Vydání 7-8/2015

Číslo: 7-8/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3228/2015 - 3249/2015

Obsah vydání 7-8/2015

Stáhnout PDF

3228/2015 Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení procesně úspěšného správního orgánu; daně - daň z příjmů

Datum: 31.03.2015 · Sbírkové č.: 3228/2015 · Sp. zn.: 7 Afs 11/2014 - 47 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 637 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7 odst.9; 150/2002 Sb.: §60 odst.7; 150/2002 Sb.: §60 odst.1; JUD32372CZ Pl. ÚS 15/01; JUD33075CZ I. ÚS 350/04; JUD34860CZ II. ÚS 145/06; JUD142088CZ I. ÚS 2929/07; JUD159074CZ IV. ÚS 1087/09; JUD20083CZ 6 A 90/96 - 23; JUD20225CZ 6 A 7/99 - 39; JUD125966CZ II. ÚS 437/99; JUD38423CZ 10 Ca 202/2004 - 80; JUD43700CZ 1 As 43/2005 - 102; JUD38982CZ 6 As 40/2006 - 87; JUD183203CZ 1 As 23/2009 - 95; JUD208177CZ 7 As 101/2011 - 66; JUD213419CZ 2 As 45/2012 - 11; JUD240778CZ 1 Afs 11/2013 - 84; JUD240820CZ 7 Afs 69/2013 - 34; JUD250017CZ 7 Afs 11/2014 - 32; JUD279186CZ 4 As 220/2014 - 20; JUD281006CZ 1 Afs 225/2014 - 31;

3229/2015 Právo průmyslového vlastnictví: vyobrazení průmyslového vzoru v přihlášce

Datum: 28.01.2015 · Sbírkové č.: 3229/2015 · Sp. zn.: 9 A 317/2011 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 650 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.; 121/2000 Sb.; 207/2000 Sb.: §2 písm.b); 207/2000 Sb.: §2 písm.a); 207/2000 Sb.: §3 odst.1; 207/2000 Sb.: §10 odst.1; 207/2000 Sb.: §27 odst.1 písm.a); 207/2000 Sb.: §35 odst.1; 207/2000 Sb.: §35 odst.1 písm.c);

3230/2015 Rozpočty: porušení rozpočtové kázně; výdaj důvodně vynaložený v souvislosti s konáním voleb

Datum: 26.03.2015 · Sbírkové č.: 3230/2015 · Sp. zn.: 5 Afs 43/2013 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 658 · Vztah k předpisu: 247/1995 Sb.: §84; 130/2000 Sb.: §63; 491/2001 Sb.: §69; JUD32695CZ Pl. ÚS 34/02; JUD27187CZ 20 Cdo 2791/2004; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD227275CZ 5 Ans 7/2011 - 90;

3231/2015 Územní plánování: územní plán; územně analytické podklady; SWOT analýza

Datum: 17.06.2014 · Sbírkové č.: 3231/2015 · Sp. zn.: 50 A 7/2014 - 104 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 669 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.; 500/2006 Sb.: §4 odst.1 písm.b) bod.1; 500/2006 Sb.: §4 odst.1 písm.b); 500/2006 Sb.: §11 odst.1; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD146194CZ 2 Ao 2/2008 - 62; JUD146220CZ 9 Ao 1/2008 - 34; JUD147767CZ 2 Ao 4/2008 - 88; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120; JUD153713CZ 6 Ao 2/2009 - 86; JUD167464CZ 8 Ao 2/2010 - 644; JUD192168CZ 1 Ao 2/2010 - 185; JUD193195CZ 6 Ao 6/2010 - 103; JUD202870CZ 1 Ao 4/2011 - 42; JUD210012CZ 4 Ao 6/2011 - 91; JUD252477CZ 6 Aos 3/2013 - 29;

3232/2015 Důchodové pojištění: vdovský důchod

Datum: 01.04.2015 · Sbírkové č.: 3232/2015 · Sp. zn.: 6 Ads 287/2014 - 19 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 674 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §118a odst.1; 155/1995 Sb.: §49 odst.1 písm.a); 155/1995 Sb.: §56; 150/2002 Sb.: §104 odst.2; JUD166726CZ 3 Ads 35/2010 - 54; JUD240716CZ 3 Ads 95/2012 - 20; JUD230687CZ 1 As 4/2013 - 62; JUD240320CZ 4 Ads 58/2013 - 22; JUD253667CZ 8 Ads 17/2014 - 33;

3233/2015 Odpady: autovraky

Datum: 25.03.2015 · Sbírkové č.: 3233/2015 · Sp. zn.: 5 As 63/2013 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 679 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §14 odst.1; 185/2001 Sb.: §36 písm.a); 185/2001 Sb.: §37c odst.1 písm.a); 185/2001 Sb.: §37b odst.1 písm.a); 185/2001 Sb.: §66 odst.4 písm.b); 185/2001 Sb.: §78 odst.2 písm.h); JUD149040CZ 1 As 59/2008 - 77; JUD166602CZ 1 As 9/2008 - 133; JUD196519CZ 2 Afs 32/2011 - 74; JUD204276CZ 8 Afs 17/2011 - 85; JUD215632CZ 1 Afs 1/2012 - 36; JUD246989CZ 5 As 112/2012 - 44; JUD245891CZ 6 As 64/2013 - 66; JUD260456CZ 10 Ads 140/2014 - 58;

3234/2015 Sociálně-právní ochrana dětí: zařazení do evidence žadatelů vhodných ke zprostředkování osvojení dítěte

Datum: 20.03.2015 · Sbírkové č.: 3234/2015 · Sp. zn.: 4 Ads 12/2015 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 684 · Vztah k předpisu: 359/1999 Sb.: §22 odst.6; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; JUD30521CZ 1 Azs 24/2004 - 49; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD37931CZ 2 As 45/2005 - 65; JUD222455CZ 3 Ads 144/2011 - 163; JUD282091CZ 6 Ads 177/2014 - 49;

3235/2015 Rozhlasové a televizní vysílání: běh prekluzivní lhůty

Datum: 11.03.2015 · Sbírkové č.: 3235/2015 · Sp. zn.: 1 As 230/2014 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 688 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §32 odst.1 písm.l); 231/2001 Sb.: §60; 231/2001 Sb.: §60 odst.1 písm.e); 231/2001 Sb.: §61 odst.1; JUD30388CZ 10 Ca 166/2003 - 25; JUD41937CZ 4 As 30/2004 - 45; JUD150316CZ 1 Afs 145/2008 - 135; JUD165195CZ 7 As 11/2010 - 134;

3236/2015 Provoz na pozemních komunikacích: podmínky udělení řidičského oprávnění cizímu státnímu příslušníkovi

Datum: 12.02.2015 · Sbírkové č.: 3236/2015 · Sp. zn.: 7 As 287/2014 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 691 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.; 361/2000 Sb.: §2 písm.hh); 361/2000 Sb.: §92 odst.4 písm.d); 361/2000 Sb.: §109 odst.8 písm.g); JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52; JUD41349CZ 2 Azs 391/2004 - 62; JUD141179CZ 7 As 28/2008 - 76; JUD237146CZ 4 As 40/2012 - 26; JUD244799CZ 6 As 47/2013 - 68;

3237/2015 Zákon o dráhách: lyžařský vlek; ochranné pásmo

Datum: 10.07.2014 · Sbírkové č.: 3237/2015 · Sp. zn.: 3 As 131/2013 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 697 · Vztah k předpisu: 266/1994 Sb.: §8; 266/1994 Sb.: §47 odst.1; 191/2006 Sb.;

3238/2015 Kompetenční spory: platba za službu šíření reklamních sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací

Datum: 19.08.2014 · Sbírkové č.: 3238/2015 · Sp. zn.: Konf 10/2014 - 12 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 701 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §2 písm.n); 127/2005 Sb.: §2 písm.a); 127/2005 Sb.: §2 písm.b); 127/2005 Sb.: §129 odst.1; JUD155395CZ Konf 38/209 - 12;

3239/2015 Správní řízení: cizojazyčná listina; právo průmyslového vlastnictví: zrušení patentu

Datum: 14.04.2015 · Sbírkové č.: 3239/2015 · Sp. zn.: 9 As 12/2014 - 60 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 704 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.: §23 odst.1 písm.a); 527/1990 Sb.: §88 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.37 odst.4; 121/2000 Sb.; 500/2004 Sb.: §16 odst.1; 500/2004 Sb.: §16; 500/2004 Sb.: §16 odst.2; 500/2004 Sb.: §53 odst.6; JUD141321CZ 6 As 41/2007 - 74; JUD193747CZ 7 Azs 79/2009 - 84; JUD205271CZ 4 As 12/2011 - 100; JUD208100CZ 6 As 20/2011 - 230; JUD239111CZ 7 As 48/2013 - 39;

3240/2015 Řízení před soudem: nezákonný zásah; vyklizení nemovitosti

Datum: 25.05.2015 · Sbírkové č.: 3240/2015 · Sp. zn.: 6 As 255/2014 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 715 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.3; 2/1993 Sb.: čl.7; 2/1993 Sb.: čl.7 odst.2; 150/2002 Sb.: §82; JUD39331CZ II. ÚS 474/07 - 1; JUD30745CZ 6 Ans 1/2003 - 101;

3241/2015 Daň z přidané hodnoty: vymáhání dluhů a faktoring; finanční činnosti osvobozené od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně

Datum: 16.03.2015 · Sbírkové č.: 3241/2015 · Sp. zn.: 8 Afs 13/2014 - 93 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 730 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §54 odst.1 písm.u); JUD103126CZ 7 Afs 193/2006 - 79; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD141308CZ 9 Afs 205/2007 - 61; JUD183215CZ 5 Afs 92/2008 - 147; JUD180928CZ 9 Afs 2/2010 - 243; JUD187733CZ 5 Afs 8/2010 - 138; JUD200210CZ 5 Aps 4/2010 - 51; JUD250112CZ 9 Afs 66/2013 - 35;

3242/2015 Daň z přidané hodnoty: konkludentní vyměření daně; vrácení nadměrného odpočtu; trestný čin zkrácení daně

Datum: 23.02.2015 · Sbírkové č.: 3242/2015 · Sp. zn.: 15 Af 93/2012 - 65 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 737 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.5; 280/2009 Sb.: §155; JUD44137CZ 2 Ans 1/2005 - 57; JUD50438CZ 7 Afs 10/2006 - 57; JUD156868CZ 9 Afs 73/2009 - 110; JUD192063CZ 1 Afs 29/2010 - 66; JUD197903CZ 2 Afs 84/2010 - 83; JUD228345CZ 1 Afs 96/2012 - 38; JUD240061CZ 9 Afs 6/2012 - 90;

3243/2015 Řízení před soudem: soudní přezkum důvodů zdanění výsluhového příspěvku; daňové řízení: zdanění výsluhového příspěvku

Datum: 14.04.2015 · Sbírkové č.: 3243/2015 · Sp. zn.: 9 As 40/2014 - 39 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 745 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §36 odst.2 písm.v); 221/1999 Sb.: §142; 221/1999 Sb.; 280/2009 Sb.: §237; JUD241937CZ 4 Ads 65/2013 - 23; JUD245879CZ 1 Afs 76/2013 - 57; JUD275914CZ 9 As 40/2014 - 28;

3244/2015 Daň z příjmů: zdanění společníka společnosti s ručením omezeným

Datum: 25.02.2015 · Sbírkové č.: 3244/2015 · Sp. zn.: 6 Afs 116/2014 - 44 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 749 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 odst.1 písm.b); 586/1992 Sb.: §7 odst.1 písm.b); JUD110967CZ IV. ÚS 385/04; JUD30982CZ 6 Afs 9/2003 - 59; JUD30153CZ 5 Afs 81/2004 - 53; JUD30934CZ 2 Afs 4/2005 - 56; JUD37923CZ 5 Afs 5/2005 - 85; JUD45806CZ 5 Afs 122/2005 - 70; JUD46966CZ 7 Afs 120/2005 - 56; JUD47014CZ 7 Afs 164/2005 - 60; JUD154613CZ 8 Afs 57/2008 - 58; JUD182954CZ 2 Afs 24/2010 - 96;

3245/2015 Daň silniční: provozovatel autoškoly; výcviková vozidla; snížení daně; daňové řízení: lhůta pro stanovení daně

Datum: 30.04.2015 · Sbírkové č.: 3245/2015 · Sp. zn.: 2 Afs 1/2015 - 49 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 757 · Vztah k předpisu: 16/1993 Sb.: §6 odst.9 písm.b); 246/2008 Sb.; 280/2009 Sb.: §148 odst.2; JUD33584CZ I. ÚS 664/03; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD158264CZ II. ÚS 2774/09; JUD31324CZ IV. ÚS 279/95; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30616CZ 2 Ads 33/2003 - 78; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD42018CZ 4 Azs 27/2004 - 74; JUD42692CZ 6 Ads 57/2004 - 59; JUD37914CZ 2 Afs 178/2005 - 64; JUD34548CZ 1 Afs 10/2006 - 45; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132; JUD149163CZ 1 As 61/2008 - 98; JUD151793CZ 9 Afs 70/2008 - 130; JUD153753CZ 9 As 79/2008 - 55; JUD182185CZ 5 Afs 12/2010 - 80; JUD209846CZ 4 Ads 58/2011 - 72; JUD230583CZ 2 Afs 5/2012 - 22; JUD233021CZ 8 Afs 34/2012 - 64; JUD233080CZ 8 Afs 41/2012 - 50; JUD238855CZ 1 As 17/2013 - 50; JUD239988CZ 1 Afs 44/2013 - 30; JUD243191CZ 4 Ads 63/2013 - 20; JUD250017CZ 7 Afs 11/2014 - 32; JUD284428CZ 7 Afs 11/2014 - 47;

3246/2015 Ochranné známky: užívání ochranné známky a kategorie výrobků; opožděné věcné odůvodnění rozkladu; provedení nových důkazů v rozkladovém řízení

Datum: 26.02.2015 · Sbírkové č.: 3246/2015 · Sp. zn.: 9 A 274/2011 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 766 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.; 121/2000 Sb.; 441/2003 Sb.: §31 odst.1 písm.a); 441/2003 Sb.: §42 odst.3; 500/2004 Sb.: §68 odst.3; 500/2004 Sb.: §82 odst.4; 500/2004 Sb.: §152 odst.4;

3247/2015 Služební poměr: Hasičský záchranný sbor České republiky; podmínky nároku na výsluhový příspěvek

Datum: 30.06.2014 · Sbírkové č.: 3247/2015 · Sp. zn.: 11 Ad 8/2011 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 778 · Vztah k předpisu: 133/1985 Sb.; 238/2000 Sb.; 361/2003 Sb.: §224 odst.3; JUD133759CZ 3 Ads 28/2008 - 47;

3248/2015 Odpady: posuzování věci jako odpadu

Datum: 25.03.2015 · Sbírkové č.: 3248/2015 · Sp. zn.: 6 As 149/2013 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 783 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §3 odst.1; 185/2001 Sb.: §66 odst.3 písm.b); 500/2004 Sb.: §36 odst.3; JUD30429CZ 6 A 99/2002 - 52; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD133944CZ 2 As 28/2007 - 94; JUD174711CZ 9 Afs 3/2010 - 58; JUD193762CZ 7 As 6/2011 - 63;

3249/2015 Státní kontrola: použitelnost zákona o státní kontrole při kontrole plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Datum: 14.04.2015 · Sbírkové č.: 3249/2015 · Sp. zn.: 9 Ads 24/2014 - 69 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7-8/2015 · Strana: 792 · Vztah k předpisu: 552/1991 Sb.; 582/1991 Sb.; 187/2006 Sb.; JUD39154CZ 6 Ads 18/2005 - 65; JUD132972CZ 4 Ads 83/2007 - 64; JUD260515CZ 9 Ads 24/2014 - 62;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.