Vydání 7/2020

Číslo: 7/2020 · Ročník: XVIII · Rozhodnutí č: 4022/2020 - 4036/2020

Obsah vydání 7/2020

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

4022/2020 Daň z přidané hodnoty: osoba, které je dodáváno zboží; deklarant

Datum: 16.04.2020 · Sbírkové č.: 4022/2020 · Sp. zn.: 2 Afs 133/2018 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2020 · Strana: 411 · Vztah k předpisu: 235/2004 Sb.: §108 odst.1 písm.e); JUD371231CZ 15 Af 67/2015 - 54; 32013R0952 (EU): čl.5 odst.35; 32013R0952 (EU): čl.5 odst.15;

4023/2020 Daň z příjmů právnických osob: běh lhůty pro uplatnění daňové ztráty

Datum: 13.05.2020 · Sbírkové č.: 4023/2020 · Sp. zn.: 8 Afs 58/2019 - 48 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2020 · Strana: 415 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §34; 586/1992 Sb.: §38r odst.2; JUD30763CZ 2 Ans 1/2004 - 64 prejudikatura; JUD105711CZ 9 Afs 86/2007 - 161 prejudikatura; JUD154819CZ 8 Afs 51/2007 - 87 prejudikatura; JUD147711CZ 1 Afs 15/2009 - 105; JUD322927CZ 4 Afs 251/2015 - 74; JUD365369CZ 4 Afs 251/2015 - 64; JUD431799CZ 7 Afs 134/2019 - 20;

4024/2020 Řízení před soudem: osoba zjevně neoprávněná k podání kasační stížnosti

Datum: 26.03.2020 · Sbírkové č.: 4024/2020 · Sp. zn.: 9 Afs 271/2018 - 52 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 7/2020 · Strana: 422 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §47 písm.a); 150/2002 Sb.: §120; JUD26706CZ 29 Odo 327/2004 prejudikatura; JUD175039CZ 7 Afs 1/2007 - 64 prejudikatura; JUD317876CZ 5 Afs 91/2012 - 41 prejudikatura;

4025/2020 Provoz na pozemních komunikacích: rezervace registrační značky na přání

Datum: 13.01.2020 · Sbírkové č.: 4025/2020 · Sp. zn.: 8 A 120/2016 - 49 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2020 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 56/2001 Sb.: §7b; 500/2004 Sb.: §145; JUD141377CZ 7 Afs 54/2007 - 62 prejudikatura;

4026/2020 Řízení o přestupku: účastenství v řízení; náhrada škody

Datum: 27.02.2020 · Sbírkové č.: 4026/2020 · Sp. zn.: 10 A 76/2018 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2020 · Strana: 432 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.1; 48/1997 Sb.: §55 odst.1; JUD1200CZ Cpj 87/70 prejudikatura; JUD9598CZ 15 Co 551/95 prejudikatura; JUD32385CZ I. ÚS 600/99 prejudikatura; JUD306158CZ 9 As 222/2014 - 147 prejudikatura;

4027/2020 Volby do Senátu: posouzení přihlášky

Datum: 16.03.2020 · Sbírkové č.: 4027/2020 · Sp. zn.: 40 A 4/2020 - 14 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem · Vydání: 7/2020 · Strana: 440 · Vztah k předpisu: 424/1991 Sb.: §9 odst.1; 247/1995 Sb.: §62 odst.1;

4028/2020 Stavební řízení: opakované stavební řízení; účastníci řízení

Datum: 23.03.2020 · Sbírkové č.: 4028/2020 · Sp. zn.: 43 A 18/2020 - 22 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7/2020 · Strana: 442 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §85 odst.2; 183/2006 Sb.: §90; 183/2006 Sb.: §129 odst.5; 350/2012 Sb.; 225/2018 Sb.;

4029/2020 Mezinárodní ochrana: hodnocení zpráv o zemi původu; udělení azylu soudem

Datum: 31.01.2020 · Sbírkové č.: 4029/2020 · Sp. zn.: 5 Azs 105/2018 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2020 · Strana: 445 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §2 odst.7; 325/1999 Sb.: §12 písm.b); 325/1999 Sb.: §12; 325/1999 Sb.: §15; 150/2002 Sb.: §78 odst.5; JUD107222CZ 4 Azs 99/2007 - 93 prejudikatura; JUD133881CZ 5 Azs 18/2008 - 83 prejudikatura; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67 prejudikatura; JUD145325CZ 5 Azs 66/2008 - 70 prejudikatura; 62009CJ0057 (EU) prejudikatura; 62014CJ0573 (EU) prejudikatura; 62017CJ0556 (EU) prejudikatura;

4030/2020 Státní občanství: nemožnost donucení k nabytí státního občanství

Datum: 26.03.2020 · Sbírkové č.: 4030/2020 · Sp. zn.: 6 Azs 258/2019 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2020 · Strana: 460 · Vztah k předpisu: 108/2004 Sb.m.s.; JUD268327CZ I. ÚS 2486/13 - 1 prejudikatura; JUD31024CZ Pl. ÚS 9/94 prejudikatura; JUD102357CZ 1 As 62/2006 - 82 prejudikatura;

4031/2020 Utajované informace: bezpečnostní riziko

Datum: 12.03.2020 · Sbírkové č.: 4031/2020 · Sp. zn.: 2 Azs 259/2019 - 28 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2020 · Strana: 464 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §9 odst.1 písm.h) do 31.5.2018; 326/1999 Sb.: §46 odst.3 do 31.5.2018; JUD32918CZ Pl. ÚS 41/02 prejudikatura; JUD39327CZ II. ÚS 377/04 - 2 prejudikatura; JUD167298CZ Pl. ÚS 7/09 - 1 prejudikatura; JUD32326CZ Pl. ÚS 11/2000 prejudikatura; JUD208587CZ 7 As 31/2011 - 101 prejudikatura; JUD320150CZ 4 As 1/2015 - 40 prejudikatura; 62011CJ0300 (EU) prejudikatura;

4032/2020 Vězeňská služba: neposkytnutí stravy jako nezákonný zásah; poskytnutí vegetariánské stravy

Datum: 20.04.2020 · Sbírkové č.: 4032/2020 · Sp. zn.: 2 As 280/2019 - 20 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2020 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 169/1999 Sb.: §16 odst.1; 150/2002 Sb.: §82; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura; JUD31591CZ II. ÚS 263/96 prejudikatura; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98 prejudikatura; JUD196503CZ 2 Aps 3/2010 - 112 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura;

4033/2020 Opatření obecné povahy: rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu; nezákonný zásah; zásahová žaloba

Datum: 21.05.2020 · Sbírkové č.: 4033/2020 · Sp. zn.: 5 As 138/2020 - 80 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2020 · Strana: 472 · Vztah k předpisu: 110/1998 Sb.: čl.6; 110/1998 Sb.: čl.5; 240/2000 Sb.: §6 odst.1 písm.b); 150/2002 Sb.: §4 odst.2 písm.c); 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §101a; JUD102393CZ IV. ÚS 301/05 - 2 prejudikatura; JUD142835CZ Pl. ÚS 14/07 prejudikatura; JUD164511CZ IV. ÚS 2087/07 - 1 prejudikatura; JUD212428CZ Pl. ÚS 19/11 - 1 prejudikatura; JUD374855CZ II. ÚS 635/18 - 1 prejudikatura; JUD30831CZ 6 Azs 44/2003 - 31 prejudikatura; JUD30718CZ 3 Azs 33/2004 - 98 prejudikatura; JUD30833CZ 1 Ao 1/2005 - 98 prejudikatura; JUD145896CZ 2 Ao 3/2008 - 100 prejudikatura; JUD158890CZ 2 Aps 2/2009 - 52 prejudikatura; JUD159914CZ 9 Ao 3/2009 - 59 prejudikatura; JUD193069CZ 8 Ao 7/2010 - 65 prejudikatura; JUD308943CZ 7 As 249/2014 - 102 prejudikatura; JUD362737CZ 7 As 155/2015 - 160 prejudikatura;

4034/2020 Pobyt cizinců: poměřování nejlepšího zájmu dítěte při správním vyhoštění rodiče

Datum: 29.05.2020 · Sbírkové č.: 4034/2020 · Sp. zn.: 5 Azs 220/2019 - 33 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2020 · Strana: 492 · Vztah k předpisu: 104/1991 Sb.: čl.3 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.8; 326/1999 Sb.: §119a odst.2 do 15.3.2019; 326/1999 Sb.: §174a do 15.3.2019; JUD426925CZ IV. ÚS 950/19 - 1; JUD416756CZ 5 Azs 276/2016 - 48; JUD351888CZ 30 A 69/2017 - 40; JUD415841CZ 2 Azs 210/2017 - 57; JUD426209CZ 17 A 62/2019 - 32; JUD442214CZ 5 Azs 383/2019 - 40; JUD443527CZ 5 Azs 404/2019 - 28; JUD443895CZ 5 Azs 347/2019 - 33; JUD445495CZ 5 Azs 94/2019 - 33;

4035/2020 Územní plánování: etapizace

Datum: 26.02.2020 · Sbírkové č.: 4035/2020 · Sp. zn.: 54 A 84/2019 - 79 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 7/2020 · Strana: 498 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.11 odst.4; 183/2006 Sb.: §43; 183/2006 Sb.: §102; JUD363846CZ III. ÚS 950/17 - 1 prejudikatura; JUD156374CZ 1 Ao 1/2009 - 185; JUD197995CZ 1 Ao 2/2011 - 17; JUD240363CZ 7 Aos 2/2012 - 53; JUD440135CZ 54 A 8/2019 - 35;

4036/2020 Školství: stanovení poplatku za delší studium

Datum: 30.04.2020 · Sbírkové č.: 4036/2020 · Sp. zn.: 7 As 556/2018 - 23 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 7/2020 · Strana: 508 · Vztah k předpisu: 111/1998 Sb.: §58 odst.3; 111/1998 Sb.: §58 odst.5; JUD241770CZ 7 As 182/2012 - 58; JUD320292CZ 7 As 200/2015 - 34; JUD414272CZ 31 Af 19/2017 - 80;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.