Vydání 11/2015

Číslo: 11/2015 · Ročník: XIII · Rozhodnutí č: 3282/2015 - 3298/2015

Obsah vydání 11/2015

Stáhnout PDF

3282/2015 Správní trestání: zákon o silničním provozu; právní kvalifikace skutku

Datum: 09.04.2015 · Sbírkové č.: 3282/2015 · Sp. zn.: 60 A 10/2014 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 11/2015 · Strana: 1007 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §11 odst.1 písm.b); 200/1990 Sb.: §12 odst.2; 200/1990 Sb.: §77; 200/1990 Sb.: §125c odst.4 písm.f); 361/2000 Sb.: §5 odst.1 písm.a); 361/2000 Sb.: §125c odst.1 písm.k); 500/2004 Sb.: §68 odst.2; JUD32943CZ I. ÚS 654/03; JUD148058CZ 1 As 4/2009 - 53; JUD164276CZ 1 As 92/2009 - 65; JUD187774CZ 4 As 28/2010 - 56;

3283/2015 Správní řízení: znalecký posudek předložený účastníkem správního řízení

Datum: 02.07.2015 · Sbírkové č.: 3283/2015 · Sp. zn.: 9 As 206/2014 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1010 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §127a; 40/1964 Sb.: §415; 200/1990 Sb.: §49 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §103 odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §56; JUD7032CZ 6 A 185/93; JUD31147CZ III. ÚS 84/94; JUD31454CZ III. ÚS 94/97; JUD31950CZ IV. ÚS 279/99; JUD30480CZ 5 A 48/2001 - 47; JUD30940CZ 4 As 2/2005 - 62; JUD45852CZ 5 Afs 165/2005 - 96; JUD106811CZ 4 As 48/2007 - 80; JUD155440CZ 8 Afs 73/2007 - 107; JUD161593CZ 8 Afs 73/2007 - 111; JUD156381CZ 4 As 30/2008 - 102; JUD167066CZ 8 As 60/2009 - 73; JUD164875CZ 8 Tdo 68/2010; JUD200959CZ 7 As 83/2010 - 63; JUD237131CZ 6 As 22/2013 - 27; JUD238290CZ 6 As 61/2013 - 20; JUD244859CZ 6 As 61/2013 - 36; JUD277218CZ 6 As 161/2013 - 25; JUD300010CZ 78 A 12/2013 - 70; JUD277764CZ 6 As 207/2014 - 36;

3284/2015 Správní řízení: doručování; elektronická adresa

Datum: 24.07.2015 · Sbírkové č.: 3284/2015 · Sp. zn.: 8 As 55/2015 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1015 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.; 500/2004 Sb.: §19 odst.8; 500/2004 Sb.: §19 odst.9; 500/2004 Sb.: §19 odst.3; JUD31532CZ II. ÚS 271/96; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98; JUD107271CZ 7 Afs 205/2006 - 60; JUD107142CZ 2 Afs 91/2007 - 90; JUD163737CZ 1 As 85/2009 - 108; JUD183308CZ 7 Afs 63/2010 - 65; JUD213302CZ 1 Afs 5/2012 - 31; JUD255557CZ 9 As 144/2014 - 53; JUD255558CZ 9 As 162/2014 - 31; JUD285998CZ 4 As 76/2015 - 37; JUD304461CZ 19 A 8/2015 - 35;

3285/2015 Správní řízení: účastníci v řízení o odstranění stavby; kritérium míry přiměřené poměrům

Datum: 29.07.2015 · Sbírkové č.: 3285/2015 · Sp. zn.: 1 As 62/2015 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1021 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §27 odst.2; 183/2006 Sb.: §128; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30880CZ 1 Afs 135/2004 - 73; JUD42018CZ 4 Azs 27/2004 - 74; JUD30943CZ 2 As 44/2005 - 116; JUD51488CZ 3 As 4/2007 - 58; JUD108060CZ 1 As 16/2008 - 48; JUD149343CZ 4 As 71/2008 - 123; JUD152572CZ 5 As 67/2008 - 111; JUD155401CZ 5 As 6/2009 - 94; JUD202069CZ 7 As 54/2011 - 85;

3286/2015 Správní řízení: nahlížení do spisu

Datum: 17.04.2014 · Sbírkové č.: 3286/2015 · Sp. zn.: 62 Af 18/2013 - 112 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 11/2015 · Strana: 1026 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §38 odst.2; 137/2006 Sb.; JUD133782CZ 1 Afs 20/2008 - 152; JUD241940CZ 2 Afs 82/2012 - 134; JUD246954CZ 1 Afs 86/2013 - 78;

3287/2015 Správní řízení: potvrzení nebo změna závazného stanoviska od nadřízeného silničního správního úřadu; pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k účelové komunikaci

Datum: 10.09.2014 · Sbírkové č.: 3287/2015 · Sp. zn.: 59 A 118/2013 - 72 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 11/2015 · Strana: 1032 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §40 odst.4 písm.d); 500/2004 Sb.: §149 odst.4; JUD248281CZ 6 Ads 46/2013 - 35;

3288/2015 Správní řízení: usnesení o účastenství v řízení dle § 28 odst. 1 správního řádu; řízení před soudem: kompetenční výluky

Datum: 02.07.2015 · Sbírkové č.: 3288/2015 · Sp. zn.: 9 As 222/2014 - 147 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1036 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §70 písm.a); 150/2002 Sb.: §70 písm.c); 500/2004 Sb.: §28 odst.1; 183/2006 Sb.; JUD19959CZ 5 A 27/96; JUD30803CZ 7 As 43/2005 - 53; JUD38892CZ 3 As 74/2006 - 61; JUD146941CZ 2 As 25/2007 - 118; JUD132886CZ 2 As 8/2008 - 39; JUD149166CZ 2 As 12/2008 - 63; JUD238140CZ 4 As 13/2013 - 26;

3289/2015 Řízení před soudem: nedoručení rozhodnutí o odvolání; zásahová žaloba; žaloba proti nečinnosti

Datum: 25.06.2015 · Sbírkové č.: 3289/2015 · Sp. zn.: 2 As 190/2014 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1045 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.; 150/2002 Sb.: §79 odst.1; 150/2002 Sb.: §79 odst.2; 150/2002 Sb.: §82; JUD31536CZ IV. ÚS 114/96; JUD42457CZ 5 As 34/2004 - 118; JUD105709CZ 7 Afs 212/2006 - 74; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD230709CZ 7 As 79/2012 - 54; JUD248341CZ 7 Ans 16/2013 - 39;

3290/2015 Řízení před soudem: žaloba proti nezákonnému zásahu; daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně

Datum: 10.06.2015 · Sbírkové č.: 3290/2015 · Sp. zn.: 2 Afs 234/2014 - 43 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1050 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §82; 280/2009 Sb.: §254 odst.5; JUD47569CZ 8 Afs 161/2005 - 87; JUD48424CZ 2 Afs 184/2006 - 123; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD277211CZ 2 As 127/2014 - 32; JUD282847CZ 7 As 254/2014 - 48;

3291/2015 Daňové řízení: dodatečné daňové přiznání; stanovení daně podle pomůcek

Datum: 06.08.2015 · Sbírkové č.: 3291/2015 · Sp. zn.: 9 Afs 66/2015 - 36 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1057 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §4 odst.1 písm.w); 280/2009 Sb.: §145 odst.2; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD26286CZ 5 A 116/2001 - 46; JUD30669CZ 7 A 72/2001 - 53; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD153950CZ 1 As 31/2009 - 81;

3292/2015 Daňové řízení: výše majetkové podstaty úpadce; námitka podjatosti úředních osob

Datum: 31.07.2015 · Sbírkové č.: 3292/2015 · Sp. zn.: 8 As 130/2014 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1062 · Vztah k předpisu: 182/2006 Sb.: §263 odst.1; 280/2009 Sb.: §77 odst.4; 280/2009 Sb.: §167; JUD26380CZ 3 Afs 20/2003 - 23; JUD47630CZ 8 Afs 88/2005 - 53; JUD133857CZ 8 Afs 31/2008 - 40; JUD185953CZ 5 As 64/2009 - 68; JUD192083CZ 9 Afs 29/2010 - 61; JUD193193CZ 9 Afs 58/2010 - 74; JUD200975CZ 8 As 39/2010 - 114; JUD239982CZ 1 As 19/2010 - 133; JUD240814CZ 2 As 134/2011 - 200; JUD300625CZ 22 Af 37/2012 - 32; JUD262454CZ 3 As 130/2013 - 56; JUD248602CZ Nao 70/2014 - 48;

3293/2015 Daň darovací: zavedení daně darovací z bezúplatného nabytí emisních povolenek; energetika: obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Datum: 09.07.2015 · Sbírkové č.: 3293/2015 · Sp. zn.: 1 Afs 6/2013 - 184 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1067 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §6 odst.8; 357/1992 Sb.: §7a; 357/1992 Sb.: §14a; JUD32694CZ Pl. ÚS 15/02; JUD112893CZ Pl. ÚS 19/04; JUD149894CZ Pl. ÚS 29/08; JUD31047CZ Pl. ÚS 16/93; JUD150359CZ 8 Afs 15/2007 - 75; JUD220320CZ 1 As 78/2012 - 35; JUD233031CZ 1 As 6/2013 - 63;

3294/2015 Provoz na pozemních komunikacích: vrácení řidičského oprávnění

Datum: 13.04.2015 · Sbírkové č.: 3294/2015 · Sp. zn.: 15 A 88/2014 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 11/2015 · Strana: 1082 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §87a odst.3 písm.c); 361/2000 Sb.: §102 odst.5;

3295/2015 Doprava: zvláštní povolení k provozování vnitrostátní přepravy pro zahraniční provozovatele; právo Evropské unie: právo svobodně se usazovat a podnikat

Datum: 30.06.2015 · Sbírkové č.: 3295/2015 · Sp. zn.: 4 As 148/2013 - 126 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1088 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §32; 111/1994 Sb.: §35 odst.2; 13/1997 Sb.; JUD30710CZ 3 As 6/2004 - 105; JUD216026CZ 4 As 37/2011 - 93; JUD229445CZ 9 As 111/2012 - 34; JUD255699CZ 4 As 148/2013 - 94;

3296/2015 Ochrana přírody a krajiny: forma provedení zónace v chráněných krajinných oblastech

Datum: 21.05.2015 · Sbírkové č.: 3296/2015 · Sp. zn.: 7 As 53/2015 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1096 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §27 odst.1; 114/1992 Sb.: §88 odst.1 písm.a); 114/1992 Sb.: §88 odst.2 písm.n); JUD119605CZ I. ÚS 198/02; JUD33093CZ Pl. ÚS 52/03; JUD192098CZ 7 Ao 6/2010 - 44; JUD218524CZ 9 As 15/2012 - 16; JUD250119CZ 9 As 15/2012 - 39;

3297/2015 Ochrana ovzduší: krátkodobá opatření ochrany ovzduší; akční plán ochrany ovzduší

Datum: 11.06.2015 · Sbírkové č.: 3297/2015 · Sp. zn.: 2 As 48/2015 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2015 · Strana: 1099 · Vztah k předpisu: JUD158075CZ 1 As 64/2009 - 153; JUD225590CZ 1 Ao 7/2011 - 526; JUD221033CZ 4 Ans 1/2012 - 61; JUD251686CZ 2 As 23/2014 - 34; JUD277211CZ 2 As 127/2014 - 32; JUD277754CZ 6 As 1/2014 - 30; 31996L0062 (EU); 32008L0050 (EU);

3298/2015 Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy: spory mezi zákazníkem a držitelem licence podle energetického zákona

Datum: 14.07.2015 · Sbírkové č.: 3298/2015 · Sp. zn.: Konf 26/2014 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 11/2015 · Strana: 1109 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 458/2000 Sb.: §17 odst.7 písm.e); 458/2000 Sb.: §17 odst.7 písm.e) bod.1; JUD43494CZ Konf 99/2004 - 5; JUD164720CZ Konf 108/2009 - 11;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.