Vydání 12/2009

Číslo: 12/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1947/2009 - 1961/2009

Obsah vydání 12/2009

Stáhnout PDF

1947/2009 Řízení před soudem: pravomoc k přezkumu usnesení zastupitelstva obce

Datum: 25.08.2009 · Sbírkové č.: 1947/2009 · Sp. zn.: 30Ca 44/2009 - 22 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 12/2009 · Strana: 1037 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197;

1948/2009 Řízení před soudem: účinky nálezu Ústavního soudu; zánik příslušnosti rozšířeného senátu k rozhodování

Datum: 28.07.2009 · Sbírkové č.: 1948/2009 · Sp. zn.: 2 As 35/2008 - 56 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2009 · Strana: 1039 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.89 odst.2; 1/1993 Sb.; 150/2002 Sb.: §17; JUD144665CZ I. ÚS 1534/08; JUD42018CZ 4 Azs 27/2004 - 74; JUD148838CZ 2 As 35/2008 - 49;

1949/2009 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odložení věci u návrhového přestupku

Datum: 13.08.2009 · Sbírkové č.: 1949/2009 · Sp. zn.: 9 As 57/2008 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1040 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §66 odst.4; 200/1990 Sb.: §66; 200/1990 Sb.: §68 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 500/2004 Sb.: §43 odst.1; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD108267CZ 4 Ans 9/2007 - 197;

1950/2009 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě

Datum: 16.01.2009 · Sbírkové č.: 1950/2009 · Sp. zn.: 30Ca 174/2008 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 12/2009 · Strana: 1045 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: Příl.5; 209/1992 Sb.; 361/2000 Sb.: §123d; 361/2000 Sb.: §123c odst.1; 361/2000 Sb.: §123b; 361/2000 Sb.: §123e;

1951/2009 Utajované informace: zjištění zpravodajských služeb; řízení před soudem: rozsah přezkumu rozhodnutí vydaného v bezpečnostním řízení

Datum: 09.04.2009 · Sbírkové č.: 1951/2009 · Sp. zn.: 7 As 5/2008 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1049 · Vztah k předpisu: 153/1994 Sb.: §8 odst.3; 150/2002 Sb.: §75 odst.1; 412/2005 Sb.: §107 odst.4; JUD33348CZ Pl. ÚS 11/04; JUD32326CZ Pl. ÚS 11/2000;

1952/2009 Kompetenční spory: přezkum procesního rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci

Datum: 20.09.2007 · Sbírkové č.: 1952/2009 · Sp. zn.: Konf 22/2006 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 12/2009 · Strana: 1054 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104b odst.1; 99/1963 Sb.: §244; 265/1992 Sb.:; 265/1992 Sb.: §5 odst.5; 131/2002 Sb.:; 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); JUD26310CZ 7 A 30/2001 - 24; JUD30864CZ 2 As 36/2005 - 80;

1953/2009 Shromažďovací právo: zákaz shromáždění; skutečný účel shromáždění; princip proporcionality

Datum: 31.08.2009 · Sbírkové č.: 1953/2009 · Sp. zn.: 8 As 7/2008 - 116 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1060 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §10 odst.1; JUD34733CZ 76900/01; JUD38809CZ IV. ÚS 23/05; JUD103452CZ 1543/06; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD103414CZ 8 Afs 75/2005 - 130; JUD103338CZ 8 As 51/2007 - 67; JUD105712CZ 2 As 17/2008 - 77;

1954/2009 Daň z přidané hodnoty: prekluze práva uplatnit daňový odpočet; odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Datum: 28.08.2009 · Sbírkové č.: 1954/2009 · Sp. zn.: 5 Afs 9/2009 - 65 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1078 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 82/1998 Sb.; JUD50438CZ 7 Afs 10/2006 - 57; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161;

1955/2009 Pobyt cizinců: neudělení víza k pobytu nad 90 dnů; právo na vstup na území; právo na rodinný život

Datum: 10.09.2009 · Sbírkové č.: 1955/2009 · Sp. zn.: 9 As 95/2008 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1083 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.36; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.2; 326/1999 Sb.: §171 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §68 písm.e); JUD33064CZ III. ÚS 219/04; JUD31181CZ Pl. ÚS 5/95; JUD22206CZ 39652/98; JUD25543CZ 44599/98; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30318CZ 2 As 29/2003 - 36; JUD38434CZ 4 As 75/2006 - 525;

1956/2009 Mezinárodní ochrana: nové skutečnosti odůvodňující opakovanou žádost

Datum: 23.09.2009 · Sbírkové č.: 1956/2009 · Sp. zn.: 1 Azs 43/2009 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1092 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a písm.c); 325/1999 Sb.: §10a písm.e); JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD139447CZ 5 Azs 24/2008 - 48;

1957/2009 Svobodný přístup k informacím: informace související s trestním řízením

Datum: 14.09.2009 · Sbírkové č.: 1957/2009 · Sp. zn.: 6 As 18/2009 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1097 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.4 písm.a); JUD32991CZ III. ÚS 239/04; JUD34667CZ I. ÚS 260/06; JUD26340CZ 5 A 119/2001 - 38; JUD38994CZ 3 Ads 33/2006 - 57;

1958/2009 Finanční arbitr: informační povinnost vydavatele elektronických platebních prostředků

Datum: 20.08.2009 · Sbírkové č.: 1958/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 83/2009 - 118 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1104 · Vztah k předpisu: 223/2002 Sb.: §19 odst.1; 229/2002 Sb.: §1 odst.1 písm.b); 229/2002 Sb.: §19 odst.1; JUD39013CZ I. ÚS 643/06; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73;

1959/2009 Veřejné zakázky: veřejný zadavatel. Povinnost aplikovat pozdější právní úpravu, je-li pro pachatele příznivější.

Datum: 10.09.2009 · Sbírkové č.: 1959/2009 · Sp. zn.: 9 Afs 111/2008 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1111 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §2 odst.2 písm.d); JUD31252CZ I. ÚS 198/95; JUD169768CZ R129/2007/02 - 22149/2007/310 - Hr; JUD30555CZ 6 A 126/2002 - 27;

1960/2009 Zaměstnanost: povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti

Datum: 30.06.2009 · Sbírkové č.: 1960/2009 · Sp. zn.: 3 Ads 40/2008 - 114 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1119 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §30 odst.1 písm.a); 435/2004 Sb.: §55 odst.3; JUD31075CZ Pl. ÚS 3/94; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD30314CZ 2 As 77/2003 - 47; JUD30745CZ 6 Ans 1/2003 - 101; JUD103413CZ 1 Azs 55/2006 - 60;

1961/2009 Důchodové pojištění: doba pojištění získaná před rozdělením ČSFR; sídlo zaměstnavatele

Datum: 20.03.2009 · Sbírkové č.: 1961/2009 · Sp. zn.: 4 Ads 145/2008 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2009 · Strana: 1126 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §7 odst.1; 513/1991 Sb.: §7 odst.2; 228/1993 Sb.: čl.20 odst.1; 228/1993 Sb.: čl.20; 117/2002 Sb.m.s.: čl.15 odst.1; JUD38977CZ 2 Ans 3/2006 - 49;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.