Vydání 10/2016

Číslo: 10/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3449/2016 - 3463/2016

Obsah vydání 10/2016

Stáhnout PDF

3449/2016 Řízení před soudem: místní příslušnost soudu

Datum: 02.08.2016 · Sbírkové č.: 3449/2016 · Sp. zn.: Nad 272/2015 - 58 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2016 · Strana: 911 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.; 150/2002 Sb.: §7 odst.2;

3450/2016 Řízení před soudem: příslušnost senátu; jednání příslušníka bezpečnostního sboru, které má znaky přestupku

Datum: 26.07.2016 · Sbírkové č.: 3450/2016 · Sp. zn.: 6 As 165/2015 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2016 · Strana: 915 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §31 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 361/2003 Sb.: §186 odst.1; 361/2003 Sb.: §189;

3451/2016 Řízení před soudem: dotčená veřejnost ve smyslu Aarhuské úmluvy; přípustnost žaloby

Datum: 11.07.2016 · Sbírkové č.: 3451/2016 · Sp. zn.: 1 As 121/2016 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 931 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §68 písm.a); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.b); 124/2004 Sb.m.s.; 500/2004 Sb.: §92; 183/2006 Sb.: §85 odst.2 písm.b); JUD251316CZ 4 As 149/2013 - 31; JUD311861CZ 10 As 59/2015 - 42; 3370L2005 (EU);

3452/2016 Řízení před soudem: aktivní procesní legitimace; Veřejného ochránce práv k ochraně veřejného zájmu

Datum: 14.07.2016 · Sbírkové č.: 3452/2016 · Sp. zn.: 9 As 24/2016 - 109 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 934 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.; 100/2001 Sb.; 150/2002 Sb.: §66 odst.3; 183/2006 Sb.; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD175039CZ 7 Afs 1/2007 - 64; JUD151793CZ 9 Afs 70/2008 - 130; JUD164269CZ 5 Afs 25/2009 - 98; JUD201039CZ 7 As 21/2011 - 87; JUD302095CZ 15 A 108/2013 - 138; JUD318467CZ 15 A 108/2013 - 277; JUD306429CZ 9 As 294/2014 - 114; JUD318508CZ 3 As 86/2014 - 49;

3453/2016 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení; rozpočtová pravidla: porušení rozpočtové kázně; postavení Regionální rady soudržnosti

Datum: 26.05.2016 · Sbírkové č.: 3453/2016 · Sp. zn.: 10 As 177/2014 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 940 · Vztah k předpisu: 250/2000 Sb.: §22; 250/2000 Sb.: §22 odst.11; 150/2002 Sb.: §34 odst.1; JUD40833CZ 1 As 39/2004 - 75; JUD30803CZ 7 As 43/2005 - 53; JUD238243CZ 4 As 77/2013 - 25; JUD243163CZ 5 As 57/2013 - 16; JUD244709CZ 9 Afs 38/2013 - 53; JUD245862CZ 1 Afs 66/2013 - 54;

3454/2016 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení; dokazování; přezkumné řízení: ochrana práv nabytých v dobré víře

Datum: 30.08.2016 · Sbírkové č.: 3454/2016 · Sp. zn.: 5 As 203/2015 - 141 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 947 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §77 odst.2; 500/2004 Sb.: §94 odst.5; 500/2004 Sb.: §96 odst.2; 500/2004 Sb.: §97 odst.3; 500/2004 Sb.: §99 odst.2; 183/2006 Sb.: §135 odst.2;

3455/2016 Daňové řízení: námitky proti exekučnímu příkazu; věcná nesprávnost výkazu nedoplatků

Datum: 25.02.2016 · Sbírkové č.: 3455/2016 · Sp. zn.: 9 Afs 52/2015 - 59 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 956 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §176; JUD33160CZ IV. ÚS 201/04; JUD33654CZ I. ÚS 116/05; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD27026CZ 29 Odo 407/2002; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD38982CZ 6 As 40/2006 - 87; JUD97722CZ 20 Cdo 1204/2006 - 64; JUD106688CZ 2 Afs 82/2007 - 58; JUD141384CZ 2 Ans 6/2007 - 101; JUD180931CZ 1 Afs 42/2010 - 52; JUD249545CZ 21 Cdo 2737/2012; JUD299338CZ 62 Af 104/2012 - 92; JUD304442CZ 62 Af 83/2012 - 113; JUD279186CZ 4 As 220/2014 - 20; JUD303771CZ 59 Af 27/2014 - 69;

3456/2016 Daň z přidané hodnoty: dodání zboží

Datum: 30.08.2016 · Sbírkové č.: 3456/2016 · Sp. zn.: 5 Afs 24/2016 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 963 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.; 235/2004 Sb.: §13 odst.1; 89/2012 Sb.; 31977L0388 (EU): čl.5 odst.1; 32006L0112 (EU): čl.14 odst.1;

3457/2016 Daň z přidané hodnoty: oprava výše daně; daň vzniklá po rozhodnutí o úpadku; započtení přeplatku na dani

Datum: 05.08.2016 · Sbírkové č.: 3457/2016 · Sp. zn.: 4 Afs 91/2016 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 972 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §21 odst.1; 235/2004 Sb.: §44 odst.5; 182/2006 Sb.: §168 odst.2 písm.e); 280/2009 Sb.: §152 odst.3; 280/2009 Sb.: §154 odst.1; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD159053CZ 1 Aps 2/2008 - 76; JUD232476CZ 9 Afs 69/2012 - 47; JUD328183CZ 4 Afs 31/2016 - 26;

3458/2016 Energetika: rozhodnutí o udělení licence k podnikání v energetických odvětvích

Datum: 22.02.2016 · Sbírkové č.: 3458/2016 · Sp. zn.: 62 A 49/2014 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2016 · Strana: 977 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §3 odst.3; 458/2000 Sb.: §8 odst.1; 458/2000 Sb.: §17 odst.6; JUD253154CZ 8 Ans 2/2012 - 278; JUD314811CZ 9 As 19/2015 - 141;

3459/2016 Energetika: prodloužení licence na obchod s elektřinou; lhůta pro podání žádosti o prodloužení doby platnosti licence

Datum: 18.02.2016 · Sbírkové č.: 3459/2016 · Sp. zn.: 30 A 36/2014 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 10/2016 · Strana: 979 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §9 odst.6; 150/2002 Sb.; 500/2004 Sb.: §45 odst.3; 500/2004 Sb.: §66 odst.1 písm.b);

3460/2016 Opatření obecné povahy: zrušení územního plánu v přezkumném řízení; účastenství obce v přezkumném řízení

Datum: 27.07.2016 · Sbírkové č.: 3460/2016 · Sp. zn.: 5 As 85/2015 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 10/2016 · Strana: 985 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101a; 500/2004 Sb.: §172 odst.5; 500/2004 Sb.: §174 odst.2; 183/2006 Sb.: §192 odst.2; JUD244665CZ 4 Aos 3/2013 - 33; JUD250127CZ 7 Aos 1/2013 - 35; JUD253698CZ 4 Aos 4/2013 - 40;

3461/2016 Ochrana spotřebitele: informace o ceně ubytovacích služeb; povinnost správně účtovat

Datum: 10.03.2016 · Sbírkové č.: 3461/2016 · Sp. zn.: 7 As 15/2016 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 1000 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §3 odst.1 písm.c); 634/1992 Sb.: §12 odst.1; 634/1992 Sb.: §24 odst.7 písm.a); JUD33159CZ II. ÚS 67/04; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30623CZ 6 As 36/2003 - 115; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52; JUD41349CZ 2 Azs 391/2004 - 62; JUD30991CZ 11 Ca 203/2005 - 30; JUD103214CZ 3 As 16/2007 - 57; JUD141179CZ 7 As 28/2008 - 76; JUD149027CZ 1 As 96/2008 - 115; JUD151793CZ 9 Afs 70/2008 - 130; JUD318533CZ 30 A 119/2014 - 33;

3462/2016 Mezinárodní ochrana: zajištění žadatele; nebezpečí pro veřejný pořádek

Datum: 10.03.2016 · Sbírkové č.: 3462/2016 · Sp. zn.: 5 Azs 2/2016 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 1005 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §46a odst.2; 325/1999 Sb.: §46a odst.1 písm.c); JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151; JUD208609CZ 1 As 90/2011 - 59; JUD240208CZ 1 As 90/2011 - 124; JUD241817CZ 5 Azs 13/2013 - 30; JUD245830CZ 5 Azs 17/2013 - 22; JUD247085CZ 2 Azs 10/2013 - 62; JUD247810CZ 1 Azs 21/2013 - 50; JUD248580CZ 3 Azs 25/2013 - 39; JUD252439CZ 6 Azs 33/2014 - 45; JUD280110CZ 7 Azs 193/2014 - 44; JUD283383CZ 5 Azs 57/2015 - 18; JUD286086CZ 7 Azs 71/2015 - 31; JUD311708CZ 1 Azs 193/2015 - 29; JUD319502CZ 8 Azs 120/2015 - 85; JUD318494CZ 5 Azs 16/2016 - 32;

3463/2016 Pomoc v hmotné nouzi: přiznání mimořádné okamžité pomoci

Datum: 13.07.2016 · Sbírkové č.: 3463/2016 · Sp. zn.: 6 Ads 22/2016 - 17 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2016 · Strana: 1012 · Vztah k předpisu: 111/2006 Sb.: §2 odst.5 písm.b); 111/2006 Sb.: §2 odst.4; 111/2006 Sb.: §2 odst.5 písm.a); JUD318468CZ 22 A 73/2014 - 35;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.