Vydání 4/2015

Číslo: 4/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3182/2015 - 3195/2015

Obsah vydání 4/2015

Stáhnout PDF

3182/2015 Správní řízení: souhlas obce, která má být ustanovena opatrovníkem účastníka správního řízení

Datum: 09.12.2014 · Sbírkové č.: 3182/2015 · Sp. zn.: 4 As 26/2013 - 57 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2015 · Strana: 319 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §32 odst.4; JUD32327CZ II. ÚS 27/2000; JUD32395CZ I. ÚS 322/2000; JUD205231CZ 8 As 22/2011 - 78;

3183/2015 Daň z příjmů: zjišťování základu daně; dohoda o narovnání

Datum: 16.12.2014 · Sbírkové č.: 3183/2015 · Sp. zn.: 2 Afs 140/2014 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2015 · Strana: 325 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §23; 586/1992 Sb.: §24; JUD106826CZ 2 Afs 24/2007 - 119;

3184/2015 Ochranné známky: zpětné účinky prohlášení neplatnosti ochranné známky

Datum: 11.12.2014 · Sbírkové č.: 3184/2015 · Sp. zn.: 10 As 157/2014 - 39 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2015 · Strana: 332 · Vztah k předpisu: 634/1992 Sb.: §2 odst.1 písm.r); 634/1992 Sb.: §24 odst.1 písm.a); 441/2003 Sb.: §32; JUD30878CZ 7 A 73/2000 - 100; JUD30454CZ 1 As 9/2003 - 90; JUD106617CZ 7 As 42/2007 - 94; JUD108108CZ 1 As 11/2008 - 59; JUD240325CZ 9 As 123/2012 - 136; JUD243070CZ 9 As 122/2012 - 135; JUD248288CZ 9 As 49/2013 - 44; JUD248565CZ 9 As 69/2013 - 41; JUD251315CZ 4 As 112/2013 - 104;

3185/2015 Právo na informace: vyrozumění osoby poskytnutím informace dotčené

Datum: 17.12.2014 · Sbírkové č.: 3185/2015 · Sp. zn.: 1 As 189/2014 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2015 · Strana: 338 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §20 odst.4; 106/1999 Sb.; 500/2004 Sb.: §4 odst.3; JUD32683CZ I. ÚS 512/02; JUD32028CZ Pl. ÚS 2/99;

3186/2015 Právo na informace: omezení práva na informace; informace sdělená povinnému subjektu třetí osobou; využití veřejných prostředků na vznik informace

Datum: 30.10.2014 · Sbírkové č.: 3186/2015 · Sp. zn.: 30 A 104/2012 - 50 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 4/2015 · Strana: 343 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.2 písm.a); 106/1999 Sb.; JUD260455CZ 10 As 59/2014 - 41;

3188/2015 Vyvlastnění: přípustnost vyvlastnění

Datum: 23.10.2014 · Sbírkové č.: 3188/2015 · Sp. zn.: 7 As 174/2014 - 44 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2015 · Strana: 354 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §15; 184/2006 Sb.: §5; 184/2006 Sb.; 416/2009 Sb.: §3 odst.2;

3189/2015 Územní řízení: podmínky územního souhlasu; podstatná změna poměrů v území

Datum: 14.01.2015 · Sbírkové č.: 3189/2015 · Sp. zn.: 6 As 189/2014 - 38 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2015 · Strana: 360 · Vztah k předpisu: 258/2000 Sb.: §30; 183/2006 Sb.: §96 odst.2; 183/2006 Sb.: §96 odst.1; JUD30943CZ 2 As 44/2005 - 116; JUD223138CZ 2 As 86/2010 - 76; JUD240382CZ 1 As 135/2011 - 246;

3190/2015 Stavební řízení: vstup na pozemky a do staveb; přítomnost účastníků při ohledání na místě samém

Datum: 28.02.2014 · Sbírkové č.: 3190/2015 · Sp. zn.: 57 A 9/2013 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2015 · Strana: 368 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §172;

3191/2015 Místní poplatky: komunální odpad; nezletilá osoba

Datum: 12.11.2014 · Sbírkové č.: 3191/2015 · Sp. zn.: 1 As 116/2014 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2015 · Strana: 371 · Vztah k předpisu: 565/1990 Sb.: §10b odst.1 písm.a); JUD107283CZ 5 Afs 175/2006 - 116; JUD228312CZ 2 As 160/2012 - 9;

3192/2015 Volby do zastupitelstev obcí: důsledky usnesení prohlašujícího neplatnost volby kandidáta

Datum: 10.11.2014 · Sbírkové č.: 3192/2015 · Sp. zn.: 50 A 42/2014 - 30 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2015 · Strana: 379 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §53; 150/2002 Sb.: §90 odst.4; JUD31227CZ Pl. ÚS 30/95 - 1; JUD30448CZ Vol 6/2004 - 12;

3193/2015 Komoditní burza: odnětí státního povolení k provozování burzy

Datum: 19.02.2015 · Sbírkové č.: 3193/2015 · Sp. zn.: 9 As 202/2014 - 236 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2015 · Strana: 383 · Vztah k předpisu: 2/1969 Sb.; 229/1992 Sb.: §5 odst.1; 229/1992 Sb.: §35 odst.3 písm.f); JUD32838CZ IV. ÚS 690/01; JUD32856CZ IV. ÚS 150/01; JUD32519CZ Pl. ÚS 3/02; JUD33118CZ I. ÚS 163/02; JUD33160CZ IV. ÚS 201/04; JUD33648CZ Pl. ÚS 38/04; JUD33654CZ I. ÚS 116/05; JUD146980CZ III. ÚS 989/08; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD47605CZ 8 Afs 59/2005 - 83; JUD102361CZ 8 As 17/2007 - 135; JUD141179CZ 7 As 28/2008 - 76; JUD149163CZ 1 As 61/2008 - 98; JUD185576CZ 1 As 16/2010 - 105; JUD240353CZ 4 As 39/2011 - 107; JUD221012CZ 3 As 66/2012 - 32;

3194/2015 Loterie: okolnosti umožňující zrušení povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry; pravomoc obce regulovat provoz výherních hracích přístrojů

Datum: 24.02.2015 · Sbírkové č.: 3194/2015 · Sp. zn.: 6 As 285/2014 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2015 · Strana: 407 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §43 odst.1; 202/1990 Sb.: §50 odst.3; 202/1990 Sb.: §50 odst.4; 1/1993 Sb.: čl.104 odst.3; 128/2000 Sb.: §10 písm.a); 300/2011 Sb.; JUD33010CZ Pl. ÚS 2/02; JUD33567CZ Pl. ÚS 50/04; JUD31104CZ Pl. ÚS 4/94; JUD31376CZ Pl. ÚS 21/96; JUD32412CZ I. ÚS 535/2000; JUD33539CZ I. ÚS 729/2000; JUD151322CZ 9 Afs 79/2008 - 101; JUD208179CZ 5 Afs 26/2011 - 81; JUD239564CZ 8 Afs 49/2011 - 75; JUD226663CZ 1 As 123/2012 - 31; JUD240412CZ 2 Afs 29/2013 - 34;

3195/2015 Daňové řízení: povinnost odvolacího orgánu nařídit jednání

Datum: 30.10.2014 · Sbírkové č.: 3195/2015 · Sp. zn.: 9 Af 18/2011 - 28 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2015 · Strana: 421 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §115 odst.1; 280/2009 Sb.: §115 odst.2; JUD32902CZ II. ÚS 173/01; JUD47605CZ 8 Afs 59/2005 - 83;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.