Vydání 7/2009

Číslo: 7/2009 · Ročník: VII · Rozhodnutí č: 1847/2009 - 1864/2009

Obsah vydání 7/2009

Stáhnout PDF

1847/2009 Řízení před soudem: povinnost soudu podat návrh na zrušení zákona a zrušení derogačního ustanovení zákona

Datum: 17.04.2009 · Sbírkové č.: 1847/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 131/2008 - 137 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 567 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.87 odst.1 písm.a); 1/1993 Sb.: čl.4; 1/1993 Sb.: čl.95 odst.2; 150/2002 Sb.: §2; 235/2004 Sb.: §113; JUD32503CZ II. ÚS 145/02; JUD32700CZ I. ÚS 413/02; JUD34864CZ II. ÚS 459/06; JUD33220CZ Pl. ÚS 5/98;

1848/2009 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí o nevydání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození

Datum: 09.04.2009 · Sbírkové č.: 1848/2009 · Sp. zn.: 9 As 8/2009 - 75 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 574 · Vztah k předpisu: 255/1946 Sb.: §8; 255/1946 Sb.; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; JUD30528CZ 6 A 119/2001 - 74; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD30883CZ 5 As 29/2003 - 68; JUD30706CZ 5 Afs 162/2004 - 61; JUD146571CZ 8 As 47/2005 - 86;

1849/2009 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; postoupení věci příslušnému orgánu

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 1849/2009 · Sp. zn.: 8 Ans 1/2008 - 170 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 580 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 150/2002 Sb.: §79; 150/2002 Sb.: §80; 150/2002 Sb.: §81; 500/2004 Sb.: §44; 500/2004 Sb.: §45; JUD49323CZ 4 Ans 10/2006 - 59;

1850/2009 Pobyt cizinců: zajištění cizince na účelem vyhoštění; Řízení před soudem: přednostní vyřizování věci

Datum: 15.04.2009 · Sbírkové č.: 1850/2009 · Sp. zn.: 1 As 12/2009 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 582 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.5; 209/1992 Sb.: čl.5 odst.4; 326/1999 Sb.: §124 odst.1; 326/1999 Sb.: §125 odst.1; 150/2002 Sb.: §56 odst.2; JUD45474CZ 4 Azs 235/2005 - 60;

1851/2009 Daňové řízení: zánik práva daň vyměřit nebo doměřit

Datum: 02.04.2009 · Sbírkové č.: 1851/2009 · Sp. zn.: 1 Afs 145/2008 - 135 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 585 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §47; 150/2002 Sb.: §76; JUD48142CZ 1 Afs 54/2006 - 86; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161; JUD132948CZ 1 Afs 81/2007 - 73;

1852/2009 Daň z příjmů: úprava základu daně při sjednání cen odlišných od cen na trhu obvyklých

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 1852/2009 · Sp. zn.: 8 Afs 80/2007 - 105 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 589 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §23 odst.7; JUD30669CZ 7 A 72/2001 - 53;

1853/2009 Kompetenční spory: činnost krajského úřadu při výkonu veřejnosprávní kontroly v oblasti dopravy

Datum: 30.03.2009 · Sbírkové č.: 1853/2009 · Sp. zn.: Komp 4/2007 - 99 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 593 · Vztah k předpisu: 111/1994 Sb.: §19b odst.4; 500/2004 Sb.: §178 odst.2; JUD51104CZ Komp 2/2006 - 28; JUD107309CZ Komp 4/2006 - 103; JUD132990CZ 8 Afs 78/2006 - 74; JUD107009CZ Komp 1/2007 - 54;

1854/2009 Kompetenční spory: přezkum rozhodnutí o žádosti o udělení souhlasu s obsahem dobrovolné nabídky převzetí

Datum: 01.10.2008 · Sbírkové č.: 1854/2009 · Sp. zn.: Konf 3/2007 - 6 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 7/2009 · Strana: 601 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §183e odst.7; 513/1991 Sb.: §183e do 31.3.2008; 150/2002 Sb.: §46 odst.2; 150/2002 Sb.: §68 písm.b); JUD30428CZ 6 A 87/2002 - 72;

1855/2009 Soudy a soudci: přeložení soudce

Datum: 16.04.2009 · Sbírkové č.: 1855/2009 · Sp. zn.: 5 As 13/2009 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 604 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.82; 1/1993 Sb.: čl.81; 2/1993 Sb.: čl.36; 2/1993 Sb.; 6/2002 Sb.: §73 odst.2; 6/2002 Sb.: §73 odst.1; 500/2004 Sb.: §98; JUD33680CZ Pl. ÚS 16/06; JUD33686CZ II. ÚS 53/06; JUD31936CZ IV. ÚS 255/99; JUD30886CZ 6 A 76/2001 - 96;

1856/2009 Správní trestání: důkazní prostředky; úřední záznam

Datum: 22.01.2009 · Sbírkové č.: 1856/2009 · Sp. zn.: 1 As 96/2008 - 115 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 615 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §73; 200/1990 Sb.: §73 odst.2; 500/2004 Sb.: §51 odst.1; 500/2004 Sb.: §82 odst.4; JUD32949CZ II. ÚS 788/02; JUD30940CZ 4 As 2/2005 - 62;

1857/2009 Hospodářská soutěž: zakázané dohody; protisoutěžní jednání, které započalo před vstupem České republiky do Evropské unie

Datum: 10.04.2009 · Sbírkové č.: 1857/2009 · Sp. zn.: 2 Afs 93/2008 - 920 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.5; 143/2001 Sb.: §3 odst.1; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD38997CZ 1 As 32/2006 - 99; JUD145987CZ 5 Afs 9/2008 - 328; 32003R0001 (EU);

1858/2009 Hospodářská soutěž: unifikace chování kruhu soutěžitelů

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 1858/2009 · Sp. zn.: 8 Afs 18/2007 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 628 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §3 odst.1; JUD103095CZ 5 As 55/2006 - 145;

1859/2009 Domácí násilí: rozhodnutí o vykázání o soby ze společného obydlí

Datum: 31.03.2009 · Sbírkové č.: 1859/2009 · Sp. zn.: 5 As 84/2008 - 81 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 631 · Vztah k předpisu: 283/1991 Sb.: §21a; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD30698CZ 2 Ans 1/2005 - 90;

1860/2009 Právo průmyslového vlastnictví: řízení o částečném výmazu užitného vzoru

Datum: 26.03.2009 · Sbírkové č.: 1860/2009 · Sp. zn.: 9 As 37/2008 - 153 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 638 · Vztah k předpisu: 527/1990 Sb.; 478/1992 Sb.: §17 odst.3; JUD34832CZ 7 A 105/2002 - 63;

1861/2009 Odpady: řízení o přeshraniční přepravě odpadu určeného k energetickému využití

Datum: 26.03.2009 · Sbírkové č.: 1861/2009 · Sp. zn.: 5 As 24/2008 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 643 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §55 odst.1; JUD32028CZ Pl. ÚS 2/99; JUD20216CZ 5 A 175/2000 - 24; JUD30255CZ 7 A 56/2002 - 54; JUD30381CZ 5 A 14/2003 - 35; JUD34444CZ 7 As 29/2003 - 78; JUD146413CZ 2 As 44/2007 - 212;

1862/2009 Stavební zákon: prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí; stavění lhůt

Datum: 31.01.2008 · Sbírkové č.: 1862/2009 · Sp. zn.: 5 As 80/2006 - 73 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 651 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §40 odst.3;

1863/2009 Služební poměr příslušníků Policie ČR: porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem

Datum: 19.09.2007 · Sbírkové č.: 1863/2009 · Sp. zn.: 9 Ca 296/2005 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2009 · Strana: 653 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §106 odst.1 písm.d); 186/1992 Sb.: §108 odst.3; JUD30989CZ 1 As 10/2003 - 58; JUD30942CZ 6 As 60/2004 - 56; JUD132863CZ 3 Ads 30/2008 - 95;

1864/2009 Zaměstnanost: překážky zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

Datum: 29.08.2008 · Sbírkové č.: 1864/2009 · Sp. zn.: 4 Ads 42/2008 - 95 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2009 · Strana: 657 · Vztah k předpisu: 435/2004 Sb.: §25 odst.2 písm.a); 435/2004 Sb.: §26 odst.1; 435/2004 Sb.: §26 odst.3;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.