Vydání 5/2021

Číslo: 5/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4158/2021 - 4172/2021

Obsah vydání 5/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4158/2021 Státní služba: změna systemizace

Datum: 14.07.2020 · Sbírkové č.: 4158/2021 · Sp. zn.: 25 Ad 1/2020 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 5/2021 · Strana: 379 · Vztah k předpisu: 234/2014 Sb.: §17; 234/2014 Sb.: §18; JUD33686CZ II. ÚS 53/06 prejudikatura;

4159/2021 Pobyt cizinců: ukončení zajištění cizince; nezákonnost rozhodnutí o zajištění

Datum: 14.01.2021 · Sbírkové č.: 4159/2021 · Sp. zn.: 41 A 86/2020 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2021 · Strana: 382 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §127 odst.1 písm.b) k 10.12.2020; JUD33126CZ Pl. ÚS 15/04 prejudikatura; JUD279027CZ II. ÚS 2258/14 - 1 prejudikatura; JUD414646CZ Pl. ÚS 4/18 - 1 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD189886CZ 4 Aps 2/2010 - 44 prejudikatura; JUD229445CZ 9 As 111/2012 - 34 prejudikatura; JUD430234CZ 2 Azs 330/2018 - 30 prejudikatura; JUD442732CZ 10 Afs 304/2019 - 39 prejudikatura; JUD465559CZ 1 Azs 495/2019 - 43 prejudikatura; JUD454744CZ 5 Azs 107/2020 - 46 prejudikatura; JUD454745CZ 9 Azs 63/2020 - 96 prejudikatura;

4160/2021 Správní trestání: přestupky v oblasti veřejné podpory; soudní řízení; stavení promlčecí doby

Datum: 21.12.2020 · Sbírkové č.: 4160/2021 · Sp. zn.: 29 Af 47/2018 - 102 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2021 · Strana: 396 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §41; 215/2004 Sb.; 250/2016 Sb.: §32 odst.1 písm.c); JUD249826CZ III. ÚS 2264/13 - 1 prejudikatura; JUD440530CZ Pl. ÚS 15/19 - 1 prejudikatura; JUD448918CZ Pl. ÚS 4/20 - 1 prejudikatura;

4161/2021 Důchodové pojištění: výpočet výše invalidního důchodu

Datum: 25.01.2021 · Sbírkové č.: 4161/2021 · Sp. zn.: 33 Ad 11/2019 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 5/2021 · Strana: 401 · Vztah k předpisu: 32004R0883 (EU);

4162/2021 Správní trestání: zásada příkazu retroaktivity ve prospěch pachatele; nová právní úprava účinná po právní moci rozhodnutí správního orgánu; Řízení před soudem: posouzení nové právní úpravy v řízení o žalobě

Datum: 11.02.2021 · Sbírkové č.: 4162/2021 · Sp. zn.: 8 As 43/2019 - 40 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 407 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.40 odst.3; 250/2016 Sb.: §2 odst.1; JUD448918CZ Pl. ÚS 4/20 - 1 prejudikatura; JUD32244CZ IV. ÚS 158/2000 prejudikatura; JUD339160CZ 5 As 104/2013 - 46 prejudikatura;

4163/2021 Daň z přidané hodnoty: nadměrný odpočet daně

Datum: 13.08.2020 · Sbírkové č.: 4163/2021 · Sp. zn.: 1 Afs 271/2017 - 191 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 411 · Vztah k předpisu: JUD417553CZ II. ÚS 819/18 - 1 prejudikatura; JUD446828CZ C-446/18 prejudikatura; JUD452069CZ 5 As 138/2020 - 80 prejudikatura; JUD452076CZ 1 Afs 22/2020 - 34 prejudikatura; 32006L0112 (EU);

4164/2021 Právo na informace: mimořádně rozsáhlé vyhledávání a náklady s ním spojené; úplatnost poskytovaných informací

Datum: 05.02.2021 · Sbírkové č.: 4164/2021 · Sp. zn.: 1 As 281/2020 - 42 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 421 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.17; 106/1999 Sb.: §17; JUD160632CZ I. ÚS 1885/09 - 1 prejudikatura;

4165/2021 Stavební zákon: negativní vymezení pojmu "závažná havárie"; dlouhodobé chátrání nemovitosti

Datum: 26.11.2020 · Sbírkové č.: 4165/2021 · Sp. zn.: 1 As 85/2020 - 41 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 426 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §177;

4166/2021 Osoby bez státní příslušnosti: právo na ubytování v pobytovém zařízení během posuzování žádosti o přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti

Datum: 10.03.2021 · Sbírkové č.: 4166/2021 · Sp. zn.: 10 Azs 347/2020 - 25 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §79 odst.3; JUD50416CZ 6 Azs 80/2006 - 64 prejudikatura;

4167/2021 Odpady: demoliční suť

Datum: 29.12.2020 · Sbírkové č.: 4167/2021 · Sp. zn.: 2 As 22/2019 - 45 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 185/2001 Sb.: §3 odst.1 do 24.10.2011; JUD30834CZ 2 Afs 92/2005 - 45 prejudikatura;

4168/2021 Řízení před soudem: věcná příslušnost k projednání návrhu na zrušení mimořádného opatření podle pandemického zákona

Datum: 23.03.2021 · Sbírkové č.: 4168/2021 · Sp. zn.: 9 Ao 1/2021 - 49 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 445 · Vztah k předpisu: 258/2000 Sb.: §69 odst.1 písm.b); 258/2000 Sb.: §69 odst.1 písm.i); 94/2021 Sb.: §2; 94/2021 Sb.: §13 odst.1;

4169/2021 Správní řízení: odvolání z funkce člena Rady Energetického regulačního úřadu

Datum: 25.02.2021 · Sbírkové č.: 4169/2021 · Sp. zn.: 10 As 391/2020 - 65 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 448 · Vztah k předpisu: 458/2000 Sb.: §17b odst.7; 150/2002 Sb.: §65; JUD455280CZ 314 prejudikatura; JUD30998CZ 4 Aps 3/2005 - 35 prejudikatura; JUD208823CZ 7 As 66/2010 - 119 prejudikatura; JUD347600CZ 6 Afs 270/2015 - 48 prejudikatura; JUD376754CZ 9 As 79/2016 - 41 prejudikatura; JUD432325CZ 8 Ads 301/2018 - 45 prejudikatura;

4170/2021 Rozšířený senát: odmítnutí kasační stížnosti; soudní poplatek; vrácení zaplaceného poplatku

Datum: 25.03.2021 · Sbírkové č.: 4170/2021 · Sp. zn.: 8 As 287/2020 - 33 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2021 · Strana: 454 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §6a odst.4; 549/1991 Sb.: §10 odst.5; 549/1991 Sb.: §10 odst.3; 150/2002 Sb.: §37 odst.5; 150/2002 Sb.: §46; 150/2002 Sb.: §120; JUD34434CZ 1 Azs 13/2006 - 39 prejudikatura; JUD213033CZ KSOS 22 INS 9585/2010, 29 NSČR 6/2012-P9-14; JUD319603CZ 10 Afs 186/2014 - 60 prejudikatura;

4171/2021 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; včasná a řádná omluva ze zkoušky insolvenčního správce

Datum: 26.03.2021 · Sbírkové č.: 4171/2021 · Sp. zn.: 5 As 255/2020 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 460 · Vztah k předpisu: 312/2006 Sb.: §24 odst.4; JUD388872CZ I. ÚS 3906/17 - 1; JUD452640CZ 3 A 150/2019 - 37;

4172/2021 Ochrana osobních údajů: podání svědecké výpovědi v trestním řízení

Datum: 26.03.2021 · Sbírkové č.: 4172/2021 · Sp. zn.: 5 As 101/2020 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2021 · Strana: 465 · Vztah k předpisu: 101/2000 Sb.: §9 písm.g); JUD262489CZ 6 As 144/2013 - 34; JUD492853CZ 25 Cdo 3988/2018; JUD531679CZ 14 A 181/2018 - 36;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.