Vydání 11/2014

Číslo: 11/2014 · Ročník: XII · Rozhodnutí č: 3103/2014 - 3119/2014

Obsah vydání 11/2014

Stáhnout PDF

3103/2014 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Datum: 13.05.2014 · Sbírkové č.: 3103/2014 · Sp. zn.: 8 Aps 14/2013 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1061 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82-87; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §84 odst.1; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110; JUD200211CZ 5 Aps 5/2010 - 293; JUD223146CZ 1 Aps 6/2012 - 29;

3104/2014 Řízení před soudem: přezkum výsledku části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Datum: 19.08.2014 · Sbírkové č.: 3104/2014 · Sp. zn.: 6 As 68/2012 - 47 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2014 · Strana: 1065 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §65; 500/2004 Sb.: §180 odst.1; 561/2004 Sb.: §82 odst.3; JUD41217CZ 2 As 47/2004 - 61; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73; JUD132821CZ 9 Ans 1/2008 - 135; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD161448CZ 9 As 1/2009 - 141; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154; JUD229121CZ 7 As 165/2012 - 22;

3105/2014 Řízení před soudem: chybějící předmět soudního řízení; katastr nemovitostí: obnova katastrálního operátu

Datum: 30.06.2014 · Sbírkové č.: 3105/2014 · Sp. zn.: 4 As 16/2014 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1079 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a);

3106/2014 Správní trestání: ústní jednání; doručování předvolání

Datum: 24.07.2014 · Sbírkové č.: 3106/2014 · Sp. zn.: 4 As 120/2014 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1084 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §74 odst.1; 500/2004 Sb.: §34 odst.2;

3107/2014 Daň z příjmů: sleva na dani; ekonomické principy běžných obchodních vztahů

Datum: 25.06.2014 · Sbírkové č.: 3107/2014 · Sp. zn.: 7 Afs 95/2012 - 47 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1090 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §23 odst.7 písm.a); 586/1992 Sb.: §23 odst.7 písm.b); 586/1992 Sb.: §35a odst.2 písm.d); JUD104381CZ 5 Afs 172/2006 - 115; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119; JUD193062CZ 7 Afs 74/2010 - 81;

3108/2014 Daň z příjmů: příjmy ze závislé činnosti; spolupráce se zahraniční pracovní agenturou; právo Evropské unie: volný pohyb služeb

Datum: 24.07.2014 · Sbírkové č.: 3108/2014 · Sp. zn.: 1 Afs 38/2012 - 127 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1097 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 odst.2;

3109/2014 Právo na informace: žádost o soudní rozhodnutí; úhrada za vyhledání informací, které nelze poskytnout

Datum: 31.07.2014 · Sbírkové č.: 3109/2014 · Sp. zn.: 5 As 76/2014 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1103 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §7; 106/1999 Sb.: §8a; 106/1999 Sb.: §9; 106/1999 Sb.: §10; 106/1999 Sb.: §11; 106/1999 Sb.: §15 odst.1; 106/1999 Sb.: §16a odst.1 písm.d); 106/1999 Sb.: §17 odst.5; 106/1999 Sb.: §17 odst.1; 173/2006 Sb.: §7; JUD185963CZ 2 As 34/2008 - 90;

3110/2014 Rozhlasové a televizní vysílání: upozornění vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání; uložení sankce

Datum: 14.07.2014 · Sbírkové č.: 3110/2014 · Sp. zn.: 8 As 85/2012 - 88 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2014 · Strana: 1107 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §59 odst.1; JUD221132CZ 6 As 26/2010 - 101;

3111/2014 Ochranné známky: klamavost; pravděpodobnost záměny

Datum: 25.04.2014 · Sbírkové č.: 3111/2014 · Sp. zn.: 9 A 209/2010 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2014 · Strana: 1112 · Vztah k předpisu: 441/2003 Sb.: §31 odst.1 písm.c);

3112/2014 Vojáci z povolání: propuštění ze služebního poměru z důvodu organizačních změn

Datum: 02.07.2014 · Sbírkové č.: 3112/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 107/2013 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1120 · Vztah k předpisu: 221/1999 Sb.: §19 odst.1 písm.e); JUD26572CZ 21 Cdo 2204/2003;

3113/2014 Sociální služby: zvládání dietního režimu; příspěvek na péči

Datum: 30.06.2014 · Sbírkové č.: 3113/2014 · Sp. zn.: 4 Ads 75/2014 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1126 · Vztah k předpisu: 108/2006 Sb.: §9 odst.1 písm.d); 108/2006 Sb.: §9 odst.1 písm.h); 505/2006 Sb.: Příl.1; 505/2006 Sb.; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97;

3114/2014 Důchodové pojištění: náhradní doba pojištění

Datum: 11.06.2014 · Sbírkové č.: 3114/2014 · Sp. zn.: 3 Ads 58/2013 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1131 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §13; JUD146152CZ 3 Ads 88/2008 - 173;

3115/2014 Školství: odložení kontroly studia; dodatečný zápis

Datum: 28.02.2013 · Sbírkové č.: 3115/2014 · Sp. zn.: 11 A 78/2010 - 170 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2014 · Strana: 1135 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.;

3116/2014 Odpady: souhlas k provozování mobilní recyklační linky

Datum: 23.04.2014 · Sbírkové č.: 3116/2014 · Sp. zn.: 7 A 49/2011 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2014 · Strana: 1140 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §14 odst.1;

3117/2014 Stavební řízení: dodatečné povolení stavby

Datum: 16.07.2014 · Sbírkové č.: 3117/2014 · Sp. zn.: 5 As 161/2012 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1146 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §18 odst.5; 183/2006 Sb.: §129 odst.2;

3118/2014 Volby do zastupitelstev krajů: reprezentativní mandát člena zastupitelstva; ochrana zastupitele před nezákonným zásahem do výkonu mandátu

Datum: 14.05.2014 · Sbírkové č.: 3118/2014 · Sp. zn.: 9 Aps 14/2013 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2014 · Strana: 1154 · Vztah k předpisu: 129/2000 Sb.: §33 odst.2; 130/2000 Sb.: §48 odst.2 písm.c); 150/2002 Sb.: §60 odst.7; 231/2002 Sb.: §33 odst.2; JUD30320CZ 5 A 159/2002 - 49; JUD192168CZ 1 Ao 2/2010 - 185; JUD225588CZ 8 As 84/2011 - 208;

3119/2014 Kompetenční spory mezi soudy v občanském soudním řízení a ve správním soudnictví: podíl zástupce na odměně zastupovaného exekutora

Datum: 30.06.2014 · Sbírkové č.: 3119/2014 · Sp. zn.: Konf 16/2014 - 7 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2014 · Strana: 1164 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 120/2001 Sb.: §16 odst.1; JUD33689CZ Pl. ÚS - st. 23/06 - 1; JUD30430CZ Konf 92/2003 - 18; JUD30702CZ Konf 54/2003 - 13;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.