Vydání 5/2019

Číslo: 5/2019 · Ročník: XVII · Rozhodnutí č: 3871/2019 - 3881/2019

Obsah vydání 5/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3871/2019 Správní řízení: zablokování konkrétní elektronické adresy pro doručování za účelem ochrany podatelny

Datum: 06.03.2019 · Sbírkové č.: 3871/2019 · Sp. zn.: 2 As 153/2018 - 31 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2019 · Strana: 226 · Vztah k předpisu: 181/2014 Sb.: §4; JUD112761CZ I. ÚS 250/05; JUD319603CZ 10 Afs 186/2014 - 60; JUD306471CZ 7 Azs 113/2015 - 32; JUD310340CZ 8 As 6/2015 - 37; JUD310843CZ 8 As 57/2015 - 46; JUD373460CZ 57 A 118/2016 - 69; JUD362133CZ 30 A 3/2017 - 33; JUD389250CZ 4 As 113/2018 - 39;

3872/2019 Daňové řízení: povaha zvýšení daně a pokuty za opožděné tvrzení daně

Datum: 07.03.2019 · Sbírkové č.: 3872/2019 · Sp. zn.: 4 Afs 351/2018 - 60 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2019 · Strana: 229 · Vztah k předpisu: 337/1992 Sb.: §68; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 280/2009 Sb.: §250; JUD313390CZ 4 Afs 210/2014 - 57; JUD387711CZ 8 Af 3/2014 - 41 zrušeno;

3873/2019 Daňové řízení: povaha exekučního příkazu a rozhodnutí o námitce proti exekučnímu příkazu

Datum: 19.02.2019 · Sbírkové č.: 3873/2019 · Sp. zn.: 1 Afs 271/2016 - 53 · Typ: Usnesení (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 5/2019 · Strana: 231 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §5; 150/2002 Sb.: §65 odst.1; 150/2002 Sb.: §68 písm.a); 280/2009 Sb.: §159; 280/2009 Sb.: §178; JUD30765CZ 2 Afs 98/2004 - 65; JUD37754CZ 1 Afs 56/2004 - 114; JUD187226CZ 7 Aps 3/2008 - 98; JUD185955CZ 7 As 26/2009 - 58; JUD240042CZ 3 Ao 9/2011 - 219; JUD336944CZ 1 Afs 183/2014 - 55; JUD315986CZ 7 Afs 131/2015 - 32; JUD364199CZ 1 Afs 271/2016 - 44;

3874/2019 Kompetenční spory: náhrady újmy způsobené nezákonným rozhodnutím

Datum: 15.01.2019 · Sbírkové č.: 3874/2019 · Sp. zn.: Konf 11/2018 - 16 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 5/2019 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: od 15.1.2019; 361/2003 Sb.: od 15.1.2019; JUD30708CZ Konf 51/2004 - 9;

3875/2019 Kompetenční spory: popření pravosti pohledávky přihlášené k rozvrhu výtěžku

Datum: 22.01.2015 · Sbírkové č.: 3875/2019 · Sp. zn.: Konf 11/2014 - 11 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - zvláštní senát · Vydání: 5/2019 · Strana: 242 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §267a od 22.1.2015; JUD30579CZ Konf 3/2003 - 18;

3876/2019 Pobyt cizinců: zajištění cizince mladšího osmnácti let; nejlepší zájem dítěte

Datum: 21.03.2019 · Sbírkové č.: 3876/2019 · Sp. zn.: 10 Azs 316/2018 - 60 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2019 · Strana: 244 · Vztah k předpisu: 104/1991 Sb.: čl.3 odst.1; 326/1999 Sb.: §124 odst.1; 326/1999 Sb.: §125 odst.1; JUD348721CZ 11593/12; JUD348725CZ 24587/12; JUD347931CZ III. ÚS 3289/14 - 1; JUD383463CZ 8138/16; JUD414319CZ 41 A 16/2018 - 23;

3877/2019 Místní referendum: pravomoc pro posouzení návrhu na konání místního referenda; lhůta pro posouzení bezvadnosti návrhu

Datum: 21.02.2019 · Sbírkové č.: 3877/2019 · Sp. zn.: Ars 7/2018 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2019 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 22/2004 Sb.: §12 odst.2; 22/2004 Sb.: §57 odst.1 písm.a); JUD314699CZ III. ÚS 3825/14 - 1; JUD280885CZ Ars 7/2014 - 126; JUD346483CZ Ars 1/2017 - 44; JUD382257CZ 64 A 9/2018 - 26 zrušeno;

3878/2019 Mezinárodní ochrana: příslušnost k novinářskému profesnímu stavu; příslušnost k pronásledované sociální skupině

Datum: 28.11.2018 · Sbírkové č.: 3878/2019 · Sp. zn.: 9 Azs 133/2018 - 93 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2019 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 325/1999 Sb.: §12; JUD103414CZ 8 Afs 75/2005 - 130; JUD139531CZ 2 Azs 45/2008 - 67; JUD371286CZ 32 Az 57/2016 - 54 zrušeno; JUD380161CZ 1 Azs 137/2018 - 50;

3879/2019 Právo na informace: pojem veřejná instituce; Stálý rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR jako veřejná instituce

Datum: 20.02.2019 · Sbírkové č.: 3879/2019 · Sp. zn.: 6 As 282/2018 - 46 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2019 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §2 odst.1; 6 As 43/2017 - 46; JUD32736CZ IV. ÚS 174/02; JUD34667CZ I. ÚS 260/06; JUD194022CZ I. ÚS 3227/07 - 1; JUD165061CZ 29 Cdo 1899/2008; JUD320933CZ 2 As 155/2015 - 84; JUD348195CZ 6 As 43/2017 - 39; JUD381330CZ 9 A 184/2017 - 32 zrušeno;

3880/2019 Policie ČR: předběžné zajištění věci a její vydání příslušné osobě; ochrana před nezákonným zásahem; pasivní legitimace

Datum: 13.02.2019 · Sbírkové č.: 3880/2019 · Sp. zn.: 10 As 281/2018 - 29 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2019 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.c); 150/2002 Sb.: §4 odst.1 písm.a); 150/2002 Sb.: §82; 150/2002 Sb.: §83; 273/2008 Sb.: §34a odst.1; 273/2008 Sb.: §34a odst.6; JUD30716CZ 2 Aps 2/2004 - 69;

3881/2019 Hospodářská soutěž: vyhledávání v záznamech soutěžitele pomocí klíčových slov; protokolace klíčových slov

Datum: 20.03.2019 · Sbírkové č.: 3881/2019 · Sp. zn.: 2 As 257/2018 - 87 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 5/2019 · Strana: 278 · Vztah k předpisu: 143/2001 Sb.: §21f odst.2 písm.c); 150/2002 Sb.: §82; JUD277321CZ 97/11; JUD377849CZ 31 A 57/2018 - 66; JUD380481CZ 2 As 257/2018 - 44; 62011TN0521 (EU); 62011TJ0289 (EU);

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.