Vydání 7/2010

Číslo: 7/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 2065/2010 - 2080/2010

Obsah vydání 7/2010

Stáhnout PDF

2065/2010 Řízení před soudem: zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku; skutkově a právně totožné věci

Datum: 24.03.2010 · Sbírkové č.: 2065/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 113/2009 - 69 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: Příl.; 2/1993 Sb.: čl.36 odst.1; 150/2002 Sb.: §39; 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.d); JUD33584CZ I. ÚS 664/03; JUD37984CZ II. ÚS 745/06; JUD142531CZ Pl. ÚS 69/06; JUD39027CZ I. ÚS 43/07; JUD31787CZ IV. ÚS 162/99;

2066/2010 Daňové řízení: prominutí daně; řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o prominutí daně

Datum: 04.02.2010 · Sbírkové č.: 2066/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 15/2007 - 106 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 568 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §55a; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 150/2002 Sb.: §65; JUD105374CZ IV. ÚS 2323/07; JUD30934CZ 2 Afs 4/2005 - 56; JUD43982CZ 2 Afs 159/2005 - 43; JUD44034CZ 2 Afs 207/2005 - 55;

2067/2010 Daňové řízení: daňová kontrola; mezinárodní pomoc při správě daní; úkon přerušující běh prekluzivní lhůty

Datum: 26.02.2010 · Sbírkové č.: 2067/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 71/2009 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 571 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 253/2000 Sb.: §4 odst.1; JUD30727CZ 2 Afs 69/2004 - 52; JUD162262CZ 7 Afs 20/2007 - 73; 31977L0799 (EU);

2068/2010 Daňové řízení: povinnosti daňového subjektu v konkursu

Datum: 15.03.2010 · Sbírkové č.: 2068/2010 · Sp. zn.: 8 Afs 26/2009 - 76 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 577 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §63; JUD32516CZ Pl. ÚS 36/01; JUD30806CZ 1 Afs 55/2004 - 94; JUD37752CZ 8 Afs 92/2005 - 56;

2069/2010 Daňové řízení: přezkoumávání daňových rozhodnutí; lhůta pro vyměření daně

Datum: 09.03.2010 · Sbírkové č.: 2069/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 97/2008 - 88 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2010 · Strana: 584 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 337/1992 Sb.: §55b; JUD30886CZ 6 A 76/2001 - 96;

2070/2010 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

Datum: 25.03.2010 · Sbírkové č.: 2070/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 25/2009 - 98 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 589 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.; 586/1992 Sb.: §24 odst.1; JUD30358CZ 2 Afs 44/2003 - 73; JUD48471CZ 2 Afs 39/2006 - 75;

2071/2010 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: výsluhový příspěvek

Datum: 24.03.2010 · Sbírkové č.: 2071/2010 · Sp. zn.: 6 Ads 157/2009 - 90 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 596 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §165; 361/2003 Sb.: §224; JUD31234CZ Pl. ÚS 9/95 - 1; JUD103415CZ 6 As 55/2006 - 96;

2072/2010 Vodní právo: poplatek za odběr podzemní vody

Datum: 31.03.2010 · Sbírkové č.: 2072/2010 · Sp. zn.: 8 Afs 75/2009 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 600 · Vztah k předpisu: 526/1990 Sb.: §15 do 17.11.2009; 526/1990 Sb.: §15 odst.1 písm.c); 580/1990 Sb.: §2 odst.2 písm.a); 254/2001 Sb.: §8 odst.1 písm.d); 254/2001 Sb.: §88 odst.5;

2073/2010 Veřejné zakázky: kvalifikační předpoklady; správní řízení: možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí

Datum: 26.02.2010 · Sbírkové č.: 2073/2010 · Sp. zn.: 8 Afs 21/2009 - 243 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 605 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §36 odst.3; 137/2006 Sb.: §55 odst.3; 137/2006 Sb.: §55 odst.4; 137/2006 Sb.: §55 odst.1; JUD11616CZ 6 A 175/94; JUD39158CZ 8 As 3/2005 - 86;

2074/2010 Správní řízení: účinnost vyhlášky pro zrušení zmocňujícího ustanovení k jejímu vydání

Datum: 23.03.2010 · Sbírkové č.: 2074/2010 · Sp. zn.: 4 As 17/2009 - 62 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 613 · Vztah k předpisu: 174/1992 Sb.; 1/1993 Sb.: čl.79 odst.3; JUD32490CZ III. ÚS 611/01; JUD33069CZ II. ÚS 770/02; JUD33093CZ Pl. ÚS 52/03; JUD38459CZ II. ÚS 192/05 - 2; JUD26382CZ 5 A 75/2002 - 53; JUD133837CZ 2 As 9/2008 - 77;

2075/2010 Zaměstnanost: povinnost zajišťovat plnění úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru

Datum: 31.03.2010 · Sbírkové č.: 2075/2010 · Sp. zn.: 4 Ads 140/2008 - 147 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 621 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §232 odst.1;

2076/2010 Rozhlasové a televizní vysílání: skrytá reklama

Datum: 31.03.2010 · Sbírkové č.: 2076/2010 · Sp. zn.: 6 As 47/2009 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 630 · Vztah k předpisu: 231/2001 Sb.: §2 odst.1 písm.q); 231/2001 Sb.: §48 odst.1 písm.g); 231/2001 Sb.: §60 odst.1 písm.l);

2077/2010 Hospodářská soutěž: místní šetření v obchodních prostorách soutěžitelů

Datum: 27.09.2007 · Sbírkové č.: 2077/2010 · Sp. zn.: 62Ca 1/2007 - 153 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 7/2010 · Strana: 637 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.8; 143/2001 Sb.: §21 odst.4; 143/2001 Sb.: §21 odst.5; 500/2004 Sb.: §36 odst.3; JUD29910CZ 46/87, 227/88;

2078/2010 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem předání podle mezinárodní smlouvy

Datum: 31.03.2010 · Sbírkové č.: 2078/2010 · Sp. zn.: 2 As 80/2009 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2010 · Strana: 648 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §129; 26/2008 Sb.m.s.;

2079/2010 Pobyt cizinců: stanovení lhůty k vycestování

Datum: 25.02.2010 · Sbírkové č.: 2079/2010 · Sp. zn.: 15Ca 101/2009 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7/2010 · Strana: 652 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §37 odst.3;

2080/2010 Provoz na pozemních komunikacích: překročení nejvyšší povolené rychlosti; použití zvláštního výstražného světla; správní trestání: nezákonně získaný důkaz

Datum: 26.02.2010 · Sbírkové č.: 2080/2010 · Sp. zn.: 58Ca 46/2009 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 7/2010 · Strana: 654 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §18 odst.9; 361/2000 Sb.: §41 odst.1;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.