Vydání 5/2016

Číslo: 5/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3379/2016 - 3393/2016

Obsah vydání 5/2016

Stáhnout PDF

3379/2016 Správní řízení: zápis změn údajů v registru silničních vozidel; nicotnost rozhodnutí o obnově řízení

Datum: 11.02.2016 · Sbírkové č.: 3379/2016 · Sp. zn.: 9 As 281/2015 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2016 · Strana: 425 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.; 56/2001 Sb.; 500/2004 Sb.: §77 odst.2; 500/2004 Sb.: §100; JUD30886CZ 6 A 76/2001 - 96; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46; JUD132990CZ 8 Afs 78/2006 - 74; JUD149163CZ 1 As 61/2008 - 98; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD248496CZ 3 As 25/2013 - 46;

3380/2016 Řízení před soudem: rozhodnutí bez jednání; návrh na provedení důkazů

Datum: 16.02.2016 · Sbírkové č.: 3380/2016 · Sp. zn.: 7 As 93/2014 - 48 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2016 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §51 odst.1; 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.e); JUD50467CZ 7 Afs 128/2006 - 67; JUD108317CZ 7 As 70/2006 - 195; JUD197967CZ 7 As 25/2011 - 82; JUD262508CZ 7 As 156/2014 - 43; JUD268501CZ 4 Afs 142/2014 - 22; JUD283356CZ 7 As 93/2014 - 29;

3381/2016 Řízení před soudem: přípustnost žaloby proti exekučnímu příkazu správce daně; daňové řízení: námitka; řádný opravný prostředek

Datum: 26.11.2015 · Sbírkové č.: 3381/2016 · Sp. zn.: 7 Afs 131/2015 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2016 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §5; 280/2009 Sb.: §108 odst.1 písm.a); 280/2009 Sb.: §159; 280/2009 Sb.: §178; 280/2009 Sb.: §178 odst.1; JUD30548CZ 1 As 28/2004 - 106; JUD43315CZ 7 Azs 13/2004 - 54; JUD30961CZ 2 Afs 31/2005 - 57; JUD37931CZ 2 As 45/2005 - 65; JUD221100CZ 4 As 57/2012 - 13;

3382/2016 Zájmová samospráva: Komora veterinárních lékařů; disciplinární řízení; vázaná reklama

Datum: 26.11.2015 · Sbírkové č.: 3382/2016 · Sp. zn.: 30 A 106/2013 - 43 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2016 · Strana: 438 · Vztah k předpisu: 381/1991 Sb.: §6 odst.2 písm.a); 500/2004 Sb.; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135;

3383/2016 Služební poměr: výplata služebního příjmu; úrok z prodlení

Datum: 21.01.2016 · Sbírkové č.: 3383/2016 · Sp. zn.: 6 As 75/2015 - 17 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2016 · Strana: 444 · Vztah k předpisu: 361/2003 Sb.; 89/2012 Sb.: §1968; 89/2012 Sb.: §1970; JUD33346CZ Pl. ÚS 21/04; JUD30509CZ 6 As 29/2003 - 97; JUD41152CZ 2 Afs 51/2004 - 57; JUD43683CZ 1 As 25/2005 - 70; JUD48616CZ 2 As 88/2006 - 56; JUD104528CZ 3 Ads 91/2007 - 65; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116; JUD181535CZ 4 Ads 19/2010 - 51; JUD239036CZ 1 As 21/2010 - 65; JUD204329CZ 9 As 47/2011 - 105; JUD240090CZ 6 Ads 9/2013 - 31; JUD240096CZ 4 Ads 11/2013 - 41; JUD243142CZ 3 Ans 4/2013 - 37; JUD251698CZ 6 Ads 99/2013 - 18; JUD260573CZ 6 As 102/2014 - 39; JUD304141CZ 10 A 91/2014 - 33;

3384/2016 Služební poměr: odnětí služební hodnosti

Datum: 10.02.2016 · Sbírkové č.: 3384/2016 · Sp. zn.: 5 As 35/2014 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2016 · Strana: 453 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §50 odst.1 písm.a); 361/2003 Sb.: §186 odst.5; 361/2003 Sb.: §186 odst.7; JUD30379CZ 5 A 121/2002 - 42; JUD40819CZ 1 As 23/2004 - 54; JUD151795CZ 3 Ads 2/2007 - 114; JUD151259CZ 6 Ads 25/2009 - 87; JUD298502CZ 36 Ad 6/2013 - 48;

3385/2016 Vězeňská služba a justiční stráž: pravomoc ministra spravedlnosti odvolat generálního ředitele; vězeňské služby České republiky

Datum: 18.12.2015 · Sbírkové č.: 3385/2016 · Sp. zn.: 10 Ad 17/2015 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2016 · Strana: 461 · Vztah k předpisu: 555/1992 Sb.: §1 odst.2; 361/2003 Sb.: §1 odst.2; 361/2003 Sb.: §2 odst.2; JUD20218CZ 6 A 37/98 - 18; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD107313CZ 3 As 73/2006 - 75; JUD148840CZ 4 As 47/2008 - 97;

3386/2016 Vyvlastnění: rozdíl mezi žádostí podle § 24 odst. 1 a § 26 odst. 1 zákona o vyvlastnění

Datum: 21.01.2016 · Sbírkové č.: 3386/2016 · Sp. zn.: 6 As 153/2015 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2016 · Strana: 472 · Vztah k předpisu: 229/1991 Sb.; 265/1992 Sb.; 139/2002 Sb.; 184/2006 Sb.: §24 odst.1; 184/2006 Sb.: §26 odst.1; JUD308339CZ 22 A 5/2014 - 76;

3387/2016 Mimosoudní rehabilitace: příplatek k důchodu

Datum: 10.12.2015 · Sbírkové č.: 3387/2016 · Sp. zn.: 7 Ads 182/2015 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2016 · Strana: 477 · Vztah k předpisu: 87/1991 Sb.: §18 odst.1; 87/1991 Sb.: §24 odst.4; 155/1995 Sb.: §68; JUD33410CZ I. ÚS 605/03; JUD33512CZ I. ÚS 565/03; JUD33525CZ II. ÚS 290/05; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD32252CZ II. ÚS 187/2000; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52; JUD34553CZ 3 Ads 15/2006 - 49; JUD51573CZ 4 Ads 23/2007 - 37; JUD103208CZ 3 Ads 59/2007 - 36; JUD229442CZ 6 Ads 76/2012 - 63; JUD305106CZ 34 Ad 41/2013 - 41;

3388/2016 Kompetenční spory: kárné žaloby proti exekutorskému kandidátovi, který se v mezidobí stal soudním exekutoremů

Datum: 18.01.2016 · Sbírkové č.: 3388/2016 · Sp. zn.: Konf 23/2015 - 8 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 5/2016 · Strana: 482 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §116 odst.2; 120/2001 Sb.: §119 odst.1 písm.b); 7/2002 Sb.: §2;

3389/2016 Zemědělství: poskytování dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; směnný kurs

Datum: 17.08.2015 · Sbírkové č.: 3389/2016 · Sp. zn.: 11 A 79/2013 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2016 · Strana: 486 · Vztah k předpisu: 75/2007 Sb.; JUD307251CZ 1 Afs 45/2015 - 56; 32005R1698 (EU); 32006R1913 (EU);

3390/2016 Veřejné zakázky: zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění; ochrana výhradních práv; změna smlouvy na plnění veřejné zakázky

Datum: 21.12.2015 · Sbírkové č.: 3390/2016 · Sp. zn.: 30 Af 78/2013 - 148 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2016 · Strana: 492 · Vztah k předpisu: 137/2006 Sb.: §23 odst.4 písm.a); HI1008CZ 30 Af 78/2013 - 148; JUD108311CZ 2 As 34/2006 - 73; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135; JUD105342CZ 7 As 7/2007 - 63; JUD232750CZ 5 Afs 42/2012 - 53; JUD244735CZ 9 Afs 65/2012 - 34; JUD303600CZ 62 Af 95/2013 - 74;

3391/2016 Územní plánování: etapizace

Datum: 10.02.2016 · Sbírkové č.: 3391/2016 · Sp. zn.: 1 As 67/2015 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2016 · Strana: 503 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §19 odst.1 písm.f); 183/2006 Sb.: §49; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD42018CZ 4 Azs 27/2004 - 74; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD183786CZ 4 Ao 3/2010 - 54; JUD187093CZ 1 Ao 5/2010 - 169; JUD303920CZ 79 A 9/2014 - 42; JUD309265CZ 6 As 135/2015 - 79;

3392/2016 Policie České republiky: prokázání totožnosti

Datum: 28.01.2016 · Sbírkové č.: 3392/2016 · Sp. zn.: 10 As 236/2015 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2016 · Strana: 512 · Vztah k předpisu: 273/2008 Sb.: §63 odst.2 písm.b); JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD166750CZ 2 As 25/2010 - 65; JUD204317CZ 1 As 63/2011 - 90; JUD221033CZ 4 Ans 1/2012 - 61; JUD245856CZ 6 Aps 7/2013 - 81; JUD283277CZ 6 As 276/2014 - 61;

3393/2016 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; závazné stanovisko

Datum: 27.01.2016 · Sbírkové č.: 3393/2016 · Sp. zn.: 6 Azs 114/2015 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2016 · Strana: 522 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.c); 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.b); 326/1999 Sb.: §179; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD37879CZ 5 Azs 94/2005 - 52; JUD133950CZ 8 Afs 47/2007 - 90; JUD108118CZ 7 Azs 3/2008 - 64; JUD148992CZ 5 Azs 46/2008 - 71; JUD202188CZ 3 As 4/2010 - 151; JUD230546CZ 8 As 118/2012 - 45; JUD238855CZ 1 As 17/2013 - 50; JUD240333CZ 1 As 50/2013 - 48; JUD248445CZ 3 As 120/2013 - 30; JUD248470CZ 2 As 69/2013 - 35; JUD248540CZ 8 As 109/2013 - 34; JUD279915CZ 8 Azs 110/2014 - 53; JUD280842CZ 1 Azs 140/2014 - 42; JUD283455CZ 1 Azs 174/2014 - 41; JUD284363CZ 5 Azs 6/2015 - 31;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.