Vydání 2/2011

Číslo: 2/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2179/2011 - 2205/2011

Obsah vydání 2/2011

Stáhnout PDF

2179/2011 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí České advokátní komory o určení advokáta

Datum: 11.09.2008 · Sbírkové č.: 2179/2011 · Sp. zn.: 6 Ads 19/2008 - 103 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 95 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §18 odst.2; 85/1996 Sb.: 18 odst.2; 150/2002 Sb.: §65; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42;

2180/2011 Advokacie: zrušení ustanovení zástupcem

Datum: 25.08.2010 · Sbírkové č.: 2180/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 107/2010 - 133 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 98 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §20 odst.2; 150/2002 Sb.: §35 odst.8;

2181/2011 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti správního orgánu; kompetenční výluka: sdělení správce daně o neexistenci podmínke pro ověření neplatnosti rozhodnutí

Datum: 21.09.2010 · Sbírkové č.: 2181/2011 · Sp. zn.: 7 Ans 5/2008 - 164 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 99 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §32 odst.7; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §79; JUD32650CZ IV. ÚS 390/01; JUD31821CZ Pl. ÚS 8/98; JUD32430CZ Pl. ÚS - st. 12/2000; JUD30550CZ 7 Afs 33/2003 - 80; JUD37754CZ 1 Afs 56/2004 - 114; JUD44142CZ 2 Ans 6/2005 - 53; JUD51888CZ 7 Ans 2/2007 - 77; JUD52088CZ 9 Ans 3/2007 - 182; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247;

2182/2011 Daňové řízení: převod přeplatku na dani na úhradu nedoplatku nedaňového charakteru

Datum: 05.03.2009 · Sbírkové č.: 2182/2011 · Sp. zn.: 9 Afs 60/2008 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 106 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §1 odst.4; 337/1992 Sb.: §64 odst.2; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96;

2183/2011 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně; vklad nemovitosti do obchodní společnosti

Datum: 24.08.2010 · Sbírkové č.: 2183/2011 · Sp. zn.: 7 Afs 51/2007 - 121 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 111 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §20 odst.6 písm.e); JUD32583CZ III. ÚS 31/2000; JUD40458CZ 6 Afs 4/2003 - 64; JUD48486CZ 2 Afs 52/2006 - 86; JUD103123CZ 7 Afs 142/2006 - 59; JUD38884CZ 9 Afs 9/2007 - 73;

2184/2011 Daň z přidané hodnoty: použití práva Společenství; pojem "nájem nebytových prostor"

Datum: 23.04.2009 · Sbírkové č.: 2184/2011 · Sp. zn.: 9 Afs 93/2008 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §51 odst.1 písm.e); 235/2004 Sb.: §56 odst.4; JUD38427CZ 9 Afs 5/2007 - 70; 31977L0388 (EU);

2185/2011 Opatření obecné povahy: návštěvní řád národního parku; aktivní legitimace občanského sdružení; závazné stanovisko orgánu ochrany přírody

Datum: 13.10.2010 · Sbírkové č.: 2185/2011 · Sp. zn.: 6 Ao 5/2010 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 126 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §45i odst.1; 114/1992 Sb.: §45h; 150/2002 Sb.: §101a; 2/2010 (SU); JUD29784CZ 41/74; JUD29770CZ 283/81; JUD31471CZ III. ÚS 70/97; JUD31694CZ I. ÚS 282/97; JUD133776CZ 5 Ao 3/2008 - 27;

2186/2011 Opatření obecné povahy: dodatečné stanovisko ke změně územního plánu

Datum: 02.09.2010 · Sbírkové č.: 2186/2011 · Sp. zn.: 1 Ao 3/2010 - 161 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 137 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §50 odst.2; 183/2006 Sb.: §184; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120;

2187/2011 Státní sociální podpora: vznik nároku na rodičovský příspěvek

Datum: 24.08.2010 · Sbírkové č.: 2187/2011 · Sp. zn.: 2Ad 31/2010 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/2011 · Strana: 140 · Vztah k předpisu: 117/1995 Sb.: §30 odst.1; 187/2006 Sb.: §32 odst.1 písm.a); 187/2006 Sb.: §32 odst.2;

2188/2011 Ceny: cenová regulace; nájemné za pozemky nesloužící k podnikání nájemce

Datum: 22.09.2010 · Sbírkové č.: 2188/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 47/2010 - 123 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 142 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §1 odst.6; 526/1990 Sb.: §15 odst.1 písm.a); JUD33073CZ Pl. ÚS 8/02 - 1; JUD32731CZ Pl. ÚS 2/03 - 1; JUD32116CZ Pl. ÚS 24/99; JUD32125CZ Pl. ÚS 3/2000;

2189/2011 Veřejné zakázky: zásada transparentnosti

Datum: 15.09.2010 · Sbírkové č.: 2189/2011 · Sp. zn.: 1 Afs 45/2010 - 159 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 147 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §25 odst.1; JUD30962CZ 1 Afs 107/2004 - 48; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152;

2190/2011 Rozhlasové a televizní vysílání: licenční řízení; přidělení další vysílací frekvence

Datum: 19.08.2010 · Sbírkové č.: 2190/2011 · Sp. zn.: 7 As 48/2010 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 154 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §21 odst.1 písm.b); JUD30832CZ 3 As 24/2004 - 79; JUD37760CZ 7 As 40/2005 - 298;

2191/2011 Pobyt cizinců: rozhodnutí o správním vyhoštění; odkladný účinek odvolání

Datum: 07.09.2010 · Sbírkové č.: 2191/2011 · Sp. zn.: 7 As 26/2009 - 58 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 158 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §119; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70; 500/2004 Sb.: §85 odst.2; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54; JUD149341CZ 1 As 83/2008 - 36;

2192/2011 Pobyt cizinců: odepření vstupu na území státu

Datum: 14.10.2010 · Sbírkové č.: 2192/2011 · Sp. zn.: 2 As 79/2010 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 164 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.18; 209/1992 Sb.: čl.5 odst.4 písm.a); 209/1992 Sb.: čl.13; 326/1999 Sb.: §9 odst.1 písm.g); 32006R0562 (EU); 42000A0922(02) (EU);

2193/2011 Místní referendum: nezákonné zrušení referenda

Datum: 06.09.2010 · Sbírkové č.: 2193/2011 · Sp. zn.: 30A 34/2010 - 65 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2011 · Strana: 170 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §57 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §91a odst.2 písm.b); 22/2004 Sb.: §13 odst.1 písm.b); 22/2004 Sb.: §57 odst.1 písm.b);

2194/2011 Volby do senátu: zakázaná volební agitace

Datum: 19.11.2008 · Sbírkové č.: 2194/2011 · Sp. zn.: Vol 7/2008 - 13 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 173 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §16 odst.6; JUD31829CZ I. ÚS 526/98; JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12; JUD34461CZ Vol 36/2006 - 22;

2195/2011 Kompetenční spory: poplatek za komunální odpad

Datum: 17.09.2010 · Sbírkové č.: 2195/2011 · Sp. zn.: Komp 4/2010 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 177 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §17a; 185/2001 Sb.; 150/2002 Sb.: §97 odst.3; JUD149083CZ Komp 1/2008 - 107;

2196/2011 Kompetenční spory: vyřízení o vyvlastnění

Datum: 14.09.2009 · Sbírkové č.: 2196/2011 · Sp. zn.: Konf 9/2009 - 4 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2011 · Strana: 182 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §244-250t; 184/2006 Sb.: §28; 184/2006 Sb.; JUD103154CZ Konf 22/2006 - 8; JUD133960CZ Konf 34/2007 - 15;

2197/2011 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti

Datum: 01.10.2008 · Sbírkové č.: 2197/2011 · Sp. zn.: 1 As 79/2008 - 105 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §73 odst.2; 150/2002 Sb.: §102; 150/2002 Sb.: §107; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49;

2198/2011 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o schopnosti k vojenské činné službě

Datum: 03.11.2009 · Sbírkové č.: 2198/2011 · Sp. zn.: 3 Ads 81/2009 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §70 písm.b); 150/2002 Sb.: §70 písm.d); 585/2004 Sb.: §29 odst.7; 585/2004 Sb.: §30 odst.4; 103/2005 Sb.: §2; 103/2005 Sb.: Příl.1;

2199/2011 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; daňové řízení: osobní účast daňového subjektu na řízení

Datum: 22.05.2008 · Sbírkové č.: 2199/2011 · Sp. zn.: 2 Aps 3/2007 - 91 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.2; 337/1992 Sb.: §10 odst.4; 337/1992 Sb.: §10 odst.3; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §82-87; JUD32683CZ I. ÚS 512/02; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65; JUD30985CZ 2 Afs 45/2005 - 50;

2200/2011 Pozemní komunikace: vlastnictví účelové komunikace

Datum: 11.09.2009 · Sbírkové č.: 2200/2011 · Sp. zn.: 5 As 62/2008 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §119 odst.2; 13/1997 Sb.: §7; JUD32471CZ IV. ÚS 42/01; JUD32751CZ I. ÚS 483/01; JUD38684CZ II. ÚS 529/05 - 1; JUD3659CZ 3 Cz 3/90; JUD31047CZ Pl. ÚS 16/93; JUD31013CZ 10 Ca 284/2005 - 56; JUD34535CZ 2 As 50/2005 - 53; JUD43946CZ 2 Afs 125/2005 - 40; JUD145328CZ 5 Afs 24/2008 - 63;

2201/2011 Opatření obecné povahy: zásada proporcionality; územní plánování: veřejný a soukromý zájem na využití území

Datum: 21.10.2009 · Sbírkové č.: 2201/2011 · Sp. zn.: 6 Ao 3/2009 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §18; 183/2006 Sb.: §36 odst.5; 183/2006 Sb.: §53 odst.4 písm.a); JUD33156CZ III. ÚS 455/03; JUD30371CZ 6 A 106/2002 - 81; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120;

2202/2011 Právo na informace: povinný subjekt

Datum: 28.03.2008 · Sbírkové č.: 2202/2011 · Sp. zn.: 3 As 13/2007 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §14 odst.3 písm.b); 106/1999 Sb.: §14 odst.5 písm.c); 106/1999 Sb.: §15 odst.1; JUD32198CZ I. ÚS 324/99; JUD30297CZ 5 A 158/2001 - 100; JUD30843CZ 5 A 65/2002 - 33; JUD30804CZ 6 As 40/2004 - 62; JUD39139CZ 5 Ca 126/2006 - 28; JUD102365CZ 6 As 79/2006 - 58;

2203/2011 Veřejné zakázky: stanovení kvalifikačních předpokladů; zákaz diskriminace

Datum: 09.07.2009 · Sbírkové č.: 2203/2011 · Sp. zn.: 9 Afs 87/2008 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 187 · Vztah k předpisu: 40/2004 Sb.: §25; 40/2004 Sb.: §30; 40/2004 Sb.: §30 odst.3; HI2539CZ 9 Afs 87/2008 - 81; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152;

2204/2011 Daň z příjmů: dividendové příjmy; příjmy ze závislé činnosti; tantiéma

Datum: 22.10.2009 · Sbírkové č.: 2204/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 8/2009 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §178 odst.3; 586/1992 Sb.: §6 odst.1 písm.c); 586/1992 Sb.: §36 odst.2 písm.a); JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54;

2205/2011 Ochrana přírody a krajiny: souhlas k umisťování a povolování staveb; pojem "sídelní útvar"

Datum: 29.08.2008 · Sbírkové č.: 2205/2011 · Sp. zn.: 5 As 48/2006 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2011 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §14; 114/1992 Sb.: §14; 114/1992 Sb.: §26 odst.1 písm.f); 114/1992 Sb.: §44 odst.2; JUD33087CZ III. ÚS 447/03; JUD30794CZ 5 Afs 151/2004 - 73;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.