Vydání 4/2021

Číslo: 4/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4142/2021 - 4157/2021

Obsah vydání 4/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4142/2021 Správní řízení: přezkum závazného stanoviska

Datum: 10.12.2020 · Sbírkové č.: 4142/2021 · Sp. zn.: 55 A 34/2019 - 91 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 4/2021 · Strana: 286 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §149 odst.5; 183/2006 Sb.: §4 odst.9 do 14.3.2019; JUD158052CZ 9 As 21/2009 - 150 prejudikatura; JUD282837CZ 4 As 241/2014 - 30 prejudikatura;

4143/2021 Pobyt cizinců: zajištění za účelem správního vyhoštění; nemožnost obstarat náhradní cestovní doklad

Datum: 07.12.2020 · Sbírkové č.: 4143/2021 · Sp. zn.: 16 A 71/2020 - 17 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2021 · Strana: 291 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §124 odst.1 písm.b); JUD208095CZ 7 As 79/2010 - 150 prejudikatura;

4144/2021 Mezinárodní ochrana: opakovaná žádost; opětovné použití vylučující klauzule

Datum: 17.12.2020 · Sbírkové č.: 4144/2021 · Sp. zn.: 1 Azs 396/2020 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 296 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §15a; 325/1999 Sb.: §15; JUD185205CZ 4 Azs 60/2007 - 119 prejudikatura; JUD214045CZ 3 Azs 6/2011 - 96 prejudikatura;

4145/2021 Správní řízení: zrušení povolení insolvenčního správce; bezúhonnost; správní uvážení

Datum: 29.01.2021 · Sbírkové č.: 4145/2021 · Sp. zn.: 5 As 320/2020 - 55 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 298 · Vztah k předpisu: 312/2006 Sb.: §6 odst.1 písm.d); 312/2006 Sb.: §7 odst.1 písm.d); 312/2006 Sb.: §13 odst.1 písm.a); JUD105756CZ Pl. ÚS 83/06 - 1 prejudikatura; JUD318856CZ Pl. ÚS 17/15 - 1 prejudikatura; JUD372702CZ 10 As 174/2017 - 27 prejudikatura;

4146/2021 Provoz na pozemních komunikacích: osvědčení řidiče ve zkušební době podmíněně zastaveného trestního stíhání není důvod pro odpočet bodů

Datum: 02.02.2021 · Sbírkové č.: 4146/2021 · Sp. zn.: 1 As 174/2020 - 26 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 305 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §307 odst.3 k 30.10.2019; 141/1961 Sb.: §308 k 30.10.2019; 361/2000 Sb.: §123e odst.2 písm.b) k 30.10.2019;

4147/2021 Státní služba: písemná výtka; rozhodnutí správního orgánu

Datum: 26.01.2021 · Sbírkové č.: 4147/2021 · Sp. zn.: 4 Ads 265/2020 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 309 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 234/2014 Sb.: §88 odst.3; JUD376754CZ 9 As 79/2016 - 41 prejudikatura;

4148/2021 Evidence tržeb: subjekt evidence; účelové založení "soukromého klubu"

Datum: 28.01.2021 · Sbírkové č.: 4148/2021 · Sp. zn.: 8 Afs 163/2019 - 57 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 112/2016 Sb.: §3 odst.1;

4149/2021 Zdravotnictví: zdravotnická záchranná služba; dostupnost cílového poskytovatele akutní lůžkové péče; povinnost převzít pacienta do péče

Datum: 08.02.2021 · Sbírkové č.: 4149/2021 · Sp. zn.: 5 As 38/2020 - 54 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 319 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.31; 2/1993 Sb.: čl.6; 374/2011 Sb.: §3 písm.d); 374/2011 Sb.: §6 odst.2; JUD348887CZ Pl. ÚS 2/15 - 1 prejudikatura; JUD458687CZ 30 A 114/2019 - 74; JUD475630CZ 5 As 38/2020 - 54;

4150/2021 Přestupky: krajní nouze; úmyslné vyvolání nebezpečí

Datum: 11.02.2021 · Sbírkové č.: 4150/2021 · Sp. zn.: 8 As 380/2018 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 323 · Vztah k předpisu: 200/1990 Sb.: §2 odst.2 písm.b) do 31.7.2016; 250/2016 Sb.: §24; JUD2275CZ 4 Tz 40/78 prejudikatura;

4151/2021 Sociálně-právní ochrana dětí: výpočet státního příspěvku na pobyt a péči

Datum: 01.02.2021 · Sbírkové č.: 4151/2021 · Sp. zn.: 2 Ads 273/2020 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 327 · Vztah k předpisu: 359/1999 Sb.: §42g od 1.1.2013;

4152/2021 Zákon o pozemních komunikacích: vyvlastnění pozemků k nedokončené stavbě

Datum: 26.01.2021 · Sbírkové č.: 4152/2021 · Sp. zn.: 6 As 270/2020 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 330 · Vztah k předpisu: 13/1997 Sb.: §17 odst.2 písm.b);

4153/2021 Celní zákon: zproštění viny za přestupek na základě dobré víry ve správnost nezávazného vyjádření celního orgánu

Datum: 20.01.2021 · Sbírkové č.: 4153/2021 · Sp. zn.: 2 Afs 338/2019 - 37 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 333 · Vztah k předpisu: 13/1993 Sb.: §294 odst.1 písm.e); 13/1993 Sb.: §298 odst.1;

4154/2021 Správní trestání: podnikání na kapitálovém trhu; splnění oznamovací povinnosti; formulář SIPReS

Datum: 16.02.2021 · Sbírkové č.: 4154/2021 · Sp. zn.: 1 Afs 418/2020 - 51 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 340 · Vztah k předpisu: 256/2004 Sb.: §122 odst.2 písm.a); 256/2004 Sb.: §122 odst.1; 256/2004 Sb.: §122 odst.4; 256/2004 Sb.: §163 odst.1 písm.a); 234/2009 Sb.: §15 odst.1; JUD33160CZ IV. ÚS 201/04 prejudikatura; JUD33654CZ I. ÚS 116/05 prejudikatura; JUD146980CZ III. ÚS 989/08 prejudikatura; JUD38980CZ 2 Afs 176/2006 - 96 prejudikatura; JUD153583CZ 6 Ads 88/2006 - 132 prejudikatura;

4155/2021 Daňové řízení: soupis písemností obsažených ve vyhledávací části spisu; sdělení výsledků kontrolního zjištění

Datum: 29.01.2021 · Sbírkové č.: 4155/2021 · Sp. zn.: 2 Afs 188/2019 - 51 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 353 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §65 odst.2; 280/2009 Sb.: §65 odst.1 písm.a); 280/2009 Sb.: §66 odst.3; 280/2009 Sb.: §88 odst.2; JUD208587CZ 7 As 31/2011 - 101 prejudikatura;

4156/2021 Rozšířený senát: loterie; Loterie: regulace přípustnosti, rozsahu a jiných modalit provozování sázkových a jiných podobných her; soulad s podmínkami práva Evropské unie

Datum: 10.02.2021 · Sbírkové č.: 4156/2021 · Sp. zn.: 5 As 177/2016 - 139 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 4/2021 · Strana: 361 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §50 odst.4; JUD48486CZ 2 Afs 52/2006 - 86 prejudikatura; JUD282790CZ 6 As 285/2014 - 32 prejudikatura; JUD342683CZ 5 As 140/2014 - 76 prejudikatura; JUD424519CZ 10 As 2/2018 - 31 prejudikatura; 12008E/TXT (EU);

4157/2021 Řízení před soudem: přezkum opatření obecné povahy; Územní plánování: chráněný veřejný zájem

Datum: 22.01.2021 · Sbírkové č.: 4157/2021 · Sp. zn.: 1 As 161/2019 - 56 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 4/2021 · Strana: 369 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §101b odst.3; JUD235431CZ III. ÚS 1669/11 - 1 prejudikatura; JUD26339CZ 1 A 629/2002 - 25 prejudikatura; JUD104485CZ 2 Ao 2/2007 - 73 prejudikatura; JUD149045CZ 9 Afs 8/2008 - 117 prejudikatura; JUD153461CZ 1 Ao 1/2009 - 120 prejudikatura; JUD202856CZ 2 As 75/2009 - 113 prejudikatura; JUD192168CZ 1 Ao 2/2010 - 185 prejudikatura; JUD193195CZ 6 Ao 6/2010 - 103 prejudikatura; JUD225580CZ 1 As 101/2012 - 45 prejudikatura; JUD424517CZ 2 As 187/2017 - 264 prejudikatura; JUD455405CZ 6 As 141/2019 - 64 prejudikatura; JUD465553CZ 43 A 15/2019 - 38 prejudikatura;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.