Vydání 2-3/2019

Číslo: 2-3/2019 · Ročník: XVII · Rozhodnutí č: 3836/2019 - 3859/2019

Obsah vydání 2-3/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3836/2019 Správní řízení: podstatné náležitosti podání

Datum: 18.12.2018 · Sbírkové č.: 3836/2019 · Sp. zn.: 4 As 113/2018 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 71 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §87 odst.4; 500/2004 Sb.: §37 odst.2; 500/2004 Sb.: §37 odst.3; JUD31302CZ III. ÚS 83/96; JUD31429CZ III. ÚS 73/97; JUD149045CZ 9 Afs 8/2008 - 117; JUD167853CZ 1 As 70/2008 - 74; JUD369932CZ 15 A 187/2017 - 31; JUD376427CZ 4 As 113/2018 - 31;

3837/2019 Správní řízení: rozhodnutí odvolacího orgánu

Datum: 10.12.2018 · Sbírkové č.: 3837/2019 · Sp. zn.: 6 As 286/2018 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 77 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §6 odst.2; 500/2004 Sb.: §90 odst.1 písm.c); 500/2004 Sb.: §90 odst.1 písm.a); JUD33119CZ II. ÚS 623/02; JUD32943CZ I. ÚS 654/03; JUD37975CZ IV. ÚS 493/06 - 1; JUD144665CZ I. ÚS 1534/08; JUD31840CZ III. ÚS 257/98; JUD31937CZ IV. ÚS 544/98; JUD41217CZ 2 As 47/2004 - 61; JUD141099CZ 1 As 55/2008 - 156; JUD151303CZ 7 As 59/2008 - 85; JUD195802CZ 10 Ca 33/2008 - 66; JUD378844CZ 51 A 27/2017 - 45 zrušeno; JUD378921CZ 51 A 27/2017 - 40;

3838/2019 Správní řízení: povaha rozhodnutí o odnětí bankovní licence na základě správního uvážení

Datum: 23.01.2019 · Sbírkové č.: 3838/2019 · Sp. zn.: 7 Afs 288/2018 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 84 · Vztah k předpisu: 21/1992 Sb.: §34 odst.2; JUD282840CZ 9 As 202/2014 - 236; JUD377996CZ 10 A 190/2016 - 129;

3839/2019 Správní řízení: rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Datum: 25.10.2018 · Sbírkové č.: 3839/2019 · Sp. zn.: 1 Ads 72/2018 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 2/1991 Sb.: §7; 500/2004 Sb.: §2-8; JUD31375CZ Pl. ÚS 14/96;

3840/2019 Řízení před soudem: soudní přezkum výběru kandidáta na státního zástupce; Ústavní právo: právo na přístup k veřejné funkci

Datum: 20.12.2018 · Sbírkové č.: 3840/2019 · Sp. zn.: 6 As 199/2018 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 88 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.21 odst.4; JUD33686CZ II. ÚS 53/06; JUD30509CZ 6 As 29/2003 - 97; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35; JUD103443CZ 2 Aps 2/2005 - 43; JUD280079CZ 6 As 226/2014 - 29; JUD308139CZ 2 As 100/2015 - 37;

3841/2019 Řízení před soudem: povaha sdělení o neumožnění vykonat odbornou justiční zkoušku

Datum: 20.12.2018 · Sbírkové č.: 3841/2019 · Sp. zn.: 6 As 102/2018 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 93 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §82; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47; JUD354639CZ Konf 28/2014 - 55; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48; JUD376754CZ 9 As 79/2016 - 41; JUD372733CZ 6 As 102/2018 - 28;

3842/2019 Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně; k pojmu "částka, která byla daňovým subjektem vyplacena"

Datum: 31.05.2018 · Sbírkové č.: 3842/2019 · Sp. zn.: 1 Afs 28/2018 - 29 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 98 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §254 odst.1; JUD344625CZ C-107/10; JUD365008CZ 30 Af 20/2016 - 54;

3843/2019 Daň z příjmů: zamezení dvojího zdanění; Mezinárodní právo veřejné: mořské právo

Datum: 09.08.2018 · Sbírkové č.: 3843/2019 · Sp. zn.: 1 Afs 292/2017 - 37 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 89/1992 Sb.; 240/1996 Sb.: čl.80; 240/1996 Sb.: čl.77 odst.1; 240/1996 Sb.: čl.60; 240/1996 Sb.: čl.81; JUD355218CZ 52 Af 2/2017 - 85 zrušeno;

3844/2019 Daň z přidané hodnoty: ručitelství

Datum: 18.12.2018 · Sbírkové č.: 3844/2019 · Sp. zn.: 7 Afs 8/2018 - 56 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 111 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §109 odst.1; JUD362366CZ 22 Af 33/2016 - 60 zrušeno; JUD366312CZ 5 Afs 60/2017 - 60; JUD367962CZ 5 Afs 78/2017 - 33;

3845/2019 Důchodové pojištění: fikce doručení; doručování datovou schránkou

Datum: 25.09.2018 · Sbírkové č.: 3845/2019 · Sp. zn.: 33 Ad 11/2017 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 115 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §90 odst.2;

3846/2019 Provoz na pozemních komunikacích: zákaz protisměrného zastavení a stání

Datum: 28.11.2018 · Sbírkové č.: 3846/2019 · Sp. zn.: 8 As 274/2018 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §25 odst.1 písm.a); JUD39013CZ I. ÚS 643/06 - 1; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD381136CZ 22 A 27/2017 - 28 zrušeno;

3847/2019 Právo na informace: potvrzení postupu povinného subjektu

Datum: 20.11.2018 · Sbírkové č.: 3847/2019 · Sp. zn.: 5 As 18/2017 - 40 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §16 odst.1 písm.b); 106/1999 Sb.: §16a odst.6 písm.a); 150/2002 Sb.: §79 odst.1; JUD305870CZ I. ÚS 3930/14 - 1; JUD32311CZ Pl. ÚS 16/99 - 1; JUD26285CZ Na 249/2003 - 9; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD253154CZ 8 Ans 2/2012 - 278; JUD340905CZ 8 A 153/2016 - 34; JUD361148CZ 5 As 18/2017 - 15;

3848/2019 Právo na informace: poskytování informací dílčích a souhrnných; úhrada nákladů

Datum: 28.11.2018 · Sbírkové č.: 3848/2019 · Sp. zn.: 9 As 257/2017 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 131 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §17; 500/2004 Sb.: §4 odst.1; JUD213383CZ 1 As 141/2011 - 67; JUD357040CZ 62 Af 25/2016 - 46 zrušeno;

3849/2019 Právo na informace: obcházení zákona

Datum: 28.11.2018 · Sbírkové č.: 3849/2019 · Sp. zn.: 10 As 118/2018 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 6/1993 Sb.: §45 odst.1; 106/1999 Sb.; JUD30297CZ 5 A 158/2001 - 100; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87; JUD371366CZ 5 A 175/2014 - 37 zrušeno; JUD373630CZ 10 As 118/2018 - 47;

3850/2019 Telekomunikace: oznámení o zvýšení cen základních služeb

Datum: 28.11.2018 · Sbírkové č.: 3850/2019 · Sp. zn.: 1 As 309/2017 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 142 · Vztah k předpisu: 29/2000 Sb.: §3 odst.2 písm.c); 29/2000 Sb.: §33 odst.9; 29/2000 Sb.: §33 odst.8 písm.a); 29/2000 Sb.: §34a; JUD357039CZ 3 A 113/2014 - 48;

3851/2019 Telekomunikace: k pojmu "podstatná změna smlouvy zhoršující postavení účastníka"

Datum: 15.11.2018 · Sbírkové č.: 3851/2019 · Sp. zn.: 1 As 134/2018 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 149 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §63 odst.6; JUD369778CZ 6 A 182/2016 - 63;

3852/2019 Pobyt cizinců: povinnost opustit území; právo na respektování soukromého a rodinného života cizince

Datum: 19.12.2018 · Sbírkové č.: 3852/2019 · Sp. zn.: 8 Azs 290/2018 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 151 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §50a odst.3 písm.c); 326/1999 Sb.: §174a; JUD166606CZ 4 Ads 77/2007 - 91; JUD344550CZ 7 Azs 24/2017 - 29; JUD381111CZ 17 A 72/2018 - 33;

3853/2019 Volby: aktivní legitimace k podání návrhu

Datum: 18.10.2018 · Sbírkové č.: 3853/2019 · Sp. zn.: 40 A 24/2018 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 154 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §60 odst.1; 150/2002 Sb.: §90 odst.1;

3854/2019 Rozpočty: porušení dotačních podmínek; výše odvodu za porušení rozpočtové kázně

Datum: 30.10.2018 · Sbírkové č.: 3854/2019 · Sp. zn.: 1 Afs 291/2017 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 156 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §3 písm.e) do 29.12.2011; 218/2000 Sb.: §44a odst.11; 218/2000 Sb.: §44a odst.4 do 29.12.2011; 218/2000 Sb.: §44 odst.1 písm.b) do 29.12.2011; JUD43648CZ 1 Afs 92/2005 - 98; JUD106867CZ 9 Afs 113/2007 - 63; JUD250041CZ 2 Afs 49/2013 - 34; JUD318597CZ 4 Afs 221/2015 - 24; JUD354535CZ 22 Af 34/2015 - 47; JUD334948CZ 1 Afs 116/2016 - 34; JUD362076CZ 1 Afs 291/2017 - 23;

3855/2019 Loterie: pojem provozovatel

Datum: 22.11.2018 · Sbírkové č.: 3855/2019 · Sp. zn.: 1 As 207/2018 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 163 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §4 odst.3 do 1.1.2017; 202/1990 Sb.: §48 odst.1 písm.c) do 1.1.2017; JUD221129CZ 1 Afs 22/2012 - 53; JUD376556CZ 22 Af 82/2016 - 65 zrušeno;

3856/2019 Veřejné zdravotní pojištění: povinnost platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění při výkonu faktické činnosti pro společnost

Datum: 03.01.2019 · Sbírkové č.: 3856/2019 · Sp. zn.: 2 Ads 180/2017 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 166 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 do 31.12.2012; 48/1997 Sb.: §5 písm.a);

3857/2019 Oběti trestných činů: peněžitá pomoc; prokazování nemajetkové újmy

Datum: 29.01.2019 · Sbírkové č.: 3857/2019 · Sp. zn.: 9 As 423/2018 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 170 · Vztah k předpisu: 45/2013 Sb.: §28 odst.2; 45/2013 Sb.: §28 odst.1 písm.b); JUD414408CZ 10 A 34/2016 - 38; JUD382376CZ 10 As 120/2018 - 31;

3858/2019 Pracovní právo: platnost pracovních smluv podepsaných stejnou osobou za obě strany

Datum: 17.01.2019 · Sbírkové č.: 3858/2019 · Sp. zn.: 10 Ads 284/2017 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 173 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §22 odst.2; JUD33372CZ I. ÚS 625/03; JUD332756CZ I. ÚS 190/15 - 1; JUD332737CZ II. ÚS 565/16 - 1; JUD13961CZ 21 Cdo 11/98; JUD174961CZ 29 Cdo 910/2009; JUD356958CZ 11 Ad 11/2016 - 47 zrušeno;

3859/2019 Kompetenční spory: pravomoc Energetického regulačního úřadu

Datum: 15.01.2019 · Sbírkové č.: 3859/2019 · Sp. zn.: Konf 45/2017 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2-3/2019 · Strana: 179 · Vztah k předpisu: 165/2012 Sb.: §52 odst.2; JUD34456CZ Konf 132/2005 - 7; JUD164720CZ Konf 108/2009 - 11;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.