Vydání 8/2009

Číslo: 8/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1865/2009 - 1883/2009

Obsah vydání 8/2009

Stáhnout PDF

1865/2009 Daňové řízení: zrušení rozhodnutí správce daně v odvolacím řízení

Datum: 14.04.2009 · Sbírkové č.: 1865/2009 · Sp. zn.: 8 Afs 15/2007 - 75 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 661 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §49 odst.1; 337/1992 Sb.: §50 odst.6; 337/1992 Sb.: §50 odst.3; 337/1992 Sb.: §50 odst.5; 150/2002 Sb.: §110 odst.1; 500/2004 Sb.: §110; JUD32829CZ IV. ÚS 624/02; JUD42381CZ 5 Afs 36/2004 - 64; JUD42735CZ 6 Afs 3/2004 - 85; JUD30874CZ 2 Afs 23/2005 - 93; JUD37916CZ 2 Afs 207/2005 - 55; JUD47545CZ 8 Afs 123/2005 - 160; JUD48486CZ 2 Afs 52/2006 - 86;

1866/2009 Řízení před soudem: řízení ve věci porušení povinnosti veřejným funkcionářem; náhrada nákladů řízení; vrácení soudního poplatku

Datum: 19.12.2008 · Sbírkové č.: 1866/2009 · Sp. zn.: 7 As 19/2008 - 126 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 675 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §60 odst.8; 159/2006 Sb.: §15; 159/2006 Sb.: §16; 216/2008 Sb.: čl.II; 216/2008 Sb.; JUD26376CZ 6 As 25/2003 - 40;

1867/2009 Pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci; Řízení před soudem: kompetenční výluka

Datum: 19.03.2009 · Sbírkové č.: 1867/2009 · Sp. zn.: 59Ca 94/2008 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 8/2009 · Strana: 683 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §10 odst.4 písm.b); 150/2002 Sb.: §75 odst.2; 500/2004 Sb.: §75 odst.2;

1868/2009 Kompetenční spory: zřízení věcného břemene; zřizování a provozování podzemního a komunikačního vedení

Datum: 27.04.2009 · Sbírkové č.: 1868/2009 · Sp. zn.: Konf 126/2008 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 685 · Vztah k předpisu: 151/2000 Sb.: §90 odst.1 písm.b); 151/2000 Sb.: §90 odst.1 písm.a); 127/2005 Sb.: §147 odst.2; JUD30542CZ 4 As 47/2003 - 39; JUD30723CZ 5 As 11/2003 - 66; JUD30769CZ Konf 81/2004 - 12; JUD39151CZ Konf 4/2007 - 6;

1869/2009 Nemocenské pojištění zaměstnanců: kontrola dodržování léčebného režimu

Datum: 18.03.2009 · Sbírkové č.: 1869/2009 · Sp. zn.: 42Cad 112/2007 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 8/2009 · Strana: 688 · Vztah k předpisu: 54/1956 Sb.: §47 odst.1; 582/1991 Sb.: §6 odst.4 písm.q); 582/1991 Sb.: §8b odst.1;

1870/2009 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

Datum: 29.05.2008 · Sbírkové č.: 1870/2009 · Sp. zn.: 29Ca 5/2007 - 25 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 8/2009 · Strana: 692 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.1; 586/1992 Sb.: §25 odst.1 písm.y); 120/2001 Sb.;

1871/2009 Daň z příjmů: rezerva na opravu hmotného majetku

Datum: 23.03.2007 · Sbírkové č.: 1871/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 5/2006 - 96 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 695 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §2 odst.7; 586/1992 Sb.: §24; 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.i); 593/1992 Sb.: §7; JUD47577CZ 8 Afs 2/2005;

1872/2009 Daňové řízení: vyměření daně; daň z přidané hodnoty: vyměření nadměrného odpočtu

Datum: 15.03.2007 · Sbírkové č.: 1872/2009 · Sp. zn.: 7 Afs 10/2006 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 699 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.5; 588/1992 Sb.: §37a; 235/2004 Sb.: §105 odst.1; 235/2004 Sb.: §105; JUD44137CZ 2 Ans 1/2005;

1873/2009 Státní občanství: děti bývalých československých státních občanů

Datum: 29.04.2009 · Sbírkové č.: 1873/2009 · Sp. zn.: 1 As 26/2009 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 702 · Vztah k předpisu: 193/1999 Sb.: §1 odst.1; 193/1999 Sb.: §2 odst.1; JUD30908CZ 6 Ca 233/2003 - 56;

1874/2009 Mezinárodní ochrana: stát příslušný k posouzení žádosti o udělení mezinárodní ochrany; platnost krátkodobého víza

Datum: 29.04.2009 · Sbírkové č.: 1874/2009 · Sp. zn.: 2 Azs 93/2008 - 194 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 706 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §8; 325/1999 Sb.: §10a písm.b); 32003R0343 (EU);

1875/2009 Služební poměr: propuštění ze služebního poměru

Datum: 29.04.2009 · Sbírkové č.: 1875/2009 · Sp. zn.: 6 Ads 25/2009 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 712 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247; 186/1992 Sb.: §106 odst.1 písm.d); 21/2006 Sb.; 40/2009 Sb.: §247; JUD20045CZ 6 A 226/95 - 22; JUD9611CZ 2 Tzn 56/97; JUD30538CZ 6 A 173/2002 - 33;

1876/2009 Ochran přírody a krajiny: výjimka ze zákazu u zvláštně chráněných rostlin a živočichů

Datum: 25.05.2009 · Sbírkové č.: 1876/2009 · Sp. zn.: 8 As 5/2008 - 93 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 719 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §56 odst.1; 114/1992 Sb.: §56 odst.3;

1878/2009 Hospodářská soutěž: dohody narušující soutěž; k pojmu "narušení hospodářské soutěže"

Datum: 25.02.2009 · Sbírkové č.: 1878/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 78/2008 - 721 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 725 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §3 odst.1; JUD30673CZ 2 A 18/2002 - 58; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45; JUD48202CZ 1 As 19/2006 - 55; JUD50684CZ 7 As 50/2006 - 262;

1879/2009 Právo na informace: poskytování informací ve lhůtě

Datum: 28.04.2009 · Sbírkové č.: 1879/2009 · Sp. zn.: 4 As 55/2007 - 84 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 8/2009 · Strana: 735 · Vztah k předpisu: KSJ3CZ (EVO); 106/1999 Sb.: §14 odst.3 písm.c); 106/1999 Sb.: §15 odst.1; 106/1999 Sb.: §15 odst.4; JUD108292CZ 5 A 16/2002 - 43; JUD48198CZ 1 As 15/2006 - 73; JUD49366CZ 4 As 43/2006 - 82; JUD149493CZ 4 As 55/2007 - 52; JUD108040CZ 1 Ans 2/2008 - 52 [1626/2008 Sb.NSS];

1880/2009 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 1885/09 Právo na informace: k pojmu "rozhodovací činnosti soudů"

Datum: 29.04.2009 · Sbírkové č.: 1880/2009 · Sp. zn.: 8 As 50/2008 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 738 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.4 písm.b); JUD31573CZ IV. ÚS 154/97; JUD38992CZ 10 Ca 144/2005 - 37;

1881/2009 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompetenční výluka

Datum: 31.07.2008 · Sbírkové č.: 1881/2009 · Sp. zn.: 9 As 88/2007 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 744 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 500/2004 Sb.: §41; JUD30979CZ 2 Afs 183/2005 - 64;

1882/2009 Správní řízení: podjatost pracovníka správního orgánu; vodní právo: vypouštění odpadních vod; odpovědnost "spolupachatele" jiného správního deliktu

Datum: 10.07.2008 · Sbírkové č.: 1882/2009 · Sp. zn.: 1 As 51/2008 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 748 · Vztah k předpisu: 71/1967 Sb.: §9; 254/2001 Sb.: §116 odst.1 písm.b); 254/2001 Sb.; JUD19844CZ 7 A 14/93; JUD19784CZ 7 A 52/96; JUD103424CZ 11 Ca 175/2004 - 46;

1883/2009 Správní řízení: řízení o prodloužení povolení nakládat s vodami; účastenství v řízení; změna žádosti

Datum: 03.07.2008 · Sbírkové č.: 1883/2009 · Sp. zn.: 2 As 27/2008 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 8/2009 · Strana: 751 · Vztah k předpisu: 254/2001 Sb.: §9 odst.5; 254/2001 Sb.: §9 odst.4; 500/2004 Sb.: §41 odst.8; JUD33078CZ I. ÚS 429/01;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.