Vydání 4/2010

Číslo: 4/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 2013/2010 - 2032/2010

Obsah vydání 4/2010

Stáhnout PDF

2013/2010 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby ve věcech důchodového pojištění

Datum: 15.12.2009 · Sbírkové č.: 2013/2010 · Sp. zn.: 4 Ads 116/2009 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §40 odst.4; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §72; JUD32209CZ III. ÚS 329/2000; 31971R1408 (EU);

2014/2010 Řízení před soudem: neaplikovatelnost nařízení vlády pro rozpor s ústavním pořádkem

Datum: 30.07.2009 · Sbírkové č.: 2014/2010 · Sp. zn.: 7 As 32/2009 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 287 · Vztah k předpisu: 152/1992 Sb.: §2 odst.2 písm.d); 2/1993 Sb.: čl.4; 2/1993 Sb.: čl.4 odst.2; JUD32519CZ Pl. ÚS 3/02; JUD33648CZ Pl. ÚS 38/04; JUD33694CZ III. ÚS 269/05; JUD34691CZ Pl. ÚS 8/06; JUD31249CZ Pl. ÚS 35/95; JUD30543CZ 6 A 100/2002 - 74;

2015/2010 Řízení před soudem: podjatost soudce

Datum: 22.09.2009 · Sbírkové č.: 2015/2010 · Sp. zn.: Nao 60/2009 - 277 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 293 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.3; 150/2002 Sb.: §8 odst.5; JUD30527CZ Nao 13/2004 - 54;

2016/2010 Řízení před soudem: uložení pořádkové pokuty; advokacie: chování advokáta vůči soudu

Datum: 07.10.2009 · Sbírkové č.: 2016/2010 · Sp. zn.: 6 Ads 41/2008 - 67 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 295 · Vztah k předpisu: 85/1996 Sb.: §17; 150/2002 Sb.: §44 odst.1; JUD31481CZ III. ÚS 359/96; JUD31749CZ III. ÚS 234/96; JUD32164CZ I. ÚS 211/99;

2017/2010 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o ručení dne zániku správcovského zástavního práva

Datum: 25.11.2009 · Sbírkové č.: 2017/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 111/2009 - 64 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 302 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §72; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD34482CZ 1 Ans 8/2005 - 165; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54;

2018/2010 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o příspěvku na péči

Datum: 06.01.2010 · Sbírkové č.: 2018/2010 · Sp. zn.: 3 Ads 110/2009 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 309 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.d); 108/2006 Sb.: §7; 108/2006 Sb.;

2019/2010 Řízení před soudem: kompetenční výluka; úkon insolvenčního správce spočívající v uznání či zjištění přihlášených pohledávek

Datum: 16.10.2009 · Sbírkové č.: 2019/2010 · Sp. zn.: 9 Ca 159/2009 - 29 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2010 · Strana: 310 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 182/2006 Sb.: §190; JUD32516CZ Pl. ÚS 36/01;

2020/2010 Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti podané osobou zúčastněnou

Datum: 19.01.2010 · Sbírkové č.: 2020/2010 · Sp. zn.: 2 As 15/2009 - 242 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §60 odst.1;

2021/2010 Kompetenční spory: příslušnost k rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace; správní řízení: okolnosti rozhodné pro určení příslušnosti

Datum: 31.12.2009 · Sbírkové č.: 2021/2010 · Sp. zn.: Komp 6/2009 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 316 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §132; 500/2004 Sb.: §178 odst.2; 500/2004 Sb.: §178; 500/2004 Sb.: §178 odst.1; 7/2009 Sb.; JUD32268CZ III. ÚS 429/2000; JUD107309CZ Komp 4/2006 - 103; JUD107009CZ Komp 1/2007 - 54; JUD152307CZ Konf 104/2007 - 7;

2022/2010 Cla: podmínky uznání jiných rovnocenných dokladů při žádosti o vývozní náhradu

Datum: 04.11.2009 · Sbírkové č.: 2022/2010 · Sp. zn.: 5 Ca 358/2006 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2010 · Strana: 322 · Vztah k předpisu: 31999R0800 (EU);

2023/2010 Daň z příjmů: vznik vlastnického práva k nemovitostem; daňově uznatelné náklady na tvorbu rezerv na opravy a odpisování majetku

Datum: 10.12.2009 · Sbírkové č.: 2023/2010 · Sp. zn.: 9 Afs 70/2009 - 66 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 326 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §60 odst.1; 586/1992 Sb.: §28 odst.1; 593/1992 Sb.: §7 odst.1;

2024/2010 Daň z příjmů: výpočet příjmu spoluvlastníka

Datum: 25.11.2009 · Sbírkové č.: 2024/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 19/2009 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 331 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §9; 586/1992 Sb.: §11; JUD31246CZ Pl. ÚS 38/95; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD158322CZ 2 Afs 180/2006 - 64; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119; JUD150316CZ 1 Afs 145/2008 - 135; JUD151783CZ 7 Afs 98/2008 - 112;

2025/2010 Daň z převodu nemovitostí: osvobození od daně

Datum: 15.10.2007 · Sbírkové č.: 2025/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 142/2006 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 340 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §223; 357/1992 Sb.: §20 odst.6 písm.e); JUD32583CZ III. ÚS 31/2000; JUD26993CZ 29 Odo 748/2003;

2026/2010 Daňové řízení: běh lhůty pro vyměření či doměření daně; úkon správce daně v odvolacím řízení

Datum: 16.12.2009 · Sbírkové č.: 2026/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 36/2008 - 134 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2010 · Strana: 344 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §5 odst.1; 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 337/1992 Sb.: §50 odst.3; JUD30271CZ 6 A 76/2001 - 41; JUD30727CZ 2 Afs 69/2004 - 52; JUD34438CZ 1 Afs 70/2004 - 80; JUD30779CZ 3 Azs 119/2005 - 77; JUD50890CZ 8 Afs 19/2006 - 72;

2027/2010 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; přestupky: ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Datum: 16.12.2009 · Sbírkové č.: 2027/2010 · Sp. zn.: 6 As 40/2009 - 125 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 349 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.d); 361/2000 Sb.: §5 odst.1 písm.f); 379/2005 Sb.: §16 odst.2; 274/2008 Sb.: čl.XI; 274/2008 Sb.; JUD31297CZ III. ÚS 277/96; JUD31979CZ II. ÚS 485/98; JUD32009CZ I. ÚS 22/99; JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77;

2028/2010 Pozemní komunikace: veřejné užívání účelové komunikace

Datum: 22.12.2009 · Sbírkové č.: 2028/2010 · Sp. zn.: 1 As 76/2009 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 354 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §7 odst.1; JUD103481CZ II. ÚS 268/06 - 1; JUD156864CZ 5 As 27/2009 - 66;

2029/2010 Stavební řízení: účastenství v řízení

Datum: 19.06.2009 · Sbírkové č.: 2029/2010 · Sp. zn.: 5 As 67/2008 - 111 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §109 odst.1 písm.e); JUD32036CZ Pl. ÚS 19/99;

2031/2010 Veřejné zakázky: public private partnership

Datum: 21.08.2007 · Sbírkové č.: 2031/2010 · Sp. zn.: 62Ca 2/2007 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2010 · Strana: 367 · Vztah k předpisu: 101/2002 Sb.; 40/2004 Sb.: §6 odst.2; HI5030CZ 62Ca 2/2007 - 72;

2032/2010 Ochrana lesa: pozemek určený k plnění funkcí lesa

Datum: 18.12.2009 · Sbírkové č.: 2032/2010 · Sp. zn.: 5 As 94/2008 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2010 · Strana: 372 · Vztah k předpisu: 289/1995 Sb.: §3 odst.1 písm.b); 289/1995 Sb.: §3 odst.1 písm.a); 40/2004 Sb.: §6 odst.2; JUD10441CZ 6 A 905/94; JUD159057CZ 1 As 89/2008 - 80;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.