Vydání 9/2021

Číslo: 9/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4226/2021 - 4238/2021

Obsah vydání 9/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4226/2021 Regulace reklamy: reklama na tabákové výrobky

Datum: 17.01.2019 · Sbírkové č.: 4226/2021 · Sp. zn.: 48 A 95/2016 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 9/2021 · Strana: 861 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §3 odst.4 písm.c); 40/1995 Sb.: §3 odst.4 písm.b); JUD192371CZ I. ÚS 2920/09 - 1 prejudikatura; JUD108192CZ 2 As 75/2007 - 53 prejudikatura;

4227/2021 Ochrana přírody a krajiny: usnesení vlády o posouzení převahy veřejných zájmů na schválení koncepce vodní dopravy; opatření obecné povahy

Datum: 29.04.2019 · Sbírkové č.: 4227/2021 · Sp. zn.: 14 A 9/2019 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2021 · Strana: 868 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §45i odst.9 do 31.12.2022; JUD33409CZ Pl. ÚS 24/04 prejudikatura; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98 prejudikatura; JUD159914CZ 9 Ao 3/2009 - 59 prejudikatura;

4228/2021 Svobodný přístup k informacím: udělení souhlasu s poskytnutím informace; konkludentní souhlas; dobrovolné poskytnutí informace povinnému subjektu; informace jako podklad pro rozhodnutí povinného subjektu

Datum: 24.08.2020 · Sbírkové č.: 4228/2021 · Sp. zn.: 8 A 95/2017 - 135 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2021 · Strana: 871 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.2 písm.a); JUD260455CZ 10 As 59/2014 - 41 prejudikatura; JUD260495CZ 1 As 78/2014 - 41 prejudikatura;

4229/2021 Právo sociálního zabezpečení: příspěvek na péči; Řízení před soudem: postoupení žádosti o dávku do jiného členského státu EU; žaloba proti rozhodnutí

Datum: 20.05.2021 · Sbírkové č.: 4229/2021 · Sp. zn.: 49 Ad 8/2021 - 15 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 9/2021 · Strana: 881 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §12; 32004R0883 (EU): čl.81;

4230/2021 Kompetenční spory: záporný kompetenční spor; dohodovací řízení; nadřízený orgán

Datum: 22.06.2021 · Sbírkové č.: 4230/2021 · Sp. zn.: Komp 2/2020 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2021 · Strana: 885 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §97 odst.3; 500/2004 Sb.: §1 odst.1; 500/2004 Sb.: §133 odst.3; 500/2004 Sb.: §178 odst.1; JUD32717CZ III. ÚS 686/02 prejudikatura; JUD34667CZ I. ÚS 260/06 prejudikatura; JUD30433CZ Komp 1/2004 - 70 prejudikatura; JUD149408CZ 7 Afs 69/2007 - 85 prejudikatura; JUD160570CZ Komp 6/2009 - 35 prejudikatura; JUD196574CZ 1 As 22/2011 - 64 prejudikatura; JUD237253CZ 4 Ans 2/2013 - 52 prejudikatura; JUD416776CZ 6 As 282/2018 - 46 prejudikatura; JUD495140CZ 4 As 155/2020 - 42 prejudikatura; JUD495147CZ 10 As 244/2020 - 40 prejudikatura;

4231/2021 Pandemický zákon: platnost změny mimořádného opatření po jeho zrušení

Datum: 28.06.2021 · Sbírkové č.: 4231/2021 · Sp. zn.: 4 Ao 4 /2021 - 25 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2021 · Strana: 893 · Vztah k předpisu: 94/2021 Sb.: §2; JUD561364CZ 6 As 114/2020 - 63 prejudikatura;

4232/2021 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; Rozšířený senát: škola jako původce nezákonného zásahu; krizová opatření vlády; účinky bezprostředně plynoucí z právního předpisu

Datum: 30.06.2021 · Sbírkové č.: 4232/2021 · Sp. zn.: 9 As 264/2020 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2021 · Strana: 894 · Vztah k předpisu: 240/2000 Sb.; 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §83; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura; JUD483487CZ Pl. ÚS 106/20 - 1 prejudikatura; JUD202706CZ 1 As 53/2011 - 109 prejudikatura; JUD216911CZ 1 As 35/2012 - 40 prejudikatura; JUD284428CZ 7 Afs 11/2014 - 47 prejudikatura; JUD429714CZ 8 As 80/2019 - 30 prejudikatura; JUD452069CZ 5 As 138/2020 - 80 prejudikatura; JUD531691CZ 10 As 391/2020 - 65 prejudikatura;

4233/2021 Policie České republiky: použití pout

Datum: 30.06.2021 · Sbírkové č.: 4233/2021 · Sp. zn.: 8 As 180/2019 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2021 · Strana: 916 · Vztah k předpisu: 273/2008 Sb.: §53; 273/2008 Sb.: §54;

4234/2021 Důchodové pojištění: nevyplacená část důchodu; trvající zásah; Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; běh lhůty pro podání žaloby

Datum: 17.06.2021 · Sbírkové č.: 4234/2021 · Sp. zn.: 4 Ads 348/2020 - 18 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2021 · Strana: 920 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §63; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura;

4235/2021 Rozšířený senát: podjatost soudce

Datum: 03.02.2021 · Sbírkové č.: 4235/2021 · Sp. zn.: Nao 173/2020 - 119 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 9/2021 · Strana: 922 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §8 odst.1; JUD32329CZ II. ÚS 105/01 prejudikatura; JUD33122CZ I. ÚS 370/04 prejudikatura; JUD31228CZ III. ÚS 232/95 prejudikatura; JUD334975CZ 2 As 96/2015 - 59 prejudikatura; JUD387264CZ 2 Azs 340/2017 - 72 prejudikatura; JUD442752CZ 5 Ads 228/2019 - 81 prejudikatura;

4236/2021 Mezinárodní ochrana: řízení o žádosti o prodloužení doplňkové ochrany

Datum: 23.06.2021 · Sbírkové č.: 4236/2021 · Sp. zn.: 8 Azs 50/2021 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2021 · Strana: 933 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §25 písm.d); JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39 prejudikatura; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87 prejudikatura;

4237/2021 Prodej v maloobchodě: online prodej prostřednictvím e-shopu, zákaz prodeje, prodejní plocha

Datum: 12.07.2021 · Sbírkové č.: 4237/2021 · Sp. zn.: 4 As 349/2020 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2021 · Strana: 939 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §1820; 223/2016 Sb.: §1 odst.3 písm.a); 223/2016 Sb.: §1 odst.1; JUD418289CZ Pl. ÚS 37/16 - 1 prejudikatura; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54 prejudikatura; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54 prejudikatura; JUD48616CZ 2 As 88/2006 - 56 prejudikatura; JUD195251CZ 1 As 33/2011 - 58 prejudikatura; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154 prejudikatura;

4238/2021 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: výpočet výše výsluhových nároků; výsluhový příspěvek; činná záloha z důvodů služby u mezinárodní organizace

Datum: 12.07.2021 · Sbírkové č.: 4238/2021 · Sp. zn.: 4 As 11/2021 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 9/2021 · Strana: 953 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §124 odst.10; 361/2003 Sb.: §158; 361/2003 Sb.: §166; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116 prejudikatura; JUD251698CZ 6 Ads 99/2013 - 18 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.