Vydání 11/2013

Číslo: 11/2013 · Ročník: XI · Rozhodnutí č: 2905/2013 - 2920/2013

Obsah vydání 11/2013

Stáhnout PDF

2905/2013 Správní řízení: překážka litispendence

Datum: 16.05.2013 · Sbírkové č.: 2905/2013 · Sp. zn.: 4 As 16/2013 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1057 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §48 odst.1; JUD138445CZ 4 As 47/2007 - 84; JUD167069CZ 1 Afs 58/2009 - 541;

2906/2013 Správní řízení: podjatost úřední osoby; hospodářská soutěž: poskytování služeb obecného hospodářského významu

Datum: 26.06.2013 · Sbírkové č.: 2906/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 7/2009 - 753 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1060 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §1 odst.3; 143/2001 Sb.: §10 odst.1; 143/2001 Sb.: §11 odst.1; 500/2004 Sb.: §14 odst.1; 500/2004 Sb.: §14 odst.6;

2907/2013 Správní rozhodnutí: charakter osvědčení; odvolání proti vyrozumění o nevydání osvědčení

Datum: 04.04.2013 · Sbírkové č.: 2907/2013 · Sp. zn.: 10 A 77/2011 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2013 · Strana: 1070 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §4a odst.4; 500/2004 Sb.: §154; 500/2004 Sb.: §155 odst.3; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76;

2908/2013 Řízení před soudem: rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu

Datum: 30.07.2013 · Sbírkové č.: 2908/2013 · Sp. zn.: 8 As 8/2011 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2013 · Strana: 1075 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §75 odst.2; JUD31969CZ Pl. ÚS 8/99; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30902CZ 3 As 28/2005 - 89; JUD158321CZ 2 Afs 186/2006 - 54; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113;

2909/2013 Řízení před soudem: rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o ukončení administrace žádosti o poskytnutí dotace

Datum: 18.07.2013 · Sbírkové č.: 2909/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 61/2013 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1081 · Vztah k předpisu: 256/2000 Sb.: §11; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD30902CZ 3 As 28/2005 - 89; JUD30979CZ 1 Afs 61/2013 - 64;

2910/2013 Řízení před soudem: přezkoumatelnost správního rozhodnutí; vojáci z povolání: platový výměr vojáka z povolání

Datum: 30.05.2013 · Sbírkové č.: 2910/2013 · Sp. zn.: 4 Ads 10/2013 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1088 · Vztah k předpisu: 221/1999 Sb.; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 500/2004 Sb.; JUD30708CZ Konf 51/2004 - 9; JUD132876CZ 5 Ao 2/2008 - 23; JUD202993CZ 3 Ads 58/2011 - 61;

2911/2013 Správní trestání: porušení zákazu kouření; povinnosti provozovatele

Datum: 21.06.2013 · Sbírkové č.: 2911/2013 · Sp. zn.: 6 Ads 2/2013 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1095 · Vztah k předpisu: 379/2005 Sb.: §9 odst.2; 379/2005 Sb.: §24 odst.6 písm.b);

2912/2013 Správní trestání: výše sankce za přestupek; zahlazení odsouzení

Datum: 03.05.2013 · Sbírkové č.: 2912/2013 · Sp. zn.: 60A 1/2013 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 11/2013 · Strana: 1100 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §12 odst.1; 40/2009 Sb.: §74 odst.1; 40/2009 Sb.: §105 odst.1 písm.e); JUD193741CZ 8 As 82/2010 - 55;

2913/2013 Daň z příjmů: uplatnění daňového výdaje

Datum: 14.06.2013 · Sbírkové č.: 2913/2013 · Sp. zn.: 5 Afs 63/2012 - 57 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1103 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §24 odst.2 písm.ch); JUD162228CZ 5 Afs 68/2009 - 113; JUD217180CZ 5 Afs 45/2011 - 94;

2914/2013 Daň z příjmů: peněžité paušalizované plnění; příjmy ze závislé činnosti

Datum: 03.07.2013 · Sbírkové č.: 2914/2013 · Sp. zn.: 1 Afs 50/2013 - 34 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1112 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §6 odst.7 písm.b);

2915/2013 Celní právo: celní dohled nad zbožím podezřelým z porušení práv k duševnímu vlastnictví; náklady spojené s udržováním zboží

Datum: 28.06.2013 · Sbírkové č.: 2915/2013 · Sp. zn.: 5 Afs 60/2011 - 112 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1117 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §95; 191/1999 Sb.: §13 odst.1; JUD3542CZ 4 As 47/2003 - 125; JUD30956CZ 8 Afs 145/2005 - 86; JUD103413CZ 1 Azs 55/2006 - 60; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87; 32003R1383 (EU);

2916/2013 Služební poměr: přezkoumání rozhodnutí služebního funkcionáře soudem; posudek psychologa bezpečnostních sborů

Datum: 21.06.2013 · Sbírkové č.: 2916/2013 · Sp. zn.: 6 Ads 19/2013 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1127 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §77 odst.2; 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.j); 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.i); 487/2004 Sb.; JUD30509CZ 6 As 29/2003 - 97; JUD30604CZ 4 Ads 13/2003 - 54; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44;

2917/2013 Školství: poplatek spojený se studiem

Datum: 04.07.2013 · Sbírkové č.: 2917/2013 · Sp. zn.: 7 As 41/2013 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1135 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §10 odst.4; 111/1998 Sb.: §58 odst.6;

2918/2013 Mezinárodní ochrana: doplňková ochrana

Datum: 16.05.2013 · Sbírkové č.: 2918/2013 · Sp. zn.: 5 Azs 10/2012 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1140 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.8; 325/1999 Sb.: §12 písm.b); 325/1999 Sb.: §12 písm.a); 325/1999 Sb.: §14a odst.2; 325/1999 Sb.: §14a odst.1; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67;

2919/2013 Místní referendum: přípustnost položené otázky; zásada svobodné politické soutěže a neutrality veřejné moci; informace o účasti občanů

Datum: 18.06.2013 · Sbírkové č.: 2919/2013 · Sp. zn.: Ars 2/2013 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2013 · Strana: 1150 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.5; 2/1993 Sb.: čl.2; 2/1993 Sb.: čl.2 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.20; 2/1993 Sb.: čl.20 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.22; 150/2002 Sb.: §91a; 150/2002 Sb.: §91a odst.1 písm.b); 22/2004 Sb.: §26; 22/2004 Sb.: §58 odst.1 písm.c); 22/2004 Sb.: §58 odst.1; 22/2004 Sb.: §58 odst.1 písm.b); JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12; JUD145988CZ Vol 7/2008 - 13; JUD221554CZ Ars 1/2012 - 26;

2920/2013 Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění

Datum: 23.05.2013 · Sbírkové č.: 2920/2013 · Sp. zn.: 22A 48/2013 - 16 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 11/2013 · Strana: 1161 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.: §13; 84/1990 Sb.: §17;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.