Vydání 9/2016

Číslo: 9/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3431/2016 - 3448/2016

Obsah vydání 9/2016

Stáhnout PDF

3431/2016 Správní řízení: zveřejnění informace či písemnosti na elektronické úřední desce

Datum: 08.06.2016 · Sbírkové č.: 3431/2016 · Sp. zn.: 2 As 47/2016 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 805 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §25 odst.2; JUD132344CZ 11 Ca 27/2007 - 75; JUD319284CZ 15 A 39/2012 - 74; JUD307372CZ 2 As 15/2015 - 56;

3432/2016 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem před jeho uskutečněním

Datum: 07.06.2016 · Sbírkové č.: 3432/2016 · Sp. zn.: 8 As 93/2015 - 134 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 807 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §5 odst.3; 106/1999 Sb.; 150/2002 Sb.: §82; JUD32683CZ I. ÚS 512/02; JUD146396CZ 8 Aps 6/2007 - 247; JUD275889CZ 8 As 55/2012 - 62; JUD244788CZ 7 As 4/2013 - 81; JUD244942CZ 3 Aps 5/2013 - 27; JUD305202CZ 15 A 22/2015 - 91; JUD306307CZ 15 A 51/2015 - 63; JUD313200CZ 9 As 154/2015 - 49;

3433/2016 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o změně místní příslušnosti správce daně

Datum: 29.06.2016 · Sbírkové č.: 3433/2016 · Sp. zn.: 2 Afs 65/2016 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 814 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §131 odst.1; JUD30521CZ 1 Azs 24/2004 - 49; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD139599CZ 7 Afs 13/2007 - 54;

3434/2016 Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně; vymáhání daní; posečkání s úhradou daňového nedoplatku

Datum: 03.06.2016 · Sbírkové č.: 3434/2016 · Sp. zn.: 5 Afs 170/2015 - 28 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 816 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.; 280/2009 Sb.: §156; 280/2009 Sb.: §175; 280/2009 Sb.: §254 odst.2; JUD294724CZ 10 Af 48/2011 - 321;

3435/2016 Daň z příjmů: zdanění příjmů neziskových subjektů; daňová uznatelnost výdajů

Datum: 21.09.2015 · Sbírkové č.: 3435/2016 · Sp. zn.: 29 Af 62/2013 - 44 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9/2016 · Strana: 821 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §18 odst.7; 586/1992 Sb.: §23 odst.3 písm.a);

3436/2016 Veřejné zakázky: zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění; ochrana výhradních práv; odpovědnost za správní delikt

Datum: 12.05.2016 · Sbírkové č.: 3436/2016 · Sp. zn.: 1 As 256/2015 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 825 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §23 odst.4 písm.a); JUD230730CZ 1 As 157/2012 - 40; JUD232750CZ 5 Afs 42/2012 - 53; JUD240062CZ 5 Afs 43/2012 - 54; JUD289068CZ 31 Af 54/2012 - 443; JUD314998CZ 62 Af 112/2013 - 131;

3437/2016 Cenné papíry: jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky; churning; informování zákazníků

Datum: 21.06.2016 · Sbírkové č.: 3437/2016 · Sp. zn.: 4 As 29/2016 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 835 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.39; 256/2004 Sb.: §15 odst.1 písm.a); JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD30390CZ 5 A 73/2002 - 34; JUD30557CZ 2 A 11/2002 - 227; JUD30925CZ 5 A 164/2002 - 44; JUD42692CZ 6 Ads 57/2004 - 59; JUD102344CZ 3 As 22/2006 - 138; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD163761CZ 6 Ads 88/2006 - 159; JUD107159CZ 7 As 13/2007 - 56; JUD159070CZ 8 Afs 74/2007 - 140; JUD302961CZ 5 Ca 222/2007 - 111; JUD186336CZ 8 As 22/2009 - 99; JUD181566CZ 3 Ads 42/2010 - 92; JUD183806CZ 1 Afs 45/2010 - 159; JUD207943CZ 2 Afs 38/2011 - 153; JUD221127CZ 8 As 6/2011 - 120; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154; JUD318528CZ 11 Af 14/2011 - 200; JUD233080CZ 8 Afs 41/2012 - 50; JUD236570CZ 8 Afs 17/2012 - 375; JUD239973CZ 9 As 83/2012 - 62; JUD240202CZ 1 Afs 67/2012 - 48; JUD242505CZ 1 To 39/2012; JUD237251CZ 6 Ads 17/2013 - 25; JUD238855CZ 1 As 17/2013 - 50; JUD239988CZ 1 Afs 44/2013 - 30; JUD242973CZ 6 As 19/2013 - 27; JUD248612CZ 4 Ads 118/2013 - 33; JUD251290CZ 7 As 126/2013 - 19; JUD252549CZ 7 Afs 85/2013 - 33; JUD267723CZ 3 Tdo 947/2014; JUD283288CZ 9 As 221/2014 - 43; JUD283300CZ 6 As 153/2014 - 108; JUD310524CZ 6 As 159/2014 - 52; JUD312480CZ 8 Tdo 733/2015;

3438/2016 Veřejnoprávní smlouvy: smlouva o poskytnutí dotace; spor o zrušení veřejnoprávní smlouvy

Datum: 16.06.2016 · Sbírkové č.: 3438/2016 · Sp. zn.: 10 Afs 49/2016 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 845 · Vztah k předpisu: 133/2000 Sb.; 250/2000 Sb.: §10b odst.1 písm.a); 250/2000 Sb.: §10b odst.1; 250/2000 Sb.: §10b odst.3; 301/2000 Sb.; 500/2004 Sb.: §141; 500/2004 Sb.: §167 odst.3; 24/2015 Sb.; JUD103413CZ 1 Azs 55/2006 - 60; JUD152307CZ Konf 104/2008 - 7; JUD160570CZ Komp 6/2009 - 35; JUD240206CZ 1 As 19/2013 - 130; JUD244709CZ 9 Afs 38/2013 - 53; JUD245862CZ 1 Afs 66/2013 - 54; JUD320153CZ 9 Af 42/2015 - 38; JUD321131CZ Konf 10/2015 - 11; JUD324122CZ 10 As 250/2015 - 92;

3439/2016 Veřejné zdravotní pojištění: úhrada léčivých přípravků

Datum: 26.05.2016 · Sbírkové č.: 3439/2016 · Sp. zn.: 1 As 41/2016 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 849 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §39c; 48/1997 Sb.: §39b odst.2; 500/2004 Sb.: §73 odst.2; 92/2008 Sb.: §4 odst.1; JUD305160CZ 5 Ad 11/2010 - 164; JUD281020CZ 4 Ads 35/2013 - 63; JUD324703CZ 8 As 86/2015 - 70; JUD327321CZ 4 Ads 229/2015 - 48;

3440/2016 Pozemní komunikace: obnovení veřejně přístupné účelové komunikace

Datum: 05.05.2016 · Sbírkové č.: 3440/2016 · Sp. zn.: 48 A 7/2015 - 140 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 9/2016 · Strana: 854 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §7 odst.1; JUD190066CZ 22 Cdo 1868/2000; JUD27530CZ 22 Cdo 2191/2002; JUD40358CZ 5 As 20/2003 - 64; JUD224562CZ 22 Cdo 766/2011; JUD235923CZ 22 Cdo 2178/2012; JUD236572CZ 1 As 32/2012 - 42; JUD276403CZ 30 A 104/2012 - 38; JUD250054CZ 10 As 41/2014 - 39; JUD280879CZ 8 As 36/2014 - 68;

3441/2016 Provoz na pozemních komunikacích: povinnost řidiče podrobit se lékařskému vyšetření k zjištění ovlivnění návykovou látkou

Datum: 10.05.2016 · Sbírkové č.: 3441/2016 · Sp. zn.: 2 As 146/2015 - 45 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2016 · Strana: 859 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.; 361/2000 Sb.: §5 odst.1 písm.f); 361/2000 Sb.: §5 odst.1 písm.g); 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.d); 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.k); 379/2005 Sb.: §16 odst.3; 379/2005 Sb.: §16 odst.2; JUD163121CZ 5 As 24/2009 - 65; JUD208576CZ 6 Aps 3/2011 - 63; JUD218014CZ 7 As 151/2011 - 77; JUD239562CZ 7 As 170/2012 - 24; JUD247826CZ 7 Aps 9/2013 - 41; JUD251307CZ 10 As 12/2014 - 33; JUD305076CZ 19 A 12/2014 - 26; JUD313155CZ 2 As 146/2015 - 38;

3442/2016 Stavební řízení: koncentrace stavebního řízení; námitky; zvuková nahrávka jako důkazní prostředek

Datum: 08.03.2016 · Sbírkové č.: 3442/2016 · Sp. zn.: 46 A 20/2014 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 9/2016 · Strana: 865 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §18; 183/2006 Sb.: §112 odst.1; JUD28883CZ 30 Cdo 64/2004; JUD107365CZ 6 As 37/2006 - 122; JUD152181CZ 2 Afs 35/2009 - 91; JUD156241CZ 4 Ads 114/2009 - 49; JUD162212CZ 1 Afs 103/2009 - 232; JUD164714CZ 5 As 37/2009 - 94; JUD208547CZ 2 As 45/2010 - 68; JUD241169CZ 31 Cdo 4616/2010; JUD196550CZ 1 Afs 1/2011 - 82; JUD306449CZ 7 Afs 99/2015 - 27;

3443/2016 Katastr nemovitostí: obnova katastrálního operátu

Datum: 16.05.2016 · Sbírkové č.: 3443/2016 · Sp. zn.: 46 A 62/2014 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 9/2016 · Strana: 871 · Vztah k předpisu: 344/1992 Sb.: §16 odst.3; 344/1992 Sb.: §16 odst.2; 500/2004 Sb.: §41; JUD26661CZ 22 Cdo 1840/2003; JUD38982CZ 6 As 40/2006 - 87; JUD284428CZ 7 Afs 11/2014 - 47; JUD282845CZ 7 Azs 13/2015 - 28;

3444/2016 Státní památková péče: závazné stanovisko; zavedená správní praxe; nezákonnost

Datum: 12.05.2016 · Sbírkové č.: 3444/2016 · Sp. zn.: 5 As 155/2015 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 873 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.; 500/2004 Sb.: §2 odst.4; JUD148434CZ III. ÚS 2822/07; JUD152500CZ 7 As 34/2009 - 64; JUD155028CZ 7 As 43/2009 - 52;

3445/2016 Oběti komunistického režimu: definice odboje a odporu proti komunismu; odškodnění obětí

Datum: 30.03.2016 · Sbírkové č.: 3445/2016 · Sp. zn.: 10 A 66/2015 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2016 · Strana: 885 · Vztah k předpisu: 262/2011 Sb.; JUD48134CZ 1 Afs 38/2006 - 72; JUD240755CZ 1 Afs 21/2013 - 66;

3446/2016 Právo na informace: bankovní tajemství

Datum: 31.03.2016 · Sbírkové č.: 3446/2016 · Sp. zn.: 6 A 84/2012 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2016 · Strana: 890 · Vztah k předpisu: 6/1993 Sb.: §49; 106/1999 Sb.: §15 odst.1; JUD33043CZ IV. ÚS 606/03; JUD31573CZ IV. ÚS 154/97; JUD38992CZ 10 Ca 144/2005 - 37;

3447/2016 Mezinárodní ochrana: nařízení Dublin III; využití diskrečního oprávnění

Datum: 18.05.2016 · Sbírkové č.: 3447/2016 · Sp. zn.: 6 Azs 67/2016 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 899 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §10a odst.1 písm.b); JUD37933CZ 2 Afs 100/2005 - 106; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD104439CZ 8 As 52/2006 - 74; JUD285897CZ 9 Azs 84/2015 - 35; JUD306148CZ 3 Azs 15/2015 - 50; JUD320954CZ 33 Az 25/2015 - 40; 32013R0604 (EU): čl.17; 32013R0604 (EU): čl.3;

3448/2016 Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; podmínka nepřetržitého pobytu

Datum: 15.06.2016 · Sbírkové č.: 3448/2016 · Sp. zn.: 9 Azs 95/2016 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2016 · Strana: 905 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §75 odst.1 písm.f); 326/1999 Sb.; JUD324423CZ 30 A 155/2014 - 52; 32003L0109 (EU): čl.4;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.