Vydání 11/2021

Číslo: 11/2021 · Ročník: XIX · Rozhodnutí č: 4245/2021 - 4255/2021

Obsah vydání 11/2021

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4245/2021 Opatření obecné povahy: vyloučení účastenství v řízení; nemožnost nahlížet do spisu; nezákonný zásah

Datum: 12.05.2021 · Sbírkové č.: 4245/2021 · Sp. zn.: 18 A 79/2020 - 34 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 11/2021 · Strana: 993 · Vztah k předpisu: 258/2000 Sb.; 150/2002 Sb.: §82; 500/2004 Sb.: §27; 500/2004 Sb.: §28 odst.1; 500/2004 Sb.: §38 odst.1; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura; JUD30456CZ 52 Ca 28/2004 - 67 prejudikatura; JUD306158CZ 9 As 222/2014 - 147 prejudikatura; JUD331057CZ 5 As 85/2015 - 36 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura;

4246/2021 Ochrana veřejného zdraví: nařízení protiepidemických opatření telefonickým sdělením

Datum: 31.08.2021 · Sbírkové č.: 4246/2021 · Sp. zn.: 10 As 229/2021 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2021 · Strana: 997 · Vztah k předpisu: 258/2000 Sb.: §64; 258/2000 Sb.: §67 odst.1; 150/2002 Sb.: do 31.12.2020; JUD163246CZ I. ÚS 1849/08 - 1 prejudikatura; JUD30828CZ 2 Afs 144/2004 - 110 prejudikatura; JUD380642CZ 8 Afs 25/2018 - 32 prejudikatura;

4247/2021 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; odečet bodů v registru řidičů; námitky proti záznamu bodů v registru řidičů

Datum: 26.08.2021 · Sbírkové č.: 4247/2021 · Sp. zn.: 8 As 347/2019 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2021 · Strana: 1001 · Vztah k předpisu: 361/2000 Sb.: §123f odst.1; 361/2000 Sb.: §123e odst.1;

4248/2021 Mezinárodní ochrana: vylučující klauzule; zásada non-refoulment

Datum: 30.08.2021 · Sbírkové č.: 4248/2021 · Sp. zn.: 8 Azs 192/2020 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2021 · Strana: 1003 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §15; 325/1999 Sb.: §15a; JUD242606CZ III. ÚS 665/11 - 2 prejudikatura; JUD253641CZ I. ÚS 2211/13 - 1 prejudikatura; JUD185205CZ 4 Azs 60/2007 - 119 prejudikatura; JUD432262CZ Konf 14/2019 - 14 prejudikatura;

4249/2021 Zdravotnictví: uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře

Datum: 17.08.2021 · Sbírkové č.: 4249/2021 · Sp. zn.: 7 As 358/2019 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2021 · Strana: 1012 · Vztah k předpisu: 95/2004 Sb.: §28b odst.2; JUD493851CZ C-319/92 prejudikatura; JUD30513CZ 1 Azs 34/2004 - 49 prejudikatura; JUD145319CZ 8 Afs 48/2006 - 155 prejudikatura; 32005L0036 (EU);

4250/2021 Pobyt cizinců: pravomoc Ministerstva zahraničních věcí posoudit žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza za účelem návštěvy Slovenska

Datum: 30.08.2021 · Sbírkové č.: 4250/2021 · Sp. zn.: 10 Azs 23/2020 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2021 · Strana: 1021 · Vztah k předpisu: 32009R0810 (EU);

4251/2021 Rozšířený senát: poštovní služby Telekomunikace: působnost zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění účinném do 14. 4. 2020; poštovní služba; kontraktační povinnost provozovatele poštovních služeb

Datum: 14.09.2021 · Sbírkové č.: 4251/2021 · Sp. zn.: 8 As 70/2018 - 100 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 11/2021 · Strana: 1024 · Vztah k předpisu: 29/2000 Sb.: §1 odst.2 do 14.4.2020; 29/2000 Sb.: §4 odst.2 do 14.4.2020; 29/2000 Sb.: §5 odst.1 do 14.4.2020; JUD28194CZ 17862/91 prejudikatura; JUD141369CZ 9 Afs 59/2007 - 56 prejudikatura; JUD155418CZ 2 As 35/2008 - 56 prejudikatura; JUD282798CZ 1 As 113/2012 - 133 prejudikatura; JUD432262CZ Konf 14/2019 - 14 prejudikatura;

4252/2021 Loterie: výpočet výše výnosu

Datum: 16.09.2021 · Sbírkové č.: 4252/2021 · Sp. zn.: 9 As 101/2021 - 30 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2021 · Strana: 1037 · Vztah k předpisu: 202/1990 Sb.: §48 odst.7;

4253/2021 Daňové řízení: souběh zajišťovacích institutů dle daňového a trestního řádu

Datum: 12.08.2021 · Sbírkové č.: 4253/2021 · Sp. zn.: 10 Afs 163/2021 - 46 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2021 · Strana: 1040 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §79g odst.1; 280/2009 Sb.: §167 odst.1; JUD342735CZ 24130/11, 29758/11 prejudikatura; JUD342877CZ 15 Tdo 832/2016 prejudikatura;

4254/2021 Daň z přidané hodnoty: zákaz úroku z úroků z prověřování nadměrného odpočtu; zákaz anatocismu

Datum: 16.09.2021 · Sbírkové č.: 4254/2021 · Sp. zn.: 9 Afs 52/2021 - 42 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2021 · Strana: 1041 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §155 odst.5 do 31.12.2020; JUD158094CZ 1 Afs 80/2009 - 45 prejudikatura; JUD362619CZ 9 Afs 286/2017 - 26 prejudikatura; JUD561383CZ 10 Afs 382/2020 - 51 prejudikatura;

4255/2021 Sociální zabezpečení: právo na rovné zacházení

Datum: 23.09.2021 · Sbírkové č.: 4255/2021 · Sp. zn.: 9 Ads 41/2020 - 48 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 11/2021 · Strana: 1049 · Vztah k předpisu: 48/1997 Sb.: §2; 32005L0071 (EU); 32011L0098 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.