Vydání 6/2010

Číslo: 6/2010 · Ročník: VIII · Rozhodnutí č: 2050/2010 - 2064/2010

Obsah vydání 6/2010

Stáhnout PDF

2050/2010 Řízení před soudem: přezkum usnesení o odložení věci

Datum: 18.03.2010 · Sbírkové č.: 2050/2010 · Sp. zn.: 3 Ads 128/2009 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 500/2004 Sb.: §43 odst.1 písm.b); JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54;

2051/2010 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zastavení územního řízení

Datum: 28.02.2007 · Sbírkové č.: 2051/2010 · Sp. zn.: 8 As 44/2005 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 475 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §35 odst.3; 50/1976 Sb.; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 183/2006 Sb.: §35 odst.3; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42;

2052/2010 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nařízení obnovy správního řízení

Datum: 26.02.2010 · Sbírkové č.: 2052/2010 · Sp. zn.: 5 As 12/2009 - 153 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 478 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 500/2004 Sb.: §100 odst.3; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46;

2053/2010 Právo Evropské unie: vzájemná pomoc při vymáhání finanční pohledávky; rozsah přezkumné pravomoci soudů; daňové řízení: doručování daňového výměru; jazyk písemností

Datum: 25.02.2010 · Sbírkové č.: 2053/2010 · Sp. zn.: 5 Afs 48/2007 - 173 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 482 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §3 odst.1; 191/2004 Sb.: §6 odst.1; 31976L0308 (EU);

2054/2010 Spotřební daň: propadnutí vybraných výrobků

Datum: 03.03.2010 · Sbírkové č.: 2054/2010 · Sp. zn.: 1 Afs 12/2010 - 107 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 494 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §42 odst.11;

2055/2010 Daňové řízení: lhůta pro vyměření daně v řízení o mimořádných opravných prostředcích a o dodatečném daňovém přiznání

Datum: 23.02.2010 · Sbírkové č.: 2055/2010 · Sp. zn.: 7 Afs 20/2007 - 73 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 6/2010 · Strana: 496 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §41; 337/1992 Sb.: §47 odst.2; 337/1992 Sb.: §47 odst.1; JUD34455CZ 5 Afs 42/2004 - 61; JUD34454CZ 2 Afs 52/2005 - 94; JUD38986CZ 8 Afs 111/2005 - 106; JUD48116CZ 1 Afs 20/2006 - 60; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161;

2056/2010 Daňové řízení: dodatečné stanovení daně

Datum: 25.07.2007 · Sbírkové č.: 2056/2010 · Sp. zn.: 1 Ans 1/2007 - 91 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 504 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §46 odst.7; JUD38986CZ 8 Afs 111/2005 - 106;

2057/2010 Celní právo: držitel zboží

Datum: 12.02.2010 · Sbírkové č.: 2057/2010 · Sp. zn.: 15Ca 49/2009 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 6/2010 · Strana: 509 · Vztah k předpisu: 31992R2913 (EU);

2058/2010 Pojistné na sociální zabezpečení: absence zákonné definice vyměřovacího základu

Datum: 25.02.2010 · Sbírkové č.: 2058/2010 · Sp. zn.: 4 Ads 120/2009 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 512 · Vztah k předpisu: 589/1992 Sb.: §21 do 30.6.2007; 589/1992 Sb.: do 30.6.2007; 1/1993 Sb.: čl.78; 1/1993 Sb.: čl.95; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; 39/2007 Sb.: §1; 39/2007 Sb.: §2; JUD32735CZ Pl. ÚS 40/02; JUD32827CZ Pl. ÚS 44/02; JUD33023CZ Pl. ÚS 23/02; JUD34578CZ Pl. ÚS 25/06; JUD34589CZ Pl. ÚS 51/06; JUD104832CZ Pl. ÚS 24/07; JUD218855CZ I. ÚS 1904/10 - 1; JUD31133CZ Pl. ÚS 4/95; JUD31234CZ Pl. ÚS 9/95; JUD31437CZ Pl. ÚS 2/97; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD146495CZ 7 Afs 54/2006 - 155;

2059/2010 Rozhodnutí správního orgánu: změna správní praxe

Datum: 24.02.2010 · Sbírkové č.: 2059/2010 · Sp. zn.: 6 Ads 88/2006 - 159 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 525 · Vztah k předpisu: 54/1956 Sb.: §5 písm.b); 267/1997 Sb.: čl.6; 280/2009 Sb.: §8; JUD32873CZ IV. ÚS 525/02; JUD32954CZ IV. ÚS 487/03; JUD31256CZ I. ÚS 38/95; JUD30324CZ 2 Ads 15/2003 - 39; JUD39154CZ 6 Ads 18/2005 - 65; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132;

2060/2010 Nemocenské pojištění zaměstnanců: aplikace mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení

Datum: 10.03.2010 · Sbírkové č.: 2060/2010 · Sp. zn.: 6 Ads 93/2006 - 106 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 546 · Vztah k předpisu: 267/1997 Sb.: čl.3 písm.c); 267/1997 Sb.: čl.7 odst.1; 267/1997 Sb.: čl.29 odst.1;

2061/2010 Ochrana přírody a krajiny: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou životního prostředí ve správním řízení; územní řízení: námitky účastníka

Datum: 04.02.2010 · Sbírkové č.: 2061/2010 · Sp. zn.: 7 As 2/2009 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 551 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §1; 114/1992 Sb.: §70 odst.3; JUD30733CZ 5 A 137/2000 - 37; JUD30385CZ 28 Ca 444/2001 - 100; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30918CZ 3 As 8/2005 - 118;

2062/2010 Právo na informace o životním prostředí

Datum: 27.04.2007 · Sbírkové č.: 2062/2010 · Sp. zn.: 9 Ca 270/2004 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2010 · Strana: 556 · Vztah k předpisu: 123/1998 Sb.: §1; 123/1998 Sb.: §2 písm.a); 106/1999 Sb.: §1; 106/1999 Sb.;

2063/2010 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; odmítnutí podrobit se lékařskému vyšetření na výzvu policisty

Datum: 11.03.2010 · Sbírkové č.: 2063/2010 · Sp. zn.: 5 As 24/2009 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 559 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.d); 361/2000 Sb.: §5 odst.1 písm.f); 379/2005 Sb.: §16;

2064/2010 Advokacie: advokát vykonávající funkci správce konkursní podstaty; vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů

Datum: 25.11.2009 · Sbírkové č.: 2064/2010 · Sp. zn.: 3 Ads 123/2009 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 6/2010 · Strana: 562 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §8; 328/1991 Sb.; 85/1996 Sb.: §8 odst.1 písm.c); 85/1996 Sb.: §16 odst.2; 85/1996 Sb.: §56;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.