Vydání 7/2021

Číslo: 7/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4193/2021 - 4209/2021

Obsah vydání 7/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4193/2021 Služební poměr: rozvržení doby služby

Datum: 09.02.2021 · Sbírkové č.: 4193/2021 · Sp. zn.: 65 A 74/2020 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc · Vydání: 7/2021 · Strana: 646 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.: §53 odst.1; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86 prejudikatura;

4194/2021 Stavební řízení: koncentrace řízení; potvrzení nebo změna závazného stanoviska dotčeného orgánu

Datum: 18.02.2021 · Sbírkové č.: 4194/2021 · Sp. zn.: 30 A 15/2019 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 7/2021 · Strana: 648 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §82 odst.4; 500/2004 Sb.: §149 odst.5; 183/2006 Sb.: §112 odst.2; 183/2006 Sb.: §114 odst.2; JUD184498CZ 5 As 56/2009 - 63 prejudikatura; JUD424265CZ 48 A 118/2016 - 200 prejudikatura; JUD430203CZ 9 As 140/2019 - 22;

4195/2021 Důchodové pojištění: příčinná souvislost mezi pracovním úrazem a invaliditou

Datum: 16.03.2021 · Sbírkové č.: 4195/2021 · Sp. zn.: 49 Ad 30/2020 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7/2021 · Strana: 652 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §38 písm.b) od 1.1.2018; JUD103457CZ I. ÚS 312/05 - 1; JUD12003CZ 4Co 172/61; JUD2305CZ Tzv 45/79; JUD2423CZ 5 Tz 66/80; JUD4520CZ 5 To 21/93; JUD37995CZ 21 Cdo 300/2001; JUD98919CZ 25 Cdo 915/2005; JUD102581CZ 25 Cdo 3334/2006; JUD181724CZ 25 Cdo 3585/2007; JUD281806CZ 25 Cdo 1222/2012; JUD360424CZ 25 Cdo 3285/2015; JUD413678CZ 25 Cdo 2999/2018;

4196/2021 Ochrana spotřebitele: prodej prostřednictvím e-shopu; nekalá obchodní praktika

Datum: 24.03.2021 · Sbírkové č.: 4196/2021 · Sp. zn.: 15 A 8/2019 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2021 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §4 odst.1; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD218129CZ III. ÚS 3122/09 - 1; JUD250481CZ I. ÚS 162/13 - 1; JUD308698CZ IV. ÚS 750/14 - 1; JUD373326CZ II. ÚS 4085/17 - 1 prejudikatura; JUD139113CZ C-106/89; JUD162228CZ 5 Afs 68/2009 - 113 prejudikatura; JUD277849CZ 7 As 110/2014 - 52; JUD327009CZ 9 Azs 95/2016 - 29 prejudikatura;

4197/2021 Právo na informace: povinný subjekt; veřejná instituce

Datum: 22.04.2021 · Sbírkové č.: 4197/2021 · Sp. zn.: 2 As 72/2020 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 664 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1; JUD33615CZ Pl. ÚS 66/04 prejudikatura; JUD34667CZ I. ÚS 260/06 prejudikatura; JUD215379CZ I. ÚS 330/12 - 1; JUD260692CZ III. ÚS 1705/13 - 1; JUD353712CZ IV. ÚS 1146/16 - 2 prejudikatura; JUD371112CZ I. ÚS 1262/17 - 1; JUD414983CZ Pl. ÚS 32/17 - 1 prejudikatura; JUD421148CZ II. ÚS 618/18 - 3 prejudikatura; JUD423729CZ I. ÚS 4158/18 - 1; JUD185090CZ 2 Ans 7/2010 - 175 prejudikatura; JUD224240CZ 9 As 121/2011 - 111; JUD231920CZ 4 As 82/2012 - 90; JUD320933CZ 2 As 155/2015 - 84 prejudikatura; JUD383336CZ 10 As 239/2017 - 71; JUD434393CZ 3 As 254/2017 - 43; JUD386398CZ 4 As 132/2018 - 59; JUD416776CZ 6 As 282/2018 - 46; JUD442641CZ 8 As 145/2018 - 61; JUD449330CZ 14 A 146/2019 - 27;

4198/2021 Pandemický zákon: předchozí zrušení mimořádného opatření na základě soudního přezkumu; chybějící předmět řízení

Datum: 27.04.2021 · Sbírkové č.: 4198/2021 · Sp. zn.: 6 Ao 10/2021 - 35 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 679 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 94/2021 Sb.: §13 odst.4; JUD150551CZ 3 Ao 5/2007 - 85; JUD222851CZ 8 Ao 6/2010 - 98; JUD531615CZ 6 Ao 11/2021 - 48; JUD561368CZ 8 Ao 1/2021 - 133;

4199/2021 Rozhodnutí správního orgánu: oprávnění pověřeného předsedy; uložení výtky soudci

Datum: 29.04.2021 · Sbírkové č.: 4199/2021 · Sp. zn.: 7 As 1/2020 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 680 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §88a; JUD103498CZ IV. ÚS 1133/07 - 1 prejudikatura; JUD345869CZ 16 Kss 4/2016 - 109; JUD438999CZ 15 A 56/2017 - 165; JUD437631CZ 12 Ksz 6/2019 - 110; JUD440376CZ 16 Kss 4/2019 - 70;

4200/2021 Pandemický zákon: zjevně neopodstatněný návrh na zrušení mimořádného opatření

Datum: 22.04.2021 · Sbírkové č.: 4200/2021 · Sp. zn.: 2 Ao 1/2021 - 19 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 684 · Vztah k předpisu: 94/2021 Sb.: §13 odst.3; JUD30794CZ 5 Afs 151/2004 - 73 prejudikatura; JUD31002CZ 4 Ads 19/2005 - 105 prejudikatura; JUD107205CZ 7 Afs 102/2007 - 72; JUD141336CZ 9 As 97/2007 - 29; JUD243057CZ 1 As 101/2013 - 23; JUD244662CZ 1 As 100/2013 - 16; JUD450056CZ 2 Ads 149/2020 - 19;

4201/2021 Správní řízení: přezkum závazného stanoviska dotčeného orgánu

Datum: 16.03.2021 · Sbírkové č.: 4201/2021 · Sp. zn.: 5 As 168/2018 - 107 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 687 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §4 odst.4; 500/2004 Sb.: §7; 500/2004 Sb.: §149 odst.8; JUD34459CZ 7 As 40/2003 - 61; JUD102347CZ 4 As 37/2005 - 83; JUD158052CZ 9 As 21/2009 - 150 prejudikatura; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113; JUD182267CZ 7 As 21/2010 - 232 prejudikatura; JUD253166CZ 4 As 42/2014 - 69; JUD282837CZ 4 As 241/2014 - 30 prejudikatura; JUD307332CZ 10 As 97/2014 - 127; JUD316701CZ 3 As 69/2015 - 78; JUD348238CZ 6 As 277/2016 - 40; JUD353476CZ 4 As 49/2017 - 32; JUD374167CZ 10 A 188/2017 - 139; JUD382581CZ 5 As 182/2017 - 68; JUD434218CZ 4 As 3/2018 - 50; JUD435943CZ 2 As 8/2018 - 63; JUD436814CZ 4 As 3/2018 - 58; JUD525201CZ 2 As 8/2018 - 76 prejudikatura; JUD430203CZ 9 As 140/2019 - 22;

4202/2021 Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně; úročení úroků (anatocismus) v daňovém právu

Datum: 06.05.2021 · Sbírkové č.: 4202/2021 · Sp. zn.: 10 Afs 382/2020 - 51 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 697 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §254 odst.3; 280/2009 Sb.: §254 odst.1; JUD26920CZ 35 Odo 101/2002; JUD26649CZ 10 T 120/2004 prejudikatura; JUD158094CZ 1 Afs 80/2009 - 45 prejudikatura; JUD268537CZ 7 Afs 94/2014 - 53 prejudikatura; JUD311958CZ 52 Af 8/2014 - 80; JUD316672CZ 3 As 113/2014 - 47 prejudikatura; JUD359703CZ 5 Afs 27/2017 - 45 prejudikatura; JUD362605CZ 2 Afs 148/2017 - 36; JUD362619CZ 9 Afs 286/2017 - 26 prejudikatura; JUD388732CZ 3 Afs 12/2017 - 51; JUD383431CZ 8 Afs 85/2018 - 40; JUD386551CZ 6 Afs 232/2018 - 32; JUD467971CZ 5 Afs 201/2018 - 37;

4203/2021 Pandemický zákon: předchozí souhlas vlády; pojmy "zákaz", "omezení" a "stanovení podmínek"; veřejné a soukromé akce; právo shromažďovací; zákaz či omezení forem náboženského projevu

Datum: 22.04.2021 · Sbírkové č.: 4203/2021 · Sp. zn.: 6 Ao 11/2021 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 703 · Vztah k předpisu: 84/1990 Sb.; 2/1993 Sb.: čl.16 odst.1; 94/2021 Sb.: §2; 94/2021 Sb.: §3 odst.4; JUD33492CZ I. ÚS 453/03 prejudikatura; JUD285280CZ II. ÚS 164/15 - 1 prejudikatura; JUD349067CZ Pl. ÚS 3/15 - 1 prejudikatura; JUD340519CZ II. ÚS 934/16 - 1 prejudikatura; JUD467831CZ Pl. ÚS 102/20 - 1; JUD31249CZ Pl. ÚS 35/95 prejudikatura; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120 prejudikatura; JUD167464CZ 8 Ao 2/2010 - 644 prejudikatura; JUD202857CZ 2 Afs 12/2011 - 98; JUD510402CZ 4 As 301/2020 - 147; JUD561364CZ 6 As 114/2020 - 63; JUD561368CZ 8 Ao 1/2021 - 133;

4204/2021 Pandemický zákon: testování ve školách; svobodný a informovaný souhlas s podstoupením testu; osobní přítomnost na prezenční výuce; právo na vzdělání

Datum: 06.05.2021 · Sbírkové č.: 4204/2021 · Sp. zn.: 5 Ao 1/2021 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 719 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.7; 2/1993 Sb.: čl.33; 258/2000 Sb.: §69 odst.1 písm.i); 258/2000 Sb.: §69 odst.2; 258/2000 Sb.: §80 odst.1 písm.g); JUD34614CZ Pl. ÚS 61/04; JUD105756CZ Pl. ÚS 83/06 - 1 prejudikatura; JUD132365CZ Pl. ÚS 1/08 - 1 prejudikatura; JUD190509CZ II. ÚS 2446/10 - 1; JUD282605CZ Pl. ÚS 16/14 - 1 prejudikatura; JUD426128CZ Pl. ÚS 34/17 - 1 prejudikatura; JUD132937CZ 6 As 70/2007 - 104 prejudikatura; JUD198101CZ 6 Ao 7/2010 - 73; JUD202857CZ 2 Afs 12/2011 - 98; JUD529289CZ 11 A 127/2020 - 89; JUD561364CZ 6 As 114/2020 - 63; JUD510886CZ 6 Ao 1/2021 - 323; JUD560237CZ 6 Ao 2/2021 - 160; JUD561368CZ 8 Ao 1/2021 - 133;

4205/2021 Kompetenční spory: nerespektování závazného právního názoru zvláštního senátu; opětovné popření pravomoci

Datum: 20.04.2021 · Sbírkové č.: 4205/2021 · Sp. zn.: Konf 29/2019 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7/2021 · Strana: 734 · Vztah k předpisu: 131/2002 Sb.: §5 odst.3; JUD315588CZ II. ÚS 1955/15 - 1 prejudikatura; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86 prejudikatura; JUD246005CZ Konf 55/2012 - 21; JUD303460CZ 10 A 151/2012 - 92; JUD321131CZ Konf 10/2015 - 11; JUD328153CZ Konf 9/2015 - 10; JUD329306CZ 9 As 25/2015 - 52; JUD359737CZ 4 As 107/2017 - 30; JUD378597CZ 28 Cdo 5101/2017; JUD377136CZ Konf 9/2018 - 8; JUD436740CZ Konf 10/2019 - 14; JUD447513CZ Konf 4/2019 - 60;

4206/2021 Řízení před soudem: podjatost soudce

Datum: 25.05.2021 · Sbírkové č.: 4206/2021 · Sp. zn.: Nao 99/2021 - 49 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 745 · Vztah k předpisu: 6/2002 Sb.: §30 odst.2; 6/2002 Sb.: §88a; 6/2002 Sb.: §119 odst.2; 6/2002 Sb.: §121 odst.1; 6/2002 Sb.: §121 odst.3; JUD32329CZ II. ÚS 105/01 prejudikatura; JUD33656CZ Pl. ÚS 18/06 prejudikatura; JUD31360CZ I. ÚS 167/94 prejudikatura; JUD31228CZ III. ÚS 232/95 prejudikatura; JUD41923CZ 4 As 14/2004 - 70; JUD186357CZ Nao 46/2010 - 78 prejudikatura; JUD385044CZ Nao 2/2010 - 91; JUD248469CZ Nao 86/2014 - 15; JUD306403CZ Nao 135/2015 - 59; JUD416189CZ Nao 19/2019 - 17; JUD443481CZ Nad 8/2019 - 65; JUD455390CZ Nad 8/2019 - 65 prejudikatura; JUD446590CZ Nao 68/2020 - 55; JUD481098CZ Nao 180/2020 - 23; JUD495573CZ Nao 14/2021 - 22;

4207/2021 Stavební zákon: stožár pro vlajky; účel stavby

Datum: 11.05.2021 · Sbírkové č.: 4207/2021 · Sp. zn.: 1 As 253/2020 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 750 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §79 odst.2 písm.b) do 31.12.2012; 183/2006 Sb.: §79 odst.1 do 31.12.2012; JUD329350CZ 10 A 182/2012 - 59 prejudikatura; JUD419127CZ 29 A 197/2016 - 80; JUD452507CZ 8 A 222/2016 - 74; JUD561358CZ 6 As 108/2019 - 39;

4208/2021 Veřejné opatrovnictví: výkon funkce veřejného opatrovníka obcí; Řízení před soudem: kompetenční žaloba

Datum: 06.05.2021 · Sbírkové č.: 4208/2021 · Sp. zn.: Komp 3/2018 - 87 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2021 · Strana: 754 · Vztah k předpisu: 89/2012 Sb.: §471 odst.3 do 19.6.2018; JUD339654CZ Pl. ÚS 3/14 - 1 prejudikatura; JUD330642CZ I. ÚS 2936/15 - 2 prejudikatura; JUD317670CZ II. ÚS 29/16 - 1; JUD342937CZ 30 Cdo 4910/2015; JUD337662CZ 21 Cdo 1288/2016; 21 Cdo 1295/2016; 21 Cdo 1296; JUD356353CZ 9 As 109/2017 - 37 prejudikatura; JUD376656CZ 2 As 418/2017 - 38;

4209/2021 Rozšířený senát: usnesení o neosvobození od soudního poplatku; kasační stížnost proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku

Datum: 25.05.2021 · Sbírkové č.: 4209/2021 · Sp. zn.: Ars 3/2019 - 43 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2021 · Strana: 760 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.3; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.e); 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.b); 150/2002 Sb.: §120; JUD37819CZ IV. ÚS 613/06 - 1 prejudikatura; JUD151533CZ IV. ÚS 2170/08; JUD161781CZ I. ÚS 1439/09 - 1 prejudikatura; JUD40426CZ 6 Ads 42/2003 - 79; JUD30701CZ 2 Afs 132/2004 - 91; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54 prejudikatura; JUD37936CZ 1 As 27/2005 - 87 potvrzeno; JUD39182CZ 1 As 23/2005 - 146; JUD50973CZ 8 As 56/2006 - 45; JUD133877CZ 4 Ans 5/2008 - 65; JUD156820CZ 6 Ads 113/2009 - 43 potvrzeno; JUD202964CZ 8 As 65/2010 - 106 potvrzeno; JUD196504CZ 1 As 34/2011 - 70; JUD252456CZ 3 As 125/2012 - 43 potvrzeno; JUD233936CZ 4 As 14/2013 - 17; JUD238760CZ 29 Cdo 1301/2013 prejudikatura; JUD245926CZ 1 As 138/2013 - 10 potvrzeno; JUD260556CZ 5 As 109/2014 - 10; JUD262445CZ 3 As 132/2014 - 11 potvrzeno; JUD280992CZ 9 As 262/2014 - 13 potvrzeno; JUD306467CZ 1 As 196/2014 - 19 prejudikatura; JUD286866CZ 7 As 118/2015 - 18 potvrzeno; JUD316729CZ 8 As 145/2015 - 12; JUD319526CZ 6 As 2/2015 - 128; JUD333142CZ 3 As 253/2015 - 199; JUD331685CZ 8 As 124/2016 - 25; JUD334941CZ 5 As 120/2016 - 32; JUD378066CZ 1 As 193/2018 - 17; JUD386562CZ 8 As 198/2018 - 17 prejudikatura; JUD416903CZ 1 Azs 411/2018 - 37 potvrzeno; JUD424978CZ Ars 2/2019 - 14; JUD441283CZ 10 Afs 304/2019 - 39; JUD464866CZ 8 As 120/2020 - 41; JUD495142CZ 8 As 120/2020 - 41 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.