Vydání 1/2016

Číslo: 1/2016 · Ročník: XIV · Rozhodnutí č: 3318/2016 - 3330/2016

Obsah vydání 1/2016

Stáhnout PDF

3318/2016 Správní trestání: omezení plateb v hotovosti; liberační důvody; presumpce zákonnosti a věcné správnosti

Datum: 26.11.2014 · Sbírkové č.: 3318/2016 · Sp. zn.: 8 Afs 42/2013 - 94 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2016 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 2/1993 Sb.: čl.40; 254/2004 Sb.: §6a;

3319/2016 Správní trestání: podnikání na kapitálovém trhu; porušení povinnosti obchodníka s cennými papíry

Datum: 24.04.2015 · Sbírkové č.: 3319/2016 · Sp. zn.: 8 Afs 20/2013 - 101 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2016 · Strana: 5 · Vztah k předpisu: 256/2004 Sb.: §15 odst.1 písm.a); JUD33409CZ Pl. ÚS 24/04; JUD30319CZ 6 A 96/2000 - 62; JUD30326CZ 2 As 11/2003 - 164; JUD43287CZ 7 As 18/2004 - 48; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD103414CZ 8 Afs 75/2005 - 130; JUD48551CZ 2 As 19/2006 - 89; JUD50699CZ 7 As 72/2006 - 167; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46; JUD146404CZ 7 Afs 40/2007 - 111; JUD145968CZ 9 As 42/2008 - 98; JUD149234CZ 7 Afs 27/2008 - 46; JUD166602CZ 1 As 9/2008 - 133; JUD146892CZ 8 Afs 2/2009 - 102; JUD153012CZ 1 As 28/2009 - 62; JUD157269CZ 8 Afs 46/2009 - 46; JUD158890CZ 2 Aps 2/2009 - 52; JUD160601CZ 1 Afs 88/2009 - 48; JUD185200CZ 8 Afs 63/2009 - 104; JUD182584CZ 8 Afs 23/2010 - 197; JUD187060CZ 9 As 37/2010 - 217; JUD229439CZ 7 Afs 14/2011 - 115; JUD243018CZ 7 As 95/2011 - 108; JUD215632CZ 1 Afs 1/2012 - 36; JUD236570CZ 8 Afs 17/2012 - 375; JUD243290CZ 8 As 12/2012 - 32; JUD244805CZ 7 As 35/2012 - 46; JUD245953CZ 7 As 175/2012 - 29; JUD281620CZ 8 Afs 25/2012 - 351;

3320/2016 Správní trestání: správní delikt podle zákona o silniční dopravě; silniční doprava: autobusová přeprava osob; provozování linkové osobní dopravy

Datum: 18.09.2015 · Sbírkové č.: 3320/2016 · Sp. zn.: 5 As 106/2013 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2016 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §2 odst.7; 111/1994 Sb.: §2 odst.7 písm.a); 111/1994 Sb.: §2 odst.7 písm.b); 13/1997 Sb.; JUD16664CZ 23674/34; JUD297045CZ 8 A 20/2010 - 35;

3321/2016 Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti směřující jen proti důvodům rozhodnutí

Datum: 01.07.2015 · Sbírkové č.: 3321/2016 · Sp. zn.: 5 Afs 91/2012 - 41 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2016 · Strana: 23 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §104 odst.2; HI2544CZ 5 Afs 91/2012 - 41;

3322/2016 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; stavební řízení: časové omezení zkušebního provozu

Datum: 24.07.2015 · Sbírkové č.: 3322/2016 · Sp. zn.: 2 As 37/2015 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2016 · Strana: 44 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §124 odst.1; 183/2006 Sb.: §124; 350/2012 Sb.; JUD119434CZ I. ÚS 376/02; JUD11585CZ 2 Cdon 1889/97; JUD22760CZ 22 Cdo 2929/99; JUD157002CZ 6 Ao 3/2009 - 76; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD240831CZ 1 As 33/2013 - 58; JUD244592CZ 9 Aps 3/2013 - 32; JUD251725CZ 4 As 157/2013 - 33; JUD303435CZ 22 A 133/2013 - 96;

3323/2016 Řízení před soudem: předběžné opatření; opatření obecné povahy: změna územního plánu

Datum: 03.09.2015 · Sbírkové č.: 3323/2016 · Sp. zn.: 4 As 149/2015 - 78 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2016 · Strana: 54 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §2; 150/2002 Sb.: §38;

3324/2016 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o neposkytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Datum: 30.09.2015 · Sbírkové č.: 3324/2016 · Sp. zn.: 9 Ads 83/2014 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2016 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 218/2000 Sb.: §14 odst.5; 218/2000 Sb.: §14 odst.4; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 435/2004 Sb.: §78; 435/2004 Sb.: §78 odst.6 písm.b); JUD33595CZ IV. ÚS 49/04; JUD32296CZ IV. ÚS 393/2000; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86; JUD197841CZ 5 Afs 69/2010 - 135; JUD227275CZ 5 Ans 7/2011 - 90; JUD216911CZ 1 As 35/2012 - 40; JUD229792CZ 6 Ads 100/2012 - 34; JUD244688CZ 4 Ads 66/2013 - 23; JUD248327CZ 4 Ads 97/2013 - 31; JUD260559CZ 5 Ads 44/2014 - 20; JUD262459CZ 3 Ads 124/2014 - 15; JUD275887CZ 6 Ads 61/2014 - 23;

3325/2016 Daňové řízení: odvolání proti platebnímu výměru; postup k odstranění pochybností

Datum: 23.01.2014 · Sbírkové č.: 3325/2016 · Sp. zn.: 59 Af 31/2013 - 13 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 1/2016 · Strana: 66 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.5; 280/2009 Sb.: §109 odst.1; 280/2009 Sb.: §140 odst.4; 280/2009 Sb.: §140 odst.1;

3326/2016 Spotřební daně: znaky doutníku; termín "kouří se jako takové"

Datum: 19.12.2014 · Sbírkové č.: 3326/2016 · Sp. zn.: 8 Afs 17/2013 - 179 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2016 · Strana: 68 · Vztah k předpisu: 353/2003 Sb.: §101 odst.3 písm.b); 353/2003 Sb.: §101 odst.5; 31995L0059 (EU);

3327/2016 Důchodové pojištění: starobní důchod; vyměřovací základ

Datum: 06.08.2015 · Sbírkové č.: 3327/2016 · Sp. zn.: 10 Ads 99/2014 - 71 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2016 · Strana: 82 · Vztah k předpisu: 100/1988 Sb.: §12 odst.2; 149/1988 Sb.: §12 odst.8; 149/1988 Sb.: §12 odst.7; 149/1988 Sb.: §16 odst.4; 155/1995 Sb.: §13 odst.1; 155/1995 Sb.: §16 odst.4; 155/1995 Sb.: §16 odst.3; 150/2002 Sb.; JUD33410CZ I. ÚS 605/03; JUD32252CZ II. ÚS 187/2000; JUD30742CZ 3 Ads 1/2004 - 59; JUD107073CZ 6 Ads 35/2007 - 92;

3328/2016 Provoz na pozemních komunikacích: pozbytí řidičského oprávnění

Datum: 01.10.2014 · Sbírkové č.: 3328/2016 · Sp. zn.: 15 A 20/2014 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 1/2016 · Strana: 87 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §94a odst.1; 361/2000 Sb.: §123c odst.3; 150/2002 Sb.: §82; JUD40066CZ 2 Afs 17/2003 - 54; JUD38416CZ 2 Aps 1/2006 - 80; JUD51341CZ 2 Aps 1/2007 - 58; JUD192156CZ 7 Aps 3/2008 - 118; JUD197874CZ 8 As 23/2010 - 89;

3329/2016 Ochrana spotřebitele: zaměnitelnost označení výrobku nebo zboží s ochrannou známkou; způsobilost ohrozit spotřebitele; nekalé obchodní praktiky

Datum: 17.06.2015 · Sbírkové č.: 3329/2016 · Sp. zn.: 1 As 210/2014 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2016 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §4 odst.3; 634/1992 Sb.: §24 odst.1 písm.a); JUD26289CZ 6 A 12/2001 - 51; JUD34816CZ 2 Afs 104/2005 - 81; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152; JUD160073CZ 1 Co 349/2008; JUD160914CZ 4 As 13/2009 - 60; JUD162197CZ 2 As 48/2009 - 94; JUD162230CZ 1 As 100/2009 - 129; JUD181532CZ 7 As 24/2010 - 51; JUD182185CZ 5 Afs 12/2010 - 80; JUD189976CZ 2 As 80/2010 - 49; JUD195251CZ 1 As 33/2011 - 58; JUD247090CZ 5 As 126/2011 - 68; JUD248288CZ 9 As 49/2013 - 44; JUD277259CZ 7 As 17/2014 - 31;

3330/2016 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; právo na soukromý a rodinný život

Datum: 24.07.2015 · Sbírkové č.: 3330/2016 · Sp. zn.: 3 Azs 240/2014 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2016 · Strana: 100 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.b); 326/1999 Sb.: §119 odst.1 písm.c); 326/1999 Sb.: §119a odst.2; JUD32039CZ III. ÚS 269/99; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD40269CZ 4 As 5/2003 - 52; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD34546CZ 1 Afs 20/2004 - 51; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD43977CZ 2 Afs 154/2005 - 245; JUD38886CZ 10 Ca 330/2006 - 89; JUD106787CZ 4 Azs 94/2007 - 107; JUD108165CZ 2 As 19/2008 - 75; JUD205244CZ 7 As 112/2011 - 65; JUD208565CZ 8 As 32/2011 - 60; JUD220345CZ 3 As 18/2012 - 22; JUD240097CZ 7 As 6/2012 - 29;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.