Vydání 4/2024

Číslo: 4/2024 · Ročník: XXII · Rozhodnutí č: 4576/2024 - 4587/2024

Obsah vydání 4/2024

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4576/2024 Daň z přidané hodnoty: vědomá účast daňového subjektu na podvodu; důkazní povinnost správce daně

Datum: 29.11.2023 · Sbírkové č.: 4576/2024 · Sp. zn.: 8 Afs 80/2021 - 186 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 253 · Vztah k předpisu:

4577/2024 Řízení před soudem: zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu; systémové riziko podjatosti jako závažný veřejný zájem

Datum: 24.01.2024 · Sbírkové č.: 4577/2024 · Sp. zn.: 1 As 174/2022 - 92 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 269 · Vztah k předpisu:

4578/2024 Volby: obvyklá úplatnost jako znak volební kampaně; dobrovolnická činnost

Datum: 10.01.2024 · Sbírkové č.: 4578/2024 · Sp. zn.: Ars 6/2023 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 278 · Vztah k předpisu:

4579/2024 Daň z příjmů právnických osob: definice jinak spojených osob; cena plnění jako skutečnost svědčící o vztahu jinak spojených osob

Datum: 24.01.2024 · Sbírkové č.: 4579/2024 · Sp. zn.: 7 Afs 207/2020 - 53 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 287 · Vztah k předpisu:

4580/2024 Pobyt cizinců: neudělení či odnětí pobytového titulu kvůli výhradě veřejného pořádku

Datum: 08.02.2024 · Sbírkové č.: 4580/2024 · Sp. zn.: 10 Azs 292/2023 - 53 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 293 · Vztah k předpisu:

4581/2024 Rozšířený senát: daňová uznatelnost výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů; stanovení daně podle pomůcek

Datum: 13.02.2024 · Sbírkové č.: 4581/2024 · Sp. zn.: 8 Afs 296/2020 - 133 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2024 · Strana: 300 · Vztah k předpisu:

4582/2024 Pobyt cizinců: vztah správního vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti opustit území v případě cizince zaměstnaného na území bez oprávnění k pobytu či povolení k zaměstnání

Datum: 15.02.2024 · Sbírkové č.: 4582/2024 · Sp. zn.: 9 Azs 18/2024 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 308 · Vztah k předpisu:

4583/2024 Veřejné zakázky: nepodstatná změna závazku ze smlouvy při dodržení limitů de minimis

Datum: 15.02.2024 · Sbírkové č.: 4583/2024 · Sp. zn.: 6 Afs 9/2023 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 315 · Vztah k předpisu:

4584/2024 Územní řízení: možnosti procesní ochrany enviromentálního spolku proti veřejnoprávní smlouvě nahrazující územní rozhodnutí

Datum: 19.02.2024 · Sbírkové č.: 4584/2024 · Sp. zn.: 2 As 8/2023 - 33) · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 318 · Vztah k předpisu:

4585/2024 Pojistné na sociální zabezpečení: vznik přeplatku na pojistném v důsledku zániku pohledávky orgánu sociálního zabezpečení účinností reorganizačního plánu; zvláštní účinná lítost v trestním řízení

Datum: 15.02.2024 · Sbírkové č.: 4585/2024 · Sp. zn.: 2 Ads 181/2022 - 22 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 322 · Vztah k předpisu:

4586/2024 Politické strany a hnutí: výše stálého příspěvku pro strany a hnutí kandidující jako součást koalice

Datum: 11.01.2024 · Sbírkové č.: 4586/2024 · Sp. zn.: 1 Afs 32/2023 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 325 · Vztah k předpisu:

4587/2024 Ochrana životního prostředí: posouzení účasti dotčené veřejnosti v řízení o záměru, který nebyl posouzen ani ve zjišťovacím řízení

Datum: 26.02.2024 · Sbírkové č.: 4587/2024 · Sp. zn.: 8 As 277/2021 - 66 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2024 · Strana: 329 · Vztah k předpisu:

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.