Vydání 12/2008

Číslo: 12/2008 · Ročník: VI · Rozhodnutí č: 1717/2008 - 1737/2008

Obsah vydání 12/2008

Stáhnout PDF

1717/2008 Justiční čekatelé: jmenování do funkce soudce; řízení před soudem: přezkoumatelnost aktů a úkonů prezidenta republiky ve správním soudnictví

Datum: 21.05.2008 · Sbírkové č.: 1717/2008 · Sp. zn.: 4 Ans 9/2007 - 197 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1035 · Vztah k předpisu: 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.1 odst.1; 1/1993 Sb.: čl.59 odst.2; 1/1993 Sb.: čl.93 odst.2; 1/1993 Sb.: čl.2; 1/1993 Sb.: čl.54 odst.3; 1/1993 Sb.: čl.63 odst.1 písm.i); 1/1993 Sb.: čl.2 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.21 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.2; 2/1993 Sb.: čl.1; 6/2002 Sb.: §60 odst.1; 150/2002 Sb.: §2; 150/2002 Sb.: §4; 150/2002 Sb.: §6; JUD33595CZ IV. ÚS 49/04; JUD31936CZ IV. ÚS 255/99; JUD30509CZ 6 As 29/2003 - 97; JUD30524CZ 2 As 19/2004 - 92; JUD30885CZ 1 Afs 86/2004 - 54; JUD30782CZ 2 Afs 24/2005 - 44; JUD51152CZ Obn 1/2006 - 11;

1718/2008 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; rozhodnutí soudu bez nařízení jednání

Datum: 28.08.2008 · Sbírkové č.: 1718/2008 · Sp. zn.: 2 Aps 4/2008 - 138 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1049 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §51 odst.1; 150/2002 Sb.: §83; JUD30226CZ 2 Ads 58/2003 - 75; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30627CZ 5 Afs 16/2003 - 56; JUD30696CZ 2 Aps 1/2005 - 65;

1719/2008 Řízení před soudem: moderační právo soudu

Datum: 21.08.2008 · Sbírkové č.: 1719/2008 · Sp. zn.: 7 As 16/2008 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1055 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §78 odst.2; JUD32964CZ Pl. ÚS 38/02; JUD32267CZ II. ÚS 487/2000; JUD30349CZ 30 Ca 324/2001 - 39; JUD30653CZ 10 Ca 250/2003 - 48;

1720/2008 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti správce daně

Datum: 17.07.2008 · Sbírkové č.: 1720/2008 · Sp. zn.: 7 Afs 13/2007 - 54 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2008 · Strana: 1060 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §5 odst.3; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 280/2009 Sb.: §18; JUD112313CZ II. ÚS 151/05; JUD134702CZ III. ÚS 795/06; JUD105320CZ 8 Afs 143/2005 - 51; JUD50626CZ 7 Afs 95/2006 - 56; JUD107247CZ 5 Afs 30/2007 - 50;

1721/2008 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby; podání žaloby u věcně nepříslušného soudu

Datum: 15.08.2008 · Sbírkové č.: 1721/2008 · Sp. zn.: 8 As 2/2008 - 112 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1064 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §7 odst.6; 150/2002 Sb.: §65; 150/2002 Sb.: §72 odst.1; JUD33373CZ II. ÚS 487/03; JUD7109CZ 4 Cdo 42/94; JUD26383CZ 7 A 178/2002 - 36; JUD30543CZ 6 A 100/2002 - 74; JUD34451CZ 6 A 25/2002 - 59;

1722/2008 Řízení před soudem: aplikace předchozí soudní judikatury; ochrana přírody a krajiny: závazné stanovisko orgánů ochrany přírody

Datum: 11.09.2008 · Sbírkové č.: 1722/2008 · Sp. zn.: 2 As 57/2008 - 84 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1066 · Vztah k předpisu: 114/1992 Sb.: §12 odst.2; 150/2002 Sb.: §17; JUD30592CZ 6 A 97/2001 - 39; JUD108101CZ 1 As 17/2008 - 67;

1723/2008 Řízení před soudem: vázanost dřívějším rozsudkem v téže věci

Datum: 08.07.2008 · Sbírkové č.: 1723/2008 · Sp. zn.: 9 Afs 59/2007 - 56 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2008 · Strana: 1073 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17; 150/2002 Sb.: §19; 150/2002 Sb.: §104 odst.3 písm.a); JUD33388CZ IV. ÚS 136/05; JUD41102CZ 2 Afs 189/2004 - 65; JUD102637CZ 28 Cdo 3342/2007;

1724/2008 Mezinárodní ochrana: zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné; řízení před soudem: vázanost dřívějším rozsudkem v téže věci

Datum: 15.08.2008 · Sbírkové č.: 1724/2008 · Sp. zn.: 5 Azs 24/2008 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1077 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §16 odst.2; 150/2002 Sb.: §17; JUD30338CZ 2 Azs 47/2003 - 130; JUD30443CZ 7 Azs 124/2004 - 45; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45; JUD103162CZ 1 As 13/2007 - 63; 32004L0083 (EU); 32005L0083 (EU);

1725/2008 Kompetenční spory: uspokojení navrhovatele

Datum: 19.08.2008 · Sbírkové č.: 1725/2008 · Sp. zn.: Komp 4/2008 - 49 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1087 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §62; 150/2002 Sb.: §97; JUD104487CZ 2 As 20/2007 - 67;

1726/2008 Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost

Datum: 14.03.2007 · Sbírkové č.: 1726/2008 · Sp. zn.: 1 As 1/2006 - 120 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1089 · Vztah k předpisu: 146/2002 Sb.:; 146/2002 Sb.: §5 odst.5; 150/2002 Sb.:; JUD33388CZ IV. ÚS 136/05;

1727/2008 Správní trestání: znaky objektivní stránky správního deliktu

Datum: 17.07.2008 · Sbírkové č.: 1727/2008 · Sp. zn.: 1 As 15/2007 - 141 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2008 · Strana: 1091 · Vztah k předpisu: 282/1991 Sb.: §4; 167/2008 Sb.; JUD30424CZ 7 A 82/2002 - 40; JUD30939CZ 5 A 42/2002 - 43;

1728/2008 Správní trestání: užití principů trestního práva

Datum: 29.08.2007 · Sbírkové č.: 1728/2008 · Sp. zn.: 29Ca 211/2006 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2008 · Strana: 1093 · Vztah k předpisu: 110/1997 Sb.: §17 odst.13;

1729/2008 Daňové řízení: výzva k prokázání skutečností ve vytýkacím řízení

Datum: 08.07.2008 · Sbírkové č.: 1729/2008 · Sp. zn.: 9 Afs 110/2007 - 102 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 12/2008 · Strana: 1095 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §43; 235/2004 Sb.: §105; JUD30836CZ 30 Ca 212/2003 - 52; JUD47597CZ 8 Afs 50/2005 - 92; JUD103414CZ 8 Afs 75/2005 - 130;

1730/2008 Důchodové pojištění: příplatek k důchodu podle zákona o soudní rehabilitaci

Datum: 31.10.2007 · Sbírkové č.: 1730/2008 · Sp. zn.: 4 Ads 83/2006 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1100 · Vztah k předpisu: 119/1990 Sb.: §25 odst.7; 582/1991 Sb.: §81; 155/1995 Sb.: §63 odst.1;

1731/2008 Důchodové pojištění: vdovský důchod

Datum: 11.01.2007 · Sbírkové č.: 1731/2008 · Sp. zn.: 22Cad 224/2006 - 12 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 12/2008 · Strana: 1104 · Vztah k předpisu: 155/1995 Sb.: §82a; 267/2006 Sb.;

1732/2008 Státní sociální podpora: rodičovský příspěvek

Datum: 10.08.2007 · Sbírkové č.: 1732/2008 · Sp. zn.: 1 Cad 98/2006 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2008 · Strana: 1105 · Vztah k předpisu: 117/1995 Sb.: §30 odst.1; 117/1995 Sb.: §30 odst.3 písm.a);

1733/2008 Služební poměr: plat pro účely výpočtu odchodného

Datum: 23.07.2008 · Sbírkové č.: 1733/2008 · Sp. zn.: 4 Ads 46/2008 - 61 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1107 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §31 písm.b); 186/1992 Sb.: §114 odst.1; 286/1992 Sb.; 287/2002 Sb.: §76 odst.1; JUD31529CZ Pl. ÚS 33/97; JUD48852CZ 3 Ads 50/2006 - 29;

1734/2008 Služební poměr: náhrada nákladů spojených se vzděláváním celníka

Datum: 27.10.2006 · Sbírkové č.: 1734/2008 · Sp. zn.: 9 Ca 203/2004 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 12/2008 · Strana: 1115 · Vztah k předpisu: 186/1992 Sb.: §64 odst.5; 374/1992 Sb.; 13/1993 Sb.: §12 odst.3 písm.d);

1735/2008 Územní řízení: výjimka ze stavební uzávěry vyhlášené nařízením obce

Datum: 11.09.2008 · Sbírkové č.: 1735/2008 · Sp. zn.: 9 As 92/2007 - 63 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1117 · Vztah k předpisu: 50/1976 Sb.: §33 odst.3; JUD33680CZ Pl. ÚS 16/06; JUD32374CZ III. ÚS 446/2000; JUD34424CZ 1 Afs 147/2005 - 107;

1736/2008 Opatření obecné povahy: vyrozumění o veřejném projednání návrhu územního plánu

Datum: 28.08.2008 · Sbírkové č.: 1736/2008 · Sp. zn.: 8 Ao 1/2008 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1121 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §25; 500/2004 Sb.: §26 odst.1; 500/2004 Sb.: §172; 183/2006 Sb.: §20 odst.1; 183/2006 Sb.: §52;

1737/2008 Myslivost: souvislost pozemků tvořících honitbu

Datum: 15.11.2007 · Sbírkové č.: 1737/2008 · Sp. zn.: 9 As 69/2007 - 86 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 12/2008 · Strana: 1123 · Vztah k předpisu: 449/2001 Sb.: §17 odst.5; JUD39149CZ 22 Ca 442/2004 - 56; JUD103433CZ 59 Ca 140/2004 - 54; JUD48793CZ 3 Ads 102/2006 - 60;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.