 2224/2011 · Sp. zn.: 8 Aps 2/2009 - 134 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §82; 353/2003 Sb.: §42 odst.4;

2225/2011 Spotřební daně: náležitosti daňového dokladu; dokazování

Datum: 15.10.2009 · Sbírkové č.: 2225/2011 · Sp. zn.: 5 Afs 93/2008 - 94 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §5; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75;

2226/2011 Daň z příjmů: existence příjmů souvisejících s výdajem

Datum: 25.09.2008 · Sbírkové č.: 2226/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 2/2007 - 98 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 282 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.zc); 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.z);

2227/2011 Daň z příjmů: stanovení vstupní ceny

Datum: 06.08.2008 · Sbírkové č.: 2227/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 98/2008 - 68 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 282 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §31 odst.9; 586/1992 Sb.: §29 odst.1 písm.b); 586/1992 Sb.: §29 odst.1; 586/1992 Sb.: §29 odst.1 písm.d); 151/1997 Sb.: §1 odst.3 písm.a);

2228/2011 Daňové řízení: námitka promlčení

Datum: 22.01.2009 · Sbírkové č.: 2228/2011 · Sp. zn.: 1 Aps 11/2008 - 73 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 3/2011 · Strana: 282 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.1; 337/1992 Sb.: §48 odst.1; 337/1992 Sb.: §52; 337/1992 Sb.: §70 odst.3; JUD37860CZ 1 Afs 92/2006 - 56;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.