Vydání 1/2019

Číslo: 1/2019 · Ročník: XVII · Rozhodnutí č: 3820/2019 - 3835/2019

Obsah vydání 1/2019

Stáhnout PDF   Stáhnout EPUB

3820/2019 Řízení před soudem: rozšířený senát; rozhodování o totožnosti skutkových stavů

Datum: 14.08.2018 · Sbírkové č.: 3820/2019 · Sp. zn.: 2 Azs 340/2017 - 72 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 3 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §17 odst.1; JUD286887CZ 7 As 69/2014 - 50; JUD334975CZ 2 As 96/2015 - 59; JUD364042CZ 2 Azs 340/2017 - 31;

3821/2019 Řízení před soudem: přezkum místní příslušnosti

Datum: 20.11.2018 · Sbírkové č.: 3821/2019 · Sp. zn.: Nad 99/2018 - 75 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 7 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §105 odst.1; 150/2002 Sb.: §64; JUD26293CZ Nad 52/2003 - 28; JUD132353CZ 22Ca 69/2005 - 217; JUD375483CZ Nad 99/2018 - 67;

3822/2019 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o nepřijatelnosti žádosti o udělení víza či povolení k pobytu

Datum: 21.11.2018 · Sbírkové č.: 3822/2019 · Sp. zn.: 6 Azs 289/2018 - 21 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §169h; JUD349545CZ 7 Azs 227/2016 - 36; JUD378826CZ 22 A 205/2017 - 25 zrušeno; JUD374225CZ 6 Azs 82/2018 - 19;

3823/2019 Daňové řízení: rozhodnutí o změně exekučního titulu; Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o změně exekučního titulu

Datum: 31.10.2018 · Sbírkové č.: 3823/2019 · Sp. zn.: 3 Afs 173/2017 - 37 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §169; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD159066CZ 9 Afs 13/2008 - 90; JUD221125CZ 44A 95/2011 - 49; JUD345451CZ 1 Afs 4/2017 - 40;

3824/2019 Daňové řízení: obnova řízení; Řízení před soudem: místní příslušnost soudu v řízení o obnově dle daňového řádu

Datum: 31.10.2018 · Sbírkové č.: 3824/2019 · Sp. zn.: 2 As 188/2018 - 19 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 20 · Vztah k předpisu: 150/2002 Sb.: §65; 280/2009 Sb.: §105; 280/2009 Sb.: §117; JUD331049CZ 6 As 165/2015 - 38;

3825/2019 Daňové řízení: výkaz daňových nedoplatků; exekuční příkaz

Datum: 15.11.2018 · Sbírkové č.: 3825/2019 · Sp. zn.: 5 Afs 342/2017 - 40 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 23 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §152; 280/2009 Sb.: §154; 280/2009 Sb.: §160; 280/2009 Sb.: §176 odst.1; 280/2009 Sb.: §176 odst.1 písm.a); JUD315986CZ 7 Afs 131/2015 - 32; JUD320323CZ 9 Afs 52/2015 - 59; JUD362522CZ 8 Af 79/2016 - 44 zrušeno; JUD362668CZ 1 Afs 58/2017 - 42;

3826/2019 Daň z příjmů: paušální daňově účinné výdaje

Datum: 18.09.2018 · Sbírkové č.: 3826/2019 · Sp. zn.: 7 Afs 232/2017 - 25 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 27 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7 odst.7 písm.a) k 16.12.2015; 586/1992 Sb.: §7 odst.7 písm.a); JUD38988CZ 5 Afs 8/2005 - 79; JUD351726CZ 31 Af 15/2016 - 29 zrušeno;

3827/2019 Daň z nemovitostí: poplatník daně z nemovitých věcí; skutečný vlastník nemovité věci

Datum: 21.11.2018 · Sbírkové č.: 3827/2019 · Sp. zn.: 7 Afs 351/2018 - 32 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 338/1992 Sb.: §3 odst.1; 338/1992 Sb.: §8 odst.1; JUD34480CZ 2 Afs 94/2004 - 50; JUD30964CZ 2 Afs 28/2005 - 55; JUD103422CZ 2 Afs 101/2005 - 67; JUD382494CZ 51 Af 35/2017 - 58;

3828/2019 Stavební řízení: opatření na sousedním pozemku

Datum: 07.11.2018 · Sbírkové č.: 3828/2019 · Sp. zn.: 4 As 272/2018 - 34 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 33 · Vztah k předpisu: 183/2006 Sb.: §141 odst.1; JUD251706CZ 8 As 37/2011 - 154; JUD345111CZ 22 Cdo 3398/2016; JUD380209CZ 6 A 183/2017 - 35;

3829/2019 Katastr nemovitostí: zjevně nepřípustná žádost; nové rozhodnutí

Datum: 30.10.2018 · Sbírkové č.: 3829/2019 · Sp. zn.: 5 As 122/2016 - 36 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 500/2004 Sb.: §66 odst.1 písm.b); 500/2004 Sb.: §101 písm.b); JUD34463CZ Vol 17/2006 - 25; JUD132968CZ 2 As 74/2007 - 55; JUD326261CZ 46 A 66/2014 - 36 zrušeno;

3830/2019 Volby do zastupitelstev obcí: vyškrtnutí ze seznamu voličů; uzavření seznamu voličů

Datum: 04.10.2018 · Sbírkové č.: 3830/2019 · Sp. zn.: 24 A 2/2018 - 10 · Typ: Usnesení (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 1/2019 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 152/1994 Sb.: §33 odst.4; 491/2001 Sb.: §28 odst.2; 491/2001 Sb.: §33 odst.4; JUD195826CZ Pl. ÚS 6/11 - 1; JUD31291CZ IV. ÚS 275/96;

3831/2019 Služební poměr: příslušník bezpečnostního sboru; propuštění ze služebního poměru; zákaz podnikání

Datum: 24.10.2018 · Sbírkové č.: 3831/2019 · Sp. zn.: 6 As 176/2017 - 96 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 45 · Vztah k předpisu: 2/1993 Sb.: čl.26 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.44; 361/2003 Sb.: §48 odst.2; 235/2018 Sb.; JUD33458CZ I. ÚS 643/04; JUD33633CZ IV. ÚS 335/05; JUD182528CZ II. ÚS 3168/09 - 1; JUD231653CZ IV. ÚS 1241/12 - 1; JUD381916CZ Pl. ÚS 24/17 - 1; JUD30379CZ 5 A 121/2002 - 42; JUD356177CZ 6 As 176/2017 - 43;

3832/2019 Pobyt cizinců: právo na výmaz údajů ze Schengenského informačního systému druhé generace a z evidence nežádoucích osob

Datum: 17.07.2018 · Sbírkové č.: 3832/2019 · Sp. zn.: 14 A 59/2017 - 52 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1/2019 · Strana: 50 · Vztah k předpisu: 326/1999 Sb.: §1 odst.2; 326/1999 Sb.: §154 odst.1; JUD255818CZ I. ÚS 4503/12 - 1; JUD153766CZ 9 As 71/2008 - 109; 32006R1987 (EU): čl.1 odst.2; 32006R1987 (EU);

3833/2019 Veřejné zdravotní pojištění: vyměřovací základ; příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví

Datum: 15.11.2018 · Sbírkové č.: 3833/2019 · Sp. zn.: 7 Ads 327/2018 - 27 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 586/1992 Sb.: §7 odst.2 písm.a); 592/1992 Sb.: §3a odst.1; 48/1997 Sb.: §5 písm.b); JUD32694CZ Pl. ÚS 15/02; JUD216201CZ Pl. ÚS 17/11 - 2; JUD31218CZ Pl. ÚS 48/95; JUD30884CZ 2 Afs 81/2004 - 54; JUD380511CZ 57 Ad 3/2017 - 56;

3834/2019 Právo na informace: žaloba proti opakovanému odmítnutí poskytnout informace

Datum: 24.10.2018 · Sbírkové č.: 3834/2019 · Sp. zn.: 7 As 192/2017 - 35 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - rozšířený senát · Vydání: 1/2019 · Strana: 61 · Vztah k předpisu: 106/1999 Sb.: §16 odst.4; JUD305870CZ I. ÚS 3930/14 - 1; JUD30999CZ 6 A 25/2002 - 42; JUD40584CZ A 2/2003 - 73; JUD103091CZ 5 As 13/2006 - 46; JUD104370CZ 4 As 31/2006 - 73; JUD337986CZ 3 As 278/2015 - 44; JUD349467CZ 45 A 47/2017 - 18 zrušeno; JUD359584CZ 7 As 192/2017 - 25; JUD362668CZ 1 Afs 58/2017 - 42;

3835/2019 Státní památková péče: povinnost uzavřít dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů

Datum: 06.09.2018 · Sbírkové č.: 3835/2019 · Sp. zn.: 1 As 78/2018 - 47 · Typ: Rozsudek (SJS) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 1/2019 · Strana: 66 · Vztah k předpisu: 20/1987 Sb.: §21 odst.2; JUD208093CZ 7 As 99/2011 - 73; JUD370425CZ 5 A 130/2016 - 58 zrušeno;

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.