Vydání 2/2022

Číslo: 2/2022 · Ročník: XX · Rozhodnutí č: 4282/2022 - 4298/2022

Obsah vydání 2/2022

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4282/2022 Řízení před správními soudy: přezkum zákonnosti a ústavnosti krizového opatření a vyhlášení nouzového stavu; překročení základních materiálních a procedurálních limitů

Datum: 21.09.2021 · Sbírkové č.: 4282/2022 · Sp. zn.: 8 A 26/2021 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2022 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.95 odst.1; 110/1998 Sb.; JUD445384CZ Pl. ÚS 8/20 - 1; JUD446320CZ Pl. ÚS 10/20 - 1; JUD447349CZ Pl. ÚS 11/20 - 1; JUD476110CZ Pl. ÚS 1/21 - 1; JUD510202CZ Pl. ÚS 12/21 - 1; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65 prejudikatura; JUD610372CZ 9 As 264/2020 - 51 prejudikatura;

4283/2022 Pandemický zákon: proměnlivost vědeckých poznatků; odborná úvaha tvůrce mimořádných opatření; protilátky proti onemocnění covid-19

Datum: 20.10.2021 · Sbírkové č.: 4283/2022 · Sp. zn.: 8 Ao 22/2021 - 183 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 94/2021 Sb.; JUD33590CZ Pl. ÚS 42/03 prejudikatura; JUD103477CZ Pl. ÚS 50/06 - 1 prejudikatura; JUD285420CZ Pl. ÚS 55/13 - 1 prejudikatura; JUD414983CZ Pl. ÚS 32/17 - 1 prejudikatura; JUD31321CZ Pl. ÚS 6/96 prejudikatura; JUD531062CZ 10 Ao 1/2021 - 148; JUD610126CZ 9 Ao 13/2021 - 36; JUD610219CZ 1 Ao 11/2021 - 198; JUD642500CZ 6 Ao 21/2021 - 23;

4284/2022 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty; Pobyt cizinců: nemožnost vyznačit vízum do cestovního dokladu na základě ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví

Datum: 26.11.2021 · Sbírkové č.: 4284/2022 · Sp. zn.: 1 Azs 221/2021 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 110 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §42g; 150/2002 Sb.: §81 odst.2; JUD227298CZ 2 Ans 14/2012 - 41 prejudikatura; JUD233049CZ 5 Ans 4/2012 - 20 prejudikatura; JUD247091CZ 7 Ans 10/2012 - 46 prejudikatura; JUD250014CZ 7 Ans 10/2012 - 62; JUD317149CZ 4 As 248/2015 - 30; JUD344515CZ 9 Azs 21/2017 - 57; JUD368013CZ 1 Azs 408/2017 - 24; JUD575358CZ 43 A 22/2021 - 29; JUD590075CZ 61 A 16/2021 - 32;

4285/2022 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: nedostatečná fyzická způsobilost příslušníka bezpečnostního sboru

Datum: 25.11.2021 · Sbírkové č.: 4285/2022 · Sp. zn.: 6 As 365/2020 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 120 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §25 odst.1 písm.c); 361/2003 Sb.: §28 odst.1 písm.d); 361/2003 Sb.: §32 odst.1 písm.d); 361/2003 Sb.: §42 odst.1 písm.i); JUD331758CZ 4 As 150/2016 - 28; JUD526433CZ 15 Ad 6/2020 - 49;

4286/2022 Řízení před soudem: organizační složka státu jako původce podle zákona o archivnictví; Správní řízení: povaha rozhodnutí o svěření části archiválií do péče jiného než příslušného archivu

Datum: 15.07.2021 · Sbírkové č.: 4286/2022 · Sp. zn.: 6 As 96/2021 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 124 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 499/2004 Sb.: §44 písm.q); 500/2004 Sb.: §67; JUD31952CZ Pl. ÚS - st. 9/99 - 1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42 prejudikatura; JUD30571CZ 2 As 36/2004 - 46 prejudikatura; JUD45302CZ 4 As 57/2005 - 64; JUD103335CZ 8 Afs 75/2007 - 115; JUD138385CZ 1 Ans 5/2008 - 104; JUD206935CZ 9 Ans 11/2011 - 21; JUD243170CZ 6 Ans 1/2013 - 66 prejudikatura; JUD281021CZ Nad 224/2014 - 53 prejudikatura; JUD316983CZ 3 As 63/2015 - 27; JUD327225CZ 6 As 69/2016 - 39 prejudikatura; JUD351017CZ 2 As 179/2016 - 66; JUD367806CZ 9 As 336/2017 - 18; JUD374052CZ 6 As 103/2018 - 53 prejudikatura; JUD442696CZ 8 Afs 128/2018 - 46; JUD448290CZ 8 Afs 128/2018 - 46 prejudikatura; JUD528191CZ 8 A 138/2019 - 81;

4287/2022 Řízení před soudem: postup soudu po uspokojení navrhovatele podle § 124 daňového řádu

Datum: 24.11.2021 · Sbírkové č.: 4287/2022 · Sp. zn.: 6 Afs 42/2020 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 129 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §62 odst.5; 280/2009 Sb.: §124; JUD50482CZ 7 Afs 143/2006 - 95; JUD167845CZ 2 Afs 125/2009 - 104 prejudikatura; JUD316702CZ 3 Afs 99/2015 - 26; JUD459353CZ 59 Af 35/2018 - 82;

4288/2022 Daň z přidané hodnoty: jednotnost plnění

Datum: 23.11.2021 · Sbírkové č.: 4288/2022 · Sp. zn.: 3 Afs 54/2020 - 73 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 131 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §36 odst.1; 235/2004 Sb.: §42 odst.1; JUD164355CZ 8 Afs 71/2009 - 77; JUD240087CZ 2 Afs 78/2012 - 31; JUD441060CZ 6 Af 90/2016 - 62; 32006L0112 (EU): čl.73;

4289/2022 Řízení před soudem: přijatelnost kasační stížnosti

Datum: 30.11.2021 · Sbírkové č.: 4289/2022 · Sp. zn.: 10 As 360/2021 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §31 odst.2; 150/2002 Sb.: §104a; JUD317876CZ 5 Afs 91/2012 - 41 prejudikatura; JUD331049CZ 6 As 165/2015 - 38 prejudikatura; JUD610179CZ 43 A 2/2021 - 63;

4290/2022 Školství: poplatek za delší dobu studia

Datum: 30.11.2021 · Sbírkové č.: 4290/2022 · Sp. zn.: 8 As 111/2020 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 137 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §58 odst.3; 111/1998 Sb.: §61; 111/1998 Sb.: §68 odst.1 písm.f); JUD143002CZ IV. ÚS 1373/07; JUD193133CZ 5 Ao 1/2011 - 22 prejudikatura; JUD221037CZ 3 Ads 29/2012 - 23 prejudikatura; JUD249229CZ 7 As 46/2013- 34 prejudikatura; JUD452427CZ 8 A 71/2017 - 40; JUD439003CZ 14 A 91/2018 - 27; JUD446551CZ 7 Azs 267/2019 - 19 prejudikatura;

4291/2022 Volby: aktivní procesní legitimace; nezvolený kandidát na poslance; neplatnost volby

Datum: 05.11.2021 · Sbírkové č.: 4291/2022 · Sp. zn.: Vol 205/2021 - 13 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 140 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §90 odst.1; JUD476113CZ Pl. ÚS 44/17 - 1 prejudikatura; JUD30566CZ Vol 13/2004 - 91; JUD34445CZ Vol 5/2006 - 46 prejudikatura; JUD34446CZ Vol 50/2006 - 53 prejudikatura; JUD335782CZ Vol 7/2016 - 25; JUD367963CZ Vol 16/2018 - 33 prejudikatura; JUD628443CZ Vol 202/2021 - 89;

4292/2022 Ochrana životního prostředí: posuzování vlivů záměru na životní prostředí; ověřovací závazné stanovisko; verifikační stanovisko

Datum: 17.12.2021 · Sbírkové č.: 4292/2022 · Sp. zn.: 1 As 236/2018 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 145 · Vztah k předpisu: 100/2001 Sb.: §9a odst.6; 39/2015 Sb.: čl.II; JUD29945CZ C-105/03; JUD153284CZ IV. ÚS 610/06 prejudikatura; JUD29928CZ C-131/97 prejudikatura; JUD29947CZ C-144/99; JUD154374CZ 9 As 88/2008 - 301; JUD225590CZ 1 Ao 7/2011 - 526 prejudikatura; JUD240382CZ 1 As 135/2011 - 246; JUD239953CZ 6 As 65/2012 - 161 prejudikatura; JUD240232CZ 1 As 47/2012 - 38; JUD344017CZ 7 As 51/2016 - 221; JUD389322CZ 6 As 139/2017 - 73; JUD387751CZ 2 As 354/2018 - 20; JUD426441CZ 4 As 89/2019 - 68;

4293/2022 Kompetenční spory: příspěvková organizace poskytující sociální služby; nevrchnostenská správa; soukromoprávní povaha vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem sociální služby

Datum: 30.11.2021 · Sbírkové č.: 4293/2022 · Sp. zn.: Konf 17/2020 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 2/2022 · Strana: 157 · Vztah k předpisu: 108/2006 Sb.: §78; 108/2006 Sb.: §91; JUD367263CZ I. ÚS 2637/17 - 1 prejudikatura; JUD450885CZ Konf 4/2020 - 18;

4294/2022 Územní plánování: podmíněně přípustné využití ploch

Datum: 08.12.2021 · Sbírkové č.: 4294/2022 · Sp. zn.: 10 As 139/2021 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 161 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §43 odst.3 do 31.12.2017; 500/2006 Sb.: Příl.7; JUD249834CZ Pl. ÚS 43/13 - 1 prejudikatura; JUD374729CZ III. ÚS 3817/17 - 1 prejudikatura; JUD423755CZ III. ÚS 3817/17 - 3; JUD187097CZ 1 Ao 2/2010 - 116 prejudikatura; JUD355617CZ 4 As 92/2017 - 37 prejudikatura; JUD358080CZ 4 As 138/2017 - 33 prejudikatura;

4295/2022 Řízení před soudem: rozhodnutí správního orgánu

Datum: 17.12.2021 · Sbírkové č.: 4295/2022 · Sp. zn.: 7 As 211/2019 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 169 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 500/2004 Sb.: §101 písm.b); 373/2011 Sb.: §21 odst.3 písm.b); 373/2011 Sb.: §22 odst.6; JUD228487CZ Pl. ÚS 15/12 - 1 prejudikatura; JUD268189CZ I. ÚS 2903/14 - 1; JUD357728CZ Pl. ÚS 12/17 - 1 prejudikatura; JUD359436CZ Pl. ÚS 12/17 - 2 prejudikatura; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD260441CZ 6 As 68/2012 - 47 prejudikatura; JUD240237CZ 1 Afs 61/2013 - 43 prejudikatura; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48 prejudikatura; JUD376754CZ 9 As 79/2016 - 41 prejudikatura; JUD387253CZ 5 As 122/2016 - 36 prejudikatura; JUD431608CZ 1 As 436/2017 - 43 prejudikatura; JUD609559CZ 30 A 21/2021 - 50;

4296/2022 Mezinárodní ochrana: žadatel o mezinárodní ochranu pocházející z Polska

Datum: 08.12.2021 · Sbírkové č.: 4296/2022 · Sp. zn.: 8 Azs 114/2021 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 175 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §13; 325/1999 Sb.: §14b; 325/1999 Sb.: §14; 325/1999 Sb.: §14a; 325/1999 Sb.: §16; 325/1999 Sb.: §23c písm.c); 325/1999 Sb.: §25 písm.i); JUD113241CZ IV. ÚS 12/04; JUD627046CZ C-192/18 prejudikatura; JUD627050CZ C-585/18, C-624/18, C-625/18 prejudikatura; JUD627053CZ C-619/18 prejudikatura; JUD34567CZ 2 Azs 66/2006 - 52; JUD134011CZ 2 Azs 71/2006 - 82; JUD108241CZ 4 Azs 103/2007 - 63; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67 prejudikatura; JUD215626CZ 7 Azs 9/2012 - 46; JUD306209CZ 5 Azs 100/2014 - 63; JUD427852CZ 62 Az 9/2019 - 42;

4297/2022 Nemocenské pojištění: zákon o státní službě; zařazení na služební místo u jiného služebního úřadu; změna zaměstnavatelů

Datum: 08.10.2021 · Sbírkové č.: 4297/2022 · Sp. zn.: 3 Ads 6/2021 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 187/2006 Sb.: §1 odst.1; 187/2006 Sb.: §3 písm.x); 234/2014 Sb.; JUD315967CZ 1 Ads 252/2015 - 27 prejudikatura;

4298/2022 Veřejné zdravotní pojištění: rozhodnutí o námitkách proti výkazu nedoplatků; možnost podání odvolání

Datum: 20.07.2021 · Sbírkové č.: 4298/2022 · Sp. zn.: 3 Ads 305/2019 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2022 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §53 odst.2; JUD212430CZ IV. ÚS 3476/11 - 1 prejudikatura; JUD417995CZ 1 Afs 271/2016 - 53 prejudikatura; JUD380373CZ 78 Ad 4/2018 - 26; JUD429988CZ 78 Ad 1/2019 - 15;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.