Vydání 11/2020

Číslo: 11/2020 · Ročník: XVIII · Rozhodnutí č: 4079/2020 - 4091/2020

Obsah vydání 11/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4079/2020 Územní plánování: ochrana zemědělského půdního fondu; odůvodnění stanoviska

Datum: 12.03.2020 · Sbírkové č.: 4079/2020 · Sp. zn.: 43 A 15/2019 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 11/2020 · Strana: 770 · Vztah k předpisu: 334/1992 Sb.: §5 odst.2; 183/2006 Sb.: §4 odst.2 písm.b); JUD192168CZ 1 Ao 2/2010 - 185 prejudikatura; JUD240080CZ 1 Aos 1/2013 - 85 prejudikatura;

4080/2020 Pomoc v hmotné nouzi: započítání příspěvku na péči do životního a existenčního minima; důkazní břemeno

Datum: 10.07.2020 · Sbírkové č.: 4080/2020 · Sp. zn.: 49 Ad 26/2019 - 18 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 11/2020 · Strana: 773 · Vztah k předpisu: 110/2006 Sb.: §4; 110/2006 Sb.: §7 odst.2 písm.h); 110/2006 Sb.: §7 odst.2 písm.m); JUD174997CZ 6 Ads 166/2009 - 60 prejudikatura;

4081/2020 Správní řízení: zastoupení v disciplinárním řízení; pojem "právní zástupce"

Datum: 01.07.2020 · Sbírkové č.: 4081/2020 · Sp. zn.: 29 Ad 5/2018 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2020 · Strana: 780 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §9;

4082/2020 Daň z příjmu fyzických osob: zamezení dvojího zdanění; zaměstnání na palubě plavidla vnitrozemské vodní dopravy

Datum: 08.07.2020 · Sbírkové č.: 4082/2020 · Sp. zn.: 15 Af 125/2017 - 35 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 11/2020 · Strana: 784 · Vztah k předpisu: 138/1974 Sb.: čl.16 odst.3; JUD108239CZ 9 Afs 128/2007 - 49 prejudikatura;

4083/2020 Pobyt cizinců: žádost o zaměstnaneckou kartu; zajištění způsobu využití pracovní síly; nutnost zjištění způsobu výkonu práce

Datum: 30.07.2020 · Sbírkové č.: 4083/2020 · Sp. zn.: 2 Azs 344/2018 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2020 · Strana: 792 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §42g odst.2;

4084/2020 Azyl: postavení "light" uprchlíka; pojem "bezpečnost státu"; zvlášť závažný zločin

Datum: 23.04.2020 · Sbírkové č.: 4084/2020 · Sp. zn.: 5 Azs 189/2015 - 127 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2020 · Strana: 796 · Vztah k předpisu: 208/1993 Sb.; 325/1999 Sb.: §17 odst.1 písm.j); JUD326426CZ C-443/14, C-444/14 prejudikatura; JUD434454CZ C-391/16, C-77/17, C-78/17 prejudikatura; JUD341671CZ 6 Azs 309/2016 - 28 prejudikatura; JUD342635CZ 1 Azs 216/2016 - 41 prejudikatura; 32011L0095 (EU): čl.2 písm.d);

4085/2020 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění; důvody znemožňující vycestování cizince

Datum: 26.08.2020 · Sbírkové č.: 4085/2020 · Sp. zn.: 1 Azs 495/2019 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2020 · Strana: 816 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.3; 326/1999 Sb.: §179; JUD208095CZ 7 As 79/2010 - 150 prejudikatura; JUD229445CZ 9 As 111/2012 - 34 prejudikatura; JUD442743CZ 6 Azs 170/2019 - 50 prejudikatura;

4086/2020 Řízení před správním orgánem: přerušení řízení; lhůta pro vydání rozhodnutí o opatření proti nečinnosti

Datum: 22.07.2020 · Sbírkové č.: 4086/2020 · Sp. zn.: 1 Azs 200/2020 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2020 · Strana: 821 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §79 odst.1; 500/2004 Sb.: §80 odst.3; JUD449681CZ Pl. ÚS 25/19 - 1 prejudikatura; JUD233049CZ 5 Ans 4/2012 - 20 prejudikatura; JUD247091CZ 7 Ans 10/2012 - 46 prejudikatura; JUD253154CZ 8 Ans 2/2012 - 278 prejudikatura; JUD322694CZ 9 As 226/2015 - 44 prejudikatura;

4087/2020 Územní samospráva: nezařazení bodu do návrhu programu zasedání zastupitelstva není nezákonným zásahem vůči zastupiteli

Datum: 17.09.2020 · Sbírkové č.: 4087/2020 · Sp. zn.: 1 As 193/2020 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2020 · Strana: 826 · Vztah k předpisu: 131/2000 Sb.: §51 odst.2 písm.a); 150/2002 Sb.: §82; JUD32539CZ IV. ÚS 331/02 prejudikatura; JUD247881CZ I. ÚS 115/14 - 1 prejudikatura; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98 prejudikatura; JUD230540CZ 8 Aps 5/2012 - 47 prejudikatura; JUD382480CZ 6 As 48/2018 - 35 prejudikatura;

4088/2020 Státní služba: systemizace a rozsah jejího soudního přezkumu

Datum: 15.09.2020 · Sbírkové č.: 4088/2020 · Sp. zn.: 4 Ads 423/2019 - 70 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2020 · Strana: 831 · Vztah k předpisu: 234/2014 Sb.: §17 do 31.12.2018; 234/2014 Sb.: §19 do 31.12.2018; 234/2014 Sb.: §60 odst.1 písm.a) do 31.12.2018; 234/2014 Sb.: §61 odst.1 písm.c) do 31.12.2018; JUD163419CZ Pl. ÚS 6/07 - 1 prejudikatura; JUD26572CZ 21 Cdo 2204/2003 prejudikatura; JUD225663CZ 21 Cdo 4521/2011 prejudikatura; JUD255550CZ 3 Ads 107/2013 - 36 prejudikatura; JUD432325CZ 8 Ads 301/2018 - 45 prejudikatura;

4089/2020 Daň z příjmů: solidární zvýšení daně

Datum: 19.08.2020 · Sbírkové č.: 4089/2020 · Sp. zn.: 9 Afs 386/2018 - 25 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2020 · Strana: 840 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §16a; JUD30936CZ 2 Afs 42/2005 - 136 prejudikatura; JUD248567CZ 9 Afs 41/2013 - 33 prejudikatura;

4090/2020 Územní plánování: rozsah soudního přezkumu

Datum: 25.09.2020 · Sbírkové č.: 4090/2020 · Sp. zn.: 6 As 151/2019 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2020 · Strana: 845 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §3; 183/2006 Sb.: §25; 183/2006 Sb.: §47 odst.2; 183/2006 Sb.: §47 odst.1; 500/2006 Sb.: §2 odst.1 písm.b);

4091/2020 Správní trestání: promlčecí doba; stanovení výše pokuty procentní sazbou

Datum: 25.09.2020 · Sbírkové č.: 4091/2020 · Sp. zn.: 10 Afs 72/2020 - 76 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2020 · Strana: 850 · Vztah k předpisu: 250/2016 Sb.: §30 písm.a); JUD32490CZ III. ÚS 611/01 prejudikatura; JUD38459CZ II. ÚS 192/05 - 2 prejudikatura; JUD440530CZ Pl. ÚS 15/19 - 1 prejudikatura; JUD448918CZ Pl. ÚS 4/20 - 1 prejudikatura; JUD452083CZ 6 As 221/2019 - 31 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.