Vydání 1/2011

Číslo: 1/2011 · Ročník: IX · Rozhodnutí č: 2162/2011 - 2178/2011

Obsah vydání 1/2011

Stáhnout PDF

2162/2011 Řízení před soudem: žalobní bod

Datum: 24.08.2010 · Sbírkové č.: 2162/2011 · Sp. zn.: 4 As 3/2008 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §71 odst.1 písm.d); JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56; JUD30928CZ 2 Azs 92/2005 - 58; JUD51402CZ 2 Azs 54/2007 - 42;

2163/2011 Řízení před soudem: osvobození fyzické osoby od soudních poplatků

Datum: 24.08.2010 · Sbírkové č.: 2163/2011 · Sp. zn.: 1 As 23/2009 - 95 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 7 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §36 odst.3; JUD33074CZ IV. ÚS 289/03;

2164/2011 Řízení před soudem: rozhodnutí o odložení žádosti o poskytnutí informace; kompeteční výluka: sdělení požadavku na úhradu za poskytnutí informace

Datum: 21.09.2010 · Sbírkové č.: 2164/2011 · Sp. zn.: 2 As 34/2008 - 90 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 13 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §16a odst.7; 106/1999 Sb.: §17 odst.5; 106/1999 Sb.: §17 odst.3; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD107315CZ 6 As 12/2006 - 64; JUD163707CZ 3 Ads 128/2009 - 71;

2165/2011 Svobodný přístup k informacím: poskytování informací držitelem povolení podle atomového zákona

Datum: 15.10.2010 · Sbírkové č.: 2165/2011 · Sp. zn.: 2 Ans 7/2010 - 175 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2011 · Strana: 18 · Vztah k předpisu: 18/1997 Sb.: §9 odst.1; 18/1997 Sb.: §17 odst.1 písm.k); 106/1999 Sb.: §2; 106/1999 Sb.; JUD34667CZ I. ÚS 260/06; JUD182719CZ 9 Ca 270/2004 - 39; JUD132983CZ 8 As 57/2006 - 67; JUD156878CZ 2 Ans 4/2009 - 93;

2166/2011 Svobodný přístup k informacím: informace o probíhajícím trestním řízení

Datum: 16.03.2010 · Sbírkové č.: 2166/2011 · Sp. zn.: 1 As 97/2009 - 119 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2011 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §11 odst.4 písm.a); JUD33451CZ I. ÚS 394/04; JUD34667CZ I. ÚS 260/06; JUD31829CZ I. ÚS 526/98; JUD31851CZ III. ÚS 210/98; JUD26340CZ 5 A 119/2001 - 38; JUD38994CZ 3 Ads 33/2006 - 57; JUD156257CZ 6 As 18/2009 - 63;

2167/2011 Správní řízení: odvolání proti obsahu závazného stanoviska

Datum: 23.09.2010 · Sbírkové č.: 2167/2011 · Sp. zn.: 5 As 56/2009 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2011 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §149 odst.4; JUD148521CZ 1 As 68/2008 - 126;

2168/2011 Správní trestání: silniční provoz; měření hladiny alkoholu v krvi řidiče

Datum: 21.09.2010 · Sbírkové č.: 2168/2011 · Sp. zn.: 8 As 59/2010 - 78 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2011 · Strana: 33 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §22 odst.1 písm.b); JUD163121CZ 5 A 24/2009 - 65;

2169/2011 Politické strany: podmínky pro rozpuštění politické strany; res iudicata; protiprávnost činnosti

Datum: 17.02.2010 · Sbírkové č.: 2169/2011 · Sp. zn.: Pst 1/2009 - 348 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2011 · Strana: 38 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §4; 150/2002 Sb.: §11; 150/2002 Sb.: §114 odst.1 písm.b); JUD14324CZ 25 Cdo 1751/98; JUD146922CZ Pst 1/2008 - 66; JUD154808CZ 8 As 7/2008 - 116; JUD155421CZ 7 As 29/2008 - 104;

2170/2011 Volby do zastupitelstev obcí: registrace kandidátní listiny

Datum: 31.08.2010 · Sbírkové č.: 2170/2011 · Sp. zn.: 30A 55/2010 - 21 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 1/2011 · Strana: 54 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §89; 150/2002 Sb.: §89 odst.2;

2171/2011 Volby do zastupitelstev obcí: odmítnutí kandidátní listiny; sdružení nezávislých kandidátů

Datum: 10.09.2010 · Sbírkové č.: 2171/2011 · Sp. zn.: 29A 83/2010 - 18 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2011 · Strana: 56 · Vztah k předpisu: 491/2001 Sb.: §21; 491/2001 Sb.: §22; 491/2001 Sb.: §23 odst.3 písm.b); 491/2001 Sb.: §23; JUD31375CZ Pl. ÚS 14/96; JUD30565CZ Vol 11/2004 - 31;

2172/2011 Daň z přidané hodnoty: dodání zboží osvobozeného od daně do jiného členského státu Evropské unie; důkazní břemeno

Datum: 30.07.2010 · Sbírkové č.: 2172/2011 · Sp. zn.: 8 Afs 14/2010 - 195 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2011 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §64 odst.5; 235/2004 Sb.: §64 odst.1; JUD29755CZ 26 - 62; JUD32292CZ IV. ÚS 402/99; JUD30692CZ 5 Afs 131/2004 - 90;

2173/2011 Regulace reklamy: rozpor s dobrými mravy; motiv strachu

Datum: 15.09.2010 · Sbírkové č.: 2173/2011 · Sp. zn.: 1 As 47/2010 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2011 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 40/1995 Sb.: §2 odst.3;

2174/2011 Mezinárodní ochrana: vylučující klauzule

Datum: 07.09.2010 · Sbírkové č.: 2174/2011 · Sp. zn.: 4 Azs 60/2007 - 119 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2011 · Strana: 73 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §14a; 325/1999 Sb.: §15; 325/1999 Sb.: §15a; JUD102360CZ 6 Azs 142/2006 - 58; JUD104403CZ 6 Azs 215/2006 - 46;

2175/2011 Mezinárodní ochrana: doplňková ochrana; zjevně nedůvodná žádost; pobyt cizinců: důvody znemožňující vycestování

Datum: 08.09.2010 · Sbírkové č.: 2175/2011 · Sp. zn.: 6 Azs 15/2010 - 82 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2011 · Strana: 79 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §14a; 325/1999 Sb.: §16 odst.2; 325/1999 Sb.: §16; 325/1999 Sb.: §28; 326/1999 Sb.: §120a; 326/1999 Sb.: §179; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39; JUD102359CZ 9 Azs 23/2007 - 64; JUD139447CZ 5 Azs 24/2008 - 48; JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70; 32004L0083 (EU); 32005L0085 (EU);

2176/2011 Pobyt cizinců: zánik manželství v průběhu řízení o vydání povolení k trvalému pobytu; správní řízení: zjevná bezprostřednost

Datum: 14.10.2010 · Sbírkové č.: 2176/2011 · Sp. zn.: 5 As 62/2009 - 68 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2011 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §87h; 326/1999 Sb.: §87k odst.1 písm.a); 500/2004 Sb.: §66 odst.1 písm.g); JUD132968CZ 2 As 74/2007 - 55;

2177/2011 Veřejné zdravotní pojištění: nevybírání regulačních poplatků

Datum: 31.08.2010 · Sbírkové č.: 2177/2011 · Sp. zn.: 44Af 16/2010 - 32 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 1/2011 · Strana: 88 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 48/1997 Sb.: §16 odst.1; 48/1997 Sb.: §16a odst.6; 48/1997 Sb.: §16a; 48/1997 Sb.: §16a odst.9; 48/1997 Sb.: §16a odst.1; JUD132365CZ Pl. ÚS 1/08 - 1;

2178/2011 Ochrana přírody a krajiny: výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích; správní řízení: náležitosti rozhodnutí vydaného vládou

Datum: 29.06.2010 · Sbírkové č.: 2178/2011 · Sp. zn.: 7 Ca 19/2008 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2011 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §43; 114/1992 Sb.: §90 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.76;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.