Vydání 2/2021

Číslo: 2/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4120/2021 - 4133/2021

Obsah vydání 2/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4120/2021 Územní samospráva: pravomoc zastupitelstva a rady obce; obecní dělba moci

Datum: 20.10.2020 · Sbírkové č.: 4120/2021 · Sp. zn.: 31 A 274/2017 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 2/2021 · Strana: 140 · Vztah k předpisu: 128/2000 Sb.: §84 odst.4; 128/2000 Sb.: §102 odst.2 písm.b); JUD158018CZ II. ÚS 2048/09 prejudikatura; JUD354399CZ Pl. ÚS 2/17 - 1 prejudikatura;

4121/2021 Mezinárodní ochrana: posuzování podmínek v zemi původu; vnitřní přesídlení; možnost využití vnitrostátní ochrany

Datum: 16.10.2020 · Sbírkové č.: 4121/2021 · Sp. zn.: 5 Azs 73/2019 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 146 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.7; 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §14a; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67 prejudikatura; JUD452065CZ 5 Azs 105/2018 - 46 prejudikatura;

4122/2021 Opatření obecné povahy: vyhlášení výběrového řízení dle zákona o elektronických komunikacích

Datum: 12.11.2020 · Sbírkové č.: 4122/2021 · Sp. zn.: 1 As 375/2020 - 88 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 158 · Vztah k předpisu: 127/2005 Sb.: §21; JUD142835CZ Pl. ÚS 14/07 prejudikatura; JUD148522CZ IV. ÚS 2239/07 prejudikatura; JUD212428CZ Pl. ÚS 19/11 - 1 prejudikatura; JUD277321CZ 97/11 prejudikatura; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura; JUD30427CZ 5 A 41/2001 - 28 prejudikatura; JUD30765CZ 2 Afs 98/2004 - 65 prejudikatura; JUD40709CZ 1 Afs 129/2004 - 76 prejudikatura; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98 prejudikatura; JUD107163CZ 3 As 13/2007 - 75 prejudikatura; JUD149272CZ 1 As 79/2008 - 128 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113 prejudikatura; JUD193069CZ 8 Ao 7/2010 - 65 prejudikatura; JUD251725CZ 4 As 157/2013 - 33 prejudikatura; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura; JUD439174CZ 1 Afs 458/2018 - 42 prejudikatura; JUD442753CZ 7 As 310/2018 - 47 prejudikatura; JUD442732CZ 10 Afs 304/2019 - 39 prejudikatura; JUD442750CZ 10 As 274/2019 - 67 prejudikatura;

4123/2021 Daňové řízení: ochrana před nečinností; (ne)vyčerpání prostředků k nápravě v daňovém řízení

Datum: 05.11.2020 · Sbírkové č.: 4123/2021 · Sp. zn.: 7 Afs 198/2020 - 20 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 172 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §82; 280/2009 Sb.: §38 k 25.6.2018; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110 prejudikatura; JUD40709CZ 1 Afs 129/2004 - 76 prejudikatura; JUD362668CZ 1 Afs 58/2017 - 42 prejudikatura;

4124/2021 Řízení před soudem: formát přílohy datové zprávy; blanketní žaloba; zachování lhůty k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

Datum: 25.11.2020 · Sbírkové č.: 4124/2021 · Sp. zn.: 6 Afs 206/2020 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 177 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §37 odst.5; JUD32439CZ II. ÚS 618/01 prejudikatura; JUD33434CZ IV. ÚS 281/04 prejudikatura; JUD240501CZ II. ÚS 3042/12 - 1 prejudikatura; JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56 prejudikatura; JUD370284CZ 3 Azs 66/2017 - 31 prejudikatura;

4125/2021 Odpady: povolení podle zákona o odpadech k zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů; zkušební provoz

Datum: 18.11.2020 · Sbírkové č.: 4125/2021 · Sp. zn.: 8 As 103/2019 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 180 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.; 183/2006 Sb.: §124; JUD34444CZ 7 As 29/2003 - 78 prejudikatura; JUD308233CZ 2 As 37/2015 - 46 prejudikatura;

4126/2021 Daň z příjmu: dohodovací řízení dle smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Datum: 04.12.2020 · Sbírkové č.: 4126/2021 · Sp. zn.: 5 Afs 468/2019 - 65 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 184 · Vztah k předpisu: 18/1984 Sb.: čl.25; 150/2002 Sb.: §82; JUD30813CZ 2 Aps 3/2004 - 42 prejudikatura; JUD37875CZ 3 Ads 88/2006 - 72 prejudikatura; JUD103415CZ 6 As 55/2006 - 96 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD286857CZ 2 Afs 234/2014 - 43 prejudikatura; JUD380576CZ 1 Afs 292/2017 - 37 prejudikatura;

4127/2021 Vojáci z povolání: povaha nároku na náhradu nemajetkové újmy pozůstalých; analogická aplikace zákoníku práce; osvobození od soudního poplatku

Datum: 02.12.2020 · Sbírkové č.: 4127/2021 · Sp. zn.: 8 As 319/2018 - 59 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 190 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.d) k 5,8.2014; 221/1999 Sb.: §2 odst.2; 221/1999 Sb.: §145; 221/1999 Sb.: §146; 150/2002 Sb.: §9 k 5.8.2014; JUD105756CZ Pl. ÚS 83/06 - 1 prejudikatura; JUD142236CZ I. ÚS 1919/08 prejudikatura; JUD157960CZ I. ÚS 3109/08 - 1 prejudikatura; JUD316734CZ I. ÚS 173/13 - 1 prejudikatura; JUD381916CZ Pl. ÚS 24/17 - 1 prejudikatura; JUD447324CZ I. ÚS 3937/18 - 1; JUD449676CZ Pl. ÚS 1/19 - 1; JUD904CZ 3 Cz 58/68 prejudikatura; JUD30509CZ 6 As 29/2003 - 97 prejudikatura; JUD30708CZ Konf 51/2004 - 9 prejudikatura; JUD87106CZ 25 Cdo 254/2004; JUD98919CZ 25 Cdo 915/2005; JUD48616CZ 2 As 88/2006 - 56 prejudikatura; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87 prejudikatura; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116 prejudikatura; JUD159920CZ 1 As 84/2009 - 77; JUD204329CZ 9 As 47/2011 - 105; JUD227954CZ 28 Cdo 2490/2012; JUD240220CZ 6 Ads 19/2013 - 35 prejudikatura; JUD246336CZ 21 Cdo 2766/2013; JUD258501CZ 25 Cdo 1628/2013; JUD324991CZ 21 Cdo 4394/2014; JUD383191CZ 5 Ad 20/2014 - 33; JUD317074CZ 6 As 75/2015 - 17 prejudikatura; JUD321131CZ Konf 10/2015 - 11; JUD330105CZ 9 As 69/2016 - 31 prejudikatura; JUD347093CZ 21 Cdo 630/2016; JUD375901CZ 21 Cdo 5948/2017 prejudikatura; JUD448292CZ 3 As 124/2017 - 31 prejudikatura; JUD378028CZ 7 Ads 89/2018 - 23; JUD500263CZ 8 As 319/2018 - 59; JUD433768CZ 25 Cdo 2468/2019; JUD455929CZ 25 Cdo 978/2019;

4128/2021 Hospodářská soutěž: předběžné prošetření věci; prošetřovaný subjekt

Datum: 26.11.2020 · Sbírkové č.: 4128/2021 · Sp. zn.: 1 As 52/2020 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §20 odst.3; 143/2001 Sb.: §20 odst.1 písm.a); JUD37896CZ C-41/90 prejudikatura; JUD204928CZ 5 Aps 4/2011 - 326 prejudikatura; JUD316964CZ 9 As 231/2015 - 64 prejudikatura;

4129/2021 Stavební právo: vnitroblok; odstupová vzdálenost stavby od hranice pozemku; terénní úpravy

Datum: 24.09.2020 · Sbírkové č.: 4129/2021 · Sp. zn.: 1 As 297/2019 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 206 · Vztah k předpisu: 501/2006 Sb.: §25; JUD156256CZ 7 As 48/2009 - 79 prejudikatura; JUD227285CZ 7 As 120/2012 - 40 prejudikatura; JUD277764CZ 6 As 207/2014 - 36; JUD345751CZ 10 As 252/2015 - 77; JUD372700CZ 10 As 325/2017 - 41; JUD432468CZ 29 A 213/2018 - 216;

4130/2021 Pobyt cizinců: rozhodnutí o "přezajištění"

Datum: 27.10.2020 · Sbírkové č.: 4130/2021 · Sp. zn.: 8 Azs 158/2020 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §125 odst.6 k 30.6.2020; 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.a); JUD414527CZ Pl. ÚS 41/17 - 1 prejudikatura; JUD47238CZ 7 Azs 101/2005 - 46 prejudikatura; JUD316704CZ 10 As 229/2014 - 41 prejudikatura; JUD316571CZ 9 Ads 147/2015 - 24; JUD362730CZ 5 As 165/2016 - 96; JUD362725CZ 6 Azs 320/2017 - 20 prejudikatura; JUD381104CZ 9 As 218/2018 - 72; JUD386624CZ 9 Azs 182/2018 - 21; JUD416284CZ 5 As 42/2018 - 72; JUD430234CZ 2 Azs 330/2018 - 30 prejudikatura; JUD430175CZ 8 Azs 205/2019 - 22 prejudikatura; JUD446547CZ 9 Azs 366/2019 - 20 prejudikatura; JUD456768CZ 10 Azs 71/2020 - 44; 12007P/TXT (EU): čl.6; 12007P/TXT (EU): čl.47; 32008L0115 (EU): čl.15;

4131/2021 Řízení před soudem: žaloba k ochraně veřejného zájmu; vyčerpání řádných opravných prostředků

Datum: 24.11.2020 · Sbírkové č.: 4131/2021 · Sp. zn.: 2 As 184/2019 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 215 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §66 odst.3; 150/2002 Sb.: §66 odst.2; JUD251725CZ 4 As 157/2013 - 33 prejudikatura; JUD267532CZ 1 As 98/2014 - 39; JUD306292CZ 2 As 103/2015 - 128 prejudikatura;

4132/2021 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; výhrada veřejného pořádku; povinnost opustit území

Datum: 21.12.2020 · Sbírkové č.: 4132/2021 · Sp. zn.: 5 Azs 432/2019 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 216 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §50a; 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.a); JUD164648CZ 3 Azs 4/2010 - 105; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151 prejudikatura; JUD452070CZ 5 Azs 220/2019 - 33 prejudikatura; 62017CJ0240 (EU) prejudikatura; 62018CJ0380 (EU) prejudikatura; 32016R0399 (EU);

4133/2021 Přestupky: adhezní řízení; zánik odpovědnosti za přestupek

Datum: 11.12.2020 · Sbírkové č.: 4133/2021 · Sp. zn.: 5 As 27/2020 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 2/2021 · Strana: 223 · Vztah k předpisu: 250/2016 Sb.: §30; JUD104357CZ 2 As 46/2006 - 100 prejudikatura; JUD149027CZ 1 As 96/2008 - 115; JUD246761CZ 30 Cdo 2715/2013; JUD256602CZ 9 As 125/2013 - 43; JUD282866CZ 30 Cdo 2715/2013; JUD334034CZ 30 Cdo 987/2015 prejudikatura; JUD359110CZ 30 Cdo 987/2015; JUD353852CZ 25 Cdo 1689/2017 prejudikatura; JUD358423CZ 2 As 101/2017 - 46; JUD439997CZ 54 A 1/2019 - 32;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.